Przejdź do treści

ROK 2017

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2017 roku

I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

1. 6. Szczyt Microsoft na rzecz Innowacji w Zdrowiu

31 stycznia 2017 r. w siedzibie Wielkopolski w Brukseli Leszek Wojtasiak, ówczesny Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, otworzył spotkanie zorganizowane w ramach 6. Szczytu Microsoft na rzecz Innowacji w Zdrowiu. Wśród gości tej międzynarodowej konferencji poświęconej e-zdrowiu i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w medycynie znaleźli się m.in. lekarze, naukowcy zajmujący się problematyką zdrowia, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów. W spotkaniach zorganizowanych w ramach Szczytu, oprócz Leszka Wojtasiaka, udział wzięli również ówczesny dyrektor Departamentu Zdrowia Maciej Sytek; dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Marcin Zieliński oraz dyr. BIWW I. Gorczyca.

Głównym tematem tegorocznej edycji Szczytu była transformacja cyfrowa, która obecnie odbywa się w obszarze opieki zdrowotnej. W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane najnowsze innowacje dotyczące transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji (AI) oraz jej demokratyzacji. Podczas konferencji wskazano także nowe cele i kierunki rozwoju nauki zmierzające do upowszechnienia diagnoz przeprowadzanych w tak zwanej chmurze.

Wielkopolska została poproszona o zorganizowanie spotkania w ramach Szczytu w związku z jej zaangażowaniem i aktywnością w obszarze opieki zdrowotnej oraz w uznaniu osiągnięć w zakresie wspierania rozwoju technologii cyfrowych w województwie. BIWW współpracowało z firmą Microsoft przy organizacji wydarzenia.

2. Wizyta Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

16 lutego 2017 r. BIWW, działając na prośbę Ambasady RP w Królestwie Belgii, zorganizowało dla Wielkopolanina Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta całodniową wizytę w Brukseli. Jednym z elementów wizyty było spotkanie sekretarza stanu z dyr. BIWW I. Gorczycą. Było ono poświęcone omówieniu działalności przedstawicielstwa Wielkopolski w Brukseli. Program pobytu obejmował również zwiedzanie stolicy Belgii. Sekretarz stanu odbył m.in. spacer po Grand Place, najważniejszym rynku miasta wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz zwiedził katedrę Świętego Michała i Świętej Guduli, w której m.in. odbył się ślub belgijskiego następcy tronu Filipa, księcia Brabancji. Pan Dera odwiedził także jedno z atelier czekolady, które kilka miesięcy wcześniej zwiedziła Kanclerz Niemiec Angela Merkel, gdzie miał możliwość degustacji belgijskich przysmaków. 

3. Działania związane z 60. rocznicą podpisania Traktatów Rzymskich

25 marca 1957 r. w Rzymie podpisano traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) oraz Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Ta ostatnia miała stworzyć wspólny rynek, na którym miały obowiązywać zasady swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. W ten sposób położono podwaliny pod proces tworzenia Unii Europejskiej jaką znamy w dzisiejszym kształcie. W 2017 r. przypadła 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. W związku z tym Unia Europejska oraz jej instytucje i organy przygotowały szereg inicjatyw mających na celu upamiętnienie tej kluczowej dla integracji unijnej daty. Wielkopolska również aktywnie włączyła się w obchody tej rocznicy przez organizację następujących działań:

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

W 2017 r. BIWW opracował koncepcję oraz zorganizował konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą”. Inicjatywa była skierowana do placówek edukacyjnych z terenu województwa wielkopolskiego, a jej głównym celem było pobudzenie debaty wśród młodzieży na temat Unii Europejskiej oraz zebrania od młodych Wielkopolan opinii dotyczących ich oczekiwań wobec zjednoczonej Europy. Uczniowie będą mieli również okazję do poszerzenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania UE i zwiększenia świadomości na temat możliwości jakie niesie integracja europejska. Pobudzenie dyskusji na temat UE w Wielkopolsce, wpisało się jednocześnie w obchody 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Komisja Europejska, a patronat medialny EurActiv.pl – portal poświęcony tematyce unijnej. W jury konkursu zasiedli profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiciele instytucji unijnych i samorządu województwa, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Poznań oraz wielkopolski pedagog. Konkurs został zorganizowany w ramach inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów, która również jest przeprowadzana pod tytułem „Rozważania nad Europą”.

Konkurs został ogłoszony 27 kwietnia 2017 r., a przyjmowanie zgłoszeń zakończono 2 czerwca 2017 r. Do udziału w konkursie zgłosiło się 11 szkół z terenu całej Wielkopolski m.in. z Poznania, Kalisza, Koła, Żychlina, Krzyża Wielkopolskiego. Wśród uczestników znalazły się placówki edukacyjne o różnych profilach: licea ogólnokształcące, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Konkurs zrealizowany został w dwóch częściach. Pierwszą z nich była debata „Rozważania nad Europą”, która została przeprowadzona w zespołach składających się w dużej części lub w całości z uczniów. Następnie na podstawie jej przebiegu uczniowie przygotowali „List do Unii Europejskiej”, w którym zawarte zostały kluczowe wnioski oraz postulaty przedstawione przez uczestników dyskusji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 listopada 2017 r. Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu był wyjazd do Brukseli w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2017 r., podczas którego uczniowie spotkali się z Karl-Heinz Lambertzem, Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów, oraz Janem Olbrychtem, Posłem do Parlamentu Europejskiego. Osobiście przekazali im „List do Unii Europejskiej”. Spotkali się również z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, który wręczył dyplomy za zwycięstwo w konkursie. Na podstawie przeprowadzonych debat i stworzonych listów przygotowany został dokument, który zostanie przekazany przez Marszałka M. Woźniaka sprawozdawcom opracowywanej w KR opinii pt. „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej” - Karl-Heinz Lambertzowi, Przewodniczącemu KR oraz Markku Markkuli, pierwszemu Wiceprzewodniczącemu KR. Bezprecedensowym wydarzeniem było to, że młodzi Wielkopolanie mogli zaprezentować swoje przemyślenia podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) 1 grudnia 2017 r. Jeden z uczniów przedstawił europejskim samorządowcom najważniejsze tezy „Listu do Unii Europejskiej”. Dzięki temu młodzi Wielkopolanie realnie włączyli się w toczącą się aktualnie na szczeblu unijnym debatę dotyczącą przyszłości Europy.

Działania informacyjne związane z rocznicą 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich

BIWW w specjalny sposób przypomniało również Wielkopolanom i sympatykom regionu o przypadającej w dniu 25 marca 2017 r. 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Z tej okazji 24 marca 2017 r. na profilach Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz Klub Wielkopolan w Brukseli – prowadzonych przez BIWW na portalu społecznościowym Facebook – były publikowane ciekawostki oraz najważniejsze informacje dotyczące Unii Europejskiej. Odbiorcy dowiedzieli się m. in. jaka była historia powstania hymnu UE, ile języków urzędowych obowiązuje obecnie w Unii oraz co symbolizuje flaga europejska. Internauci mogli również zapoznać się z sylwetkami ojców-założycieli UE oraz obejrzeć krótki film dotyczący początków zjednoczonej Europy. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców, łącznie wszystkie wpisy z tego dnia zobaczyło ponad 5300 osób.

4. Spotkanie regionów partnerskich z dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

7 czerwca 2017 r. dyrektorzy Departamentu ds. Polityki Regionalnej UMWW: Grzegorz Potrzebowski, Mieczysław Borówka, Michał Kurzawski oraz dyr. BIWW I. Gorczyca wzięli udział w Brukseli w spotkaniu przedstawicieli instytucji zarządzających z czterech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii z Dyrektorem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Markiem Lemaîtrem. Spotkanie dotyczyło polityki spójności zarówno w obszarze zarządzania obecnymi funduszami, jak i jej przyszłości po 2020 r. 

Pierwsza cześć spotkania miała charakter roboczy, udział w niej wzięli tylko przedstawiciele regionów. Jej celem była wymiana wiedzy i poglądów w zakresie wdrażania funduszy z polityki spójności w czterech regionach. Przedstawione zostały systemy organizacyjne w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych oraz priorytety regionalnych programów operacyjnych EFRR i EFS oraz programu Interreg. Uczestnicy wymienili się również opiniami dot. przyszłości polityki spójności i uzgodnili wspólne postulaty, które zostały zaprezentowane podczas drugiej części spotkania z Dyrektorem Generalnym DG REGIO Markiem Lemaîtrem.

M. Lemaître przedstawił uczestnikom stan przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej w obszarze polityki regionalnej oraz ustosunkował się do postulatów przedstawionych przez regiony. Dyrektor G. Potrzebowski, reprezentując interesy regionu, skoncentrował się podczas spotkania na kluczowej kwestii dla Wielkopolski, czyli sytuacji regionów przejściowych oraz podejściu liniowym przy dystrybucji środków po 2020 r. Dyrektor Generalny DG REGIO podkreślił, że jego Dyrekcja skłania się również ku temu podejściu, odchodząc tym samym od zbyt sztywnej koncepcji 3 kategorii regionów. Takie stanowisko jest zgodne z postulatami Wielkopolski prezentowanymi od kilku miesięcy w Brukseli.

5. Wizyta studyjna UAM w Belgii

W dniach 19-23 czerwca 2017 r. odbyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęcona działalności instytucji europejskich i przedstawicielstw regionów państw UE. Program wyjazdu został przygotowany i przeprowadzony przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w ramach programu „Geocentrum doskonałości”, który został realizowany przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych przy wsparciu z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Była to już druga edycja serii wykładów w Brukseli dla studentów Wydziału.

W trakcie 40 godzin spotkań i wykładów studenci mieli okazję zwiedzić instytucje unijne, dowiedzieć się jaką rolę pełnią i za co odpowiadają przedstawicielstwa Polski i Wielkopolski w Brukseli oraz pogłębić swoją wiedzę nt. polityki spójności, miejskiej oraz planowania przestrzennego w Europie. Studenci wzięli m.in. udział w posiedzeniu Komisji ds. polityki regionalnej (REGI) Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy spotkali się także z Posłem Janem Olbrychtem, który jest kluczową postacią w Europie w zakresie polityki miejskiej i planowania przestrzennego. Dwa studia przypadków obrazujące realizację polityki przestrzennej w praktyce zostały przedstawione na przykładzie miast: Gandawy i Brukseli, które jednocześnie reprezentują dwa odrębne regiony belgijskie. W Brukseli grupa odbyła serię spotkań z przedstawicielami regionalnych instytucji zajmujących się gospodarką przestrzenną, w tym Brukselskiej Agencji Planowania, Biurem Komisarza Brukseli oraz think tanku Architecture Workroom zajmującego się innowacyjną architekturą w miastach.

Uczestnicy wizyty wzięli również udział w spotkaniu Klubu Wielkopolan z udziałem Szymona Stemplewskiego, Prezesa Fundacji Kulturalnej AD ARTE i Dyrektora Short Waves Festival (więcej informacji w pkt. 6 poniżej).

6. Spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli

22 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli. Podczas spotkania po raz pierwszy odbył się pokaz filmów krótkometrażowych, po którym goście mieli możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami oraz dyskusji z Szymonem Stemplewskim Dyrektorem Short Waves Festival i Prezesem poznańskiej Fundacji Edukacji Kulturalnej Ad Arte. Jest on kluczową postacią w Wielkopolsce w zakresie krótkiego metrażu. W trakcie spotkania p. Stemplewski m.in. opowiedział o tym, co dzieje się w Wielkopolsce w zakresie produkcji i promocji filmów krótkometrażowych. Mówił m.in. jak rozwija się Short Waves Festival, który co roku przyciąga coraz większe grono odbiorców.

Podczas spotkania wyświetlone zostały trzy filmy krótkometrażowe: „Debiut" Katarzyny Kijek, autorki filmów animowanych młodego pokolenia; „Polonez" Agnieszki Elbanowskiej, nagrodzony III nagrodą w Konkursie Polskim Short Waves Festival oraz „Strapiony mężczyzna" Macieja Buchwalda przedstawiający historię przygód miłosnych głównego bohatera. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o możliwościach uczestnictwa w wydarzeniach filmowych, zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu Wielkopolan oraz sympatyków regionu, w tym grupa studentów UAM przebywających w Brukseli przy okazji wizyty studyjnej zorganizowanej przez BIWW w dniach 19-23 czerwca 2017 r. (więcej informacji w pkt. 5 powyżej).

7. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017

W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017 r. BIWW, wspólnie z partnerami z Barcelony, Kopenhagi, Hanoweru, Liverpoolu i Malmö, zorganizowało międzynarodową debatę pt.: „Europejskie miasta wdrażają światowe programy”. Wydarzenie to odbyło się 10 października w siedzibie BIWW w Brukseli. Wielkopolskę reprezentowała Iwona MatuszczakSzulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Podczas wydarzenia dobre praktyki z Wielkopolski zostały przedstawione na przykładzie Miasta Poznania. Uczestnicy tej międzynarodowej dyskusji mieli okazję wysłuchać również jakie doświadczenie w zakresie wdrażania światowych programów w tym realizacji celów zrównoważonego rozwoju posiadają europejskie samorządy z Hiszpanii, Niemiec, Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

19 stycznia dyr. BIWW I. Gorczyca i A. Wieczorek wzięły udział w spotkaniu rozpoczynającym przygotowania do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017 r. zorganizowanym przez Europejski Komitet Regionów. Spotkania partnerów konglomeratu miały miejsce 13 marca i 23
maja. Duża część ustaleń odbywała się drogą mailową. Koordynowaniem działań BIWW związanych z przygotowaniami do debaty zajmowała się M. Sylla.

8. Wizyta studyjna rektorów wielkopolskich uczelni

W dniach 5-6 listopada 2017 r. odbyła się wizyta studyjna rektorów i przedstawicieli uniwersytetów oraz instytucji naukowo-badawczych z Województwa Wielkopolskiego zorganizowana przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli we współpracy z Biurem Poselskim Krystyny Łybackiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Tematem przewodnim wizyty była europejska polityka badań i innowacji, a także możliwości finansowania projektów w nowym programie ramowym po 2020 roku. Podczas wizyty studyjnej grupa z Wielkopolski odwiedziła instytucje europejskie i wzięła udział w spotkaniach z ich przedstawicielami oraz uczestniczyła w 2 konferencjach.

Reprezentanci jednostek naukowych z Wielkopolski wzięli udział w konferencji pt. „Kształtowanie wpływu społecznego europejskich badań: polityki, strategie, finansowanie” zorganizowanej przez Województwo Wielkopolskie wraz z trzema europejskimi sieciami zrzeszającymi uniwersytety: UNICA, SGroup oraz Compostela Group. W imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wydarzenie otworzył prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Przedstawiciele z Wielkopolski wzięli również udział z spotkaniu z Wolfgangiem Burtscherem, Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej dotyczącym wyzwań stojących przed KE w świetle obecnej sytuacji w Europie. Rektorzy wielkopolskich uczelni oraz reprezentanci jednostek naukowych przedstawili swoje postulaty w sprawie nowej perspektywy finansowej, które przekazali Zastępcy Dyrektora Generalnego. W ramach wizyty uczestnicy odwiedzili także Parlament Europejski, w którym spotkali się z Krystyną Łybacką, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Profesorem Jerzym Buzkiem, Przewodniczącym Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań i Energii. Tego samego dnia uczestnicy wzięli udział w konferencji poświęconej czystej energii w Europie.

9. Konferencja „Kształtowanie wpływu społecznego europejskich badań: polityki, strategie, finansowanie”

6 listopada 2017 r. w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyła się współorganizowana przez BIWW konferencja „Kształtowanie wpływu społecznego europejskich badań: polityki, strategie, finansowanie”. BIWW został poproszony o wzięcie udziału w organizacji wydarzenia, które odbyło się w ramach siódmych łączonych spotkań grupy UNICA - SGroup-Compostela Group będących sieciami, które zrzeszają europejskie uniwersytety.

Przemówienie otwierające konferencję wygłosił prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - rektor Politechniki Poznańskiej oraz Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Udział w niej wzięli unijni decydenci wysokiego szczebla z Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów oraz europejskich jednostek naukowych.

Podczas konferencji został omówiony szereg zagadnień związanych z przeprowadzaniem badań naukowych w Europie oraz ich społecznym wpływem. Dyskusje dotyczyły m.in. wniosków płynących z oceny śródokresowej programu Horyzont 2020, powiązań między 9 programem ramowym a polityką spójności, odpowiedzialności społecznej uniwersytetów w dzieleniu się wiedzą oraz perspektyw przyszłej współpracy badawczej z Wielką Brytanią.

BIWW brało aktywny udział w przygotowaniach do konferencji, m.in. odpowiadało za zaproszenie do udziału w wydarzeniu wybranych mówców, w tym prof. Jerzego Buzka z PE; Richarda Tuffsa dyrektora Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji – ERRIN Rudolfa Niesslera - Dyrektora z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej oraz Christopha Clergeau, członka Europejskiego Komitetu Regionów, sprawozdawcy opinii „Wymiar lokalny i regionalny programu „Horyzont 2020” oraz nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji”, a także radnego francuskiego regionu Kraj Loary. 13 lutego, 9 czerwca, 13 oraz 25 października 2017 r. odbyły się spotkania robocze, których tematem były kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem konferencji. W spotkaniach udział wzięła dyr. BIWW I. Gorczyca, M. Sylla oraz A. Wieczorek.

10. Obchody 8. edycji Dnia św. Marcina

Dnia 21 listopada 2017 r. odbyły się po raz ósmy obchody Dnia św. Marcina. W imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego wydarzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad czterystu gości, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów oraz korpusu dyplomatycznego. Wśród nich znaleźli się m.in. Elżbieta Bieńkowska – unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Artur Orzechowski – Ambasador RP w Królestwie Belgii. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele polskich samorządów, reprezentanci biur regionalnych, międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz Wielkopolanie mieszkający w stolicy Belgii.

Na zaproszenie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do Brukseli przyjechała Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”, aby zaprezentować wielkopolskie specjały. Grupa pochodzi z powiatu kępińskiego z południowej Wielkopolski i bierze aktywny udział w rozwoju obszarów wiejskich na swoim terenie. Główną atrakcją wieczoru były rogale świętomarcińskie wypiekane na miejscu przez wielkopolskich cukierników. Są one pierwszym produktem z naszego regionu, który został wpisany do unijnego rejestru produktów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym i są w środowisku międzynarodowym rozpoznawalnym symbolem Wielkopolski. Część artystyczną zapewniła Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006, która zaprezentowała krótką etiudę o postaci i życiu św. Marcina. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu JoBee Project.

Dzień św. Marcina na stałe wpisał się już w kalendarzu brukselskim jako wielkopolskie święto, które cieszy się ogromną popularnością. Jest to największe wydarzenie promocyjne Wielkopolski w Brukseli. Przy jego organizacji BIWW współpracowało z wieloma partnerami nie tylko w regionu, ale i z Brukseli.

11. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski”

W dniu 20 listopada 2017 r. Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” przyjechała do Belgii na dwudniową wizytę studyjną, aby zaprezentować lokalne i regionalne produkty z naszego regionu. Głównym punktem programu wizyty był udział w 8. edycji obchodów Dnia św. Marcina w Brukseli. Wizyta została zorganizowana przez BIWW we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Podczas wizyty Departament reprezentowała dyr. Izabela Mroczek. W ramach obchodów Dnia św. Marcina grupa zaprezentowała zestaw wyselekcjonowanych produktów lokalnych, w tym serów, wędlin i soków naturalnych.

21 listopada 2017 r. Wicemarszałek K. Grabowski, dyrektor I. Mroczek oraz członkowie LGD spotkali się z wielkopolskim Posłem Andrzejem Grzybem, który przedstawił im swoją działalność parlamentarną. Spotkanie to było także okazją do zapoznania się z tym, jak funkcjonuje Parlament Europejski oraz tematami, nad którymi obecnie pracują posłowie.

Ostatniego dnia wizyty Wicemarszałek Grabowski oraz członkowie Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” spotkali się z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania „Haspengouw” ze wschodniej Flandrii. Oprócz wymiany doświadczeń dotyczących działań prowadzonych przez obie LGD, rozmawiano na temat możliwości nawiązania współpracy w celu realizacji projektu międzynarodowego. Wielkopolska delegacja miała również okazję zobaczyć dwa projekty wdrożone przez „Haspengouw”. Pierwszy z nich jest realizowany na terenie farmy ekologicznej „De Alverberg”, która prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą zrównoważonego rolnictwa i hodowli zwierząt. Drugi został zrealizowany w ramach celu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego” i polegał na renowacji samotni Vrijhern, która dzięki temu stała się ważnym puntem turystycznym w regionie.

12. Konferencja dotycząca dualnego kształcenia zawodowego

30 czerwca 2016 r. w Domu Regionów w Brukseli przedstawicielstwa czterech europejskich regionów – Emilii-Romanii (Włochy), Hesji (Niemcy), Nowej Akwitanii (Francja) i Wielkopolski (Polska) wraz z Izbą Rzemieślniczą z Frankfurtu nad Menem – zorganizowały międzynarodową konferencję dotyczącą dualnego kształcenia, w której udział wzięła Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska. Spotkanie miało na celu zebranie różnych doświadczeń i punktów widzenia związanych z tym tematem. Konferencja stała się dla czterech regionów partnerskich oraz Izby Rzemieślniczej z Frankfurtu nad Menem punktem wyjścia do nawiązania bliższej współpracy w obszarze dualnego kształcenia, która rozpoczęła się w październiku 2016 r.

W ramach współpracy partnerzy m.in. wyrazili chęć zorganizowania w Domu Regionów dwuczęściowej konferencji dotyczącej problematyki dualnego kształcenia. Główna część wydarzenia miała dotyczyć tematu „Kapitał ludzki, umiejętności oraz kształcenie i szkolenie zawodowe – inwestowanie w przyszłość europejskich regionów”. Mieli w niej wziąć udział reprezentanci szczebla politycznego z poszczególnych regionów, w tym Członek Zarządu Woj. Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Konferencja wysokiego szczebla miała zostać poprzedzona spotkaniem o charakterze technicznym, w którym uczestniczyć mieli regionalni eksperci zajmujący się tematyką dualnego kształcenia. Temat spotkania to „Zwiększenie mobilności stażystów, nauczycieli i pracowników służby cywilnej pomiędzy czterema regionami – bliższa współpraca w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego”. Miała to być okazja do nawiązania porozumienia pomiędzy specjalistami z poszczególnych regionów partnerskich oraz zbadania możliwości realizacji wspólnych projektów.

Wydarzenie było zaplanowane na 4 grudnia 2017 r. 10 marca, 4 kwietnia, 19 kwietnia, 16 maja, 7 września oraz 23 października 2017 r. w ramach Domu Regionów odbyły się spotkania robocze partnerów związane z organizacją planowanego wydarzenia. Uczestniczyli w nich pracownicy BIWW M. Sylla i T. Czubak. W związku z przygotowaniami do konferencji pracownicy Biura pozostawali w bieżącym kontakcie z Departamentem Edukacji i Nauki odnośnie potrzeb i interesów Wielkopolski oraz korzystają ze wparcia merytorycznego pracowników DE w zakresie organizacji systemu dualnego kształcenia w województwie wielkopolskim. Konferencja nie odbyła się w wyznaczonym terminie, jej organizacja planowana jest w roku 2018. 

II. Działania dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 r.

Spotkanie przedstawicieli biur regionalnych z unijną komisarz ds. polityki regionalnej

20 lutego 2017 r. unijna komisarz ds. polityki regionalnej – Corina Creţu po raz czwarty spotkała się z przedstawicielami biur regionalnych ze wszystkich krajów UE. Spotkanie zostało poświęcone przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Udział w nim wzięli również Nicola De Michelis – szef Gabinetu Komisarz oraz Patrizio Fiorilli – doradca Komisarz ds. polityki regionalnej w zakresie komunikacji. W spotkaniu udział wzięła dyr. BIWW I. Gorczyca.

Komisarz Corina Creţu apelowała, aby władze regionalne promowały pozytywne skutki działań podejmowanych w ramach polityki spójności. Odwoływała się do negatywnych i często nieprawdziwych wiadomości podawanych przez media dotyczących wykorzystywania alokacji z tej polityki i zwracała uwagę, że takim zachowaniom należy przeciwdziałać. Podkreślała, że polityka spójności wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy regionów, przyspiesza ich wzrost poprzez reformy i jest jedyną polityką, która łączy wszystkie regiony.

Ważną, z punktu widzenia postulatów Wielkopolski, wypowiedź miał szef Gabinetu, Komisarz Nicola De Michelis. Stwierdził on, że Gabinet skłania się w stronę odejścia od sztywnych 3 kategorii regionów, w ramach których obecnie przyznawane są alokacje unijne z polityki spójności, na rzecz podejścia liniowego. Jest to kluczowy postulat podnoszony przez Marszałka Marka Woźniaka odnośnie przyszłości polityki spójności w kontekście możliwej zmiany kategorii Wielkopolski z regionu słabiej rozwiniętego na region przejściowy. Wiązałoby się to z istotnym zmniejszeniem wsparcia finansowego z polityki spójności dla regionu. Koncepcję (wypracowaną przez ekspertów z Dep. Polityki Regionalnej UMWW) – jak wydawało się wówczas „rewolucyjną” – Marszałek Woźniak zaprezentował publicznie w Europejskim Komitecie Regionów podczas spotkania z udziałem Nicoli De Michelisa we wrześniu 2016 r. Jednocześnie należy podkreślić, że Europejski Komitet Regionów w swoim oficjalnym stanowisku tj. opinii „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.” oraz np. niemieckie landy opowiadają się za dotychczasową koncepcją 3 kategorii regionów. Jednak np. rząd niemiecki w stanowisku przyjętym 20 czerwca 2017 r. wyraźnie wskazuje potrzebę przyjęcia „new approach to distributing the funds, i.e. a linear one, that would eliminate the risk of areas randomly switching categories” (tłum. robocze BIWW „nowego podejścia przy dystrybucji środków np. podejścia linearnego, które wyeliminowałoby ryzyko przypadkowych zmian kategorii”). Postulat ten jest zgodny ze stanowiskiem prezentowanym przez Marszałka M. Woźniaka.

Miasta metropolitalne w polityce spójności po 2020 r.

23 marca 2017 r. dzięki współpracy obszaru metropolitalnego Barcelony oraz Europejskiego Komitetu Regionów odbyła się konferencja poświęcona roli obszarów metropolitalnych w przyszłej polityce spójności. W spotkaniu udział wzięła dyr. BIWW I. Gorczyca.

Wydarzenie miało charakter lobbingowy. Jego celem było podkreślenie roli miast w kontekście przyszłości polityki spójności, po to, aby przekonać Komisję Europejską i inne instytucje, iż metropolie potrzebują większych środków z tej polityki.

Konferencja wysokiego szczebla nt. sojuszu na rzecz przyszłości polityki spójności w KR 

18 maja 2017 r. w Europejskim Komitecie Regionów miała miejsce konferencja wysokiego szczebla, w trakcie której zainagurowana została koncepcja nowego otwartego sojuszu na rzecz silnej i ambitnej polityki spójności po 2020 r. W spotkaniu udział wzięła dyr. BIWW I. Gorczyca. 

Sojusz jest nakierowany na promocję pozytywnego wizerunku polityki spójności, podkreślanie jej wartości dodanej i efektywności oraz zagwarantowanie, że w decyzjach w sprawie jej finansowania po 2020 r. zostaną uwzględnione głosy setek tysięcy jej beneficjentów. Zainaugurowana debata miała także na celu bezpośrednią reakcję na niektóre zarzuty wobec polityki spójności, jednocześnie intensyfikując współpracę jej zwolenników. Podejmowanie tego rodzaju działań jest niezbędne, gdyż nowe priorytety unijne takie jak obrona, bezpieczeństwo i kontrola granic, a także wpływ Brexitu na budżet UE mogą stanowić zagrożenie dla przyszłości tej najsilniejszej polityki inwestycyjnej UE. Sojusz został oficjalnie ogłoszony 9 października 2017 r. podczas pierwszego dnia Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (więcej informacji na str. 7). Jego sygnatariuszami są członkowie KR oraz inne podmioty i organizacje zainteresowane promowaniem polityki spójności dla wszystkich regionów. 

Przedstawienie stanowiska holenderskiego nt. przyszłości polityki spójności

24 maja 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez regiony holenderskie na temat polityki spójności. Celem spotkania było oficjalne przedstawienie holenderskiego stanowiska w sprawie przyszłości polityki spójności. Gościem specjalnym wydarzenia była unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu. W spotkaniu udział wziął również holenderski poseł do Parlamentu Europejskiego Lambert van Nistelrooij, a także przedstawiciel rządu Niderlandów. Stanowisko holenderskie jest dokumentem zawierającym wspólne postulaty poziomów rządowego i samorządowego. Podobną koncepcję przyjęło opublikowane 20 czerwca 2017 r. stanowisko niemieckie, które w pierwszej części zawiera wspólne postulaty rządu federalnego oraz landów.

Stanowisko holenderskie koncentruje się na spójności i uproszczeniach. Holendrzy opowiadają się za polityką spójności po 2020 r. rozwijającą się wokół strategii inteligentnych specjalizacji, koncentrującą się na innowacyjności, gospodarce o obiegu zamkniętym. Uznają potrzebę większej koncentracji na wyznaczonych celach. Ważne są również działania z obszaru współpracy transgranicznej funkcjonującej na zasadzie ekosystemów. Stanowisko bardzo mocno podkreśla konieczność poprawy i uproszczeń administracyjnych i wdrażania, obniżenia kosztów tych działań oraz zmniejszenia wielokrotnego audytu. Po Brexicie, spodziewane jest zmniejszenie budżetu UE, ale, jak podkreślone zostało w stanowisku, można poprawić efektywność i jakość zarządzania środkami w ramach polityki spójności. Holandia mimo spodziewanego mniejszego budżetu UE po 2020 r. chce utrzymać wysokość alokacji na politykę spójności na poziomie tej z obecnej perspektywy finansowej.

Spotkanie regionów partnerskich z dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 

7 czerwca 2017 r. dyrektorzy Departamentu ds. Polityki Regionalnej UMWW: Grzegorz Potrzebowski, Mieczysław Borówka i Michał Kurzawski oraz dyr. BIWW I. Gorczyca wzięli udział w Brukseli w spotkaniu przedstawicieli instytucji zarządzających z czterech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii z dyrektorem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Markiem Lemaîtrem.

VII Forum Spójności 

W dniach 26–27 czerwca 2017 r. w Brukseli odbyło się siódme Forum Spójności zorganizowane przez Komisję Europejską. Jest to polityczne wydarzenie na szeroką skalę, organizowane co trzy lata i goszczące ponad 700 osób, w tym przedstawicieli wysokiego szczebla instytucji europejskich, rządów centralnych, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe oraz naukowców. Wydarzenie stanowi wkład w prace nad przygotowaniem ram dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych po 2020 r. W spotkaniu wzięła udział dyr. BIWW I. Gorczyca. 

Spotkanie w KR z Michaelem Schneiderem i Ministrem Jerzym Kwiecińskim 

9 października 2017 r. w Europejskim Komitecie Regionów odbyło się spotkanie z Michaelem Schneiderem, sprawozdawcą opinii nt. przyszłości polityki spójności po 2020 r. W spotkaniu wziął udział Minister Jerzy Kwieciński, który zaprezentował polskie stanowisko rządu ws. przyszłości polityki spójności. W spotkaniu uczestniczył Marszałek M. Woźniak. 

Spotkanie z unijną komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Creţu

Z inicjatywy Marszałka M. Woźniaka 30 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie z komisarz Coriną Creţu. Udział w nim wzięli marszałkowie, wicemarszałkowie i członkowie zarządu 11 polskich województw. Rozmowa dotyczyła wdrażania tej największej polityki inwestycyjnej UE w Polsce i oczekiwań regionów co do jej kształtu w przyszłości. Marszałkowie przekazali także komisarz postulaty dotyczące uproszczeń w realizacji polityki spójności oraz utrzymania poziomu jej finansowania po 2020 r.

Spotkanie biur regionalnych z szefem Gabinetu komisarz Coriny Creţu

4 grudnia 2017 r. odbyło się drugie w 2017 r. spotkanie biur regionalnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące praktycznych aspektów realizacji polityki spójności i opinii regionów nt. jej przyszłości. W spotkaniu wziął udział szef Gabinetu komisarz Coriny Creţu, Nicola De Michelis. Podczas spotkania odbyły się dyskusje grupowe uczestników nt. polityki spójności i jej przyszłości, które później podsumował Nicola De Michelis. W swojej wypowiedzi odnośnie priorytetów polityki spójności w przyszłej perspektywie podkreślił, że potrzeby w Europie się zmieniły i należy zweryfikować funkcjonowanie mechanizmów i instrumentów. Polityka spójności powinna skupiać się na najważniejszych priorytetach i konieczne może się okazać przeprowadzenie reform strukturalnych, a także ustalenie budżetu.

Stanowisko dot. polityki spójności po roku 2020 przygotowane z inicjatywy regionu Dolnej Austrii

Z inicjatywy regionu Dolnej Austrii utworzone zostało stanowisko pt.: „Silna i odnowiona polityka spójności dla wszystkich regionów po roku 2020”– reakcja na Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy, dokument otwierający debatę o przyszłości finansów UE oraz siódmy Raport na temat spójności. Jest to już drugie stanowisko w tej sprawie z inicjatywy regionu Dolnej Austrii. Województwo Wielkopolskie poparło utworzone stanowisko. BIWW monitorowało prace nad tworzeniem dokumentu.

Wspólne stanowisko czterech regionów w sprawie przyszłości polityki spójności 

BIWW wraz z przedstawicielami biur regionalnych Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii stworzyła stanowisko nt. przyszłości polityki spójności zatytułowane „Stanowisko w sprawie polityki spójności w sercu Europy”. Inauguracja dokumentu jest planowana na 25 stycznia 2018 r. Stanowisko było tworzone w ścisłej współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej UMWW. BIWW koordynowało prace nad dokumentem.

III. Współpraca z regionami zagranicznymi

1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii Romanii i Nowej Akwitanii

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2017 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność i planowane wspólne inicjatywy. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 16 stycznia, 17 lutego, 12 kwietnia, 16 czerwca, 6 i 22 września, 16 października, 9 listopada, 12 grudnia, 15 grudnia.

Wspólne wydarzenia

7 czerwca 2017 r. przedstawicielstwa czterech regionów partnerskich zorganizowały wspólne spotkanie z dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Markiem Lemaîtrem (więcej informacji na str. 5).
W ramach współpracy w obszarze dualnego kształcenia regiony partnerskie wraz z Izbą Rzemieślniczą z Frankfurtu nad Menem zadecydowały o zorganizowaniu w Domu Regionów wspólnej konferencji, która miała dotyczyć tej tematyki. Wydarzenie było planowane na 4 grudnia 2017 r., ale zostało przesunięte na rok 2018.

7 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie z Michaelem Hagerem, szefem Gabinetu Komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich Günthera Oettingera w ramach cyklicznych spotkań dyrektorów czterech biur. Podczas spotkania rozmawiano o najnowszych ustaleniach dot. przyszłego budżetu UE, a dyrektorzy wypowiadali się nt. potrzeb i priorytetów regionalnych w tym zakresie. W spotkaniu wzięły udział dyr. BIWW I. Gorczyca, M. Sylla oraz A. Wieczorek.

27 października 2017 r. odbyło się spotkanie z Tomaszem Husakiem, szefem Gabinetu komisarz Elżbiety Bieńkowskiej w ramach cyklicznych spotkań dyrektorów czterech biur. Celem spotkania była dyskusja nt. przemysłu, innowacji i MŚP oraz realizacji ich priorytetów przez Gabinet komisarz w najbliższej perspektywie.

Wspólne stanowisko czterech regionów dot. polityki spójności

23 sierpnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie wspólnego stanowiska regionów. W Województwie Wielkopolskim zapadła decyzja polityczna, że za koordynację powstawania stanowiska odpowiada BIWW, natomiast za tworzenie postulatów odpowiada Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Kolejne
spotkania odbyły się 30 sierpnia i 16 października. Duża część ustaleń odbywała się drogą mailową. W spotkaniach uczestniczyła dyr. BIWW I. Gorczyca oraz A. Wieczorek.

Wspólne stanowisko ma na celu wniesienie wkładu w debatę na temat przyszłości Europy zapoczątkowaną w białej księdze Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera oraz w dokumentach refleksyjnych, propagowanie rozwoju silnej, ale uproszczonej polityki spójności po 2020 r. oraz wezwanie do kontynuacji PS po 2020 r. dla wszystkich regionów europejskich. Zgodnie z postulatami zawartymi w stanowisku, polityka spójności (PS) powinna w dalszym ciągu dostosowywać się do potrzeb regionalnych poprzez skupianie się na przewagach konkurencyjnych regionów, zidentyfikowanych w innowacyjnych strategiach na rzecz inteligentnej specjalizacji. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powinien zostać utrzymany w ramach PS, natomiast wymiar strategiczny powinien być wspólnie uzgodniony między Komisją Europejską (KE), państwami członkowskimi i regionami. Równocześnie, regiony podkreślają wagę zarządzania PS na poziomie regionalnym.

Uroczyste przyjęcie stanowiska zaplanowane jest na 25 stycznia 2018 r. podczas konferencji organizowanej w siedzibie czterech regionów z uczestnictwem ich Przywódców oraz Komisarz Coriny Creţu.

2. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017

Współpraca w ramach konglomeratu

BIWW podczas przygotowań do organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast współpracowało z partnerami z partnerami z Barcelony, Kopenhagi, Hanoweru, Liverpoolu i Malmö. Wspólnie zorganizowana została międzynarodowa debata pt.: „Europejskie miasta wdrażają światowe programy”. Wydarzenie to odbyło się 10 października w siedzibie BIWW w Brukseli. Wielkopolskę reprezentowała Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania (więcej na stronie 7).

3. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

Wsparcie dla Prowincji Barcelona

BIWW udzieliło wsparcia Prowincji Barcelona w znalezieniu mówcy na konferencję pt. „Dyplomacja miejska na przykładzie miast europejskich”, która odbyła się 22 marca 2017 r. w Barcelonie. BIWW nawiązało w tej sprawie kontakt z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKISS). WOKISS zaproponował jako potencjalną kandydatkę zastępcę Prezydenta Miasta Piły Beatę Dudzińską. BIWW zgłosiło kandydaturę przedstawicielki pilskiego samorządu, która następnie została zaakceptowana przez współorganizatorów konferencji tj. Radę Prowincji Barcelona oraz Radę Dyplomacji Publicznej Katalonii. W trakcie wydarzenia p. Dudzińska przedstawiła przykłady dobrych praktyk, które są obecnie stosowane przez Piłę w zakresie dyplomacji miejskiej.

Współpraca z Krajem Związkowym Brandenburgia

22 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Dyrektorem Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Brandenburgia przy UE dr. Marcusem Wenigiem oraz Dariusem Müllerem Pełnomocnikiem ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia w Wielkopolsce. Spotkanie dotyczyło możliwości podjęcia przez Wielkopolskę oraz Brandenburgię wspólnych działań i inicjatyw w Brukseli oraz przedstawienia na forum europejskim wspólnych dla obydwu regionów postulatów. Darius Müller był również gościem filmowej edycji Klubu Wielkopolan (więcej informacji na stronie 7), w trakcie której nawiązał kontakt z Szymonem Stemplewskim, Dyrektorem Festiwalu Short Waves i Prezesem poznańskiej Fundacji Edukacji Kulturalnej Ad Arte.

IV. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi oraz innymi podmiotami 

1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii i Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej

6 lutego 2017 r. w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli z pracownikami Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące debaty nad polityką spójności po 2020 roku, prac nad zmianą przepisów rozporządzenia OMNIBUS, funduszy EFSI oraz strategii makroregionalnych. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy BIWW M. Sylla i A. Wieczorek.

14 lutego 2017 r. pracownik BIWW M. Sylla uczestniczyła w zorganizowanym przez Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP spotkaniu na temat nowelizacji przepisów dotyczących rynku zamówień publicznych w Belgii.

19 lutego 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorem RP w Belgii Arturem Orzechowskim, które zostało zorganizowane dla przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli.

3 marca 2017 r. BIWW udzielił wsparcia Ambasadzie RP przekazując zestaw materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących województwa wielkopolskiego. Zostały one wykorzystane przy organizacji wydarzenia V4 Business Forum, które odbyło się 9 marca w Brukseli.

7 marca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się przedstawicielem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP, aby omówić możliwości współpracy w obszarze handlowym. Jednym z tematów poruszonych w trakcie spotkania była organizacja kolejnej edycji międzynarodowych targów branży budowlanej „Batibouw”. Informacje ze spotkania zostały przesłane do Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

15 marca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii dla przedstawicieli polskich biur regionalnych, aby omówić wspólne działania biur oraz Ambasady RP w pierwszym półroczu 2017 r.

19 czerwca 2017 r. Magdalena Załęska radca z Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE przedstawiła prezentację nt. działalności i zadań Stałego Przedstawicielstwa ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności i prac nad jej kształtem po 2020 r. Prezentacja odbyła się w ramach wizyty studyjnej studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęconej polityce przestrzennej.

BIWW przekazał Ambasadzie RP zestaw materiałów promocyjnych dotyczących Wielkopolski, które zostały wykorzystane w trakcie wydarzenia „27 na talerzu” zorganizowanego 7 czerwca 2017 r. w Brukseli. Celem wydarzenia, w którym udział wziął m.in. Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski, było przybliżenie uczestnikom kulinarnych osiągnięć poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

29 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w zorganizowanym przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii spotkaniu z kierownikami biur regionalnych oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Celem spotkania było podsumowanie współpracy z pierwszego półrocza 2017 r. oraz omówienie planów na kolejne półrocze oraz wydarzeń planowanych na 2018 r.

5 lipca 2017 r. A. Wieczorek uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Jarosława Starzyka, Stałego Przedstawiciela RP przy UE z przedstawicielami biur regionalnych. Celem spotkania było przedstawienie priorytetów Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE na 2018 rok oraz dyskusja nt. możliwości współpracy biur regionalnych ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE.

18 września 2017 r. M. Sylla wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz z nową szefową Wydziału Ekonomiczno-Handlowego, Małgorzatą Wenerską-Craps.

16 października 2017 r. M. Sylla wzięła udział w zorganizowanym przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii spotkaniu dotyczącym propozycji organizacji wydarzeń w 2018 r. wspólnie z przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli.

2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

W styczniu 2017 r. BIWW udzielił wsparcia sztabowi organizacyjnemu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który mieścił się w Biurze Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, przekazując produkty regionalne pochodzące z Wielkopolski.

9 marca 2017 r. dyr. I. BIWW Gorczyca i M. Sylla wzięły udział w spotkaniu przedstawicieli polskich biur regionalnych. Dyskusja dotyczyła bieżących oraz przyszłych kwestii związanych z polityką spójności UE. W trakcie spotkania dyr. I. Gorczyca przedstawiła aktualne działania Europejskiego Komitetu Regionów dotyczące kształtu polityki regionalnej oraz omówiła związane z tym szanse i możliwości dla polskich regionów.

31 marca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. Spotkanie dotyczyło wspólnego stanowiska Wielkopolski i Pomorskiego w odniesieniu do kategorii regionów przejściowych po 2020 r. Dyrektor BIWW I. Gorczyca pozostaje w tym zakresie w bieżącym kontakcie z dyrektorami departamentów polityki regionalnej w Brukseli.

9 maja 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli. Dyskusja dotyczyła działań, które podejmują poszczególne regiony oraz ich przedstawicielstwa w zakresie polityki spójności po 2020. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy BIWW M. Sylla i A. Wieczorek.

30 października 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli dotyczące propozycji Ambasady RP w Królestwie Belgii organizacji wspólnych wydarzeń w 2018 r.

Ponadto, dyr. BIWW I. Gorczyca oraz M. Sylla regularnie współpracują z innymi polskimi biurami regionalnymi w ramach działalności charakterze koordynatorek polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN – PolSCA

BIWW współpracowało z Biurem PolSCA przy realizacji projektu „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” (więcej informacji na stronie 41). Ponadto, 24 lutego 2017 r. pracownik BIWW A. Wieczorek wzięła udział w zorganizowanym w Biurze PolSCA spotkaniu dot. upowszechniania doskonałości i rozszerzaniu uczestnictwa w przyszłej perspektywie finansowej 9 programu ramowego (FP9). 26 października 2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące udziału polskich placówek naukowych w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020, w którym wziął udział pracownik BIWW Agnieszka Wieczorek. W dniu 4 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskich regionów w biurze PolSCA z nowym Dyrektorem placówki. Spotkanie dotyczyło zwiększenia współpracy między biurami oraz możliwości wsparcia w działaniu biur.

V. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych 

1. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy ponad 130 podmiotów z całej Europy. Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty reprezentując interesy swoich członków.

ERRIN podzielony jest na 14 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2017 r. Wielkopolska, zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach następujących 4 grup: Inteligentne specjalizacje, Biogospodarka, Otwarta nauka oraz Inwestycje i innowacje.

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres, który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN np. przy rozpowszechnianiu informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji.

Zgromadzenia Ogólne

21 czerwca 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci. Głównym tematem spotkania było opracowanie stanowiska sieci ERRIN w sprawie nowej perspektywy finansowej FP9. Na posiedzeniu przekazano także informację, że możliwa będzie współpraca projektowa z partnerami kanadyjskimi. Odbyło się też pożegnanie dotychczasowego dyrektora sieci Richarda Tuffsa oraz powitanie nowego dyrektora. Stanowisko to objęła od września 2017 r. Pirita Lindholm. Wtedy też odbyły się wybory do Zarządu ERRIN. Ponadto, omówiono kwestie finansowe dotyczące bieżącej działalności sieci oraz plan działań na kolejne miesiące 2017 r. Na spotkaniu obecny był pracownik BIWW A. Wieczorek.

Kolejne Zgromadzenie Ogólne odbyło się w dniu 11 grudnia 2017 r. Było to pierwsze spotkanie z nowym Dyrektorem ERRIN, Piritą Lindholm, która przedstawiła plany działalności na przyszłe lata oraz chęć większego angażowania się sieci w realizację projektów europejskich. Gościem spotkania był członek gabinetu komisarza Günthera Oettingera, Markus Schulte. Opowiedział on o opracowywanej obecnie przez Komisję Europejską opinii nt. przyszłości finansów UE oraz o konferencji, która będzie organizowana w dniach 8-9 stycznia 2018 r. nt. finansów UE. Na spotkaniu obecny był pracownik BIWW A. Wieczorek.

Spotkania grup roboczych

W 2017 r. pracownicy BIWW T. Czubak oraz A. Wieczorek wzięli udział w następujących spotkaniach poszczególnych grup roboczych, do których należy Wielkopolska: 1) Inteligentne specjalizacje: 11 stycznia, 19 czerwca, 4 grudnia, 2) Otwarta nauka: 14 lutego, 12 września, 3) Biogospodarka: 7 marca, 29 maja, 19 czerwca, 11 grudnia, 4) Inwestycje i innowacje: 22 lutego, 21 września. Po spotkaniach zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski.

Konsultowanie stanowisk ERRIN z podmiotami z regionu

W związku z przynależnością Wielkopolski do grupy roboczej Inteligentne specjalizacje BIWW - działając na prośbę ERRIN - przesłał do Departamentu Gospodarki UMWW stanowisko sieci stanowiące wkład w przeprowadzane przez Komisję Europejską konsultacje społeczne dotyczące strategii inteligentnych specjalizacji. Województwo Wielkopolskie nie zgłosiło uwag do przygotowanego przez ERRIN dokumentu.

Informacje dotyczące poszukiwań partnerów do międzynarodowych projektów

W wyniku działań BIWW na stronie internetowej sieci ERRIN została umieszczona informacja dotycząca poszukiwania zagranicznych partnerów przez Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego do projektu „Społeczny wymiar sportu”.

Informowanie o innych wydarzeniach organizowanych przez sieć

ERRIN oferuje swoim członkom możliwość rozwoju współpracy projektowej z partnerami kanadyjskimi. Sieć ułatwi nawiązanie partnerstw z podmiotami z Quebecu w zakresie rozwoju badań i innowacji przy wykorzystaniu dofinansowania z programu Horyzont 2020. BIWW opracował i rozesłał do podmiotów z regionu informacje nt. udziału delegacji sieci ERRIN w konferencji w Montrealu, która odbyła się w czerwcu 2017 r. i dotyczyła rozwijania współpracy między członkami sieci a zainteresowanymi jednostkami z Kanady. W dniach 20-25 listopada 2017 r. odbywał się „Tydzień na rzecz rozwoju projektów”. BIWW opracował i rozesłał do podmiotów z regionu informację o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

Spotkania Zarządu

30 stycznia 2017 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, podczas którego omówiono bieżące sprawy sieci, w tym współfinansowany ze środków UE projekt ROBUST, w którym sieć jest partnerem, działalność grupy roboczej i lobbingowej, kwestie związane z członkostwem i budżetem. W spotkaniu wziął udział pracownik BIWW A. Wieczorek. 12 lipca 2017 r. odbyło się dwustronne spotkanie Helyn Clack, Przewodniczącej sieci z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Wojciechem Jankowiakiem w siedzibie Rady Hrabstwa Surrey. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego z Poznania.

Zgromadzenia Ogólne

27 czerwca 2017 r. w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE. W spotkaniu wziął udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, któremu towarzyszył dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (WBPP) Marek Bryl, pracownik WBPP Justyna Herian oraz pracownik BIWW A. Wieczorek. Podczas spotkania Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło roczny plan działań na rok 2017, plan prac na lata 20172019, raport z działalności w 2016 roku oraz raport finansowy za rok 2016. Odbyły się również wybory do Zarządu, w którym zasiedli obecni członkowie Zarządu na swoich stanowiskach. Omówiono także sprawy bieżące dotyczące uczestnictwa sieci w roli partnera w projekcie ROBUST.

Kolejne Zgromadzenie Ogólne odbyło się w dniu 11 października 2017 r. Wziął w nim udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, któremu towarzyszył dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (WBPP) Marek Bryl, pracownik WBPP Justyna Herian oraz pracownik BIWW A. Wieczorek. Spotkanie dotyczyło postępów z realizacji projektu ROBUST oraz przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Grupa lobbingowa sieci opracowała dokument – stanowisko PURPLE w sprawie przyszłej polityki spójności po roku 2020. Dokument prezentuje główne powiązania sieci z kwestiami terytorialnymi, w szczególności z terenami podmiejskimi oraz przedstawia postulaty sieci w kwestii spójności terytorialnej.

Tego samego dnia w Brukseli odbyło się wydarzenie organizowane przez sieć w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast pt. „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. Tematem były „Regiony a zmiany – siła transformacji międzynarodowych sieci”. W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli sieci PURPLE, wzięły udział trzy europejskie sieci współpracy – FEDERENE (Europejska Federacja Agencji i Regionów na rzecz Energii i Środowiska), ERRIAFF (Europejskie Regiony na rzecz Innowacji w Rolnictwie, Żywności i Leśnictwie), a także FECOF (Europejska Federacja Gmin z Obszarami Leśnymi). Przedstawiciele sieci zaprezentowali obszary działalności sieci, bieżące plany oraz dyskutowali o tym, jak międzynarodowe sieci współpracy mogą jeszcze skuteczniej przyczyniać się do współpracy między unijnymi samorządami.

Spotkania grupy roboczej i lobbingowej

28 marca, 17 maja, 24 października oraz 18 grudnia 2017 r. odbyły się spotkania grupy roboczej. Podczas spotkań rozmowy grupy skupiły się wokół spraw wewnętrznych sieci, organizacji wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, na wzięciu udziału w otwartych konsultacjach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej w UE oraz na realizacji projektu ROBUST i przyszłych możliwościach projektowych sieci.

Spotkania grupy lobbingowej, która składa się z pracowników brukselskich biur regionalnych członków sieci odbyły się w dniach: 28 marca, 18 maja, 15 września i 2 października.

Ponadto, dyr. BIWW I. Gorczyca dwukrotnie spotkała się z Vincentem O'Connellem, reprezentującym w Brukseli Radę Hrabstwa Surrey z Południowo-Wschodniej Anglii, aby omówić koncepcję bieżącego oraz przyszłego zaangażowania Wielkopolski w działalność sieci PURPLE.

Pracownik BIWW A. Wieczorek uczestniczył razem z Justyną Herian (WBPP) w spotkaniu poświęconym możliwościom wzięcia udziału sieci PURPLE w projekcie w ramach programu Horyzont 2020, które odbyło się 19 grudnia 2017 r.

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także za asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE. 

3. Nieformalna sieć regionów na rzecz polityki regionalnej w zakresie aktywnego starzenia się w zdrowiu CORAL

Pracownik BIWW T. Czubak, a od września 2017 r. Agnieszka Wieczorek, uczestniczyli w spotkaniach sieci i przekazywali do podmiotów informacje o pojawiających się możliwościach przystępowania do projektów unijnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach i inicjatywach na szczeblu unijnym do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) i innych partnerów w województwie. W 2017 r. spotkania sieci odbyły się 17 stycznia, 27-28 marca, 31 maja oraz 20 września.

4. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie EARLALL

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy. 7 kwietnia 2017 r. pracownik BIWW A. Wieczorek wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym sieci, które odbyło się w Brukseli. Podczas posiedzenia przedstawiono bieżące działania poszczególnych grup roboczych, realizowane przez sieć projekty współfinansowane z programów UE oraz zaprezentowano raport z działalności za rok 2016.

VI. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

W kwietniu 2017 r. BIWW przekazało do Biura Analiz Parlamentu Europejskiego informacje dotyczące projektów realizowanych w Poznaniu, które były współfinansowane przez UE. Biuro Analiz PE przygotowywało projekt pilotażowy dotyczący różnych regionów UE i poszukiwało szczegółowych informacji na temat najważniejszych projektów zrealizowanych w Poznaniu, które otrzymały dofinansowanie z unijnych funduszy oraz były udane z perspektywy mieszkańców miasta. BIWW przesłał do Parlamentu Europejskiego informacje dotyczące następujących projektów zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013: budowa parku naukowo-technologicznego Nobel Tower; utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu; budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo; przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego w Poznaniu; modernizacja portu lotniczego PoznańŁawica; budowa biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; modernizacja widowni w gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu; utworzenie rezerwatu archeologicznego na Ostrowie Tumskim. Dodatkowo przekazano informacje na temat dwóch projektów z programów ogólnokrajowych 2007-2013, które zarekomendował Urząd Miasta Poznania: utworzenie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) oraz system gospodarki odpadami dla Miasta Poznania (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

BIWW ściśle współpracuje z biurami Posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw (np. wizyta studyjna wielkopolskich rektorów w Brukseli, więcej na str. 8) lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk z Wielkopolski dot. działalności BIWW i możliwości nawiązania współpracy.

2. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

6 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się przedstawicielem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w celu jak najlepszego i najpełniejszego zaprezentowania stanowiska Wielkopolski przed spotkaniem przedstawicieli czterech regionów partnerskich z Markiem Lemaîtrem w sprawie polityki spójności UE.

BIWW nawiązało również kontakt z pracownikami Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO) w celu zorganizowania w dniu 14 czerwca 2017 r. spotkania posła Killiona Munyamy z dyrektorem Koenem Doensem z Komisji Europejskiej (więcej informacji na stronie 43). Pracownik BIWW przygotował dokument nt. inicjatyw i programów wsparcia finansowego oferowanego przez Unię Europejską na realizację pomocy dla krajów Afryki Subsaharyjskiej i przekazał go na potrzeby spotkania.

BIWW zorganizowało spotkanie z Wolfgangiem Burtscherem, Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej dla grupy rektorów i przedstawicieli instytucji badawczo-naukowych.

BIWW zorganizowało spotkania z p. Sylwią Sitką, kierownik sektora ds. koordynacji programu Erasmus + w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu i Kultury oraz Wallisem Goelenem, kierownikiem wydziału ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Dyrektoriacie ds. Umiejętności, w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Spotkania miały się odbyć w dniu 4 grudnia 2017 r. podczas wizyty studyjnej Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej. Wizyta nie odbyła się z przyczyn niezależnych. 

3. Współpraca z Europejskim Komitetem Regionów (KR)

10 marca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami KR, dotyczącym współpracy w zakresie inicjatywy „Rozważania nad Europą”.

2 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca oraz pracownicy M. Sylla i A. Wieczorek odbyły szkolenie z Dominikiem Krakowiakiem odpowiedzialnym za sprawy komunikacji i mediów w grupie Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów. Celem wykładu było zapoznanie przedstawicieli BIWW z zasadami funkcjonowania oraz zakresem obsługi serwisu społecznościowego Twitter. W wyniku przeprowadzonego szkolenia, BIWW w czerwcu 2017 r. uruchomił nowy kanał komunikacji w postaci konta Twitter, które jest dostępne pod adresem #WielkopolskaBXL.

Dyrektor BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w koordynacji spotkania, które 12 czerwca 2017 r. zostało zorganizowane przez Dział Komunikacji KR dla przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli. Dotyczyło ono możliwości współpracy w obszarze komunikacji w zakresie mediów społecznościowych, tradycyjnych metod komunikowania (komunikaty prasowe, wywiady video, wywiady prasowe, kontakty z dziennikarzami), wydarzeń lokalnych oraz polskiego newslettera. W 2017 r. przedstawiciele BIWW uczestniczyli także w wielu konferencjach i wydarzeniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Europejski Komitet Regionów.

VII. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Europejskim Komitecie Regionów 

BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, grupy EPL w KR oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli.

Dyrektor BIWW oraz pracownicy biura pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

1. Zaangażowanie w prace związane z opinią KR „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.” 

Michael Schneider, Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów opracował opinię „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.”. Pierwsza dyskusja odbyła się 29 września 2016 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER). Gościem specjalnym posiedzenia był Nicola De Michelis, szef Gabinetu unijnej komisarz Coriny Creţu odpowiedzialnej za politykę regionalną.

Była to ważna opinia z punktu widzenia polskiego samorządu, dlatego polska delegacja aktywnie włączyła się w proces jej tworzenia:

- 7 grudnia 2016 r. z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka odbyło się spotkanie członków polskiej delegacji do KR z Michaelem Schneiderem, sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości polityki spójności. Jego celem było przekazanie postulatów polskich województw odnośnie dokumentu, tak aby opracowywana opinia w jak największym stopniu uwzględniała polskie interesy samorządowe. Podczas spotkania przekazano również Stanowisko XXXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie Polityki Spójności po roku 2020 (PS2020+). Treść stanowiska polskich regionów przedstawił prezes Związku Województw RP, Olgierd Geblewicz. Odnosząc się do dokumentu Michael Schneider, podkreślił nie tylko fakt, że treść stanowiska jest wartościowa merytorycznie, ale również to, że powstało ono w ważnym momencie dyskusji w Unii Europejskiej na temat polityki spójności po 2020 r.

- Polskie województwa jako jedne z pierwszych w Europie przedstawiły propozycję, w 35 punktach określając swoje postulaty. W stanowisku znalazły się kwestie dotyczące m. in. tego, że polityka spójności nie powinna być traktowana jako panaceum na pojawiające się w UE niekorzystne zjawiska społeczno-gospodarcze, ale jej głównym zadaniem powinno być zmniejszanie dysproporcji rozwojowych. Ponadto regiony postulują, aby PKB pozostało zasadniczym wskaźnikiem podziału środków finansowych oraz aby wypracować formułę, która pozwoli uniknąć drastycznej zmiany w skali interwencji polityki spójności po tym jak regiony będą przechodzić po 2020 r. – w związku ze swoją coraz lepszą sytuacją gospodarczą – z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (większość polskich województw) do kategorii regionów przejściowych (obecnie tylko woj. mazowieckie) czy lepiej rozwiniętych.

-Projekt opinii został przyjęty podczas 12. posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR), które odbyło się 3 marca 2017 r. w Warszawie na zaproszenie Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Marszałek Marek Woźniak przy wsparciu innych marszałków wniósł 22 poprawki podkreślające kwestie ważne z punktu widzenia polskich samorządów do opinii Michaela Schneidera, z których większość została uwzględniona przez sprawozdawcę. 

- Wśród głównych postulatów opinii Schneidera znalazły się: zapewnienie polityce spójności znaczącej roli w Europie po 2020 r. zwiększenie skuteczności polityki spójności poprzez jej elastyczne wdrażanie w samorządach oraz uproszczenie procedur zmian programów operacyjnych. Dokument zakłada także konieczność planowania i realizowania polityki spójności w oparciu o wiarygodne, porównywalne i solidne statystki, zwiększenie skuteczności i wydajności wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz uwzględnienie problemów miejskich (środowisko, włączenie społeczne, migracja, transformacja cyfrowa) w polityce spójności. Opinia mówi także o tym, że polityka spójności ma dodatkowo stanowić strategię wspierania innowacji, a także o wzmocnieniu wzajemnej synergii między polityką spójności i innymi instrumentami wsparcia („Łącząc Europę”, „Horyzont 2020”, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS). Postuluje też uwzględnianie zasady proporcjonalności w zakresie realizacji i kontroli europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz usuwanie przeszkód biurokratycznych w opracowywaniu ogólnych wytycznych polityki spójności oraz przy wdrażaniu i realizacji poszczególnych programów i projektów. 

-Ostateczne przyjęcie opinii na sesji plenarnej miało miejsce w maju 2017 r. Marszałek Marek Woźniak wniósł do dokumentu 12 poprawek. Dotyczyły one m.in.: jednolitych zasad zarządzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, elastyczności programów operacyjnych, większego zaangażowania polityki spójności w realizację współpracy terytorialnej na granicach zewnętrznych, wprowadzenia nowych strategii makroregionalnych we współpracy terytorialnej, zbliżenia mechanizmów wdrażania instrumentów finansowych do zasad rynkowych.

- BIWW było aktywnie zaangażowane w proces prac nad opinią m.in. informowało członków polskiej delegacji o proponowanych poprawkach, a także monitorowało proces przyjmowania poprawek, tak aby zostały w jak największej liczbie uwzględnione przez sprawozdawcę w ostatecznej wersji dokumentu.

- Stanowisko polskich regionów, a także poprawki zgłoszone podczas komisji COTER jak i w ramach sesji plenarnej oraz zostały opracowane przez Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej powołany przy ZWRP.

2. Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą”

Decydenci unijni zdają sobie sprawę z istniejących zagrożeń dla projektu europejskiego, dlatego na szczeblu unijnym trwają obecnie refleksje na temat przyszłości Unii Europejskiej i kierunków jej przyszłego rozwoju. W ramach tej refleksji oraz w celu aktywnego włączenia obywateli w tę debatę Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, zwrócił się w listopadzie 2016 r. do członków Europejskiego Komitetu Regionów o przygotowanie opinii w sprawie: „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”. W grudniu 2016 r. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów poinformował o rozpoczęciu procesu konsultacji, który ma posłużyć za podstawę przygotowywanego dokumentu.

Jednym z działań KR podejmowanych w tym zakresie jest inicjatywa „Rozważania nad Europą”, która ma umożliwić obywatelom UE wyrażenie ich obaw, refleksji i pomysłów dotyczących przyszłości Europy. Aby zrealizować ten cel Europejski Komitet Regionów chce wspierać organizowanie w 2017 r. roku wydarzeń lokalnych w całej Europie, głównie w formie debat obywatelskich inicjowanych przez jego członków, regiony, prowincje, miasta oraz stowarzyszenia krajowe i w partnerstwie z innymi instytucjami UE w państwach członkowskich.

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą” organizowany był w ramach powyższej inicjatywy KR. Był on również okazją do uświetnienia 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które dały silne podstawy europejskiej integracji. Celem konkursu było pobudzenie wśród ludzi młodych dyskusji nt. Unii Europejskiej, stworzenie możliwości wyrażenia opinii, a także poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania UE i zwiększenie świadomości nt. możliwości, które niesie integracja europejska. Wypracowane przez młodzież wnioski i postulaty zostały opracowane w formie dokumentu, który zostanie przekazany przez Marszałka Marka Woźniaka jako wkład do wyżej wymienionej opinii „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”. Jej przyjęcie podczas posiedzenia Komisji CIVEX zaplanowane jest na lipiec 2018 r., a na sesji plenarnej w październiku 2018 r.

 3. Zaangażowanie w prace związane z opinią KR „Przyszłość finansów UE po 2020 r.”

Marszałek Marek Woźniak, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) oraz przewodniczący polskiej delegacji do KR został sprawozdawcą opinii „Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE” opracowywanej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Debata nt. przyszłości finansów unijnych zapoczątkowana została dokumentem otwierającym dyskusję na ten temat wydanym przez Komisję Europejską w czerwcu 2017 r. („Reflection Paper on the Future of EU Finances”). Dyskusja ta jest jedną z najważniejszych obecnie toczących się w Brukseli. Jej efekty będą determinować wysokość przyszłego budżetu UE oraz tego, jak w jego ramach zostaną podzielone finanse Unii Europejskiej. Opinia została przyjęta na posiedzeniu komisji polityki spójności terytorialnej i budżetu UE (COTER) w dniu 13 grudnia 2017 r. Dokument zostanie podjęty głosowaniu na pierwszej sesji plenarnej KR w 2018 r.

Główne postulaty zawarte w opinii to wizja budżetu i WRF po 2020 r., których założenia zostaną opublikowane przez Komisję Europejską w maju 2018 r., konstrukcja przyszłego budżetu unijnego oraz WRF taka, aby było możliwe wzmocnienie poczucia zaufania obywateli do projektu europejskiego, a także koncepcja zakładająca elastyczność i długoterminowość oraz wspieranie wspólnych celów i polityk UE, w taki sposób, aby zachować strategiczne podejście. 

W ramach prac nad dokumentem odbyło się szereg spotkań z udziałem Marszałka Marka Woźniaka, Anny Hadyńskiej, eksperta ds. opinii oraz dyr. BIWW I. Gorczycy:

3 lipca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie z administratorem komisji COTER odpowiedzialnym za tworzenie opinii oraz przedstawicielami Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w KR dotyczące przyszłości finansów UE. W spotkaniu uczestniczyła dyr. BIWW I. Gorczyca.

24 sierpnia 2017 r. z inicjatywy dyr. BIWW I. Gorczycy odbyło się spotkanie w sprawie opinii. Udział w nim wzięli członek Gabinetu komisarza Günthera Oettingera, Markus Schulte; ekspert opinii Anna Hadyńska; zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Mieczysław Borówka oraz przedstawiciele EPL oraz komisji COTER w KR.

28 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie odbytych spotkań i ustalenia dalszych kroków w sprawie opinii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele EPL oraz komisji COTER w KR.

27 września 2017 r. Marszałek M. Woźniak wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską poświęconej tematowi przyszłości finansów unijnych w kontekście opublikowanego przez Komisję Europejską w czerwcu 2017 r. dokumentu dotyczącego tej tematyki. W wydarzeniu udział wzięli unijni komisarze Günther Oettinger odpowiedzialny za budżet UE oraz Coriną Creţu, która w Komisji Europejskiej zajmuje się polityką regionalną. Poza tym byli obecni ministrowie rządów odpowiedzialni za obszar finansów oraz czołowi unijni intelektualiści. M. Woźniak wziął udział w spotkaniu w związku z przygotowywaną opinią nt. przyszłości finansów unijnych po 2020 r.

18 października 2017 r. w Europejskim Komitecie Regionów odbyło się spotkanie nt. przyszłości europejskich finansów w ramach posiedzenia grupy roboczej komisji COTER ds. budżetu w KR, w którym wziął udział Marszałek M. Woźniak, oraz współsprawozdawcy rezolucji Parlamentu Europejskiego nt. dokumentu refleksyjnego „Przyszłość finansów UE po 2020 r.” – Jan Olbrycht oraz Isabelle Thomas, posłowie do Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania odbyły się konsultacje dotyczące przyszłości finansów UE.

30 listopada 2017 r. Marszałek M. Woźniak spotkał się z komisarz Coriną Creţu. Przedmiotem spotkania była wymiana poglądów na temat budżetu UE po roku 2020 oraz opinii nt. finansów UE, której Marszałek jest sprawozdawcą.

5 grudnia 2017 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej Europejskiego Komitetu Regionów, którego tematyka skupiała się na przyszłości finansów UE. Spotkanie poprowadził Michael Schneider, przewodniczący EPL w KR, a jego uczestnikami byli unijny komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich, Günther Oettinger; wicepremier Bułgarii, Tomislav Donchev, wiceprzewodniczący grupy roboczej Parlamentu Europejskiego ds. budżetu i polityki strukturalnej, Jan Olbrycht oraz minister ds. prezydencji Bułgarii w UE, Liliana Pavlova. Marszałek Woźniak był mówcą podczas spotkania i odniósł się do przyszłości Europy, polityki spójności oraz do określenia wysokości unijnego budżetu w świetle obecnych zdarzeń takich jak Brexit.

4. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów wziął udział w sesjach plenarnych, które odbyły się w dniach 8-9 lutego, 22-23 marca, 11-12 maja, 12-13 lipca, 9-11 października oraz 30 listopada - 1 grudnia 2017 r.

Z europejskimi samorządowcami podczas sesji plenarnych spotkali się m.in.: Ian Borg, przedstawiciel prezydencji maltańskiej; Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; Vazil Hudak, Wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Silvia Costa Posłanka do Parlamentu Europejskiego; Michel Barnier odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji z Wielką Brytanią; Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo żywności; Christos Stylianides, komisarz UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego. W lipcowej sesji wzięli udział Matti Maasikas, wiceminister ds. europejskich Estonii, reprezentujący rozpoczynającą się wtedy prezydencję estońską w Radzie UE oraz unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas. W sesji 9-11 października 2017 r. wziął udział Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej, natomiast w sesji 30 listopada-1 grudnia 2017 r. z europejskimi samorządowcami spotkali się komisarz Pierre Moscovici, unijny komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła oraz Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji.

Podczas obrad poruszano szereg tematów, które znajdują się w obszarze kompetencji lub były przedmiotem zainteresowania Europejskiego Komitetu Regionów. W szczególności dyskutowano o priorytetach prezydencji maltańskiej, która trwała w pierwszej połowie 2017 r. i skoncentrowała się głównie na wspólnej polityce sąsiedztwa, wspólnym rynku, migracjach, bezpieczeństwie, włączeniu społecznym oraz sektorze morskim. W drugiej połowie roku podejmowano tematy prezydencji estońskiej, która skupiła się na otwartej i innowacyjnej gospodarce, bezpiecznej i pewnej Europie, wsparciu dla jednolitego rynku cyfrowego i włączeniu społecznym obywateli. Ponadto podejmowano tematy związane z polityką spójności jej rolą i przyszłością po 2020 roku, a także sojuszem na rzecz silnej polityki spójności. Podjęto także temat negocjacji z Wielką Brytanią w związku z wynikami referendum dotyczącymi wystąpienia tego kraju z Unii Europejskiej, a także inicjatywy „Rozważania nad Europą”.

5. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się: 2-3 marca (posiedzenie wyjazdowe w Warszawie), 17 maja, 28 czerwca, 27-28 września oraz 13 grudnia.

W dniach 2-3 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe w Warszawie. Inicjatorem spotkania był Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Przy okazji posiedzenia odbyła się konferencja „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”, zorganizowana przez Komisję COTER. W obu wydarzeniach wziął udział Marszałek Marek Woźniak.

Podczas pozostałych posiedzeń członkowie dyskutowali m.in. na tematy: strategii mobilności niskoemisyjnej, klasyfikacji terytorialnej i typologii oraz projektów opartych na kontaktach międzyludzkich na obszarach przygranicznych, kwestii migracji, problemu ubóstwa i mieszkalnictwa, kwestii klimatycznych, przyszłości finansów unijnych oraz tworzonej opinii na tej temat, której sprawozdawcą jest Marszałek M. Woźniak, a także reformy zasobów własnych UE po 2020 r. i przyszłości instrumentu „Łącząc Europę”.

13 grudnia br. została przyjęta opinia „Przyszłość finansów UE po 2020 r.”, której Marszałek Marek Woźniak jest sprawozdawcą.

6. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych - CIVEX

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji CIVEX, które odbyły się: 3 lutego, 6 kwietnia, 6 lipca, 21-22 września oraz 23 listopada. 

Podczas posiedzeń komisji CIVEX tematami omawianymi były: komunikacja oraz kraje trzecie, które aplikują o członkostwo w UE, przyszłość Europy, opinia „Rozważania nad Europą”, debata obywatelska, program Erasmus+, integracja regionalna oraz cyberprzestępczość. 

21-22 września Marszałek Marek Woźniak wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji CIVEX w Caen we Francji. Odbyło się ono na zaproszenie członka Europejskiego Komitetu Regionów Hervé Morina, przewodniczącego regionu Dolna Normandia. Podczas posiedzenia członkowie odbyli debatę z udziałem europejskich stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych nt. inicjatywy „Rozważania nad Europą”, dyskutowali również o zapobieganiu korupcji na poziomie lokalnym i regionalnym. 

7. Posiedzenia polskiej delegacji narodowej do Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach: 8 lutego, 22 marca, 11 maja, 12 lipca oraz 10 października.

Przedstawiciele polskich samorządów debatowali m.in. o: priorytetach prac delegacji na bieżący rok; potrzebach i wyzwaniach stojących przed polską nauką w kontekście wykorzystywania programów unijnych, w tym Horyzontu 2020; konsekwencjach budowy gazociągu Nord Stream 2 oraz EUGAL dla polskiego i europejskiego sektora gazowego; kształcie polityki spójności i działaniach delegacji w celu podkreślania polskich postulatów w tym obszarze; aktywności polskich członków w ramach KR, a także o polityce spójności.

W trakcie posiedzeń polskiej delegacji z przedstawicielami samorządów spotkali się prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE; Katarzyna Tarnawska, p.o. Dyrektora Biura Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli; Mariusz Kawnik, Dyrektor Departamentu Regulacji i Spraw Międzynarodowych w PGNiG S.A.; Aneta Wilmańska, Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG S.A. w Brukseli oraz Mateusz Muchel, Młodszy Specjalista ds. Międzynarodowych w PGNiG S.A.

9 października 2017 r. polska delegacja spotkała się z Ministrem Jerzym Kwiecińskim z Ministerstwa Rozwoju. Spotkanie dotyczyło promocji polskich stanowisk rządu i regionów ws. przyszłości polityki spójności oraz stanu debaty nt. przyszłego budżetu UE.
35

10 października 2017 r. odbyło się spotkanie polskiej delegacji z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Arturem Orzechowskim. Spotkanie miało na celu dyskusję nt. możliwości współpracy.

8. Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

Dyrektor Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla z BIWW kontynuowały sprawowanie funkcji koordynatorów polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się: a) przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej delegacji; b) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji; c) Działania dyrektor Izabeli Gorczycy oraz Małgorzaty Sylli jako koordynatorów delegacji narodowej obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorzy na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracują również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

d) uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR;

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. Koordynatorki uczestniczyły w spotkaniach, które odbyły się w dniach: 7 lutego, 21 marca i 10 maja, 11 lipca, 1 września, 9 października i 29 listopada 2017 r.
36

VIII. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy


BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje liczne prezentacje. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy Biura prowadzą również prezentacje dla grup przyjeżdżających do Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów do Parlamentu Europejskiego oraz innych zagranicznych partnerów.

1. Prezentacje dla grup z Wielkopolski

4 maja 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca przedstawiła prezentację dla uczestników wizyty studyjnej w Brukseli zorganizowanej przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

8 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca przedstawiła prezentację dla grupy Wielkopolan zaangażowanych w działalność społeczną, którzy przybyli do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

19 czerwca 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z grupą studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podczas organizowanej przez BIWW wizyty studyjnej poświęconej tematyce polityki przestrzennej w UE. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z charakterystyką działalności BIWW w Brukseli. (więcej informacji na stronie 6).

18 października 2017 r. M. Sylla spotkała się w Parlamencie Europejskim z grupą młodzieży z Wielkopolski, która przyjechała do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

24 listopada 2017 r. M. Sylla spotkała się z grupą z Wielkopolski, wśród której byli uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele władz i przedsiębiorców, a także przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy odbywali wizytę studyjną w Brukseli. Tematem spotkania było omówienie działalności BIWW oraz możliwości współpracy z Biurem.

4 grudnia 2017 r. J. Kubiak spotkała się z grupą studentów i pracowników Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej z Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy odbywali
37

wizytę studyjną w Brukseli. Spotkanie dotyczyło działalności BIWW oraz możliwości współpracy z Biurem.

2. Prezentacje dla grup zagranicznych

20 lutego 2017 r. A. Wieczorek przedstawiła prezentację na temat działalności BIWW dla grupy studentów Instytutu Studiów Europejskich w Paryżu.IX. Współpraca z UMWW


1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej oraz wiceprzewodniczącego Komitetu (więcej informacji na str. 35). Ponadto w 2017 r. BIWW współpracowało z Gabinetem Marszałka w związku z organizacją konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą” z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich (więcej informacji na str. 5).

BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci (więcej informacji na str. 24).

BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z Członkiem Zarządu Marzeną Wodzińską w zakresie rozwoju współpracy w ramach Domu Regionów w obszarze dualnego kształcenia, w szczególności organizacji konferencji, która została zaplanowana na 4 grudnia 2017 r. (więcej informacji na str. 11). Ponadto, BIWW zorganizowało wizytę studyjną dla Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej, która miała się odbyć w dniach 3-5 grudnia 2017 r. BIWW było w kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w kwestii organizacji spotkań z p. Sylwią Sitką, kierownik sektora ds. koordynacji programu Erasmus + w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu i Kultury oraz Wallisem Goelenem, kierownikiem wydziału ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Dyrektoriacie ds. Umiejętności, w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Wizyta nie odbyła się z przyczyn niezależnych.

38

Na prośbę Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Woj. Wielkopolskiego dyr. BIWW I. Gorczyca udzieliła wsparcia Komisji w poszukiwaniach i w nawiązaniu kontaktu z jednym z regionów węgierskich, celem zorganizowania wizyty studyjnej dla członków Sejmiku. W wyniku podjętych przez BIWW działań została nawiązana w tym zakresie współpraca pomiędzy Wielkopolską a Południowym Krajem Zadunajskim na Węgrzech.

W dniach 30-31 stycznia 2017 r. BIWW udzieliło wsparcia organizacyjnego ówczesnemu Członkowi Zarządu Leszkowi Wojtasiakowi podczas wizyty w Brukseli, którą odbył wspólnie z ówczesnym dyrektorem Departamentu Zdrowia UMWW Maciejem Sytkiem oraz dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Marcinem Zielińskim. Przedstawiciele Wielkopolski przybyli do stolicy Belgii, aby wziąć udział w 6. Szczycie Microsoft na rzecz Innowacji w Zdrowiu (więcej informacji na str. 3).


2. Departamenty i Biura UMWW

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi aktualnie negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz debaty nt. przyszłości finansów unijnych. BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na temat toczącej się debaty na temat polityki spójności. Podczas tworzenia stanowiska czterech regionów (Wielkopolski, Emilii-Romanii, Nowej Akwitanii oraz Hesji) BIWW regularnie współpracował z DPR w trakcie procesu negocjacji postulatów do stanowiska. Więcej informacji nt. stanowiska na stronie 15.

Departament Zdrowia (DZ)

BIWW współpracowało z DZ przy organizacji wizyty ówczesnego Członka Zarządu Leszka Wojtasiaka oraz ówczesnego dyrektora Maciej Sytka w Brukseli przy okazji 6. Szczytu Microsoft na rzecz Innowacji w Zdrowiu (więcej informacji na stronie 3).

Departament Transportu (DT)

BIWW udzielił wsparcia Departamentowi Transportu przy promocji na forum europejskim międzynarodowego projektu „SUBNODES – połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T”, w którym województwo wielkopolskie uczestniczy w charakterze partnera. BIWW opracował i opublikował 10 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej artykuł prasowy informujący o udziale Wielkopolski oraz roli DT przy realizacji projektu. Ponadto, 12 czerwca 2017 r. dyr.
39

BIWW I. Gorczyca spotkała się z przedstawicielem Departamentu Transportu w celu omówienia dalszej współpracy w tym zakresie.

Departament Edukacji i Nauki (DE)

BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Departamentu Edukacji i Nauki w związku z rozwijającą się w ramach Domu Regionów współpracą w zakresie dualnego kształcenia zawodowego oraz przygotowaniami do zorganizowania konferencji w tym zakresie. Wydarzenie planowane było początkowo na 4 grudnia 2017 r., a obecnie na rok 2018 (więcej informacji na stronie 10).

Dzięki współpracy z DE, udało się znaleźć partnera do projektu w ramach programu Erasmus+. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie dla Wielkopolski zostało przesłane przez Przedstawicielstwo Kraju Związkowego Hesja. Chęć uczestnictwa w projekcie wyraziło Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

31 maja 2017 r. pracownik BIWW T. Czubak, na prośbę Departamentu Rolnictwa i Wsi wziął udział w warsztatach pt. „Miasta na rzecz innowacyjnych systemów żywnościowych oraz zielonych miejsc pracy”. Spotkanie zostało zorganizowane w Brukseli przez Komisję Europejską jako wydarzenie partnerskie w ramach Zielonego Tygodnia UE, który jest największym w Europie wydarzeniem poświęconym zagadnieniom związanym z polityką ochrony środowiska. BIWW opracowało i następnie przekazało do DR szczegółowy raport z warsztatów wraz z prezentacjami, które zostały przedstawione na spotkaniu.

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

BIWW udzieliło wsparcia w nawiązaniu kontaktu między BWM a stowarzyszeniem władz regionalnych Norwegii w celu zorganizowania planowanej wizyty studyjnej członków Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Królestwie Norwegii.

BIWW udzieliło wsparcia dla BWM w aplikowaniu do programu U-LEAD. Celem programu ULEAD jest przyczynienie się do ustanowienia wielopoziomowego sprawowania rządów, przejrzystego, odpowiedzialnego i reagującego na potrzeby ludności na Ukrainie.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DOW)

BIWW współpracowało przy organizacji obchodów Dnia św. Marcina z DOW w zakresie uczestnictwa wybranej przez DOW Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” (LGD) w wydarzeniu. LGD „Wrota Wielkopolski” wzięła udział w Dniu św. Marcina i zaprezentowała
40

wielkopolskie specjały. W dniu 22 listopada LGD wziął udział w wizycie studyjnej z belgijskim LGD, która miała na celu wymianę dobrych praktyk (więcej informacji na stronie 9).

Departament Gospodarki (DG)

BIWW współpracowało z DG przy konsultacji dokumentu stworzonego przez sieć ERRIN nt. konsultacji społecznych.

3. Jednostki podległe
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i roboczej sieci (więcej informacji na stronie 22).


X. Współpraca z biznesem

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:  informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;  pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;  wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;  wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;  informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

Biuro współpracuje w tym zakresie z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), do którego również przesyłane są otrzymywane przez BIWW zapytania belgijskich przedsiębiorców o możliwości inwestowania w województwie.

18 stycznia 2017 r. dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Sylla spotkały się z przedstawicielami firmy Microsoft w związku przygotowaniami do organizowanego w siedzibie BIWW spotkania dla uczestników 6. Szczytu Microsoft (więcej informacji na stronie 3). Ponadto, 15 lutego odbyło się kolejne spotkanie podsumowujące realizację tego wydarzenia.

41

27 marca dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Katarzyną Gierczak Grupińską oraz Eleni TzokaStecką przedstawicielkami fundacji „Firmy Rodzinne” z Poznania oraz Anetą Sadowską z firmy Q&A Communications. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości pozyskania funduszy unijnych, które mogłyby być wykorzystane przy współpracy z krajami afrykańskimi. Ponadto, w wyniku spotkania BIWW opracowało i przekazało przedstawicielkom poznańskiej fundacji kompleksową pisemną informację dotyczącą inicjatyw i programów wsparcia finansowego oferowanego przez Unię Europejską na realizację pomocy dla krajów Afryki Subsaharyjskiej.

Na początku kwietnia 2017 r. BIWW udzieliło wsparcia firmie transportowej z Poznania, która była zainteresowana rozszerzeniem działalności i rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie Francji. BIWW przekazało podmiotowi z Wielkopolski dane kontaktowe do Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji we Francji.


XI. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowymi


BIWW w ramach swojej działalności współpracuje z wielkopolskimi uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie organizowanych w Brukseli wizyt studyjnych i spotkań, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy BIWW spotykają się również z grupami studentów, którym prezentują informacje nt. działalności Biura, a także instytucji unijnych, polityk, programów, itp.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM

W terminie 30 stycznia – 28 kwietnia 2017 r. w Brukseli odbyła się druga edycja programu stażowego realizowanego w ramach projektu „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM”. Wzięły w niej udział cztery studentki UAM. Staż w BIWW odbyła jedna osoba, której opiekunem był T. Czubak. Ponadto BIWW, podobnie jak to miało miejsce w przypadku pierwszej edycji, zbadało możliwości przyjęcia pozostałych stażystek na staże w polskich biurach regionalnych i instytucjach w Brukseli. W wyniku podjętych działań jedna studentka odbyła staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego, jedna w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a ostatnia w Biurze Promocji Nauki PAN – PolSCA. 27 kwietnia 2017 r. BIWW zorganizował w swojej siedzibie w Brukseli spotkanie podsumowujące drugą edycję projektu stażowego, w którym uczestniczyły studentki, opiekunowie staży z poszczególnych instytucji oraz pracownicy BIWW. W trakcie spotkania stażystki przedstawiły prezentacje dotyczące wybranych polityk Unii Europejskiej.

42

W dniach 19-23 czerwca 2017 r. odbyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM poświęcona tematyce polityki przestrzennej w UE. BIWW przygotował program merytoryczny wizyty, która odbyła się w ramach projektu „Geocentrum doskonałości”. Projekt został zrealizowany przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (więcej informacji na stronie 6).

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, UAM

BIWW udzieliło wsparcia Zakładowi Biologii Rozwoju Człowieka UAM w poszukiwaniu partnerów do międzynarodowych projektów współpracy finansowanych ze środków unijnych. Zakład specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach nad rozwojem fizycznym dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedstawiciele tej jednostki wyrazili chęć przystąpienia do międzynarodowego projektu w dziedzinie zdrowia, a także zgłosili zainteresowanie wymianą wiedzy i doświadczeń z innymi podmiotami, które zajmują się podobną tematyką. Biuro nawiązało w tej sprawie kontakt z siecią ERRIN w celu rozpowszechnienia za jej pośrednictwem na forum europejskim informacji dotyczących Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka zarówno w formie ogłoszeń jak i w trakcie bezpośrednich spotkań z podmiotami działającymi w obszarze zdrowia.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

BIWW udzieliło wsparcia w poszukiwaniu mówcy na wydarzenie organizowane przez UAM. BIWW poleciło jako mówcę przedstawiciela sieci ERRIN, p. Anett Ruszanov, która pełni funkcję project managera. W kontakcie z Gabinetem Rektora była dyr. I. Gorczyca.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

BIWW nawiązało współpracę w ramach projektu: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”. Celem projektu , który jest realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. jest umożliwienie studentom nabycia praktycznych kompetencji zawodowych i społecznych, które pomogą im w wejściu na rynek pracy po ukończeniu studiów. W wyniku nawiązanej współpracy w terminie 1 czerwca – 21 lipca 2017 r. staż w BIWW odbyła jedna studentka kierunku Ekonomia. W okresie 3 listopada 2017 r. – 3 stycznia 2018 r. odbyły staż dwie studentki kierunku Ekonomia.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

BIWW udzieliło wsparcia Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w poszukiwaniu prelegentów na jednodniowe warsztaty „Polityka spójności UE we
43

Wschodniej i Południowej Europie: podsumowanie i wnioski na przyszłość”. BIWW opracowało, na podstawie przesłanej przez UE ulotki informacyjnej w języku angielskim, analogiczną informację w języku polskim. Obydwa dokumenty zostały następnie opublikowane na stronie internetowej Biura oraz rozesłane za pomocą newsletterów do szerokiego kręgu odbiorców odpowiednio w Wielkopolsce oraz w Brukseli.

W dniu 4 grudnia 2017 r. pracownik BIWW spotkał się z grupą studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie miało charakter informacyjny i skupiało się na działalności BIWW oraz możliwościach współpracy (więcej informacji na str. 36).XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

Wizyta posła na Sejm RP Killiona Munyamy w Brukseli

BIWW udzieliło wsparcia organizacyjnego posłowi na Sejm RP Killinowi Munyamie w trakcie jego wizyty w Brukseli. Biuro zorganizowało spotkanie posła z dyrektorem Koenem Doensem z Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO) Komisji Europejskiej. Celem spotkania było poszerzenie przez posła Munyamę wiedzy na temat sposobów wspierania przez Unię Europejską współpracy z afrykańskimi krajami i partnerami. Omówiono również rodzaje instrumentów finansowych dostępnych dla podmiotów europejskich realizujących projekty w Afryce, w szczególności w takich państwach jak Malawi, Mozambik, Zambia oraz na obszarze Afryki Południowej. W spotkaniu uczestniczyła również dyr. BIWW I. Gorczyca. Ponadto, BIWW udostępniło posłowi pisemną informację dotyczącą inicjatyw i programów wsparcia finansowego oferowanego przez Unię Europejską na realizację pomocy dla krajów Afryki Subsaharyjskiej.

Wsparcie dla podmiotów z regionu

W 2017 r. BIWW udzielił również kilku podmiotom z Wielkopolski wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. BIWW na podstawie informacje przesłanych przez organizacje z regionu opracował i rozesłał do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania partnerów przez:

 Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego do projektu „Społeczny wymiar sportu”, który ma być realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli komponent 2.2. Sieci Miast. Zainteresowanie
44

udziałem w projekcie zgłosiły 52 podmioty, pozyskano partnerów z 14 państw, w sumie z 31 miast i organizacji, w tym 7 lokalnych z Polski;  szkołę podstawową w Chodzieży do projektu polegającego na wymianie młodzieży szkolnej w ramach programu Erasmus+. Zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiło 40 szkół z całej Europy;  Kaliskie Towarzystwo Koszykówki do organizacji wspólnego meczu. Zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły 3 jednostki;  Filharmonię Poznańską do projektu polegającego na organizacji wydarzeń związanych z twórczością Fryderyka Chopina w ramach programu Kreatywna Europa. Zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiło 10 podmiotów z całej Europy. Okres zgłoszeń nadal trwa;  konsorcjum składające się m.in. z dwóch poznańskich uniwersytetów do projektu dotyczącego zielonej architektury w ramach programu LIFE+. Zainteresowanie projektem zgłosiło do tej pory 11 podmiotów;  grupę badaczy z Wydziału Biologii Człowieka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poszukujących konsorcjum do współpracy;  fundację Talent z Poznania, która poszukiwała partnerskiej szkoły do projektu;  łącznie podmioty zagraniczne nadesłały do BIWW 125 odpowiedzi.

Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

W ramach przygotowań do współorganizowanej przez Wielkopolskę debaty, która odbyła się 10 października 2017 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, BIWW nawiązało kontakt z Urzędem Miasta w Poznaniu w celu znalezienia mówcy na wydarzenie. Urząd zaproponował, aby w debacie jako przedstawiciel województwa wielkopolskiego udział wzięła dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta Poznania Iwona Matuszczyk-Szulc (więcej informacji na stronie 7).

Ponadto, BIWW udzieliło wsparcia UMWW przy znalezieniu mówcy na wydarzenie pt. „Forum Rozwoju Miast”, które zostało zorganizowane w Poznaniu w dniach 6-7 grudnia 2017 r. Dyr. BIWW I. Gorczyca nawiązała kontakt z Andrejem Nowakovem, bułgarskim posłem do Parlamentu Europejskiego, który zgodził się wziąć udział w wydarzeniu.


XIII. Działalność informacyjna

1. Strona internetowa

BIWW prowadzi stronę internetową www.wielkopolska.eu, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE,
45

zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są autorstwa BIWW lub są przedrukowywane z innych źródeł m.in. EURACTIV, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

W 2017 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 357 artykułów i informacji, w tym m.in. przeprowadzony przez pracownika BIWW A. Wieczorek wywiad z Wielkopolaninem Jędrzejem Michalskim zwycięzcą tegorocznej edycji organizowanego przez Komisję Europejską konkursu dla młodych tłumaczy „Juvenes Translatores”.

2. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

W 2017 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 54 ogłoszenia dot. poszukiwań partnerów, w tym 7 ogłoszeń wielkopolskich instytucji i organizacji poszukujących partnerów z innych krajów UE. Na ogłoszenia otrzymano 208 odpowiedzi, w tym 83 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz 125 od organizacji zagranicznych.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów zajmowali się pracownicy BIWW A. Wieczorek i T. Czubak.

3. Newslettery

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 24 kategorie tematyczne np.: jednostek
46

administracji publicznej, środowisk: naukowych, kulturalnych, biznesu. Biuletyny zwierają wybrane, najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. W 2017 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 296 informacji.

4. Media społecznościowe

Od 2 czerwca 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto dostępne jest pod adresem #WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. Od 2 czerwca na koncie BIWW pojawiło się 265 informacji. W tym okresie profil zaczęło śledzić 59 osób.

Ponadto, BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”.

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2017 r. pojawiły się 173 informacje. Liczba sympatyków profilu to 618 osób.

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2017 r. pojawiło się 29 informacji. Profil polubiło 290 osób.

Przygot. BIWW, styczeń 2018.