Marek Woźniak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Przedstawicielem Wielkopolski w Europejskim Komitecie Regionów jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który bierze udział w pracach Komisji COTER (Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE). Od września 2012 r. do 2015 r. Marszałek pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji COTER.  W Europejskim Komitecie Regionów zasiada od 16 lutego 2006 r., jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.
10 kwietnia 2008 r., podczas 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów Marszałek Woźniak wybrany został na stanowisko członka Prezydium i równocześnie Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów, łącząc tym samym dwie ważne funkcje w tym opiniodawczym i doradczym organie Unii Europejskiej. Kilka dni wcześniej, 4 kwietnia, M. Woźniak został jednogłośnie wybrany przewodniczącym delegacji polskiej w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek M. Woźniak kieruje pracami delegacji polskiej w KR. Za podstawowe zadanie polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów uważa wzmocnienie polskiego głosu w KR i silne akcentowanie interesów samorządowych na forum europejskim. Powyższe funkcje pełni do chwili obecnej.