Przejdź do treści

ROK 2018

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2018 roku

I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

1. 26. Finał WOŚP w Brukseli

W dniach 12-14 stycznia 2018 r. w Brukseli odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Partnerem wydarzenia został Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który udzielił brukselskiemu sztabowi wsparcia finansowego i organizacyjnego. Tegoroczny finał obfitował w wiele innych wielkopolskich akcentów: jego główną atrakcją muzyczną był zespół Strachy na Lachy, a wydarzenie finałowe poprowadził ze sceny Sebastian Kończak z poznańskiego MC Radia. Szefem brukselskiego sztabu WOŚP był natomiast Piotr Wiśniewski - poznaniak, który w 2017 r. otrzymał tytuł Polaka Roku w Belgii.

26. finał WOŚP odbywa się corocznie nie tylko w całej Polsce, ale i za granicą. W Brukseli finał z roku na rok zdobywa coraz większą popularność wśród belgijskiej polonii i staje się rozpoznawalnym wydarzeniem w Brukseli. W tym roku do pomocy zgłosiło się ponad 80 wolontariuszy, a skarbony stanęły w budynkach instytucji europejskich.

Tegoroczne obchody trwały nie jeden, a trzy dni i rozpoczęły się aukcją przedmiotów podarowanych na rzecz WOŚP przez popularnych artystów i polityków. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał fotografie z pejzażami z regionu wykonane przez laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Licytowana była również książka poznańskiego pisarza Piotra Bojarskiego pt. „Biegacz”. 

2. Konferencja regionów partnerskich nt. przyszłości polityki spójności

25 stycznia 2018 Marszałek Marek Woźniak otworzył w Brukseli konferencję na temat przyszłości polityki spójności. W wydarzeniu udział wzięła Corina Creţu, unijna Komisarz ds. polityki regionalnej oraz przedstawiciele władz Emilii-Romanii, Nowej Akwitanii i Hesji – regionów, z którym Wielkopolska blisko współpracuje. Podczas wydarzenia zaprezentowano stanowisko wypracowane przez cztery regiony partnerskie w sprawie kształtu tej najważniejszej unijnej polityki inwestycyjnej po 2020 roku.

Wydarzenie poprzedziło spotkanie przedstawicieli władz czterech regionów, którzy zaprezentowali komisarz najważniejsze postulaty dotyczące przyszłości polityki spójności z punktu widzenia swoich samorządów. Było ono również okazją do krótkiej debaty na temat aktualnego stanu negocjacji w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 i jego wpływu na fundusze europejskie oraz poszczególne polityki unijne.

Witając gości konferencji, Marszałek Woźniak podkreślił znaczenie Domu Regionów: wspólnej brukselskiej siedziby czterech regionów, które reprezentują różne części Europy. Zaznaczył, że prezentowane z tego punktu widzenia stanowisko jest wielką wartością, bo pokazuje, że pomimo istniejących różnic, regiony potrafią osiągnąć konsensus w tak ważnej sprawie. „Dzisiejsze wydarzenie ma dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ jednym głosem postulujemy silną politykę spójności, która swoim wsparciem będzie w dalszym ciągu obejmowała wszystkie regiony Unii Europejskiej” – powiedział M. Woźniak. Dodał również, iż reprezentowana przez niego Wielkopolska jest dobrym przykładem powodzenia tej polityki, ponieważ to m.in. dzięki środkom z funduszy unijnych wskaźnik PKB na mieszkańca - od momentu przystąpienia do UE - wzrósł z 55% do 75%. Odwołując się do opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości finansów UE, której jest sprawozdawcą, Marszałek Woźniak wyraził poparcie regionów dla najbardziej ambitnego scenariusza dla Unii Europejskiej. Z tego względu, że jego realizacja wymaga odpowiednich środków, podkreślił, iż jest zwolennikiem zniesienia wszelkich rabatów, wprowadzenia nowych zasobów własnych UE oraz zwiększenia składki państw członkowskich. Marszałek podziękował również unijnej komisarz za stały dialog z regionami.

Odnosząc się do postulatów przedstawicieli regionów, Komisarz Creţu stwierdziła, iż głos europejskich samorządów jest dla niej kluczowy w debacie na temat przyszłości polityki spójności i cieszy się z tak silnego poparcia ze strony czterech dużych europejskich regionów. Zaznaczyła, że jest zwolenniczką radykalnego uproszczenia instrumentów polityki spójności oraz zwiększenia jej elastyczności. Komisarz chciałaby, aby fundusze nadal były dostępne dla wszystkich regionów UE i skupiały się na głównych wyzwaniach gospodarczych. Zaznaczyła też, że w Unii Europejskiej pojawiły się w ostatnim czasie nowe wyzwania związane z kryzysem migracyjnym, kwestiami bezpieczeństwa, czy zmianami klimatu, które wywierają presję na budżet UE. Stwierdziła, iż w tym kontekście należy pamiętać, że polityka spójności finansuje już działania w zakresie nowych priorytetów, co powinno stanowić silny argument, aby środki w sprawie funduszy UE na lata 2021-2027 nie uległy zmniejszeniu.

Konferencja odbyła się w trakcie intensywnych dyskusji w sprawie przyszłości polityki spójności oraz trwających obecnie konsultacji publicznych Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 gości, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów oraz wielu regionów UE.

3. Wizyta studyjna Komisji Budżetowej SWW w Luksemburgu

W dniach 13-15 marca br. przedstawiciele Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyli wizytę studyjną w Luksemburgu. Głównym celem było zapoznanie się ze strukturą, funkcjonowaniem i działalnością Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wizyta została zorganizowana została przez Kancelarię Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

W Europejskim Trybunale Obrachunkowym radni zapoznali się z organizacją pracy ETO podzielonego na pięć izb tematycznych. Polski audytor, Janusz Wojciechowski, który pracuje w izbie zajmującej się zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych, przedstawił procedury oraz przykłady przeprowadzonych pod jego nadzorem kontroli, a także ich skutki. Druga seria spotkań odbyła się w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w którym gości powitał Rafał Rybacki, szef polskiej sekcji kredytowej ds. projektów sektora publicznego. Polski przedstawiciel opowiedział o działalności EBI w Polsce oraz o instrumencie finansowym JESSICA. Wielkopolska jest pierwszym regionem, który rozpoczął jego wdrażanie.

Członkowie Komisji Budżetowej spotkali się również z polskimi przedstawicielami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: z profesorem Markiem Safjanem, sędzią Europejskiego Trybunału Europejskiego oraz Maciejem Szpunarem, rzecznikiem generalnym, a także sędziami Sądu I instancji,  Krystyną Kowalik-Bańczyk i Niną Półtorak. Reprezentanci ETS opowiedzieli o roli, kompetencjach tej europejskiej instytucji oraz o przykładach orzeczeń i ich wpływie na prawo krajowe w państwach członkowskich.

W wizycie udział wzięli: Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego; Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego; Mirosława Rutkowska-Krupka – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Waldemar Witkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Jan Grzesiek – Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Ryszard Grobelny – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Jarosław Berendt – członek Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Zbigniew Czerwiński – członek Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Ryszard Taciak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku oraz inni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

4. Wydarzenie poświęcone poznańskiemu orientaliście prof. Skalmowskiemu

17 marca br. w Antwerpii odbyło się wydarzenie poświęcone twórczości prof. Wojciecha Skalmowskiego, pochodzącego z Poznania krytyka literackiego, eseisty oraz znawcy kultury irańskiej, które upamiętniło 10. rocznicę jego śmierci. Spotkanie miało miejsce w Muzeum MAS i stanowiło wydarzenie towarzyszące corocznej konferencji zorganizowanej przez Belgijskie Towarzystwo Królewskie na rzecz Studiów Orientalnych. Współorganizatorem wydarzenia była Ambasada RP w Królestwie Belgii, która zaprosiła do współpracy Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Spotkanie otworzył Ambasador RP, Artur Orzechowski. O twórczości profesora mówili naukowcy z europejskich uniwersytetów: dr Marie-Anne Persoons z Uniwersytetu w Antwerpii, prof. Jan Dierick z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz dr Szymon Grzelak z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na spotkaniu obecna była żona eseisty, pani Barbara Skalmowska.

Belgijskie Towarzystwo Królewskie na rzecz Studiów Orientalnych wydaje co roku publikację naukową na temat dorobku kultury orientalnej. Tegoroczna edycja została poświęcona prof. Wojciechowi Skalmowskiemu i stanowi hołd oddany jego twórczości. Książkę otwiera przedmowa ambasadora Artura Orzechowskiego. Zawarto w niej także artykuł dr Szymona Grzelaka pt. „Formalne i empiryczne metody w twórczości prof. Wojciecha Skalmowskiego”.

5. „Europa przy wielkopolskim stole wielkanocnym” – wydarzenie w Parlamencie Europejskim 

27 marca 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się wydarzenie pt. „Europa przy wielkopolskim stole wielkanocnym”. Jego organizatorami byli wielkopolski europoseł Andrzej Grzyb oraz wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Z tej okazji do stolicy Europy przyjechali przedstawiciele 26 Lokalnych Grup Działania (LGD), reprezentując obszary wiejskie z całej Wielkopolski.

Wydarzenie rozpoczęło się konferencją pt. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w Wielkopolsce – doświadczenia i wnioski wielkopolskich Lokalnych Grup Działania dla UE 2020”. RLKS to instrument unijnej polityki spójności, który wspiera rozwój obszarów wiejskich poprzez finansowanie działalności LGD na terenie poszczególnych gmin i powiatów. Podczas konferencji wicemarszałek Grabowski przedstawił wielkopolskie doświadczenia w zakresie funkcjonowania LGD z ostatnich 10 lat, podkreślając, że działają one na terenie 90% gmin w województwie. Wymienił takie sukcesy wdrażania instrumentu RLKS w województwie jak dystrybucja środków zgodnie z lokalnymi potrzebami czy włączenie społeczności w proces decydowania o kierunkach rozwoju obszarów. Na konferencji głos zabrali również posłowie do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski, przewodniczący parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krzysztof Hetman z Komisji Rozwoju Regionalnego, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD – Małgorzata Blok.

Wieczorną część oficjalnie otworzyli współgospodarze – poseł Andrzej Grzyb oraz wicemarszałek Krzysztof Grabowski, zapraszając gości do zapoznania się z wielkopolskimi tradycjami świątecznymi oraz dziedzictwem kulinarnym regionu. Zaproszeni goście mieli okazję skosztować wielkopolskich potraw wielkanocnych. Ponadto odbywały się pokazy ozdabiania pisanek, tworzenia kartek świątecznych i przedmiotów wykonywanych na szydełku. Wielkopolskie tradycje związane z tańcem i muzyką zaprezentowały dwa zespoły regionalne: szkolny zespół z Bukówca Górnego i Kramska Kapela Podwórkowa ze wschodniej Wielkopolski. Rolę moderatora pełniła Małgorzata Sylla – p.o. dyrektora Biura Informacyjnego Woj. Wielkopolskiego w Brukseli, które było zaangażowane w organizację wydarzenia.

6. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

W dniu 14 maja 2018 r. w Ratuszu Miejskim w Brukseli odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zorganizowane zostały przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej oraz Przedstawicielstwo RP przy NATO. Obchody odbyły się z udziałem polskich biur regionalnych, które podczas wydarzenia zaprezentowały swoje lokalne i tradycyjne produkty.

Uroczystość otworzył Ambasador RP, Artur Orzechowski, który w swojej przemowie przywołał wydarzenia związane z utworzeniem konstytucji w 1791 roku, będącej prawdopodobnie drugą ustanowioną konstytucją na świecie. Przedstawicielstwa regionów przekazały swoje produkty, które, zostały rozlosowane pośród gości. Ponadto, na stołach rozłożone zostały przysmaki i napoje z poszczególnych części Polski, których degustację prowadzili przedstawiciele biur regionalnych w Brukseli, w tym przedstawiciele Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

7. Klub Wielkopolan z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem

17 września odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan, którego gościem był Arkady Paweł Fiedler, wnuk słynnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Wielkopolski podróżnik, pasjonat motoryzacji, producent filmów podróżniczych i fotograf, opowiedział zgromadzonym Wielkopolanom o swoich projektach realizowanych na kilku kontynentach. 

Podczas spotkania A. P. Fiedler opowiedział o swojej pasji do podróżowania, oraz realizowanych w tym obszarze projektach.  Podzielił się również swoimi planami na przyszłość: planuje on przejechać Amerykę od Alaski po Patagonię maluchem, a także odbyć podróże ekologiczne. Ponadto, pracuje nad powstaniem książki na temat zrealizowanego projektu „Electric Explorer”, a także filmu dokumentalnego.

8. Wydarzenie z regionami partnerskimi – „100 lat po I WŚ – wnioski na przyszłość dla Europy”

19 września w Brukseli, we wspólnej siedzibie regionów partnerskich Emilii-Romanii, Hesji, Nowej Akwitanii oraz Wielkopolski odbyła się konferencja pt. „100 lat od I Wojny Światowej – wnioski na przyszłość dla Europy”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele akademiccy: historyk prof. Rafał Dobek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Anne-Marie Cocula - była Rektor Uniwersytetu Bordeaux-Montaigne, prof. Jens Steffek z Instytutu Nauk Politycznych na Politechnice w Darmstadt, a także dr Luca Ferracci z Fundacji Nauk Religijnych Giovanni XXIII w Bolonii.

Wydarzenie otworzyła Isabelle Boudineau, Wiceprzewodnicząca ds. Europejskich i Międzynarodowych z regionu Nowa Akwitania oraz Mark Weinmeister, Sekretarz Stanu ds. Stosunków Federalnych i Europejskich w Kraju Związkowym Hesji. W swoich przemówieniach podkreślili, że przed Unią Europejską stoi wiele wyzwań, między innymi umacniający się w krajach członkowskich nacjonalizm oraz nadchodzący brexit, niemniej, z drugiej strony wyrazili swoje przekonanie o sile europejskich instytucji wobec zarysowanych zagrożeń.

Goście mieli okazję wysłuchać prezentacji niemieckiego politologa i historyka, Ingo Espenschieda, który w swojej multimedialnej prezentacji przedstawił historię Europy od początków XX wieku. Społeczeństwo obywatelskie było tematem panelu dyskusyjnego moderowanego przez Françoise Chotard, ekspertkę ds. europejskich. Prof. Rafał Dobek powiedział: „Wiele razy relacje między narodowościami ulegały pogorszeniu ze względu na decyzje polityczne. Jednak zdarzenia z przeszłości, takie jak Powstanie Wielkopolskie czy protesty robotników podczas Poznańskiego Czerwca 1956 r. pokazują, że nie da się zbudować Europy zwracając jedynie uwagę na kwestie polityczne, a pomijając tożsamość kulturową, religię czy język”.

Konferencję podsumował prof. Patrizio Bianchi, minister ds. europejskich, edukacji, szkolnictwa wyższego, badań i rynku pracy w regionie Emilia-Romania. Pokreślił, że Europa dała nam 70 lat pokoju, ale nie należy tego traktować jako oczywistość. Nad Unią Europejską nadal należy pracować, aby była coraz silniejsza. Swoją wypowiedź podsumował słowami: „Potrzebujemy Europy nie po to, aby wspominać przeszłość, ale takiej która zbuduje naszą przyszłość”.

9. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów gościem 4 regionów partnerskich

W dniu 28 września w Domu Regionów w Brukseli odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów – Karlem-Heinzem Lambertzem. Przedstawiciel tego zgromadzenia politycznego, reprezentującego europejskie samorządy na forum UE, podkreślił swoją wolę ścisłej współpracy z przedstawicielstwami regionalnymi w Brukseli.

Dyrektorzy czterech biur przedstawili przewodniczącemu charakterystykę i priorytety swoich regionów zaznaczając, iż łącznie zamieszkuje je prawie 20 mln mieszkańców, a wspólny PKB wynosi ponad 6 bln euro. Omówili również wspólne przedsięwzięcia, w tym opracowane w tym roku stanowisko w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 roku, które zostało przedstawione na konferencji z udziałem Marszałka Marka Woźniaka i przedstawicieli pozostałych regionów partnerskich na początku roku, a następnie przekazane do instytucji unijnych.

Przewodniczący KR podkreślił, że miał już okazję odwiedzić wszystkie cztery regiony i zauważa wartość współpracy samorządów, które na pierwszy rzut oka tak różnią się od siebie, a jednak łączy je wiele wspólnych postulatów dotyczących różnych obszarów polityki unijnej. Dwie kwestie, na które zwrócił szczególną uwagę to decentralizacja, o której Przewodniczący Lambertz miał ostatnio okazję debatować w Poznaniu i Marsylii, a także zasada pomocniczości. Ta ostatnia ma istotne znaczenie dla europejskich samorządów, ponieważ zakłada, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy.

10. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018

W dniu 9 października w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbył się warsztat w ramach 16. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC). Wydarzenie zostało zorganizowane przez międzynarodowy konglomerat, w którym Wielkopolska pełniła rolę wicelidera. Pozostałymi partnerami były: prowincja Barcelona, miasta Kopenhaga i Malmö oraz region Hanower. 

W tegorocznej debacie pt. „Łącząc obszary miejskie i wiejskie - działania na rzecz spójności terytorialnej” Wielkopolskę reprezentowała Anna Hadyńska, przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W debacie głos zabrali również przedstawiciele pozostałych partnerów z Hiszpanii, Danii i Szwecji. Anna Hadyńska reprezentująca Wielkopolskę przedstawiła mocne strony naszego regionu, który jest trzecim najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce. Wskazała również na duże zróżnicowanie regionu pod względem obszarów, a także pojawiające się problemy społeczne. 

Dyskusję moderował Vincent O'Connell, sekretarz generalny Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, której członkiem jest Wielkopolska. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 przedstawicieli samorządów, instytucji europejskich i krajowych, a także uniwersytetów. 

11. Obchody Dnia św. Marcina

We wtorek 4 grudnia w Brukseli Marszałek Marek Woźniak otworzył coroczne święto regionu - Dzień Świętego Marcina w Brukseli. Witając gości, podkreślił, że tegoroczna, dziewiąta edycja jest dla Wielkopolski szczególna, ponieważ wiąże się z dwoma bardzo ważnymi rocznicami – 100-leciem Powstania Wielkopolskiego oraz 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Marszałek w przemówieniu odniósł się do tego, że europejskość i demokracja to dwie zasady niezwykle ważne dla mieszkańców regionu. 

W tym roku siedzibę Wielkopolski w Brukseli odwiedziło około pół tysiąca gości, wśród których znaleźli się m.in. ambasadorzy, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów czy Polacy mieszkający na co dzień w stolicy Belgii. 

W trakcie wydarzenia goście mogli skosztować wypiekanych na miejscu rogali świętomarcińskich i specjałów wielkopolskiej kuchni przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania „Solidarni w Partnerstwie” z powiatu konińskiego. Ponadto mieli okazję obejrzeć występ parateatralnej grupy Asocjacja 2006 poświęcony historii św. Marcina oraz posłuchać muzyki Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele. 

Dzień Świętego Marcina wpisał się już na stałe w unijny kalendarz corocznych wydarzeń. Przybliża on środowisku europejskiemu nie tylko atmosferę, jaka panuje w Poznaniu podczas święta, ale przede wszystkim tradycje i kulturę Wielkopolski. To właśnie dzięki niemu rogal świętomarciński w Brukseli stał się kulinarną wizytówką promującą region.

12. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Solidarni w Partnerstwie” w PE oraz spotkanie z belgijskim LGD-em „Kempen en Massland”

Podczas współpracy przy organizacji Dnia św. Marcina w Brukseli BIWW zorganizowało dla przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Solidarni w Partnerstwie” dodatkową wizytę studyjną. W jej ramach członkowie LGD wzięli udział w spotkaniu z panem Borysem Brzezińskim, asystentem europosła Andrzeja Grzyba. Zapoznał on uczestników z informacjami na temat struktury i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, a także z aktywnością Posła w PE. Drugim punktem wizyty był wyjazd LGD do miejscowości Neerpelt w Belgii, gdzie spotkali się z Lokalną Grupą Działania „Kempen en Massland”. Obie grupy zaprezentowały swoją działalność, a także wymieniły się doświadczeniami. W trakcie spotkania przedstawiciele „Kempen en Massland”  przedstawili prezentacje nt. trzech projektów belgijskich partnerów związanych z zagospodarowaniem i ułatwieniem życia na obszarach wiejskich (m.in. ścieżkę spacerową dla niepełnosprawnych).

II. Działania dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 r.

Stanowisko dot. polityki spójności po roku 2020 przygotowane z inicjatywy regionu Dolnej Austrii

Z inicjatywy regionu Dolnej Austrii utworzone zostało stanowisko pod nazwą „Silna i odnowiona polityka spójności dla wszystkich regionów po roku 2020”. Była to reakcja na Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy, dokument otwierający debatę o przyszłości finansów UE oraz siódmy Raport na temat spójności. Jest to już drugie stanowisko w tej sprawie zaprezentowane z inicjatywy regionu Dolnej Austrii. BIWW monitorowało prace nad tworzeniem dokumentu, a Województwo Wielkopolskie poparło utworzone stanowisko. Większość ustaleń dokonywano drogą mailową. Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach, które odbyły się 18 stycznia i 5 września br.. 

Wspólne stanowisko czterech regionów w sprawie przyszłości polityki spójności

BIWW wraz z przedstawicielami biur regionalnych Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii stworzyło stanowisko nt. przyszłości polityki spójności jako najważniejszej polityki inwestycyjnej UE. Inauguracja dokumentu odbyła się 25 stycznia 2018 r. podczas konferencji  z udziałem Komisarz Coriny Creţu, którą poprzedzało spotkanie Komisarz z przedstawicielami politycznymi czterech wymienionych regionów. W konferencji i spotkaniu wziął udział Marszałek Marek Woźniak, natomiast stanowisko było tworzone w ścisłej współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej UMWW. BIWW koordynowało prace związane z  przygotowaniem dokumentu (więcej informacji str. 4).

Spotkanie przedstawicieli biur regionalnych z unijną komisarz ds. polityki regionalnej

25 września unijna komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu, po raz piąty spotkała się z przedstawicielami biur regionalnych ze wszystkich krajów UE. Spotkanie zostało poświęcone przyszłości polityki spójności po 2020 roku w kontekście nadchodzących nowych Wieloletnich Ram Fiansowych, które omówił członek gabinetu Komisarz Creţu. Podczas spotkania zostały również zaprezentowane przykłady wykorzystania funduszy w ramach polityki spójności przez regiony i kraje europejskie: Lombardię, Toskanię, Walię oraz Polskę. 

III. Współpraca z regionami zagranicznymi

1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2018 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność i planowane wspólne inicjatywy. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 9 i 22 stycznia, 20 kwietnia, 9 maja, 1 i 20 czerwca, 10 września, 5 października, 9 listopada i 12 grudnia. Podczas grudniowego spotkania ustalono szczegóły planowanej konferencji upamiętniającej 25-lecie istnienia Europejskiego Komitetu Regionów. Udział w niej wezmą przedstawiciele polityczni regionów, w tym Marszałek Marek Woźniak, oraz przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. 

Wspólne wydarzenia

25 stycznia odbyła się konferencja czterech regionów, podczas której przedstawiono wspólne stanowisko w kwestii przyszłości polityki spójności (więcej informacji str. 4). 

8 czerwca odbyło się spotkanie rektorów heskich uczelni z przedstawicielami regionów partnerskich. W spotkaniu uczestniczyli rektorzy szkół wyższych, z którymi współpracują wielkopolskie uniwersytety oraz ośrodki badawcze, np. Instytut Zachodni. 

19 września odbyło się wspólne wydarzenie czterech regionów  - konferencja pod nazwą „100 lat od I Wojny Światowej – wnioski na przyszłość dla Europy” (więcej informacji str. 8).

2. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2018 

Współpraca w ramach konglomeratu

BIWW podczas przygotowań do organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast współpracowało z partnerami  z Barcelony, Kopenhagi, Hanoweru i Malmö. Wspólnie zorganizowana została międzynarodowa debata pt. „Łącząc obszary miejskie 

i wiejskie – działania na rzecz spójności terytorialnej” (więcej informacji na str. 10).

Spotkania przygotowawcze odbyły się w dniach: 25 stycznia, 23 marca oraz 1 i 21 czerwca. 

3. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

Współpraca z Krajem Związkowym Brandenburgia 

17 stycznia p.o. dyr. BIWW M. Sylla spotkała się z Dyrektorem Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Brandenburgia przy UE, dr. Marcusem Wenigiem. Spotkanie dotyczyło możliwości podjęcia przez brukselskie biura Wielkopolski oraz Brandenburgii wspólnych działań i inicjatyw oraz planowanej wizyty organizacji pozarządowych z obu regionów w Brukseli. Dyrektorzy omówili również planowane spotkanie pomiędzy Marszałkiem Markiem Woźniakiem a Anną Quart - brandenburską sekretarz stanu ds. europejskich, które odbyło się podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 1 lutego.   

1 czerwca J. Kubiak spotkała się z Christiną Schlawe, odpowiedzialną w Przedstawicielstwie Brandenburgii za kwestie dotyczące infrastruktury, planowania przestrzennego, badań naukowych i kultury, aby omówić kwestie współpracy obu regionów partnerskich w ramach ich członkostwa w Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE.

Współpraca z Bretanią i innymi regionami UE w ramach „Koalicji regionów na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej”

Na początku roku Wielkopolska otrzymała zaproszenie z regionu partnerskiego Bretanii, aby dołączyć do grupy regionów europejskich, które charakteryzują się dobrze rozwiniętym sektorem rolniczym, w celu przygotowania wspólnych postulatów w kwestii przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski wyraził zainteresowanie tą inicjatywą, a BIWW nawiązał w rezultacie współpracę z Departamentem Rolnictwa. Inicjatorem koalicji jest Bretania, do której dołączyło na chwilę obecną 11 regionów: włoskie (Emilia-Romania, Toskania), hiszpańskie (Estremadura, Andaluzja, Kastylia i León), niemieckie (Badenia-Wirtembergia, Bawaria), francuskie (Nowa Akwitania, Kraj Loary) oraz Wielkopolska.

Powyższe regiony wspólnie opracowały szereg postulatów dotyczących przyszłej WPR, w kontekście którego planuje się przedstawienie poprawek do stanowiska Parlamentu Europejskiego ws. WPR. Głównymi postulatami dokumentu są: zwiększenie wspólnych ambicji w celu sprostania wspólnym wyzwaniom, silny budżet przyszłej WPR, umożliwienie regionom sprawowania roli instytucji zarządzającej, bardziej sprawiedliwa i zrównoważona WPR oraz wzmocnienie rozwoju obszarów wiejskich.

11 kwietnia p.o. dyr. BIWW M. Sylla oraz pracownicy biura spotkali się z przedstawicielem Bretanii w celu poznania założeń współpracy. Następnie, 13 kwietnia, 8 i 25 maja, 16 czerwca, 11 lipca, 19 lipca, 31 sierpnia, 10, 19 i 25 września, 1 i 19 października oraz 15 listopada odbyły się spotkania wszystkich partnerów koalicji.

W dniu 3 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się wspólne wydarzenie 11 europejskich regionów. Udział w nim wzięli przedstawiciele polityczni z regionów Koalicji, którzy w trakcie spotkania z europosłami przekazali wspólnie wypracowane postulaty. Wydarzenie otworzył Paolo de Castro, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Poparcie dla silnej roli regionów wyraził w swojej wypowiedzi Guillaume Cros, Wiceprzewodniczący Rady Regionu Oksytania i sprawozdawca opinii KR dot. reformy Wspólnej Polityki Rolnej, który potwierdził, że rola wdrażania II filaru powinna leżeć w gestii regionów. W spotkaniu wzięła udział również europosłanka Isabelle Thomas, sprawozdawczyni raportu dot. przyszłego budżetu UE z ramienia PE, która stwierdziła, że głos regionów jest niezmiernie ważny i w pełni poparty przez Parlament Europejski. 

IV. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi oraz innymi podmiotami

1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii i Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej

14 maja 2018 r. w Ratuszu Miejskim w Brukseli odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie współorganizowane przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej oraz Przedstawicielstwo RP przy NATO z polskich biur regionalnych (więcej informacji na str. 8).

Przedstawiciele BIWW wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych przez Ambasadora RP  w Królestwie Belgii dotyczących współpracy Ambasady z przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli. BIWW zaangażowało się w organizację opisanego powyżej Święta Konstytucji 3 Maja. Spotkania przygotowawcze odbyły się 30 stycznia, 5 marca, 12 kwietnia oraz 7 maja. Ponadto, BIWW współpracowało przy organizacji spotkania poświęconego poznańskiemu orientaliście prof. Wojciechowi Skalmowskiemu w zakresie pozyskania mówcy na wydarzenie (prof. Grzelak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na str. 7. 

22 listopada S. Trzybiński wziął udział w spotkaniu z Ambasadorem RP zorganizowanym dla polskich biur regionalnych w Brukseli w celu omówienia działalności Ambasady w roku 2019 i potencjalnej kooperacji w tej dziedzinie z przedstawicielstwami poszczególnych regionów.

Przedstawiciele BIWW brali również udział w spotkaniach organizowanych przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE poświęconych Wieloletnim Ramom Finansowym na lata 2021-2027 i związanym z nimi nowym propozycjom legislacyjnym Komisji Europejskiej; oraz negocjacjom dotyczącym przyszłości polityki spójności. Spotkania odbyły się w dniach: 29 maja (WRF), 14 czerwca (Wspólna Polityka Rolna), 6 lipca (polityka spójności) oraz 24 września (gospodarka cyfrowa, badania i innowacje).  

2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

Przedstawicielstwa polskich biur regionalnych w Brukseli współpracowały przy organizacji wspólnych wydarzeń. Zaangażowały się w przygotowanie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Były to propozycje Ambasady RP w Królestwie Belgii.

Ponadto, p.o. dyr. BIWW M. Sylla regularnie współpracowała z polskimi biurami regionalnymi w ramach działalności w charakterze koordynatora polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN – PolSCA

Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli zorganizowało cykl spotkań dla przedstawicieli biur regionalnych, w których udział brali przedstawiciele BIWW. 22 stycznia (nt. kolejnego Europejskiego Programu na rzecz Badań Innowacji - Horyzont Europa); 7 marca (nt. EuroTech Uni Alliance – partnerstwa europejskich uniwersytetów w dziedzinie nauk ścisłych i technologii); 26 kwietnia (nt. Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej); 22 maja (nt. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027); 10 lipca (nt. przyszłego programu Horyzont Europa); 13 listopada (nt. możliwości pozyskania grantów ERC przez polskich naukowców).

V. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych

1. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy ponad 130 podmiotów z całej Europy. Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty, reprezentując interesy swoich członków. 

ERRIN podzielony jest na 13 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2018 r. Wielkopolska, zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach następujących 4 grup: Inteligentne specjalizacje, Biogospodarka, Otwarta nauka oraz Inwestycje i innowacje. 

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres, który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN, np. przy rozpowszechnianiu informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji. 

Zgromadzenia Ogólne

18 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci. Głównym tematem spotkania była propozycja Komisji Europejskiej w kwestii nowego Europejskiego Programu na rzecz Badań i Innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa. Ponadto, omówiono kwestie finansowe, bieżącą działalność sieci oraz plan działań na kolejne miesiące 2018 r. Na spotkaniu obecny był pracownik BIWW J. Kubiak.

Spotkania grup roboczych

W 2018 r. pracownicy BIWW J. Kubiak, A. Wieczorek oraz S. Trzybiński wzięli udział w następujących spotkaniach poszczególnych grup roboczych, do których należy Wielkopolska: 
1) Inteligentne specjalizacje: 19 lutego i 11 czerwca, 6 listopada
2) Otwarta nauka: 26 lutego
3) Biogospodarka: 18 maja
4) Inwestycje i innowacje: 28 maja.

Ponadto A. Wieczorek wzięła udział w spotkaniu noworocznym sieci ERRIN poświęconym tzw. Zielonym miastom.

 Po spotkaniach zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski.

2. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu 

W dniach 27 - 28 czerwca 2018 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w czeskim Brnie. W spotkaniu wziął udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, któremu towarzyszył dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (WBPP) Marek Bryl, pracownik WBPP Justyna Herian oraz pracownik BIWW J. Kubiak. Podczas spotkania Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło roczny plan działań na rok 2018, raport z działalności w 2017 roku oraz raport finansowy za rok 2017. Omówiono także bieżące działania sieci, które skupiają się m.in. na analizie propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz wybranych polityk sektorowych – polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej UE. Przedstawiono również postępy w realizacji projektu ROBUST finansowanym z programu Horyzont 2020. Przy okazji Zgromadzenia miało również miejsce spotkanie Zarządu sieci, w którym zasiada Wicemarszałek W. Jankowiak jako wiceprzewodniczący sieci. 

W przeddzień Zgromadzenia odbyła się konferencja pt. „Zwalczanie zmian klimatycznych na obszarach podmiejskich” podczas której przedstawiciele samorządu południowomorawskiego oraz Uniwersytetu Mendla w Brnie zaprezentowali wyzwania dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych, przede wszystkim suszy i ulewnych deszczy. Przedstawiono także projekty i koncepcje łagodzenia skutków zmian klimatycznych, które m.in. dotyczyły agroleśnictwa oraz wprowadzania rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.  

W odpowiedzi członkowie sieci PURPLE z innych regionów przedstawili wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi istniejące na ich terytorium. J. Herian z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego omówiła sytuację w województwie, zwracając uwagę na zdecydowany wzrost średnich temperatur w poszczególnych porach roku, suszę, z którą boryka się przede wszystkim południowa część Wielkopolski, a także coraz częściej pojawiające się zjawisko wiatrów huraganowych.

Członkowie sieci PURPLE mieli też okazje zobaczyć kilka praktycznych przykładów rozwiązań w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych na Południowych Morawach podczas wizyty studyjnej na obszarach podmiejskich Brna.

W dniach 23-24 października odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci połączone z wizytą studyjną w belgijskim mieście Voeren. Celem wizyty było przekazanie dobrych praktyk dot. terenów podmiejskich oraz udział w konferencji temat relacji obszarów miejskich i wiejskich.

Konferencja „Korzystanie z potencjału regionów podmiejskich po 2020 r.: przyszłe polityki, strategie i programy”  

26 września sieć PURPLE zorganizowała konferencję w Parlamencie Europejskim pt. „Korzystanie z potencjału regionów podmiejskich po 2020 r.: przyszłe polityki, strategie i programy”. Wydarzenie to patronatem objął poseł do PE Franz Bogovic, który był również jednym z prelegentów. Głos zabrał również Michael Schneider – Przewodniczący grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów i zarazem sprawozdawca opinii na temat Wspólnych Ram Strategicznych. Podkreślił on znaczenie związków pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, 

a także konieczność szerszego uznania pojęcia obszarów podmiejskich na forum UE. Przewodnicząca PURPLE Helyn Clack przedstawiła zebranym uczestnikom cele i działalność sieci, a także odniosła się do przyszłości polityki spójności z punktu widzenia obszarów podmiejskich. Podczas konferencji głos zabrał również sekretarz generalny PURPLE Vincent O’Connell, który przedstawił finansowany w ramach programu Horyzont 2020 projekt ROBUST: stanowi on pierwszy projekt, którego sieć PURPLE jest partnerem. 

Spotkania grupy roboczej i lobbingowej

6 marca, 16 maja, 10 lipca, 5-6 września i 25 października odbyły się spotkania grupy roboczej. Podczas spotkań rozmowy grupy skupiły się wokół spraw wewnętrznych sieci, realizacji projektu ROBUST, propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej ws. wieloletnich ram finansowych, polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, a także przyszłych możliwościach projektowych sieci. 

1 czerwca J. Kubiak spotkała się z Christiną Schlawe z Przedstawicielstwa Brandenburgii w Brukseli, aby omówić działania obu regionów partnerskich w sieci PURPLE. 

Ponadto, 12 czerwca w siedzibie BIWW odbyło się spotkanie dotyczące organizacji wydarzenia sieci nt. przyszłości polityki spójności w kontekście obszarów podmiejskich – miało ono miejsce 26 września 2018 r. 

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE.

3. Nieformalna sieć regionów na rzecz polityki regionalnej w zakresie aktywnego starzenia się w zdrowiu CORAL

Pracownicy BIWW monitorują działalność sieci pod kątem możliwości zaangażowania się podmiotów z woj. wielkopolskiego w przedsięwzięcia lobbingowe oraz realizację projektów. Spotkania sieci odbyło się 30 maja i 11 września br. 

4. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się  przez całe życie EARLALL

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy.

VI. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

BIWW ściśle współpracuje z biurami Posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk z Wielkopolski (dot. działalności BIWW i możliwości nawiązania współpracy). W tym roku BIWW pozostawało w kontakcie z wybranymi posłami do PE w kontekście następujących wydarzeń: „Europa przy wielkopolskim stole Wielkanocnym” (więcej informacji str. 7), wydarzenie sieci PURPLE pt. „Korzystanie z potencjału regionów podmiejskich po 2020 r.: przyszłe polityki, strategie i programy” (więcej informacji str. 18) oraz wydarzenie Europejskiej Koalicji Regionów Rolniczych pt. „Rola regionów UE w przyszłej wspólnej polityce rolnej - zalety regionalizacji” (więcej informacji str. 13). 

W maju BIWW nawiązało również kontakt z Magdaleną Sapałą z Centrum Analiz Parlamentu Europejskiego w zakresie opublikowanej 2 maja propozycji Komisji Europejskiej ws. Wieloletnich Ram Finansowych. W efekcie p. Sapała została zaproszona na posiedzenia polskiej delegacji do KR, które odbyły się 4 lipca oraz 9 października.  

2. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

 W czerwcu wydział Dyrekcji Generalnej w Komisji Europejskiej zajmujący się promocją produktów rolno-spożywczych skontaktował się z BIWW w celu zdobycia materiałów fotograficznych dotyczących rogala świętomarcińskiego. Materiały te mają być wykorzystane do tworzenia nowego narzędzia promocji: interaktywnej mapy unijnych produktów z chronionym oznaczeniem geograficznym („GI”) w celu popularyzacji tego typu oznaczeń oraz produktów na rynku unijnym i poza jego granicami. 

 BIWW kontaktowało się również z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie uzyskania interpretacji w kwestii kwalifikowalności podmiotów w naborze wniosków w ramach konkursu na dotacje na działania promocyjne dotyczące produktów rolnych.

 Na prośbę COIE BIWW nawiązało kontakt z odpowiednim wydziałem Komisji Europejskiej w kwestii wyjaśnienia warunków, które należy spełnić, aby móc posługiwać się sformułowaniem „Made in the EU”. 

 VII. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Europejskim Komitecie Regionów

 BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, grupy EPL w KR oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli. 

 Dyrektor BIWW oraz pracownicy biura pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

 1. Zaangażowanie w prace związane z opinią KR „Przyszłość finansów UE po 2020 r.”

Marszałek Marek Woźniak, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) oraz przewodniczący polskiej delegacji do KR został sprawozdawcą  opinii „Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE” opracowywanej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Debata nt. przyszłości finansów unijnych zapoczątkowana została dokumentem otwierającym dyskusję na ten temat wydanym przez Komisję Europejską w czerwcu 2017 r. („Reflection Paper on the Future of EU Finances”). Dyskusja ta jest jedną z najważniejszych obecnie toczących się w Brukseli. Jej efekty będą determinować wysokość przyszłego budżetu UE oraz tego, jak w jego ramach zostaną podzielone finanse Unii Europejskiej. Opinia została przyjęta na pierwszej sesji plenarnej KR w 2018 r. w dniu 1 lutego.

Dokument przedstawia wizję Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r. i wskazuje, że konstrukcja przyszłego budżetu unijnego powinna wzmacniać poczucie zaufania obywateli do projektu europejskiego oraz wspieranie wspólnych celów i polityk UE – w taki sposób, aby zachować strategiczne podejście. 

 Główne postulaty zawarte w opinii to poparcie europejskich regionów dla ambitnego scenariusza dla UE, który zakłada, aby robić wspólnie znacznie więcej, zaznaczając jednocześnie, iż takie podejście wymaga odpowiedniego finansowania. Wiąże się to ze zniesieniem wszelkich rabatów przyznanych wcześniej niektórym krajom UE, wprowadzeniem nowych źródeł zasobów własnych oraz podniesieniem składki państw członkowskich.

2. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

 Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów wziął udział w sesjach plenarnych, które odbyły się w dniach 31 stycznia-1 lutego, 22-23 marca, 16-17 maja, 4-5 lipca i 5-6 grudnia.

Z europejskimi samorządowcami podczas sesji plenarnych spotkali się m.in.:  Antonio Costa – premier Portugalii oraz Tomisław Donczew – wicepremier Bułgarii sprawującej w I. połowie 2018 r. prezydencję w Radzie UE, Juliane Bogner-Strauss - austriacka minister ds. kobiet, rodziny i młodzieży reprezentująca rozpoczynająca się prezydencję; komisarze UE: Dimitris Avramopoulos, Johannes Hahn, Günther Oettinger, Miguel Arias Cañete, Corina Creţu, Tibor Navracsics; posłowie Parlamentu Europejskiego: Jan Olbrycht, Petra Kammerevert; oraz Michel Barnier, główny negocjator UE ds. Brexitu.

Podczas obrad poruszano szereg tematów, które znajdują się w obszarze kompetencji lub były przedmiotem zainteresowania Europejskiego Komitetu Regionów. Dyskutowano m.in. o priorytetach prezydencji bułgarskiej, która trwała przez pierwszą połowę 2017 r., wieloletnim budżecie UE na lata 2021-2027, integracji migrantów i spójności społecznej, Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego. W drugiej połowie roku dyskutowano z przedstawicielem rozpoczynającej się prezydencji austriackiej oraz poruszono temat zmian klimatycznych. 

Europejski Komitet Regionów  wypracował swoje stanowisko – w formie serii opinii – odnośnie propozycji Komisji Europejskiej nt. przyszłości polityki spójności. Polska delegacja, której Marszałek Woźniak przewodniczy, aktywnie włączyła się w proces tworzenia tych dokumentów. W przyjętych przez KR opiniach dotyczących polityki spójności znalazły się m.in. takie ważne postulaty dla polskich samorządów jak: polityka spójności dla wszystkich regionów UE, pozostawienie Europejskiego Funduszu Społecznego w jej ramach, utrzymanie zasady n+3 (Komisja postuluje n+2) oraz obecnej stopy współfinansowania na poziomie 85% dla regionów słabiej rozwiniętych, wśród których po 2020 r. najprawdopodobniej pozostanie Wielkopolska. Samorządy sprzeciwiają się natomiast usunięciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozporządzenia ogólnego czy warunkowości makroekonomicznej.

3. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się: 27 lutego, 13 kwietnia, 6-7 czerwca oraz 14 grudnia.

 W trakcie posiedzeń członkowie mieli okazję dyskutować m.in. z Nicolą De Michelisem, szefem Gabinetu Coriny Creţu na temat przyszłości wieloletnich ram finansowych (WRF), Tomislavem Donchevem, Wicepremierem Bułgarii i Karlem-Heinzem Lambertzem, Przewodniczącym KR nt. wpływu i skutków, jakie wywołają ostatnio opublikowane propozycje budżetowe Komisji na politykę spójności, będącą największą polityką inwestycyjną UE. Komisja odbyła również dwa posiedzenia wyjazdowe poświęcone „Wyzwaniom i możliwościom dla rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego w regionach najbardziej oddalonych” w Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania), oraz w Sofii, któremu towarzyszyła konferencja dotycząca wpływu długoterminowego budżetu UE po 2020 r. na władze lokalne i regionalne. Podczas ostatniego posiedzenia  członkowie Komisji COTER zdecydowali o obszarach priorytetowych, na których skupią się w 2019 roku, oraz wyznaczyli nową przewodniczącą komisji. Została nią Isabelle Boudineau, wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania, z którym Wielkopolska aktywnie współpracuje na poziomie europejskim.  

4. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych -  CIVEX

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX, które odbyło się 10 lipca, 21-22 września oraz 29 listopada.

Podczas posiedzeń komisji CIVEX tematami omawianymi były m.in.: pakiet legislacyjny dotyczący wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027, w tym wnioski w sprawie Funduszu Azylu i Migracji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) oraz rozważania nad przyszłością UE, unijna polityka sąsiedztwa oraz europejskie podejście do zwalczania dezinformacji w internecie, a także program „Prawa i wartości”.

Członkowie komisji wzięli również udział w posiedzeniu wyjazdowym komisji w Atenach, w trakcie którego odbyła się konferencja pt. „Wyzwania związane z bezpieczeństwem – podejścia regionalne i lokalne”.  

 5. Posiedzenia polskiej delegacji narodowej do Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach 22 marca, 16 maja, 4 lipca, 9 października oraz 5 grudnia.

Przedstawiciele polskich samorządów debatowali m.in. o: stosowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności, Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz Wieloletnich Ramach Finansowych. Posiedzenia te były również okazją do wymiany informacji na temat sesji plenarnych, również w kontekście opinii, których sprawozdawcami byli członkowie polskiej delegacji.  

6. Koordynacja prac polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:
a) przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej delegacji
b) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji

 Działania koordynatorek delegacji narodowej obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac. 

Koordynatorki na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracują również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

c) uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. M. Sylla uczestniczyła w spotkaniach, które odbyły się w dniach: 30 stycznia, 21 marca, 15 maja, 3 lipca, 8 października.

 VIII. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy 

 BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje liczne prezentacje, zgodnie z potrzebami płynącymi od partnerów z regionu. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy, a także zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych. 

 8 października br. odbyło się spotkanie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, podczas którego M. Sylla przedstawiła działalność BIWW.

17 grudnia S. Trzybiński przedstawił polskiej sekcji tłumaczy w Komisji Europejskiej prezentację na temat Wielkopolski. Głównym celem spotkania było przybliżenie tłumaczom KE charakterystyki województwa wielkopolskiego, w tym historii, kultury, gospodarki etc. oraz samej działalności BIWW w Brukseli. Spotkanie zostało zorganizowane przez polski oddział Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych w Komisji Europejskiej.

 IX. Współpraca z UMWW

 1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

 BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej oraz wiceprzewodniczącego Komitetu (więcej informacji na str. 20). 

 BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci (więcej informacji na str. 17). 

 BIWW pozostawał również w kontakcie z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim w kontekście prac w ramach koalicji regionów na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej (więcej informacji na str. 13) oraz w związku z organizacją wydarzenia „Europa przy wielkopolskim stole wielkanocnym”.  

 BIWW było współorganizatorem wizyty studyjnej przedstawicieli Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się w dniach 13-15 marca w Luksemburgu. Głównym celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą, funkcjonowaniem i działalnością Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wizycie brała udział p.o. dyr. BIWW Małgorzata Sylla (więcej informacji na str. 5).

 BIWW wsparło również organizację Kongresu szkolnictwa zawodowego i dualnego w Poznaniu, który odbył się w dniu 9 maja i którego gospodarzem była Członek Zarządu Marzena Wodzińska. BIWW kontaktowało się z regionami partnerskimi: Hesją i Nową Akwitanią w celu znalezienia prelegentów z tych regionów.  

 Biuro wsparło także Członka Zarządu Macieja Sytka w kontekście prac Europejskiej Platformy Regionów Górniczych w Okresie Transformacji oraz planowanej wizyty M. Sytka w Nadrenii-Północnej Westfalii dotyczącej racjonalnego wykorzystania potencjału poprzemysłowego w subregionie konińskim. 12 lipca M. Sytek oraz Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Jakub Jackowski wzięli udział w spotkaniu Europejskiej Platformy Regionów Górniczych w Brukseli. 

 2. Departamenty i Biura UMWW

 Departament Polityki Regionalnej (DPR)

 BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi aktualnie negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz debaty nt. przyszłości finansów unijnych. BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na wyżej wymienione tematy. BIWW pozostawało również w stałym kontakcie z DPR w związku z opinią Marszałka Marka Woźniaka, która została przyjęta przez Europejski Komitet Regionów 1 lutego br. 

 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

 BIWW było w stałym kontakcie z DR w związku z pracami koalicji regionów na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej. BIWW konsultowało z Departamentem Rolnictwa poszczególne postulaty koalicji, a także wkład Wielkopolski w opracowywane dokumenty (więcej informacji na str. 13).

 BIWW wsparł również Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ustalaniu kwalifikowalności samorządu województwa w kontekście zaproszenia do składania wniosków na dotacje na działania promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. BIWW kontaktował się w tej sprawie z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

 Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

 Na prośbę dyr. BWM Anny Markiewicz, BIWW nawiązało kontakt z regionem Dolna Austria w celu zorganizowania wizyty studyjnej dla członków Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, która odbyła się w dniach 28-30 maja. Głównymi tematami wizyty były: model samorządu lokalnego i regionalnego, wdrażanie funduszy strukturalnych, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie transportu oraz potencjalne obszary współpracy pomiędzy oboma regionami. 

 8 marca p.o. dyrektora BIWW M. Sylla towarzyszyła I. Kseniczowi z BWM podczas spotkania inaugurującego inicjatywę „P2P” (peer-to-peer) mającą na celu budowanie zdolności administracyjnej wśród partnerów ukraińskich. Inicjatywa została zainaugurowana przez Europejski Komitet Regionów w celu wsparcia reformy samorządu lokalnego na Ukrainie. Partnerem Wielkopolski został obwód charkowski. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów. Tego dnia odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej ds. Ukrainy oraz bilateralne warsztaty pomiędzy regionami partnerskimi. 

 BIWW wsparło również Biuro Współpracy Międzynarodowej w poszukiwaniu prelegentów z regionów partnerskich: Hesji i Nowej Akwitanii na Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego w Poznaniu, który odbył się w dniu 9 maja i którego gospodarzem była Członek Zarządu Marzena Wodzińska.  

 BIWW udzielało również BWM informacji na temat postępów prac koalicji regionów na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej.

 Departament Gospodarki (DRG)

 BIWW udzieliło wsparcia Departamentowi Gospodarki w nawiązywaniu kontaktu z przedstawicielami landu Nadrenia-Północna Westfalia, w którym planowana jest wizyta studyjna w zakresie racjonalnego wykorzystania potencjału poprzemysłowego. 13 czerwca J. Kubiak z BIWW spotkała się w tej sprawie z Dyrektorem Przedstawicielstwa Nadrenii-Północnej Westfalii. 

 Przy okazji sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 5 lipca, Marszałek M. Woźniak spotkał się z dr Markiem Speichem – Sekretarzem Stanu ds. Federalnych, Europejskich i Międzynarodowych w Nadrenii Północnej-Westfalii. Tematem rozmowy była współpraca pomiędzy regionami w zakresie transformacji gospodarczej obszarów pokopalnianych w odniesieniu do sytuacji subregionu konińskiego. 

BIWW współpracowało z DRG w kontekście udziału województwa wielkopolskiego w spotkaniu Europejskiej Platformy Regionów Górniczych w Okresie Transformacji, które odbyło się w dniu 12 lipca. W następstwie spotkania, w dniu 1 sierpnia p.o. dyrektora BIWW M. Sylla spotkała się z Aleksandrą Tomczak z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, która pełni funkcję koordynatorki Platformy. 

 BIWW pozostaje również w kontakcie z Departamentem Gospodarki w kwestiach związanych z członkostwem województwa wielkopolskiego w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), przekazując informacje ze spotkań wybranych grup roboczych. Szczególnie uwzględnione pozostają te elementy, które mogą być interesujące dla Departamentu lub przedsiębiorstw współpracujących z DRG w ramach strategii inteligentnej specjalizacji. 

 BIWW przekazał również do DRG informację o inicjatywie pt. „Nauka spotyka regiony”. Daje ona możliwość uzyskania dofinansowania z instytucji europejskich na organizację wydarzenia lub warsztatów, których celem będzie promowanie współpracy administracji regionalnej ze środowiskami akademickimi. Departament Gospodarki wyraził zainteresowanie tą inicjatywą i złożył wniosek do Komisji Europejskiej, do którego BIWW wniósł swój wkład. 

 24 października pracownicy BIWW wzięli udział w spotkaniu Sieci Europejskich Regionów Chemicznych (ECRM) na prośbę Departamentu Gospodarki. Prośba wynikała z zainteresowania regionu wykorzystaniem wodoru.  

 Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 W wyniku zapytania ze strony przedstawicielstwa regionu Nowej Akwitanii BIWW zwrócił się do COIE z prośbą o informację na temat przedsiębiorstw zajmujących się tematyka dronów w Wielkopolsce. Lista firm została przekazana francuskiemu przedsiębiorstwu, które poszukuje partnerów do projektu w ramach przyszłego Europejskiego Programu na rzecz Badań i Innowacji.  

 W związku z otrzymanym zapytaniem potencjalnego inwestora z Bliskiego Wschodu, dotyczącym rozpoczęcia działalności w Polsce, COIE zwróciło się do BIWW z prośbą o sprawdzenia aktualnego stanu prawnego w kwestii warunków, które muszą zostać spełnione, aby móc używać sformułowania „Made in Poland” lub/i „Made in EU”. BIWW udzieliło odpowiedzi na podstawie informacji otrzymanych z Komisji Europejskiej. 

 BIWW nawiązał również kontakt z COIE w związku z zapytaniem belgijskiej firmy konsultingowej o strony zawierające informacje o zamówieniach publicznych w Wielkopolsce. Podany zakres przetargów to: produkcja, rzemieślnictwo, budowa i renowacja warsztatów rzemieślniczych wraz z przestrzenią wystawową i produkcyjną, zakupy maszyn do produkcji, oprogramowanie komputerowe, meble biurowe i laboratoryjne, szkolenia ISO i certyfikacje dla firm. BIWW przesłało do firmy informacje otrzymane z COIE. 

 Departament Edukacji

 BIWW przesłało do Departamentu Edukacji kwestionariusz dotyczący wsparcia innowacji w szkołach, który stanowił część projektu w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez włoską prowincję Trento i European Schoolnet. Odpowiedzi DE zostały przesłane do odbiorców w dniu 17 lipca.

 Jednostki podległe 

 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

 BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP poprzez przygotowanie materiałów ze spotkań Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i  zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Przedstawiciel BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i sieci roboczej (więcej informacji na str. 17).

 X. Współpraca z biznesem

 BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:
informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020, itp.;
pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;
wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;
wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;
informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

 Biuro współpracuje w tym zakresie z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), do którego również przesyłane są otrzymywane przez BIWW zapytania belgijskich przedsiębiorców o możliwości inwestowania w województwie.  

 XI. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowymi

 BIWW w ramach swojej działalności współpracuje z wielkopolskimi uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie organizowanych w Brukseli wizyt studyjnych i spotkań, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy BIWW spotykają się również z grupami studentów, którym prezentują informacje nt. działalności Biura, a także instytucji unijnych, polityk, programów, itp. 

 Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Ambasadą RP w Królestwie Belgii poświęconego poznańskiemu orientaliście prof. Wojciechowi Skalmowskiemu, które odbyło się w dniu 17 marca w Antwerpii, BIWW zapewniło udział dr. Szymona Grzelaka z Instytutu Językoznawstwa UAM w wydarzeniu (więcej informacji na str. 6).

 W związku z organizacją wydarzenia „100 lat po I WŚ – wnioski na przyszłość dla Europy” BIWW współpracowało z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Jako prelegent w wydarzeniu wziął udział prof. Rafał Dobek z Instytutu Historii UAM (więcej informacji na str. 8).

 28 listopada w Brukseli dyr. I. Gorczyca spotkała się z kierownikiem Działu Innowacji i Przedsiębiorczości w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Ramowych UE Joanną Bosiacką- Kniat w spawie zintensyfikowania wsparcia dla wielkopolskich jednostek naukowo-badawczych. W wyniku rozmów ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie dla przedstawicieli polskiej nauki w Poznaniu z przedstawicielami UMWW nt. zwiększenia udziału wielkopolskich jednostek w programie Horyzont 2020, oraz przyszłym programie Horizon Europe. Na drugą połowę 2019 r. zaplanowano wizytę studyjną do Brukseli dla przedstawicieli wielkopolskich uczelni. 

Przedstawiciele wielkopolskich uczelni, którzy wyrazili zainteresowanie działaniami w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji ERRIN otrzymują również regularne informacje na temat realizowanych przez sieć przedsięwzięć i pojawiających się możliwości przystępowania do projektów. 

 XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

 Wsparcie dla podmiotów z regionu 

 BIWW udzielił wsparcia kilku podmiotom z Wielkopolski w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. Na podstawie informacji przesłanych przez organizacje z regionu BIWW opracował i rozesłał do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania partnerów przez:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, które poszukiwało partnera do projektu dotyczącego wymiany uczniów i nauczycieli szkół zawodowych o profilu medycznym w ramach programu Erasmus+. 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, które poszukiwało partnera do projektu wymiany szkół  zawodowych o profilu medycznym w ramach programu Erasmus+. 
Poznańskie Centrum Mediacji, które poszukiwało partnerów do projektu realizowanego z budżetu miasta Poznania. W ramach projektu oferuje się wsparcie w postaci bezpłatnych porad i mediacji rodzinnych, wprowadzanie mediacji do systemu szkół Poznania i Wielkopolski, nieodpłatne warsztaty szkoleniowe dla służb pomocowych, urzędników samorządowych i NGO. 
Filharmonię Poznańską w ramach programu Kreatywna Europa - Projekty Współpracy Europejskiej. Jest to projekt interdyscyplinarny dotyczący kompozytorów „emigracyjnych”. Poszukiwane były stowarzyszenia i fundacje z krajów, które zetknęły się z emigracją kompozytorów.
Poznański Klub Sportowy Stomil i Miasto Poznań w ramach programu Erasmus+. Projekt dotyczył promocji sportu wśród młodzieży, a poszukiwani partnerzy to szkoły, jednostki naukowe, organizacje i instytucje publiczne.

 BIWW udzieliło również informacji Fundacji Talent z Poznania na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej lub w ramach programów samorządu w celu sfinansowania wymiany kulturalnej z partnerem z Emilii-Romanii. 

 Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

 30 stycznia p.o. Dyrektora BIWW M. Sylla spotkała się p. Markiem Sternalskim, Radnym Rady Miasta Poznania oraz Dyrektorem Wydziału Edukacji UM w Poznaniu, Przemysławem Foligowskim. W spotkaniu wziął również udział Dyrektor Biura Poselskiego Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, posłanki do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski. Tematem spotkania były możliwości współpracy i wsparcie BIWW w zakresie realizacji projektów z programów europejskich dla poznańskich szkół.

 XIII. Działalność informacyjna

 1. Strona internetowa

 BIWW prowadzi stronę internetową www.wielkopolska.eu, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego oraz najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE. Wiadomości koncentrują się także na działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym, a strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Autorami publikowanych na stronie artykułów są pracownicy BIWW lub są one przedrukowywane z innych źródeł, m.in. witryny EURACTIV, Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim. 

 W 2018 r. na stronie internetowej BIWW ukazały się 233 artykuły i informacje.

 2. Przekazywanie informacji dotyczących  poszukiwań partnerów do projektów

 Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW. 

  W 2018 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 15 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów, w tym 5 ogłoszeń wielkopolskich instytucji i organizacji poszukujących partnerów z innych krajów UE. Na ogłoszenia otrzymano 69 odpowiedzi, w tym 31 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz 38 od organizacji zagranicznych.  

 Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

 Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów zajmował się pracownik BIWW A. Wieczorek.

 3. Newslettery

 BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 24 kategorie tematyczne np.: jednostek administracji publicznej czy środowisk naukowych, kulturalnych i biznesu. Biuletyny zwierają wybrane, najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. W 2018 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 133 informacji. 

 4. Media społecznościowe

 Od czerwca 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto dostępne jest pod adresem #WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. W 2018 r. na koncie BIWW pojawiło się 121 informacji. W tym okresie profil śledziły 87 osoby.

 Ponadto, BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”. 

 Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2018 r. pojawiło się 75 informacji, natomiast liczba sympatyków profilu to 668 osób.

 Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2018 r. pojawiło się 17 informacji. Profil polubiło 292 osoby.

 Przygot. BIWW, styczeń 2019