Przejdź do treści

ROK 2015

 

I.    Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

1.    Wideokonferencja nt. roli i działalności biur regionalnych w Brukseli

16 lutego w siedzibie BIWW odbyła się wideokonferencja poświęcona roli i działalności brukselskich przedstawicielstw regionalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez BIWW oraz Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów.
Celem konferencji było przybliżenie członkom Stowarzyszenia zadań, celów i funkcjonowania przedstawicielstw regionów w Brukseli oraz polityk i inicjatyw unijnych. Na pytania zgromadzonych w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Gdańsku młodych dyplomatów odpowiadali dyrektorzy 3 biur regionalnych: BIWW Monika Kapturska, biura Akwitanii - Marie-Pierre Mesplede, zastępca dyrektora przedstawicielstwa Hesjii - Claus-Peter Appel. Dyskusja dotyczyła tego jak działają biura, w jaki sposób reprezentują interesy swoich samorządów i tego jak współpracują ze sobą. W debacie poruszono także aktualne tematy m.in. rozmawiano o nowym planie inwestycyjnym dla Europy tzw. Planie Junckera. Stowarzyszenie „Forum Młodych Dyplomatów" jest ogólnopolską organizacją pozarządową, gromadzącą młodych ludzi, studentów oraz absolwentów wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych mających sprecyzowane ambicje zawodowe, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku międzynarodowym.

2.    Spotkania Klubu Wielkopolan w Brukseli

Spotkanie nt. promocji polskiej kultury w Belgii
5 marca odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli w 2015 r. Jego gościem była Natalia Mosor, dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli. W wydarzeniu udział wzięło ok. 60 Wielkopolan i sympatyków regionu, w tym przedstawiciele Wielkopolski w Parlamencie Europejskim: posłowie Agnieszka Kozłowska – Rajewicz i Adam Szejnfeld.
Podczas spotkania Natalia Mosor opowiedziała o pracy Instytutu oraz o tym, w jaki sposób samodzielnie i we współpracy z innymi partnerami, promuje on polską kulturę w Belgii. Przedstawiła również program na najbliższe miesiące, w którym nie zabrakło wielkopolskich akcentów. Zaprosiła członków Klubu na  improwizację muzyki noizowej (ang. noise - hałas) w Centrum Sztuki Współczesnej „Netwerk” w Aalst w wykonaniu wielkopolanina Konrada Smoleńskiego z grupą LOTTO, a także na festiwal filmów krótkometrażowych „Short Waves”, który ma swoje korzenie w Poznaniu.


Spotkanie z europosłanką Agnieszką Kozłowską - Rajewicz
28 września odbyło się kolejne spotkanie Klubu Wielkopolan, którego gościem specjalnym była Posłanka do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Debata dotyczyła równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zachodzących obecnie zmian w sposobie definiowania ich tradycyjnych ról w społeczeństwie. W wydarzeniu udział wzięło kilkudziesięciu gości.

Spotkanie otworzyła dyrektor Biura Wielkopolski Izabela Gorczyca przedstawiając gościom Klubu i wprowadzając w temat spotkania, który pomimo faktu, że jest szeroko dyskutowany, wiąże się z wieloma stereotypami. A. Kozłowska-Rajewicz wyjaśniła, że pojawiające się często w mediach określenie „gender” oznacza płeć kulturową, czyli społeczne aspekty funkcjonowania kobiet i mężczyzn, a feminizm odnosi się m.in. do walki o prawa kobiet, które chcą mieć możliwość godzenia pracy zawodowej z macierzyństwem. Wielkopolska europosłanka przyznała, że nadal brakuje kobiet na wysokich stanowiskach – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym oraz podkreśliła, iż ciągle zarabiają one mniej niż mężczyźni. Jeszcze większa luka – wynosząca średnio 39% w UE - dotyczy wysokości emerytur. Pozytywnym zjawiskiem jest za to coraz większa obecność kobiet w polityce – zarówno krajowej, jak i unijnej, choć i tu pełne równouprawnienie nie zostało jeszcze osiągnięte, a kobiety nadal rzadziej występują w programach publicystycznych czy panelach dyskusyjnych niż mężczyźni. Podczas spotkania poruszono też kwestię praw mężczyzn, którzy napotykają mniej barier na rynku pracy, jednak są dyskryminowani w takich kwestiach jak opieka nad dziećmi czy urlop ojcowski.

3.    Wizyta studyjna poświęcona kulturze i przemysłom kreatywnym dla studentów  UAM

W dniach 23-27 marca miała miejsce wizyta studyjna w Brukseli dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcona kulturze i przemysłom kreatywnym. Odbyła się ona  w ramach studiów podyplomowych „Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów” prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM. Wśród uczestników grupy znaleźli się pracownicy administracji samorządowej oraz instytucji zajmujących się kulturą w Wielkopolsce. Wizyta została w całości zorganizowana przez BIWW.
Uczestnicy wizyty spotkali się m.in. z wielkopolską posłanką do Parlamentu Europejskiego Krystyną Łybacką, która jest członkiem Komisji Kultury i Edukacji PE. Następnie przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali możliwości podejmowania inicjatyw, dla których wsparcie oferuje unijny program Kreatywna Europa oraz omówili  rodzaje projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie unijne.

 Jednym z szeroko poruszanych tematów była Europejska Stolica Kultury (ESK). Studenci dowiedzieli się jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ten tytuł, jak miasta - na przykładzie Liverpoolu – mogą wykorzystać tę szansę w swoim rozwoju społeczno-gospodarczym oraz jak w praktyce realizowany jest program ESK. Było to możliwe dzięki wizycie w Mons – belgijskim mieście, które w tym roku nosi tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i realizuje bogaty program kulturalny. Uczestnicy wizyty studyjnej uzyskali także cenne informacje na temat tego jak europejskie miasta i regiony korzystają z potencjału przemysłów kreatywnych i kultury na przykładzie działań prowadzonych przez francuski region Ile de France, hiszpański Kraj Basków oraz miasto Brukselę.
Wizyta była realizowana w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”, który jest wdrażany w ramach programu „Kapitał Ludzki”. Kierownikiem studiów podyplomowych, a zarazem kierownikiem zadania jest prof. Paweł Churski.


4.    Konferencja w Komitecie Regionów z okazji 25-lecia samorządności

4 czerwca w Komitecie Regionów w Brukseli odbyła się konferencja pt.: „Europe level up = governance level down. Decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę”. To poświęcone samorządności w Europie wydarzenie zostało zorganizowane - z inicjatywy Marszałka M. Woźniaka oraz BIWW - przez przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli wspólnie z polską delegacją do Komitetu Regionów oraz Związkiem Województw RP. Udział w nim wzięli prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Markku Markkula - Przewodniczący Komitetu Regionów, Ambasador Marek Prawda - Stały Przedstawiciel RP przy UE, prof. Slavo Radošević - specjalny doradca Coriny Creţu, Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej. Polskie samorządy w debacie reprezentowali: Marszałek Marek Woźniak, Olgierd Geblewicz - Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Jacek Protas – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stanisław Szwabski – członek Rady Miasta Gdynia.
Konferencja była okazją do przypomnienia dwóch ważnych rocznic – 25-lecia reformy samorządowej i pierwszych wolnych wyborów do samorządu terytorialnego w Polsce oraz 30-lecia ustanowienia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, która podkreśla rolę samorządu jako ważnego elementu demokracji. Około 150 uczestników reprezentujących instytucje unijne oraz władze lokalne i regionalne z całej Europy debatowało na temat kondycji samorządów w Unii Europejskiej oraz procesu decentralizacji. Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatami Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Przewodniczącego Komitetu Regionów Markku Markkuli. W charakterze gości wzięli w nim udział posłowie do Parlamentu Europejskiego: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Bogdan Zdrojewski, przedstawiciele instytucji UE oraz czołowi przedstawiciele europejskich samorządów w Komitecie Regionów.


5.    Konferencja pt.: „Wprowadzając Plan Junckera w życie – nowe możliwości dla regionów”

17 czerwca w Domu Regionów - wspólnej siedzibie Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Akwitanii w Brukseli - odbyła się konferencja „Wprowadzając Plan Junckera w życie – nowe możliwości dla regionów”. W wydarzeniu wzięli udział posłowie do Parlamentu Europejskiego z Polski, Niemiec, Włoch i Francji oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej, którzy dyskutowali nad założeniami Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) i szans, które daje on samorządom. Wystąpienie przewodnie wygłosił sprawozdawca ds. EFIS w Parlamencie Europejskim,
dr Udo Bullmann. Polską perspektywę przedstawił wielkopolski Poseł Andrzej Grzyb. Wydarzenie odbyło się dzień po głosowaniach dotyczacych EFIS w Komisjach ds. Budżetu oraz Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego, w których Fundusz poparło 80% członków. Konferencja zgromadziła około 250 uczestników, w tym europosłów, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz regionów z całej UE.
Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez biura Hesji, Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski.


6.    Wystawa „Lernt Polnisch”

29 czerwca we wspólnej siedzibie Wielkopolski i Hesji w Brukseli otwarta została wystawa „Lernt Polnisch” ukazująca wpływ „Solidarności” na opozycję w NRD. Wystawa pozwoliła na upamiętnienie w Brukseli 59. rocznicy Poznańskiego Czerwca, której obchody odbyły się w Poznaniu dzień wcześniej. W wernisażu udział wzięło ok. 200 gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz europejskich samorządów.
Wielkopolskę reprezentował Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który podkreślił m.in. wpływ Poznańskiego Czerwca ’56 na proces tworzenia wolnej Polski. Przemówienia otwierające wygłosili również Reinhard Silberberg, Stały Przedstawiciel Niemiec przy UE, Marek Prawda, Stały Przedstawiciel RP przy UE, a także Mark Weinmeister, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Kraju Związkowym Hesja, który podkreślił znaczenie wydarzeń w Poznaniu w ’56 roku oraz wpływ „Solidarności” na zjednoczenie Niemiec. Gościem wydarzenia był również Roland Jahn, Pełnomocnik Federalny ds. Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD. Niespodzianką natomiast była obecność Thomasa Kretschmera, twórcy batikowej chusty z napisem „Lernt Polnisch”, za stworzenie której spędził on 4 lata w więzieniu.
Wystawa przedstawia oddziaływanie polskich wydarzeń lat 1980-81 na sytuację polityczno-społeczną w ówczesnej NRD, których symbolem stała się chusta batikowa z hasłem „Lernt Polnisch”. Ekspozycja poświęcona jest czterem NRD-owskim opozycjonistom, którzy mieli odwagę, bez względu na konsekwencje, wspierać polską „Solidarność”. W ramach ekspozycji pokazane zostały zdjęcia z archiwów służb specjalnych Stasi pokazujące graffiti lub ulotki z propolskimi hasłami, które pojawiały się na początku lat 80-tych w NRD oraz raporty Stasi, w których opisany został stosunek ludności NRD do „Solidarności”.
Wydarzenie zostało zorganizowanie wspólnie przez biura Wielkopolski i Hesji, Stałe Przedstawicielstwa RP oraz Niemiec przy UE i Urząd Pełnomocnika Federalnego ds. Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD (Urząd ds. akt Stasi).


7.    Wizyta studyjna członków Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej

W dniach 1-3 lipca odbyła się dwudniowa wizyta studyjna w Brukseli radnych Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. Jej tematem przewodnim była perspektywa finansowa UE do 2020 roku i związane z nią priorytety, możliwości i wyzwania, a także nowa kadencja Parlamentu i Komisji Europejskiej. Radni rozpoczęli wizytę spotkaniem w Domu Regionów, który Wielkopolska dzieli w Brukseli z Hesją – regionem partnerskim współpracującym z naszym województwem już od 15 lat.
Podczas spotkania z Markiem Weinmeisterem, Sekretarzem Stanu ds. Europejskich Hesji, Przewodniczący Komisji, Mikołaj Grzyb podziękował za wspólne działania na forum unijnym. W tym kontekście podkreślono również wyjątkowość Domu Regionów, który gromadzi przedstawicielstwa czterech samorządów z różnych państw UE i stał się w Brukseli przykładem do naśladowania. Spotkanie z Sekretarzem Stanu Weinmeisterem było także okazją do omówienia dwustronnej współpracy zarówno pomiędzy regionami, jak i samorządami lokalnymi, ponieważ wiele gmin i powiatów z Wielkopolski, w tym Piła, Pleszew czy Kórnik utrzymuje kontakty ze swoimi odpowiednikami w Niemczech. Członek Zarządu Marzena Wodzińska podkreśliła współdziałanie obu regionów w dziedzinie dualnego systemu kształcenia zawodowego, który był tematem czerwcowej wizyty przedstawicieli naszego województwa w Hesji. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Mirosława Rutkowska-Krupka podała przykład inkubatorów przedsiębiorczości, jako dobrej praktyki z Niemiec, która rozpowszechniła się w Wielkopolsce. Natomiast Wiceprzewodnicząca Komisji Małgorzata Waszak podkreśliła, iż samorządy ze wschodniej Wielkopolski nie współpracują jeszcze z władzami lokalnymi z Hesji zaznaczając, iż widzi w tym potencjał do wykorzystania w przyszłości.
Na zakończenie Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji stwierdził, iż jego region uważa współpracę z Wielkopolską za przykładową i wyraził nadzieję, że będzie się ona dalej rozwijać. Zaproponował wspólne spotkanie Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej z jej heskim odpowiednikiem w Brukseli w 2016 r. Radni mieli również okazję zwiedzić wystawę „Lernt Polnisch” przedstawiającą wpływ polskiego ruchu „Solidarności” na opozycję w NRD w latach 80., która zagościła w Brukseli dzięki współpracy Stałych Przedstawicielstw Polski i Niemiec oraz biur regionalnych Hesji i Wielkopolski.
Druga część spotkania w Domu Regionów skupiła się na Wielkopolsce. Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca przedstawiła radnym działania Biura, które obejmują informowanie o politykach i programach unijnych, a także wywieranie wpływu na ich kształtowanie, promocję regionu w sercu Unii Europejskiej oraz wsparcie przedstawicieli województwa w Komitecie Regionów. Dyrektor Gorczyca omówiła również możliwości, które daje województwu bliska współpraca z instytucjami europejskimi, samorządami z całej Europy oraz innymi partnerami. Radni zgodzili się, że Biuro powinno podejmować działania na rzecz wzmocnienia regionalnego potencjału w takich dziedzinach jak badania, rozwój i innowacje, w których istnieją ogromne możliwości uzyskania dodatkowego finansowania z programów unijnych.

W Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z członkami Komisji Sejmiku spotkał się Andrzej Celiński, zastępca rzecznika prasowego SP, który przedstawił rolę tej placówki w procesie decyzyjnym UE oraz Aleksandra Kisielewska z Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności. Omówiła ona nowe zasady polityki spójności na lata 2014-2020, a także wzrastającą rolę samorządów w jej wdrażaniu. Pochwaliła również wielkopolską Regionalna Strategię Innnowacji, która jest uznawana w Polsce za jedną z najlepiej przygotowanych. Następnie Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej szeroko przedstawiła Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny z punktu widzenia KE. Obie prezentacje dały początek dyskusji na temat możliwości i wyzwań stojących przed Wielkopolską w kontekście efektywnego wdrażania obecnego programu do 2020 r. oraz zamknięcia WRPO 2007-2013, którego środki mogą być rozliczane do końca roku.

W drugim dniu wizyty studyjnej radni spotkali z Françoise Chotard, dyrektor przedstawicielstwa regionu Ile-de-France w Brukseli, a zarazem wiceprzewodniczącą Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. F. Chotard przedstawiła organizację sieci i podejmowane przez nią działania mające na celu wpływ na polityki unijne, w tym wzmacnianie ich wymiaru terytorialnego. Podkreśliła również bezpośrednie korzyści jakie wynikają z członkostwa w sieci zarówno dla regionów, jak i znajdujących się na ich terenie klastrów oraz innych podmiotów działających w obszarze badań i rozwoju.

Program zakończyła wizyta w Parlamencie Europejskim, gdzie odbyło się spotkanie z Wojciechem Sopińskim, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej. Radni mieli również okazję spotkać się z posłami do PE: Ryszardem Czarneckim, Andrzejem Grzybem, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Adamem Szejnfeldem. Członkowie Komisji Sejmiku Woj. Wielkopolskiego odwiedzili także Parlamentarium – multimedialne Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego przedstawiające historię integracji europejskiej oraz rolę PE w procesie prawodawczym UE.

W wizycie studyjnej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Woj. Wielkopolskiego w Brukseli wzięli udział: Mikołaj Grzyb (Przewodniczący), Małgorzata Waszak (Wiceprzewodnicząca), Jan Mosiński, Bożena Nowacka, Marcin Porzucek, Mirosława Rutkowska-Krupka (Wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Wielkopolskiego), Tatiana Sokołowska oraz Marzena Wodzińska (Członek Zarządu Woj. Wielkopolskiego).

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli zapewniło program merytoryczny wizyty, zaprosiło mówców i zorganizowało spotkania.  

8.    Debata Open Days 2015 pt. „Lepsze miejsca pracy na rzecz silniejszych miast i regionów – nowe podejście”

W dniach 12-15 października w Brukseli odbyła się 13-ta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days. Wielkopolska po raz kolejny wzięła udział w tym największym wydarzeniu samorządowym na forum unijnym, które w tym roku zgromadziło kilka tysięcy uczestników z całej Europy. W programie tegorocznej edycji, która odbyła się pod hasłem „Regiony i miasta Europy partnerami w zakresie inwestycji i wzrostu", znalazło się 140 debat i seminariów.
Podczas debaty pt. „Lepsze miejsca pracy na rzecz silniejszych miast i regionów – nowe podejście”, która odbyła się w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli skupiono się na tym jak polityka spójności może wspierać tworzenie nowych miejsc pracy i zwalczać wykluczenie społeczne. Samorządowcy z Barcelony, Hanoweru, Liverpoolu, Malmö, Göteborga i Wielkopolski przedstawili lokalne i regionalne strategie oraz programy na rzecz zatrudnienia. Gościem honorowym wydarzenia był Mathieu Fischer, członek gabinetu Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Coriny Creţu, który omówił instrumenty polityki spójności oraz tzw. Planu Junckera mające na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i redukcję bezrobocia.

Wielkopolskę w debacie reprezentowała Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Pokreśliła ona, że w okresie programowania 2014-2020 polskie województwa po raz pierwszy zarządzają środkami EFS, dzięki czemu mogą lepiej ukierunkować finansowanie na istniejące na ich terenie potrzeby. Fakt, iż rząd przekazał regionom tę kompetencję jasno pokazuje jak dobrze polskie samorządy poradziły sobie z zarządzaniem funduszami unijnymi w poprzedniej perspektywie. S. Wójcik zaznaczyła również, że Wielkopolska od lat cieszy się niskim bezrobociem, którego poziom jest obecnie najniższy w całym kraju. Wszyscy biorący udział w debacie przedstawiciele samorządów zwrócili uwagę, iż aby skuteczne tworzyć nowe miejsca pracy należy aktywnie współpracować z innymi samorządami, partnerami społecznymi i przedsiębiorcami. Prawdziwie zrównoważony rozwój musi obejmować elementy gospodarcze, społeczne i środowiskowe – argumentowali uczestnicy debaty.

Przygotowania do wydarzenia i prace w ramach konglomeratu zostały opisane w rozdziale poświęconym współpracy z regionami zagranicznymi na str.13.


9.    Debata z ekspertami „Jak skutecznie budować i wzmacniać wizerunek polityki spójności – przykład polskich regionów i miast”

20 października w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli zorganizowały debatę „Jak skutecznie budować i wzmacniać wizerunek polityki spójności – przykład polskich regionów i miast” dla ekspertów z urzędów marszałkowskich zajmujących się szeroko pojętą komunikacją, promocją oraz działaniami informacyjnymi w zakresie wdrażania projektów z funduszy europejskich. Celem wydarzenia było przedyskutowanie sposobów wzmacniania wizerunku polityki spójności przy wykorzystaniu działań i projektów realizowanych w Polsce w kontekście przygotowań do kolejnej perspektywy finansowej. W spotkaniu udział wziął przedstawiciel Komisji Europejskiej, który podczas pierwszej części spotkania przedstawił sposoby komunikacji i promocji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Druga część miała formę debaty, w której udział wzięli Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Jan Olbrycht i Krzysztof Hetman oraz pracownicy Stałego Przedstawicielstwa i  Komisji Europejskiej.

Wielkopolskę reprezentowały wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Danuta Sowińska i dyrektor BIWW Izabela Gorczyca.


10.    Szósta edycja obchodów Dnia Świętego Marcina w Brukseli


18 listopada w siedzibie BIWW odbyła się 6. edycja Dnia Świętego Marcina. W tym roku na gości czekało wiele atrakcji: Pegaz, szczudlarze, rogale świętomarcińskie oraz inne wielkopolskie produkty regionalne. Obchody otworzyła dyrektor Biura Wielkopolski Izabela Gorczyca wraz ze Świętym Marcinem. W wydarzeniu wzięło udział kilkuset gości, wśród których znaleźli się posłowie do Parlamentu Europejskiego, ambasadorzy, inni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, reprezentanci regionów partnerskich oraz instytucji unijnych.

Dzień Świętego Marcina organizowany od 2009 roku, jest flagowym wydarzeniem promującym Wielkopolskę w stolicy Unii Europejskiej. Co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników unijnych, a także wśród Wielkopolan mieszkających w Brukseli.

Niespodzianką podczas tegorocznej edycji był symbol wielkopolskiej kultury - prawie trzymetrowy aluminiowy pegaz, który do Brukseli przyjechał po raz pierwszy dzięki współpracy z Interdyscyplinarną Grupą Teatralną Asocjacja 2006. Grupa, występująca co roku podczas parady z okazji Imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu, zaprezentowała się w pokazie szczudlarskim jako „Święty Marcin i rodzina człowiecza” nawiązując do wydarzenia z życia świętego, wokół którego stworzona została idea poznańskiego święta. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniły dwa poznańskie zespoły muzyczne: Young Band oraz Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele.

Jak co roku podczas wydarzenia wielkopolscy cukiernicy wypiekali na miejscu rogale świętomarcińskie. Dzięki współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w wydarzeniu wzięła udział Lokalna Grupa Działania -Turkowska Unia Rozwoju (TUR). Zdrowe i smaczne jedzenie staje się wizytówką Wielkopolski, która od kilku lat jest partnerem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. W trakcie wydarzenia sieć, której celem jest rozwój tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców, promował przedstawiciel Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego.


11.  Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju”

Podczas 6. edycji Dnia Świętego Marcina w Brukseli, BIWW wzbogaciło program wizyty wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania, którą w tym roku była „Turkowska Unia Rozwoju” (TUR). W dniu 18 listopada przedstawiciele LGD spotkali się z europosłem Andrzejem Grzybem, który przedstawił swoją działalność parlamentarną w Brukseli oraz możliwości wsparcia Lokalnych Grup Działania. Każdy z uczestników wizyty miał także okazję do odbycia indywidualnej rozmowy z wielkopolskim eurodeputowanym. W dniu 19 listopada grupa pojechała do Eeklo (Wschodnia Flandria, Belgia), gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Plattelandsloket”. Belgijscy partnerzy zaprosili członków wielkopolskiego stowarzyszenia do swojego ośrodka w Eeklo, gdzie przedstawili działalność grupy w zakresie promocji turystycznej regionu, aktywizacji klastrów, edukacji oraz ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Ostatnim punktem spotkania były inicjatywy podejmowane przez TUR, które zaprezentowała Prezes wielkopolskiego LGD. Mówiła ona m.in. o organizowanych wydarzeniach kulturalnych, promocji zdrowej żywności i tradycyjnego rękodzieła, budowaniu współpracy międzypokoleniowej na szczeblu lokalnym, a także opracowanych przez LGD publikacjach dotyczących historii i kultury regionu oraz kuchni regionalnej. Spotkanie pokazało obu Lokalnym Grupom Działania, że istnieje zarówno wiele podobieństw dotyczących podejmowanych inicjatyw i stojących przed nimi wyzwań, ale również pole do dalszej współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy Flandrią i Wielkopolską.
W ramach przygotowań do wizyty studyjnej BIWW współpracowało z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

12.    Konferencja  pt. „65 lat Europy – dziedzictwo ojców-założycieli“

27 listopada w Domu Regionów odbyło się wspólnie zorganizowane przez przedstawicielstwa Hesji, Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski wydarzenie pt. „65 lat Europy - dziedzictwo ojców-założycieli”. Jego celem było upamiętnienie 65. rocznicy ustanowienia w dniu 9 maja 1950 r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali pomiędzy Niemcami, Francją, Włochami i krajami Beneluksu, która  dała początek Unii Europejskiej.

Spotkanie otworzył w imieniu czterech regionów partnerskich dyrektor Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Hesja w Brukseli Friedrich Von Heusinger podkreślając, że powstanie Unii Europejskiej było odpowiedzią na doświadczenia wojenne, dlatego też i teraz Europa powinna pokazać swoją siłę wobec zagrożeń. Von Heusinger przypomniał , że wiele kwestii, które były istotne dla ojców-założycieli UE pozostaje nadal aktualnych.

W wydarzeniu udział wziął Ingo Espenschiedem – politolog, który w innowacyjny sposób – przy użyciu mediów, w tym połączeniu fotografii, nagrań wideo, wywiadów i grafik  przedstawił historię integracji europejskiej oraz idee, które przyświecały jej pomysłodawcom.


II.    Współpraca z regionami zagranicznymi

1.    Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Akwitanii


Spotkania dyrektorów czterech biur
W ramach współpracy z regionami partnerskimi dyrektorzy biur Hesji, Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Przedmiotem spotkań była bieżąca współpraca i planowane wspólne inicjatywy w 2015 i 2016 r.
W dniach 29 kwietnia, 12 maja, 22 maja i 29 maja odbyły się spotkania poświęcone konferencji „Wprowadzając Plan Junckera w życie – nowe możliwości dla regionów” (więcej na str.6), a 24 listopada dotyczące wspólnych działań planowanych na 2016 r. oraz przygotowujące do dyskusji z Sekretarzem Stanu Kraju Związkowego Hesji, Markiem Weinmeisterem. Dyrektorzy regionów partnerskich spotkają się z Sekretarzem Stanu 9 grudnia, aby omówić możliwości pogłębiania istniejącej współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.

Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca odbyła również szereg spotkań z dyrekotrem przedstawicielstwa Hesji w Brukseli w związku z przygotowaniami do otwarcia wystawy „Lernt Polnisch”.

21 października dyrektor BIWW, Izabela Gorczyca spotkała się z nowo powołanym Dyrektorem ds. Europejskich Kraju Związkowego Hesji, Ingo Schonem w celu omówienia możliwości współpracy.

Wspólne inicjatywy

Cztery regiony partnerskie wspólnie zorganizowały konferencję „Wprowadzając Plan Junckera w życie – nowe możliwości dla regionów”, która odbyła się 17 czerwca. Za organizację wydarzenia ze strony BIWW odpowiedzialna była Joanna Kubiak.

Wspólnie z Hesją, Stałymi Przedstawicielstwami Polski i Niemiec przy UE oraz Urzędem ds. akt Stasi, BIWW zorganizował wystawę „Lernt Polnisch”, której oficjalne otwarcie odbyło się 29 czerwca.  Za koordynacje przygotowań do wydarzenia ze strony BIWW odpowiedzialna była Małgorzata Sylla.

W dniu 27 listopada w Domu Regionów odbyło się wydarzenie pt. „65 lat Europy-dziedzictwo ojców-założycieli” współorganizowane przez cztery regiony (więcej na str. 12).
29 września z inicjatywy Hesji odbyło się spotkanie nt. polityki społecznej i działań w tym obszarze, w których udział wzięli pracownicy 4 regionów. Biuro Wielkopolski reprezentowała Joanna Kubiak.

Wsparcie udzielone partnerom

BIWW wspierało partnerów z przedstawicielstwa Hesji w ramach przygotowań do wydarzenia poświęconego wyborom parlamentarnym w Polsce „Poland has voted”, które odbyło się w Domu Reginów w dniu 26 października. BIWW nie było partnerem wydarzenia.

2.    Europejski Tydzień Regionów i Miast - Open Days 2015

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu debaty Open Days


W ramach Open Days Biuro Wielkopolski w Brukseli, wspólnie z partnerami z Barcelony, Hanoweru, Liverpoolu, Malmö, Göteborga, zorganizowało międzynarodową debatę pt.: „Lepsze miejsca pracy na rzecz silniejszych miast i regionów – nowe podejście”. Wydarzenie to odbyło się 13 października w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli, a nasze województwo reprezentowała Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW w Poznaniu.

Wielkopolska była wiceliderem konglomeratu, który współpracował od początku roku przygotowując wydarzenie. Dyrektor I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniach zorganizowanych przez Komitet Reginów w dniach 21 stycznia i 19 maja. W spotkaniach partnerów konglomeratu, które miały miejsce 12 maja, 25 czerwca, 24 września oraz 12 października, a także w szkoleniu dla organizatorów warsztatów w ramach Open Days, zorganizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej w dniu  24 czerwca, udział wzięły dyrektor Izabela Gorczyca i pracwoni BIWW  Małgorzata Sylla.

3.    Inne spotkania i inicjatywy

Seminarium „Transnarodowy przepływ rozwiązań w zakresie polityki regionalnej i miejskiej”

19 stycznia na Uniwersytecie Technologicznym w Delft, w Holandii odbyło się międzynarodowe seminarium pt.: „Transnarodowy przepływ rozwiązań w zakresie polityki regionalnej i miejskiej”. Jednym z mówców była Monika Kapturska, była dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Wydarzenie stanowiło część działań prowadzonych w ramach Stowarzyszenia Studiów Regionalnych - sieci naukowej zajmującej się polityką spójności. Uczestniczyli w nim naukowcy z całego świata, reprezentujący m.in. University College London, University of Toronto, University of Buenos Aires i wiele innych uczelni, a także przedstawiciele instytucji europejskich i innych organizacji.

 

III.    Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi

1.    Współpraca ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, Ambasadą RP w  Belgii oraz Instytuten Polskim

Wystawa „Lernt Polnisch”

BIWW wspólnie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, a także biurem regionalnym Hesji,  SP Niemiec i Urzędem ds. akt Stasi, zorganizowało otwarcie wystawy „Lernt Polnisch”. W wernisażu wziął udział Stały Przedstawiciel RP przy UE, Ambasador Marek Prawda. 17 lutego była i obecna dyrektor BIWW Monika Kapturska i Izabela Gorczyca spotkały się z przedstawicielami Referatu Informacji i Dyplomacji Publicznej SP: rzecznikiem prasowym Arturem Habantem oraz Ewą Haczyk-Plumley, aby omówić możliwości współpracy w 2015 r. Efektem rozmów była decyzja o organizacji wystawy „Lernt Polnisch”. W ramach przygotowań do wystawy odbyły się spotkania z pracownikami Stałego Przedstawicielstwa w dniach 10 marca i 16 marca, w których udział wzięły dyrektor Izabela Gorczyca i pracownik BIWW Małgorzata Sylla.


Konferencja z okazji 25-lecia samorządności
    
Ambasador Marek Prawda był jednym z prelegentów otwierających konferencję z okazji 25-lecia samorządności w Polsce .

 

Spotkania w SP

18 lutego odbyło się zorganizowane z inicjatywy dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy spotkanie z przedstawicielami Referatu Informacji i Dyplomacji Publicznej SP: rzecznikiem prasowym Arturem Habantem oraz Ewą Haczyk-Plumley dla stażystów z polskich biur regionalnych w Brukseli. W spotkaniu udział wzięło dwóch stażystów BIWW.

20 lutego odbyło się spotkanie z rzecznikiem prasowym Arturem Habantem oraz Ewą Haczyk-Plumley dla wszystkich polskich biur regionalnych dotyczące wspólnych inicjatyw, w których udział wzięły była i obecna dyrektor BIWW Monika Kapturska i Izabela Gorczyca.

23 marca Krzysztof Kasprzyk, Koordynator Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności SP przy UE przedstawił prezentację nt. działalności i zadań Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności i polityki miejskiej w ramach wizyty studyjnej studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęconej kulturze i przemysłom kreatywnym (wizyta została opisana na str. 4-5).

21 maja w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli z pracownikami Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności. Podczas spotkania omówiono wdrażanie polityki spójności w Polsce oraz możliwości pogłębionej współpracy. W spotkaniu udział wzięli dyrektor i pracownicy BIWW.

20 października w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE we współpracy z biurami regionalnymi odbyło się spotkanie poświęcone budowaniu i wzmacnianiu wizerunku polityki spójności i roli jaką powinny w tym procesie odgrywać polskie województwa (więcej na str. 10).

 

Współpraca w zakresie prawodawstwa unijnego

W związku z pracami nad opinią „Pakiet dotyczący unii energetycznej” w Komitecie Regionów, dyrektor BIWW Izabela Gorczyca była w bieżącym kontakcie z Szymonem Polakiem zajmującym stanowisko ds. zewnętrznych aspektów polityki energetycznej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Wspólnie przygotowali :
- projekt pisma zawierający najważniejsze postulaty z punktu widzenia polskich samorządów, które Marszałek M. Woźniak przekazał sprawozdawcy opinii Pascalowi Mangin;
- propozycje poprawek Marszałka Marka Woźniaka do opinii Komitetu Regionów, które w całości zostały przyjęte i ujęte w ostatecznym tekście dokumentu.
Dyrektor I. Gorczyca oraz M. Sylla współpracowały z Wydziałem ds. Budżetu i Finansów Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w związku z zaaopiniowaniem propozycji poprawek do opinii Komitetu Regionów „Sprawiedliwy i skuteczny system opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej”. Poprawki zostały przygotowane przez Sekretarza Stanu ds. Europejskich Kraju Związkowego Hesji Marka Weinmeistera, który zwrócił się do Marszałka M. Woźniaka z prośbą o ich poparcie.

BIWW na bieżąco współpracuje z Wydziałem ds. Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w kwestiach związanych z polityką spójności.

Spotkanie z Prezydentem RP

21 marca dyrektor BIWW Izabela Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i jego małżonką zorganizowanym przez Ambasadora RP w Belgii Artura Harazima dla przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli oraz belgijskiej polonii.

Instytut Polski w Brukseli

Natalia Mosor, dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli była gościem specjalnym marcowego spotkania Klubu Wielkopolan, podczas którego opowiedziała o Instytucie i sposobach promocji polskiej kultury w Belgii.

BIWW współpracowało z Instytutem Polskim w związku z zapytaniami dotyczącymi działań w Belgii w obszarze kultury, które otrzymywało od podmiotów z Wielkopolski.

2.    Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

Przygotowania do konferencji z okazji 25 lat samorządności

Polskie biura regionalne wspólnie z polską delegacją do Komitetu Regionów oraz ZWRP zorganizowały konferencję z okazji 25-lecia samorządności w Polsce (wydarzenie zostało opisane na str. 5). Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca była inicjatorką wydarzenia i koordynowała przygotowania do konferencji. W dniach 6 i 24 marca wzięła udział w spotkaniach przedstawicieli wszystkich polskich biur regionalnych; w spotkaniach grupy koordynującej organizację wydarzenia (biur województw: dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego), które odbyły się 9 i 18 marca oraz 11 maja. Ponadto, 26 i 31 marca oraz 27 kwietnia odbyły się spotkania organizatorów z przedstawicielami Komitetu Regionów, w których uczestniczyły dyrektor I. Gorczyca oraz pracownik BIWW Małgorzata Sylla.

Przygotowania do wizyty studyjnej nt. polityki spójności

W ramach przygotowań do wizyty studyjnej „Jak skutecznie budować i wzmacniać wizerunek polityki spójności – przykład polskich regionów i miast” dla ekspertów z urzędów marszałkowskich zajmujących się szeroko pojętą komunikacją (więcej na str. 10) w biurze województwa pomorskiego odbyło się spotkanie robocze w dniu 8 września, w którym udział wzięły dyrektor Izabela Gorczyca i pracownik BIWW Joanna Kubiak. Biuro Wielkopolski oraz przedstawicielstwa województw łódzkiego, lubelskiego, śląskiego i pomorskiego stworzyły grupę roboczą odpowiedzialną za organizację wydarzenia.

Wymiana dobrych praktyk

Dyrektor Izabela Gorczyca oraz pracownik BIWW Joanna Kubiak spotkały się 8 maja z przedstawicielem biura regionalnego woj. łódzkiego, a 14 maja z brokerem ds. innowacji zatrudnionym przez  Stowarzyszenie Pomorskie w UE.  Oba spotkania miały na celu zdobycie informacji na temat modeli działalności polskich biur regionalnych w Brukseli w zakresie wsparcia uczelni i  jednostek badawczych w uczestnictwie w projektach współfinansowanych z programów unijnych na rzecz badań i innowacji oraz zwiększenie udziału polskiej nauki w inicjatywach UE.

Ponadto, dyr. Izabela Gorczyca oraz Małgorzata Sylla regularnie współpracują z polskimi biurami regionalnymi pełniąc funkcje koordynatorów polskiej delegacji do Komitetu Regionów.


IV.    Współpraca w ramach europejskich sieci regionów

1.    Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE

Spotkania Zarządu

29 stycznia w Brukseli odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE. Było to pierwsze spotkanie Zarządu w nowym składzie, w którym Wicemarszałek Wojciech Jankowiak pełni funkcję wiceprzewodniczącego sieci. Inni członkowie reprezentują samorządy obejmujące lub znajdujące się w pobliżu takich miast, jak Londyn, Amsterdam, Frankfurt i Birmingham. Podczas spotkania Zarząd omówił plan pracy sieci na 2015 r., w tym wydarzenie organizoawne podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2015 oraz inne spotkania.

10 maja odbyło się posiedzenie Zarządu poprzedzające Zgromadzenie Ogólne, które miało miejsce następnego dnia. Omówiono kwestie związane z nowym statusem sieci jako międzynarodowej organizacji non-profit, sprawy finansowe, rekrutację nowego sekretarza generalnego sieci oraz inne sprawy bieżące.

15 października odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym przedstawione zostało sprawozdanie dotyczące działalności sieci w 2015 r. oraz plan prac na rok 2016.

Zgromadzenia Ogólne

11 maja w Gandawie (Belgia) odbyło się 22. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, na którym województwo wielkopolskie reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Tego samego dnia sieć zmieniła swój status prawny stając się europejskim stowarzyszeniem non-profit. W efekcie podpisania aktu założycielskiego stowarzyszenia, PURPLE uzyskała osobowość prawną, co umożliwi jej m.in. uczestnictwo w projektach współfinansowanych z programów UE. Dotychczas partnerami projektów mogli być jedynie poszczególni członkowie sieci. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego uczestniczył również dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marek Bryl.

15 października w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne, podczas którego członkowie omówili  kwestie związane z bieżącą działalnością sieci oraz planem prac na najbliższe miesiące. Druga część spotkania została poświęcona zagadnieniu regionalnego wskaźnika rozwoju społecznego (SPI), który przedstawił Lewis Dijkstra z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. To dyskutowane obecnie szeroko na forum unijnym podejście polega na zastosowaniu do badania poziomu rozwoju regionalnego innych wskaźników niż tylko PKB, w tym danych o charakterze społecznym i środowiskowym. W spotkaniu wziął udział Marek Bryl, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Konferencja z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu – udział prelegentów z sieci PURPLE

10 czerwca w Poznaniu odbyła się konferencja „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument planowania i koordynacji rozwoju regionu”, która została zorganizowana z okazji 60-lecia działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. W konferencji udział w charakterze prelegentów wzięli przedstawiciele Hrabstwa Surrey (Wielka Brytania) oraz Amsterdamu. Pracownik BIWW Joanna Kubiak brała udział w spotkaniu oraz koordynowała uczestnictwo wyżej wymienionych członków sieci PURPLE w wydarzeniu.  

Warsztat nt. Agendy Miejskiej i funduszy strukturalnych w ramach Open Days 2015

15 października w ramach Open Days 2015 Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE zorganizowała warsztat „Agenda Miejska oraz Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne na lata 2014-2020: włączenie obszarów podmiejskich w działania na rzecz intensyfikacji połączeń miejsko-wiejskich”. Podczas wydarzenia skupiono się na tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem, polityką miejską nie tylko dla miast, a także zależnościami między obszarami wiejskimi i pośrednimi. Wydarzenie to było również okazją do uczczenia 10-lecia działalności sieci PURPLE, która obecnie gromadzi 15 samorządów z 10 krajów UE. W wydarzeniu udział wziął przedstawiciel BIWW  Joanna Kubiak.

Spotkania grup roboczej i lobbingowej

Spotkania grupy roboczej, która w bieżącym roku skupiła się przede wszystkim na pracach przygotowawczych związanych z realizacją projektów w ramach programów UE, odbyły się w dniach: 24 lutego, 29 kwietnia, 8 lipca oraz 21 września.

Spotkania grupy lobbingowej, która składa się z pracowników brukselskich biur regionalnych członków sieci odbyły się w dniach: 29 stycznia, 24 lutego, 29 kwietnia, 8 lipca, 21 września oraz 1 grudnia.

Przedstawiciel BIWW – J. Kubiak reprezentuje BIWW w grupie roboczej i lobbingowej sieci. Przygotowuje również dokumenty na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marka Bryla, a także asystuje i zapewnia tłumaczenie podczas spotkań.

2.    Nieformalna sieć regionów na rzecz polityki regionalnej w zakresie aktywnego starzenia się w zdrowiu – CORAL

Spotkania sieci odbyły się w dniach: 3 lutego, 23 kwietnia, 25 czerwca, 10 września i 12 listopada. Udział w nich wzięła Joanna Kubiak pracownik BIWW, która następnie przekazała informacje o pojawiających się możliwościach przystępowania do projektów unijnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach i inicjatywach na szczeblu unijnym do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) i innych partnerów w województwie.

10 marca, dzięki pośrednictwu BIWW, przedstawiciel Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowego (PCSS) Michał Kosiedowski był jednym z prelegentów warsztatu pt.: „Rozpowszechnianie udanych rozwiązań w zakresie życia wspieranego przez otoczenie (AAL) ”. Wydarzenie to było częścią „Europejskiego szczytu w zakresie innowacji na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu”, który jest dorocznie organizowany przez Komisję Europejską we współpracy z partnerami zajmującymi się polityką senioralną oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań dla osób starszych. Podczas warsztatu M. Kosiedowski przedstawił projekt Fit4Work współfinansowany przez program Ambient Assisted Living (AAL).

26 i 27 października pracownik BIWW J. Kubiak wzięła udział w spotkaniu brokerskim dot. poszukiwania partnerów do projektów w ramach programu Horyzont 2020 (więcej informacji na str. 45).

3.    Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się  przez całe życie EARLALL

Wielkopolska otrzymała propozycję przystąpienia do sieci EARLALL od przedstawicieli Bretanii. W ramach trwającego procesu rozpoznawania sieci, pracownik BIWW Joanna Kubiak spotkała się z sekretarzem EARLALL w dniu 26 marca, pozostaje również w kontakcie z przedstawicielami sieci w związku z bieżącą działalnością EARLALL i pojawiającymi się możliwościami zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy. Informacje te były przekazywane za pośrednictwem BWM do członka Zarządu Województwa - p. Marzeny Wodzińskiej oraz Departamentu Edukacji.

28 października pracownik BIWW wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat kształcenia zawodowego i edukacji dla dorosłych, które zostało zorganizowane przez sieć EARLALL.

4 grudnia odbył się współorganizowany przez sieć EARLALL warsztat nt. e-edukacji, w którym udział wziął pracownik BIWW Joanna Kubiak.

4.    Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

22 stycznia dyr. Izabela Gorczyca wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez sieci ERRIN, EUROCITIES i firmę doradczą KEA mającym na celu zaprezentowanie inicjatywy „Kultura dla regionów i miast”, której założeniem jest promocja kultury jako  kluczowego elementu w strategii rozwoju miast i regionów. W jej ramach odbędą się wizyty studyjne dla  przedstawicieli samorządów z całej UE, w trakcie których będą mogli poznać dobre praktyki dotyczące roli kultury w rozwoju terytorialnym. BIWW rozesłało informację o inicjatywie oraz możliwości uczestnictwa w wizytach do partnerów w Wielkopolsce. Za przekazywanie informacji zainteresowanym przedmiotom odpowiada Małgorzata Sylla.

2 lipca wiceprzewodnicząca sieci ERRIN Françoise Chotard wzięła udział w spotkaniu z członkami Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej podczas wizyty studyjnej w Brukseli (więcej na str.7-9).

Na prośbę Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, BIWW przygotowało materiał na temat sieci ERRIN pod kątem ewentualnego przystąpienia Wielkopolski do sieci. Dokument został przekazany członkom Komisji na wrześniowym posiedzeniu.

Sieć ERRIN była współorganizatorem spotkania brokerskiego poświęconego zdrowiu, zmianom demograficznym i dobrostanowi, które odbyło się w dniach 26-27 października i zostało opisane na str. 45.

Regiony partnerskie Wielkopolski - Hesja oraz Emilia-Romania są członkami ERRIN-u, który uznawana jest w Brukseli za jedną z lepiej funkcjonujących i merytorycznych sieci działających w obszarze badań i innowacji.


V.     Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Komitecie Regionów

BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Komitetu Regionów, grupy EPL w Komitecie Reginów oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli.

Dyrektor BIWW oraz pracownicy Biura pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

1.    Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów

110. sesja plenarna
11 i 12 lutego w Brukseli odbyło się posiedzenie inaugurujące nową kadencję Europejskiego Komitetu Regionów 2015-2020. W trakcie tego pierwszego posiedzenia nowej kadencji wybrano nowe władze Komitetu Regionów. Przewodniczącym KR został Fin Markku Markkula z Europejskiej Partii Ludowej (EPL), a pierwszym wiceprzewodniczącym przedstawiciel samorządów belgijskich Karl-Heinz Lambertz, wskazany przez grupę Partii Europejskich Socjalistów.

Podczas posiedzenia Marszałek Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym tego najważniejszego zgromadzenia reprezentującego samorządy unijne. Marszałek objął także funkcje członka Prezydium Komitetu oraz wiceprzewodniczącego grupy EPL. Członkowie polskiej delegacji do KR po raz kolejny powierzyli Marszałkowi stanowisko przewodniczącego delegacji.

W posiedzeniu Komitetu Regionów wziął udział Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który zaprezentował członkom program prac Komisji na 2015 r. Zanda Kalnina-Lukaševica, parlamentarna sekretarz stanu do spraw europejskich, reprezentująca prezydencję łotewską przedstawiła priorytety i główne obszary, na których skupiały się działania prezydencji. Przedstawiciele europejskich samorządów uzgodnili także swoje stanowisko w kwestii Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP), które ma na celu ułatwienie współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W debacie poświęconej TTIP wzięła udział unijna Komisarz Cecilia Malmström odpowiedzialna za handel.

111. sesja plenarna
16 i 17 kwietnia odbyła się sesja plenarna KR, na której przyjęto opinię Marszałka Marka Woźniaka „Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”. Marszałek przygotował opinię na prośbę prezydencji łotewskiej, która Agendę Terytorialną uznała za jeden z tematów priorytetowych w swoich pracach.

M. Woźniak podkreślił w swojej opinii, iż aby Europa skutecznie wykorzystywała swój potencjał potrzebna jest lepsza koordynacja działań unijnych oraz planowanie strategiczne uwzględniające wymiar terytorialny. Zarówno Unia Europejska jak i jej regiony muszą rozwijać się w sposób policentryczny, ważne jest także, aby obszary wiejskie i miejskie były ze sobą funkcjonalnie powiązane. Taki zrównoważony geograficznie rozwój można osiągnąć m.in. poprzez likwidowanie przepaści cyfrowej i polityce transportowej uwzględniającej zróżnicowanie terytorialne. Europa powinna wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby, ale otwartość na sąsiednie kraje i resztę świata mają również znaczenie dla wzmocnienia potencjału rozwojowego unijnych miast i regionów. Dzięki temu mogą one w pełni korzystać z szans jakie niesie za sobą globalny wzrost i postęp technologiczny.  W realizacji policentrycznego rozwoju terytorialnego ogromną rolę odgrywa polityka spójności. Aby dyskusji politycznej na jej temat nadać stałego charakteru, Marszałek Woźniak zaproponował w opinii powołanie Rady ds. Polityki Spójności. W jej skład mieliby wchodzić przedstawiciele ministerstw rozwoju regionalnego państw członkowskich oraz przedstawiciel Komitetu Regionów reprezentujący europejskie samorządy.

W ramach przygotowań do sesji plenarnej KR Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w posiedzeniach Prezydium Komitetu Regionów, grupy politycznej EPL oraz przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji poświęconemu tematowi unii energetycznej.

112. sesja plenarna
Marszałek Marek Woźniak w dniach 3-4 czerwca wziął udział w Brukseli w sesji plenarnej Komitetu Regionów, podczas której Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił najistotniejsze problemy funkcjonowania UE oraz rolę samorządów w ich rozwiązywaniu. Innym ważnym punktem obrad była dyskusja z posłami do Parlamentu Europejskiego nt. poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o zapisy Traktatu z Lizbony. Parlament Europejski, który przygotowuje obecnie dwa sprawozdania nt. polepszenia działania UE poprzez wykorzystanie potencjału jaki niesie ze sobą traktat lizboński oraz nt. możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury UE, zwrócił się do Komitetu Regionów z prośbą o przekazanie stanowiska europejskich samorządów. Dyskusja podczas sesji plenarnej umożliwiła członkom przedstawienie swoich propozycji eurodeputowanym. Z okazji obchodzonej w tym roku 40. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych UE–Chiny, gościem na sesji plenarnej była także Yang Yanyi, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej przy UE.

Na zaproszenie Ambasadora Marka Prawdy, M. Woźniak uczestniczył również w specjalnym spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE poświęconym pogłębianiu istniejącej współpracy SP z polską delegacją do Komitetu Regionów. Podczas spotkania, które odbyło się 3 czerwca, Ambasador Prawda poinformował członków delegacji o najważniejszych bieżących pracach w Radzie. Odniósł się m.in. do tematu migracji i jej wpływu na sytuację w Europie.

113. sesja plenarna
W dniach 8-9 lipca odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów, w której uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. Głównymi tematami były unia energetyczna, priorytety prezydencji luksemburskiej w Radzie, szczególna sytuacja w Grecji po referendum oraz kwestie migracji. Z europejskimi samorządowcami spotkał się m.in. Maroš Šefčovič, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Marszałek Woźniak, podczas debaty z Wiceprzewodniczącym, który w Komisji Europejskiej odpowiada za opracowanie projektu unii energetycznej, podkreślił kluczowe kwestie z punktu widzenia polskich samorządów dotyczące m.in.: bezpieczeństwa dostaw, które uchronią UE od negatywnych efektów wynikających z uzależnienia importowego.

Marszałek zaapelował również do Wiceprzewodniczącego o determinację w działaniach na rzecz tworzenia przejrzystego rynku gazu, dzięki czemu ten surowiec nie będzie mógł być przedmiotem nacisków politycznych. W trakcie sesji plenarnej Šefčovič podkreślił, że liderzy europejscy podczas marcowego posiedzenia Rady dali unii energetycznej "zielone światło", dzięki czemu Komisja Europejska uzyskała mandat pozwalający na rozpoczęcie prac nad tym projektem. Ważnym skutkiem wdrożenia unii energetycznej będzie stworzenie wspólnego rynku, na którym zyskają obywatele UE, ponieważ pozwoli on na obniżenie cen energii. M. Šefčovič odniósł się również do roli władz samorządowych w tym procesie, bez których nie da się przeprowadzić reform w sektorze energetycznym. Ogromne znaczenie ma również decentralizacja produkcji energii.

Dużo czasu w trakcie spotkania członkowie poświęcili sytuacji w Grecji po referendum, w którym obywatele tego kraju odrzucili warunki pomocy zagranicznej. Udział w sesji plenarnej wzięli również przedstawiciel prezydencji luksemburskiej, Minister ds. Wewnętrznych Dan Kersch, który przedstawił priorytety prac prezydencji na najbliższe 6 miesięcy oraz unijny Komisarz Carlos Moedas odpowiedzialny za badania, naukę i innowacje.

114. sesja plenarna

Marszałek Marek Woźniak w dniach 12-14 października wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów. Miała ona wyjątkowy charakter, ponieważ otwierała Europejski Tydzień Regionów i Miast – Open Days 2015, a udział w niej wzięło wielu znaczących gości. Z europejskimi samorządowcami spotkali się Federika Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa będąca jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Ramón Valcárcel Siso, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz pięciu unijnych komisarzy. W trakcie posiedzenia omawiano m.in. takie kwestie jak napływ imigrantów do Unii Europejskiej, zmiany klimatyczne, energia oraz nowe inicjatywy w zakresie badań i innowacji.

Odnosząc się do problemu dotyczącego napływu uchodźców Federika Mogherini wielokrotnie podkreślała rolę władz lokalnych i regionalnych, którym należy udzielać wsparcia. Wiceprzewodnicząca KE zaznaczyła również, że potrzebny jest nowy porządek światowy oparty na współpracy, a nie konkurencji, a możliwy do osiągnięcia dzięki działaniom regionalnym i lokalnym.

Ważnym, z polskiego punktu widzenia, elementem sesji plenarnej była również dyskusja nt. unii energetycznej. W trakcie obrad przyjęta została opinia „Pakiet dot. unii energetycznej”, do której Marszałek Woźniak wniósł kilkanaście zmian. Od momentu rozpoczęcia prac nad tym dokumentem M. Woźniak działał na rzecz uwzględnienia w jego treści postulatów ważnych dla realizacji polskich celów. Zaproponowane poprawki odnosiły się m. in. do pomocy jakiej powinny udzielać sobie państwa członkowskie w sytuacjach kryzysowych, zwiększenia przejrzystości rynku gazu i elektryczności, dywersyfikacji dostawców, źródeł i tras przesyłu surowców. Wszystkie poprawki uzyskały poparcie członków Komitetu Regionów i zostały ujęte w treści opinii.

115. sesja plenarna

Marszałek M. Woźniak wziął udział w dniach 3-4 grudnia w 115. sesji plenarnej Komitetu Regionów. Z samorządowcami spotkali się m.in. Frans Timmermans, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę Praw Podstawowych oraz Dimitris Avramopoulos, unijny Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przekazał swoją wypowiedź w formie nagrania wideo. Pierwszą część debaty w trakcie sesji zdominowały tematy bieżące. Minutą ciszy członkowie uczcili ofiary zamachu terrorystycznego w Paryżu, a następnie dyskutowali na temat fali niekontrolowanej migracji do Europy i konieczności stworzenia efektywnej polityki migracyjnej. Podczas drugiego dnia sesji członkowie Komitetu Regionów debatowali z Przewodniczącym Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Jean-Claude Fréconem. Ponadto, podczas grudniowych obrad omówione zostały kwestie związane z wizją terytorialną po 2050 roku oraz przyszłością Porozumienia Burmistrzów. Europejscy samorządowcy dyskutowali również nad opiniami dotyczącymi m. in. norm wynagradzania za pracę w Unii Europejskiej, roli gospodarki społecznej w walce z bezrobociem, systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE oraz porozumienia w sprawie handlu usługami.

2.    Posiedzenia  członków Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów

Posiedzenia członków EPL/KR odbywają się przy okazji każdej sesji plenarnej. Marszałek M. Woźniak pełni funkcję wiceprzewodniczącego tej grupy politycznej.

Pierwsze posiedzenie Grupy EPL w nowej kadencji KR 2015-2020

W dniu 30 stycznia Marszałek Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskich członków grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej, w której skład wchodzą samorządowcy z Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas spotkania członkowie omówili bieżące kwestie związane z nową kadencją Komitetu. Po spotkanu odbyło się posiedzenie EPL/KR, na którym wybrano kandydata na stanowisko przewodniczącego Komitetu Regionów. Został nim Markku Markkula, który następnie został wybrany przewodniczącym KR. Natomiast funkcję przewodniczącego grupy ponownie powierzono Michaelowi Schneiderowi, Sekretarzowi Stanu i przedstawicielowi Kraju Związkowego Saksonia Anhalt przy rządzie federalnym Niemiec.

Posiedzenie Grupy EPL w Mediolanie
22 maja Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w nadzwyczajnym zgromadzeniu Europejskiej Partii Ludowej Komitetu Regionów w Mediolanie. Tematem posiedzenia były „Innowacje społeczne w zakresie żywności i energii. Przyszłość inwestycji regionalnych”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Światowej Wystawy EXPO 2015.
Posiedzenie w dużej mierze poświęcone zostało prawu każdego człowieka do dostępu do zdrowej żywności w dobrej jakości. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych reprezentujący Grupę EPL uznali, że muszą działać wspólnie z obywatelami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami oraz instytucjami, po to, aby zagwarantować to prawo także przyszłym pokoleniom. Wydarzenie zakończyło się podpisaniem „Deklaracji Mediolańskiej”, w której podkreślona została potrzeba inwestowania w rozwój badań i innowacji w sektorach żywności i energii, a także finansowania małych i średnich przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia wzrostu i zatrudnienia w europejskich regionach i miastach.

3.    Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

2.posiedzenie Komisji COTER – opinia Marszałka M. Woźniaka nt. Agendy Terytorialnej

2 marca Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w posiedzeniu Komisji COTER Komitetu Regionów, gdzie zaprezentował projekt przygotowywanej przez siebie opinii „Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”. Dokument powstał na specjalną prośbę prezydencji łotewskiej, która swoje prace postanowiła skoncentrować m. in. właśnie na temacie Agendy. W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele prezydencji łotewskiej oraz Komisji Europejskiej. Członkowie Komisji COTER przyjęli projekt opinii.

Posiedzenie wyjazdowe Komisji COTER w Rydze

12-13 maja Marszałek Marek Woźniak wziął udział w dwudniowym posiedzeniu wyjazdowym Komisji COTER w Rydze na Łotwie. Posiedzenie zostało połączone z konferencją nt. „Zintegrowanego rozwiązania w dziedzinie mobilności i rozwoju miast w miejskich obszarach funkcjonalnych”. W trakcie posiedzenia członkowie omówili temat przyszłych działań w dziedzinie polityki spójności oraz współpracy w tym obszarze z Komisją Europejską, a także priorytety prac na 2015 rok. Członkowie wskazali na trzy priorytety tj. Plan inwestycyjny i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych tzw. Plan Junckera; wyniki negocjacji umów partnerstwa i programów operacyjnych; oraz instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny.

4.posiedzenie Komisji COTER – działania Komisji REGI w PE i projekt budżetu na 2016 r.

13 lipca Marszałek Marek Woźniak wziął udział w spotkaniu Komisji COTER Komitetu Regionów w Brukseli. W posiedzeniu w charakterze gości specjalnych uczestniczyli Przewodnicząca Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Rozwoju Regionalnego (REGI) Iskra Mihaylova oraz Dyrektor Generalna ds. Budżetu Komisji Europejskiej Nadia Calviño.

W trakcie debaty Przewodnicząca Komisji REGI przedstawiła priorytety działalności tej Komisji na lata 2014-2020. Są to m.in. polityka spójności, instrumenty finansowe, Plan inwestycyjny dla Europy, współpraca transgraniczna oraz Agenda Miejska. I. Mihaylova podkreśliła również doskonałą współpracę między Komisjami COTER i REGI istniejącą już od kilku lat. Podczas posiedzenia przedstawiono również propozycję projektu budżetu na rok 2016. N. Calviño zapoznała członków z informacjami na temat ostatnich prac podjętych w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu.  Członkowie Komisji dyskutowali także na temat przyszłości polityki spójności po 2020 r.

Na posiedzeniu została przyjęta opinia nt. „Instrumentów finansowych wspierających rozwój terytorialny”, którą w imieniu sprawozdawcy Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika przedstawił Marszałek Marek Woźniak. Wielkopolska wniosła również swój wkład merytoryczny do tej opinii dzieląc się bogatym doświadczeniem w zakresie wdrażania instrumentów zwrotnych w regionie: JEREMIE i JESSICA. Druga opinia, nad którą debatowali członkowie Komisji dotyczyła „Projektu budżetu UE na 2016 r.”

W ramach przygotowań do posiedzenia COTER, M. Woźniak przewodniczył spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów, a także reprezentował Grupę podczas posiedzenia koordynatorów wszystkich grup politycznych w KR.

5.posiedzenie Komisji COTER – sposoby mierzenia rozwoju terytorialnego

2 października odbyło się posiedzenie Komisji COTER, której głównymi tematami były rozwój terytorialny oraz sposoby jego mierzenia. Członkowie zajęli się również tematyką współpracy transgranicznej, unijnym programem rozwoju miast i przyszłością polityki spójności po 2020 r.

W debacie nt. rozwoju terytorialnego samorządowcy skupili się przede wszystkim na tym jaka powinna być wizja tego rozwoju do 2050 r. podkreślając konieczność uwzględniania zróżnicowania terytorialnego w UE oraz wyzwań i potencjału jakim dysponują poszczególne obszary. Zalety takiego policentrycznego modelu rozwoju regionalnego Marszałek Woźniak podkreślał już w swojej opinii „Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”, którą Komitet Regionów przyjął w kwietniu tego roku. Ważnym elementem posiedzenia była również kwestia wskaźników wykorzystywanych do mierzenia rozwoju terytorialnego. W tym kontekście proponuje się wzbogacenie listy o wskaźniki społeczne, środowiskowe, oraz inne, dzięki czemu możliwy byłby pomiar postępu obejmujący aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

W trakcie posiedzenia przyjęte zostały dwa projekty opinii: „Wizja terytorialna do 2050 r.: jaka będzie przyszłość?” opracowywanej na prośbę prezydencji luksemburskiej oraz „Wzmocnienie współpracy transgranicznej: czy potrzebne są lepsze ramy regulacyjne?”. Członkowie zapoznali się także ze zintegrowanym programem rozwoju miast w UE oraz oceną jego skutków, a także z wynikami seminarium poświęconego przyszłości polityki spójności po roku 2020, które odbyło się dzień wcześniej w Komitecie Regionów.

Wspólne posiedzenie Komisji COTER i parlamentarnej Komisji REGI

We wtorek, 13 października odbyło się również wspólne posiedzenie komisji odpowiedzialnych za politykę regionalną Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów REGI-COTER. Samorządowcy oraz europosłowie podsumowali stosowanie zasad wielopoziomowego sprawowania rządów i partnerstwa na etapie przygotowania i negocjowania programów operacyjnych.

Po posiedzeniu Marszałek Woźniak wraz z posłem do Parlamentu Europejskiego Krzysztofem Hetmanem wziął udział w konferencji prasowej nt. współpracy między KR a PE i wdrażania środków z funduszy strukturalnych.

4.    Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych -  CIVEX
 
3.posiedzenie Komisji CIVEX - europejska polityka sąsiedztwa i nielegalna imigracja

24 kwietnia Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji CIVEX Komitetu Regionów. Tematami przewodnimi spotkania były europejska polityka sąsiedztwa oraz problem nielegalnej imigracji z Afryki, który staje się coraz większym wyzwaniem dla państw członkowskich UE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dwóch platform współpracy  KR-u, Emin Jericjan, współprzewodniczący CORLEAP-u (Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego) oraz Hani Abdalmasih, współprzewodniczący ARLEM-u (Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych).
Podczas posiedzenia dyskutowano także o problemie związanym z mordem Ormian w Turcji, który miał miejsce 100 lat temu. Marszałek Woźniak podkreślił, że wciąż wiele państw, w tym również unijnych, nie uznało go za ludobójstwo. Członkowie Komisji upamiętnili minutą ciszy ofiary tego czynu.
Kolejnym ważnym tematem była kwestia nielegalnych imigrantów z Afryki do Unii Europejskiej. Minutą ciszy uczczono także ofiary tragedii, która wydarzyła się kilka dni wcześniej u wybrzeży Grecji. Członkowie Komisji odnieśli się do konkluzji wypracowanych podczas nadzwyczajnego szczytu UE poświęconego tematowi migracji, który odbył się w Brukseli w dniach 23-24 kwietnia. Wyrazili zastrzeżenia wobec decyzji podjętych w jego trakcie, uznając je za niewystarczające. Podkreślili również, iż władze regionalne i lokalne powinny być wyposażone w niezbędne środki, aby skutecznie reagować w podobnych sytuacjach kryzysowych. Na spotkaniu Komisji CIVEX przedstawiono również kwestie związane z pomocniczością, europejską inicjatywą obywatelską oraz traktatem lizbońskim.

5.posiedzenie Komisji CIVEX – napływ uchodźców do Europy

14 września Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji CIVEX Komitetu Regionów. Głównym tematem, o którym rozmawiali europejscy samorządowcy była kwestia napływu uchodźców do Europy. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Sieci Studiów Prawnych nad Imigracją i Azylem w Europie (Odysseus).

Podczas posiedzenia członkowie przyjęli projekt opinii „Europejski program w zakresie migracji”, który będzie poddany pod głosowanie podczas sesji plenarnej w grudniu tego roku.  Prace nad tą opinią zawierające postulaty władz samorządowych były odpowiedzią Komitetu Regionów na ogłoszony w maju 2015 r. przez Komisję Europejską „Europejski program w zakresie migracji”. W trakcie burzliwej debaty przedstawiciele samorządów podkreślali, iż wyzwania związane z obecnym kryzysem w dużym stopniu spoczywają na unijnych miastach i regionach. W związku z tym należy zadbać o to, aby samorządom zapewnić bezpośredni dostęp do unijnego wsparcia finansowego i praktycznego, a także rzetelnie opracowanych danych. Członkowie odwoływali się do orędzia o stanie Unii, które Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker wygłosił podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, a także do budzącej wiele kontrowersji propozycji rozdzielenia uchodźców między państwa członkowskie. Podczas posiedzenia Komisji CIVEX przedstawiciel Komisji Europejskiej odnosząc się do zamknięcia granic przez niektóre państwa członkowskie, stwierdził, iż jest to rozwiązanie tymczasowe i przewidziane w unijnej legislacji. Ponadto podkreślił, iż istnieje unijny plan działania w zakresie powrotów imigrantów do swoich krajów, a także lista bezpiecznych państw, do których można ich odsyłać.

Członkowie Komisji przyjęli również projekt opinii nt. unijnego programu lepszego stanowienia prawa oraz wysłuchali sprawozdań z wyborów lokalnych, które odbyły się w marcu i czerwcu w Republice Mołdowy oraz w czerwcu w Albanii.

6.posiedzenie Komisji CIVEX – europejskie wartości a zamachy terrorystyczne

16 listopada odbyło się posiedzenie Komisji CIVEX, w której wziął udział Marszałek Marek Woźniak. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, aby uczcić ofiary ataku terrorystycznego, które miały miejsce w dniu 13 listopada w Paryżu. Najważniejszymi tematami posiedzenia był zamach we Francji oraz kwestia konieczności obrony europejskich wartości w tym kontekście.

W przemówieniu otwierającym posiedzenie przewodniczący komisji, Francuz François Decoster przypomniał, iż podobne ataki terrorystyczne miały miejsce również w Bejrucie czy Ankarze, natomiast zamach we Francji, to zamach na pojęcie obywatela europejskiego. Decoster podkreślił, że europejską bronią powinny być zasady braterstwa, równości i wolności, które już w przeszłości okazały się skuteczne w zwalczaniu tyranów i które gwarantują jedność Europy. W trakcie posiedzenia samorządowcy podkreślali jak ważna jest teraz ścisła współpraca w celu pogłębienia integracji Unii Europejskiej. Żadne z państw w pojedynkę nie jest w stanie walczyć z ponadnarodową organizacją terrorystyczną, dlatego Unia Europejska musi przejść na kolejny etap. Z wydarzeń w Paryżu powinniśmy wyciągnąć naukę, potrzebujemy więcej Europy – argumentowali samorządowcy. O godzinie 12.00, podobnie jak w miastach francuskich i wielu innych miejscach w Europie, członkowie Komisji uczcili minutą ciszy ofiary zamachu w Paryżu.

W trakcie posiedzenia przyjęty został także Program prac Komisji CIVEX na 2016 r., członkowie omówili projekt opinii dotyczący strategii w dziedzinie komunikacji na lata 2015-2016, oraz wspólnie z Agencją Praw Podstawowych przedyskutowali kwestie związane ze wzmacnianiem systemów ochrony dzieci w UE.

„Dzień rozszerzenia”

16 listopada Marszałek Marek Woźniak uczestniczył również w „Dniu rozszerzenia” zorganizowanym w Komitecie Regionów. W jego trakcie przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz politycy z samorządów krajów kandydujących dyskutowali o tym na jakim etapie znajdują się obecnie negocjacje akcesyjne w poszczególnych krajach. Wielokrotnie podkreślono jak ważne są procesy decentralizacyjne i wsparcie dla samorządów w państwach ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej. Współpraca regionów i miast unijnych z tymi znajdującymi się dopiero na drodze do członkostwa jest bardzo ważna, również w obliczu kwestii kryzysu migracyjnego.

5.    Inne spotkania i wydarzenia z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

Europejski Kongres Samorządowy w Krakowie

4-5 maja Marszałek Woźniak wziął udział w Europejskim Kongresie Samorządowym, który miał miejsce w Krakowie. W kontekście tego wydarzenia, BIWW otrzymał prośbę z „Gazety Krakowskiej” dotyczącą wywiadu z Marszałkiem Woźniakiem na temat działań i inicjatyw podejmowanych przez polską delegację do KR, szczególnie w zakresie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a także korzyści, jakie odnoszą Polacy z członkowstwa polskich samorządowców w Komitecie Regionów.

Konferencja z okazji 25-lecia samorządności

4 czerwca Marszałek M. Woźniak wziął udział w charakterze prelegenta w konferencji „Europe level up = governance level down. Decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę”. Konferencja, zorganizowana przez przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli, polską delegację w KR oraz ZWRP, została opisana na str. 5. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Komitetu Regionów.

Spotkanie z przedstawicielami prezydencji łotewskiej

11 listopada Marszałek Marek Woźniak spotkał się z przedstawicielami prezydencji łotewskiej przy okazji sesji inaugurującej nową kadencję Komitetu Regionów. Na prośbę prezydencji łotewskiej M. Woźniak przygotował opinię „Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”. Spotkanie miało na celu wymianę poglądów oraz przedyskutowanie najważniejszych kwestii, w kótrych prezydencja chciałaby poznać stanowisko europejskich samorządów.

 Prace nad opinią nt. unii energetycznej

W związku z pracami Komitetu Regionów nad opinią dotyczącą unii energetycznej kluczową z punktu widzenia interesów polskich samorządów, Marszałek Woźniak zaangażował się w proces przygotowania opinii. Przekazał sprawozdawcy opinii Pascalowi Mangin pismo zawierające postulaty istotne dla Wielkopolski oraz pozostałych polskich samorządów. Marszałek M. Woźniak zaproponował również 13 zmian do tekstu dokumentu, które odnosiły się m. in. do pomocy jakiej powinny udzielać sobie państwa członkowskie w sytuacjach kryzysowych, zwiększenia przejrzystości rynku gazu i elektryczności, dywersyfikacji dostawców, źródeł i tras przesyłu surowców. Poprawki uzyskały ogromne poparcie nie tylko polskiej delegacji, ale także litewskiej, czeskiej, łotewskiej, słowackiej, rumuńskiej i holenderskiej. W trakcie lipcowego posiedzenia sesji plenarnej Komitetu Regionów opinia została przyjęta. Wszystkie poprawki  M. Woźniaka uzyskały poparcie członków Komitetu Regionów i zostały ujęte w treści opinii.
 
6.    Posiedzenia polskiej delegacji do Komitetu Regionów

Pierwsze spotkanie w nowej kadencji Komitetu Regionów 2015-2020

11 lutego odbyło się posiedzenie polskiej delegacji w ramach obrad sesji plenarnej inaugurującej nową kadencję Komitetu Regionów. W trakcie tego pierwszego spotkania w nowym składzie, polscy samorządowcy wybrali swojego przewodniczącego. Przez aklamację – po raz kolejny – funkcję tę powierzyli Marszałkowi Markowi Woźniakowi. Członkowie zadecydowali także, że w Prezydium Komitetu Regionów delegację reprezentować będą Marszałkowie Marek Woźniak i Adam Struzik oraz Wójt Jerzy Zająkała. W trakcie posiedzenia członkowie poinformowali o funkcjach jakie obejmą w tej kadencji w strukturach Komitetu Regionów oraz w grupach politycznych. Polacy będą również reprezentować interesy samorządowe w ramach Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM).

Polskie stanowisko wobec unii energetycznej  

Głównym tematem posiedzenia polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które odbyło się 16 kwietnia była unia energetyczna. Zaproszenie Marszałka Marka Woźniaka, przewodniczącego delegacji, do udziału w spotkaniu przyjęli prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Szymon Polak, Pierwszy Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE odpowiedzialny za zewnętrzne aspekty polityki energetycznej. Przedstawili oni założenia unii energetycznej, które w lutym br. zaproponowała Komisja Europejska, a w marcu Rada Europejska dała „zielone światło” dalszym pracom nad tym projektem. Szymon Polak przypomniał, że unia energetyczna to polska inicjatywa, zaproponowana w zeszłym roku przez ówczesnego premiera Donalda Tuska, którą Komisja Europejska uznała za jeden z obszarów priorytetowych w swoich pracach na lata 2014-2020. Pan Polak omówił te z polskich postulatów, które znalazły się w propozycji Komisji. Natomiast prof. Jerzy Buzek zwrócił uwagę na to jak ważna jest współpraca świata nauki z biznesem w kontekście unii energetycznej, ale również w innych obszarach.

Wspólna polityka rolna na lata 2014-2020

3 czerwca Marszałek Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji, której głównym tematem była wspólna polityka rolna na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich i zniesienia systemu kwot mlecznych. Zaproszenie Marszałka do udziału w spotkaniu przyjęli Radca Minister Andrzej Babuchowski ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, a także Mariusz Lęgowski i Zbigniew Fąfara, reprezentujący Komisję Europejską.

Tematami, wokół których toczyła się debata były rozwój obszarów wiejskich i system kwot mlecznych. Pomimo faktu, iż od 1 kwietnia Komisja Europejska zniosła ograniczenia w produkcji mleka, które obowiązywały od 30 lat, wiele państw członkowskich, w tym Polska, musi zapłacić kary za przekroczenie limitów za okres 2014-2015. W przypadku Polski nadwyżka produkcji wyniosła 6%. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, iż sankcje będą dotkliwe dla polskich rolników. Minister Babuchowski poinformował członków, że w związku z tym Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało rozłożenie kar dla rolników na raty.

Wpływ instrumentów finansowych na rozwój regionalny

8 lipca 2015 r. w Brukseli Marszałek Marek Woźniak przewodniczył spotkaniu polskiej delegacji do Komitetu Regionów. W jego trakcie omówione zostały najważniejsze kwestie związane z sesją plenarną. Podczas posiedzenia odbyło się również seminarium poświęcone wpływowi instrumentów finansowych na rozwój regionalny. Udział w nim wzięli przedstawiciele świata akademickiego oraz praktycy. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie" Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Projekt był realizowany w latach 2011-2015 i finansowany w ramach Działania 5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W trakcie spotkania mówcy podkreślali znaczenie instrumentów finansowych dla rozwoju regionalnego, a także cel ich wdrażania, którym powinno być rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i ekonomicznych, a jednocześnie osiąganie długofalowych skutków. Regiony odgrywają ważną rolę w tym procesie, dlatego powinny na bieżąco współpracować z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w obszarach dotyczących interpretacji regulacji prawnych, efektów wdrażania czy pojawiających się problemów.

Przyszłość polityki spójności po 2020 r. i możliwości współpracy z Polską Agencją Prasową

13 października w Brukseli spotkała się polska delegacja do Komitetu Regionów. Posiedzeniu, którego głównymi tematami była przyszłość polityki spójności po 2020 roku oraz możliwości współpracy z Polską Agencją Prasową, przewodniczył Marszałek Marek Woźniak. W dyskusji z samorządowcami udział wzięli Radca Aleksandra Kisielewska ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz redaktor Mateusz Kicka z Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

Pomimo trwającej obecnie perspektywy finansowej 2014-2020, w Brukseli rozpoczynają się już przygotowania do kolejnego okresu programowania po 2020 roku. Już teraz instytucje europejskie organizują spotkania i konsultacje na ten temat. W ramach działań przygotowawczych Komitet Regionów realizuje projekt „Przyszłość polityki spójności”, którego celem jest zaprezentowanie dotychczasowych doświadczeń władz regionalnych i lokalnych i ich postulatów odnośnie przyszłego kształtu polityki spójności. W trakcie spotkania A. Kisielewska podkreśliła, że należy przedstawić polskie stanowisko popierające utrzymanie po 2020 r. wysokiej alokacji środków w ramach polityki spójności dla Polski. W obecnym okresie programowania Polska otrzymała do rozdysponowania 82,5 mld euro.

Kolejnym tematem podjętym podczas posiedzenia były możliwości współpracy członków delegacji z Polską Agencją Prasową. Członkowie podkreślali duże znaczenie jakie ma informowanie obywateli o działaniach podejmowanych przez instytucje unijne. Podczas posiedzenia Marszałek Marek Woźniak podsumował obrady Prezydium Komitetu Regionów oraz zwrócił uwagę na najważniejsze punkty sesji plenarnej KR pod kątem interesów polskich samorządów. Przedstawił także opinie przygotowywane przez członków delegacji.

Wspólne posiedzenie polskiej i chorwackiej delegacji

3 grudnia  odbyło się wspólne spotkanie polskiej i chorwackiej delegacji do KR, które poprowadzili Marek Woźniak, Marszałek Woj. Wielkopolskiego oraz Nikola Dobroslavić, Prefekt Żupanii Dubrownicko-Neretwiańskiej. Spotkanie było już drugim wspólnym posiedzeniem obu delegacji do KR. Pierwsze odbyło się przed przystąpieniem Chorwacji do UE w maju 2012 r. w momencie kiedy Chorwaci otrzymali status obserwatorów w Komitecie Regionów. Polscy samorządowcy podzielili się z nimi wówczas zdobytym w ciągu 8 lat doświadczeniem na forum KR.

Członkowie obu delegacji rozmawiali m.in. o tym jak można wzmocnić dotychczasową współpracę w Brukseli oraz zintensyfikować realizację wspólnych inicjatyw i  projektów między samorządami ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transportu. Podczas spotkanie dyskutowano także na temat kryzysu migracyjnego w Europie i wyzwaniach z nimi związanych. Przewodniczący obu delegacji Marszałek M. Woźniak i Prefekt N. Dobroslavić poparli te same poprawki wniesione do opinii „Europejski program w zakresie migracji”, która została przyjęta podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów 3 grudnia.
Podczas posiedzenia polskiej i chorwackiej delegacji samorządowcy zapoznali się również z programem prac Komitetu Regionów na 2016 r., który przedstawiła Monika Kapturska, członek Gabinetu Przewodniczącego Komitetu Regionów Markku Markkuli. Wśród priorytetów prac ujęte zostały m.in. śródokresowy przegląd Wieloletnich Ram Finansowych, inwestycje w regionach i miastach, kryzys migracyjny, Agenda Miejska i europejska polityka sąsiedztwa.

7.    Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

Na początku roku była dyrektor BIWW M. Kapturska oraz dyrektor I. Gorczyca kontynuowały sprawowanie funkcji koordynatorów polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Od marca drugim koordynatorem delegacji jest Małgorzata Sylla z BIWW.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

a)    przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej delegacji

b)    koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji

Działania dyrektor I. Gorczycy oraz M. Sylli jako koordynatorów delegacji narodowej obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorzy na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracują również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

c)    uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. Koordynatorki uczestniczyły w spotkaniach, które odbyły się w dniach: 11 lutego, 15 kwietnia, 2 czerwca, 7 lipca i 12 października. Ostatnie w tym roku spotkanie odbędzie się 3 grudnia.
 
d)    inne spotkania i inicjatywy

21 stycznia była oraz obecna dyrektor BIWW Monika Kapturska oraz Izabela Gorczyca spotkały się z przedstawicielem sekretariatu grupy politycznej PES w Komitecie Regionów – Mathieu Hornungiem w celu omówienia bieżących kwestii  związanych z rozpoczynającą się nową kadencją KR.

W związku z zaangażowaniem się Marszałka M. Woźniaka w prace nad opinią dotyczącą unii energetycznej, kluczową z punktu widzenia polskich interesów samorządowych, dyrektor BIWW I. Gorczyca monitorowała proces przygotowania opinii, była w bieżącym kontakcie z grupą polityczną EPL, której członkiem jest sprawozdawca opinii P. Mangin. Wspólnie z Szymonem Polakiem zajmującym stanowisko ds. zewnętrznych aspektów polityki energetycznej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE opracowała projekt pisma zawierającego postulaty Marszałka M. Woźniaka skierowanego do sprawozdawcy oraz tekst poprawek Marszałka Woźniaka do ostatecznego kształtu opinii. Dyrektor I. Gorczyca zabiegała również o uzyskanie poparcia dla zaproponowanych 13 poprawek w efekcie czego zostały one wsparte przez członków delegacji polskiej, litewskiej, czeskiej, łotewskiej, słowackiej, rumuńskiej, holenderskiej i samego sprawozdawcę.

30 kwietnia dyr. I. Gorczyca oraz M. Sylla wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami administracji Komitetu Regionów w sprawie podejmowania dalszych działań związanych z przyjętą opinią pt. „Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020”, której sprawozdawcą był Marszałek M. Woźniak.

Na prośbę Marszałka M. Woźniaka dyrektor I. Gorczyca przygotowała materiał nt. zasady wielopoziomowego zarządzania na potrzeby konferencji pt. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25 lat samorządności", która odbyła się w Poznaniu w dniu 26 maja. Wydarzenie było współorganizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UMWW.  

BIWW współpracowało z Departamentem Polityki Regionalnej UMWW w związku z przekazaniem stanowiska Wielkopolski odnośnie Agendy Miejskiej oraz polityki spójności po 2020 roku. Obydwa badania prowadzone były w ramach Komitetu Regionów: pierwsze na prośbę prezydencji holenderskiej, a drugie na potrzeby projektu „Przyszłość polityki spójności” - w tej ostatniej kwestii BIWW współpracowało ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, którego reprezentant uczestniczył w październikowym posiedzeniu polskiej delegacji i zwrócił uwagę członków na niekorzystne głosy pojawiające się w trakcie prac nad projektem dotyczące zmniejszenia alokacji dla polskich regionów po 2020 roku. Odpowiedzi na ankiety zostały przygotowane przez Departament Polityki Regionalnej UMWW.


VI.    Spotkania i prezentacje w Brukseli dla grup z Wielkopolski i zagranicy

BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje liczne prezentacje. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski - przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy Biura prowadzą również prezentacje dla grup przyjeżdżających do Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów do Parlamentu Europejskiego oraz innych zagranicznych partnerów.

1.    Prezentacja projektów realizowanych ze środków WRPO podczas spotkania z Komisarz ds. Polityki Regionalnej Coriną Creţu

30 listopada odbyło się spotkanie Komisarz ds. Polityki Regionalnej Coriny Creţu z przedstawicielstwami brukselskich biur regionalnych. Głównymi tematami było podsumowanie pierwszego roku działalności Komisarz Creţu oraz wyzwania, przed którymi  stoi polityka spójności. W tym roku dodatkowo, 6 wybranych regionów europejskich miało okazję przedstawić swoje projekty realizowane ze środków polityki spójności. Dyrektor I. Gorczyca przedstawiła 3 wielkopolskie projekty zrealizowane  w ramach WRPO:   stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, renowacji unikatowych przedmiotów z kolekcji tyflografiki w Muzeum w Owińskach oraz zakupu technologii produkcji elektronicznej brajlowskiej maszyny do pisania. Przy tej inicjatywie BIWW współpracowało z Departamentem Polityki Regionalnej.  

2.    Prezentacje dla grup z Wielkopolski i delegacji zagranicznych

30 stycznia J. Kubiak przedstawiła prezentację dla grupy studentów  politologii z Akwitanii na temat działalności BIWW i współpracy z Akwitanią.

14 kwietnia dyrektor I. Gorczyca spotkała się  z grupą studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w ramach wizyty studyjnej, która odbyła się na zaproszenia Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba i omówiła działalność BIWW oraz polityki i inicjatywy unijne.

20 maja dyrektor BIWW Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla spotkały się ze studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Cambridge. W trakcie spotkania przedstawiły   informacje na temat działalność polskiej delegacji w Komitecie Regionów. Doktorant wziął również udział w konferencji z okazji 25-lecia samorządności, która odbyła się w Komitecie Regionów w dniu 4 czerwca.

15 czerwca dyrektor I. Gorczyca spotkała się z grupą studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach wizyty studyjnej, która odbyła się na zaproszenia Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego. W spotkaniu, które odbyło się w przedstawicielstwie Wielkopolski udział wziął również poseł Cz. Siekierski.

22 czerwca M. Sylla przedstawiła prezentację dla grupy młodzieży z Orkiestry Vivat! z Poznania w ramach wizyty studyjnej, która odbyła się  na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Michała Boniego.  Orkiestra dzień wcześniej dała koncert w kościele w Leuven.

23 czerwca dyrektor I. Gorczyca spotkała się z delegacją przedsiębiorców z południowej Wielkopolski, w skład której weszli przedstawiciele Klastra Spożywczego oraz Izb Handlowych z regionu. Spotkanie odbyło się w ramach wizyty studyjnej na zaproszenia Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. Dyrektor I. Gorczyca omówiła działalność Biura w Brukseli oraz możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z regionu. Do udziału w spotkaniu BIWW zaprosił przedstawiciela Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Królestwie Belgii.

25 czerwca J. Kubiak przedstawiła prezentację dla grupy burmistrzów z Hesji na temat działalności BIWW i możliwości współpracy z samorządami z Wielkopolski.

4 września J. Kubiak spotkała się ze studentem z Uniwersytetu w Strasburgu, któremu przedstawiła specyfikę działalności biur regionalnych w Brukseli. Przekazane informacje zostały uwzględnione w pracy magisterskiej studenta nt. międzynarodowej współpracy między samorządami z uwzględnieniem działalności przedstawicielstw regionalnych w Brukseli.

14 października dyrektor BIWW, Izabela Gorczyca spotkała się z grupą studentów z Wyższej Państwowej Szkoły Zawodowej z Leszna. Przedstawiona prezentacja dotyczyła działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Studenci przyjechali do Brukseli by wziąć udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast Open Days 2015.

8 grudnia w siedzibie BIWW dyrektor I. Gorczyca spotkała się z grupą studentów Katedry Makroekonomii Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Omówiła działalność BIWW oraz przedstawiła aktualne informacje nt. wspólnej polityki rolnej. Gościem spotkania był również przedstawiciel Biura Brandenburgii w Brukseli, który opowiedział o działalności przedstawicielstwa.


VII.    Współpraca z UMWW

BIWW na bieżąco współpracuje z członkami Zarządu, radnymi Sejmiku WW oraz Departamentami i Biurami UMWW.

1.    Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

BIWW udziela wsparcia merytorycznego Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. W. Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci. Więcej na temat sieci na str. 17.

Na prośbę Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Współpracy Międzynarodowej, BIWW opracowało materiał na temat Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN pod kątem ewentualnego przystąpienia do sieci przez region. Dokument został przekazany członkom na wrześniowym posiedzeniu Komisji.

BIWW przygotowało również opracowanie na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach programu Horyzont 2020 i Europa dla Obywateli na prośbę członka Zarządu UMWW Marzeny Wodzińskiej.

BIWW opracował obszerny materiał na temat Programu Horyzont 2020 na prośbę byłego radnego Sejmiku WW, Jana Mosińskiego. Dokument, który obejmował podstawowe informacje na temat programu, możliwości i wskazówki korzystania z niego, zakres tematyczny prowadzonych naborów oraz inne informacje, został przekazany Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

Członek Zarządu Marzena Wodzińska zwróciła się do BIWW z prośbą o przekazanie informacji na temat możliwości dofinansowania ze środków unijnych programu nauki języka esperanto. BIWW przygotowało odpowiedź wspólnie z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW. W swojej części Biuro skoncentrowało się na możliwościach pozyskania środków z programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską.

Na prośbę członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej BIWW przygotował odpowiedź dotyczącą naboru na wizyty studyjne w dziedzinie kultury organizowane w ramach projektu „Kultura dla regionów i miast”. Projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany jest przez działające w Brukseli sieci współpracy: EUROCITIES, ERRIN oraz KEA. Inicjatywa jest skierowana do przedstawicieli samorządów.


2.    Departamenty i Biura UMWW

Departament Transportu

W dziedzinie transportu BIWW współpracuje z Departamentem Transportu, z którym na bieżąco wymienia informacje o realizowanych projektach w regionie, możliwościach projektowych jakie dają programy unijne, inicjatywach organizowanych w Brukseli i pracach w ramach Korytarzy Transportowych Morze Północne - Bałtyk oraz Bałtyk-Adriatyk. Dzięki tej współpracy BIWW podejmuje działania lobbingowe w Brukseli istotne z punktu widzenia interesów Wielkopolski.

29 września dyrektor I. Gorczyca wzięła udział w konferencji poświęconej Korytarzowi Transportowemu Morze Północne - Bałtyk, w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także partnerzy konsorcjum odpowiedzialni za przygotowanie studium nt. Korytarza. W trakcie spotkania zostały przedstawione aktualne informacje dotyczące prac nad Korytarzem oraz naboru w ramach unijnego instrumentu „Łącząc Europę”. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Departamentu Transportu UMWW.

26 października w Biurze Brandenburgii odbyło się spotkanie na temat rozwoju transgranicznej komunikacji kolejowej między Polską a Niemcami, w którym udział wzięła dyrektor BIWW I. Gorczyca.

9 grudnia odbyło się spotkanie grupy roboczej regionów Korytarza Morze Północne – Bałtyk, podczas którego przedstawione zostały aktualnie realizowane projekty oraz planowane w regionach wydarzenia. Dzień później miało miejsce 6. spotkanie Korytarza. Głównymi tematami były  prace nad studium Korytarza oraz możliwości finansowania projektów w dziedzinie transportu. W spotkaniach wzięła udział dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz przedstawiciel Departamentu Transportu UMWW.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

BIWW na prośbę BWM opracowało w sierpniu materiał na temat działań związanych z międzynarodową promocją Polski realizowaną przez Biuro na terenie Belgii w ostatnich latach. Materiał został wykorzystany w wywiadzie Marszałka Marka Woźniaka dla Instytutu Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz (ISEE) jako wkład do realizowanej przez Instytut - na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - oceny strategii kierunków promocji Polski, która obowiązywała do 2015 roku. Materiał posłużył również przygotowaniu dokumentu strategicznego „Kierunki Promocji Polski do 2020 roku”.

BIWW współpracowało z BWM również przy okazji badania realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundację Socjometr na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Badanie dotyczyło współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach zrzeszeń międzynarodowych. BIWW przygotował w sierpniu informację na temat swojego zaangażowania w prace w europejskich sieciach tematycznych.

Departament Polityki Regionalnej

20 października wicedyrektor Departamentu Danuta Sowińska wraz z dyrektor BIWW Izabelą Gorczycą uczestniczyły w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w debacie „Jak skutecznie budować i wzmacniać wizerunek polityki spójności – przykład polskich miast i regionów”. Więcej informacji znajduje się na str.10.

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z prezentowaniem stanowiska Wielkopolski w obszarze polityki spójności w Brukseli oraz promocją projektów finansowanych z WRPO.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Na zaproszenie BIWW dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Sylwia Wójcik wzięła udział w charakterze mówcy w debacie „Lepsze miejsca pracy na rzecz silniejszych miast i regionów – nowe podejście”. Wydarzenie odbyło się  w siedzibie BIWW 13 października w ramach Open Days 2015. Więcej informacji na str. 9 i 13.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BIWW współpracował z  Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w zakresie zapewnienia wielkopolskich produktów regionalnych i udziału  Lokalnej Grupy Działania -Turkowska Unia Rozwoju (TUR) podczas 6. edycji obchodów Dnia Świętego Marcina w Brukseli. W trakcie zorganizowanego przez BIWW wydarzenia przedstawiciel Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi promował Europejską Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, w której Wielkopolska od kilku lat jest partnerem. Więcej informacji znajduje się na str. 10 i 11.

Departament Zdrowia

BIWW współpracował również z Departamentem Zdrowia w związku z przygotowaniami do listopadowego spotkania z przedstawicielami Philips Health Systems. Więcej informacji znajduje się na str. 42.


3.    Jednostki podległe

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego (WBPP) zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych i posiedzenia Zarządu, podczas których asystuje i  zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i roboczej sieci. W zakresie prac w sieci BIWW bezpośrednio współdziała z dyrektorem WBPP Markiem Brylem. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

BIWW współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS) w ramach prac w nieformalnej sieci regionów CORAL, której działalność skupia się na wsparciu seniorów w społeczeństwie informacyjnym. Więcej informacji znajduje się na str. 19. BIWW pozostaje również w bieżącym kontakcie z ROPS informując o możliwościach projektowych realizowanych przez partnerów europejskich w ramach programów unijnych.


VIII.    Współpraca z biznesem

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:
•    informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;
•    pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;
•    wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;
•    wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;
•    informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

W 2015 roku BIWW przygotowało odpowiedzi na zapytania od przedsiębiorców z regionu dotyczące uregulowań unijnych w zakresie importu produktów podwójnego zastosowania (produktów metalowych) do Iranu, rynku edukacyjnego w UE i możliwości eksportu podręczników szkolnych do innych krajów, odpowiedzialności producenta za wadliwy produkt w przypadku eksportu towaru do innego państwa członkowskiego oraz przepisów dotyczących nazwy producenta i kraju pochodzenia umieszczanych na produktach eksportowanych poza Unię Europejską.

Biuro współpracuje w zakresie wsparcia dla biznesu z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - do którego również przesyłane są otrzymywane przez BIWW zapytania belgijskich przedsiębiorców o możliwości inwestowania w województwie - oraz Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji. Również Afrykańsko Polska Izba Handlowa ProAfrica nawiązała kontakt z BIWW w celu zbadania możliwości ewentualnej współpracy. BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Królestwie Belgii.

Spotkania:

2 października dyrektor I. Gorczyca i J. Kubiak spotkały się z przedstawicielami wielkopolskiej firmy „Meblobuk” w sprawie możliwości wsparcia firmy na rynku belgijskim.

4 listopada dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Sylla spotkały się z dyrektorami i menadżerami Philips Health Systems w celu omówienia możliwości ewentualnej współpracy z regionem. Philips jest zainteresowany rynkiem wielkopolskim w charakterze partnera wspierającego, pokazującego najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie leczenia pacjentów. W ramach przygotowań do spotkania BIWW współpracował z Departamentem Zdrowia UMWW.

IX.    Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowymi

BIWW w ramach swojej działalności współpracuje z wielkopolskimi uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie organizowanych w Brukseli wizyt studyjnych i spotkań, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy BIWW spotykają się również z grupami studentów, którym prezentują informacje nt. działalności Biura, a także instytucji unijnych, polityk, programów, itp. 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM

W dniach 23-27 marca BIWW zorganizował wizytę studyjną w Brukseli dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęconą kulturze i przemysłom kreatywnym. 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)

BIWW prowadzi bieżącą współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) w zakresie wymiany informacji na temat projektów realizowanych w Wielkopolsce, możliwości przystąpienia do projektów międzynarodowych oraz inicjatyw unijnych, które mogą zainteresować PCSS. Dzięki pośrednictwu BIWW, przedstawiciel PCSS był jednym z prelegentów podczas warsztatu nt. rozpowszechniania rozwiązań w zakresie życia wspieranego przez otoczenie, który odbył się 10 marca. Wydarzenie było częścią Europejskiego szczytu w zakresie innowacji na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu. Więcej informacji znajduje się na str. 19.


X.    Współpraca z wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi

BIWW w ramach swojej działalności rozwinęło współpracę z organizacjami pozarządowymi z regionu. Udziela im wsparcia w zakresie nawiązywania międzynarodowych kontaktów, łączeniu partnerów, realizacji projektów współfinansowanych z programów unijnych oraz informowania na temat bieżących inicjatyw unijnych ważnych z punktu widzenia wielkopolskich NGO-sów.

Spotkanie z wielkopolskimi NGO

W dniu 15 września dyr. I. Gorczyca oraz J. Kubiak spotkały się w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym z przedstawicielami organizacji z Wielkopolski: Fundacji Aktywizacja, Stowarzyszenia Zielona Kohorta na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenia Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, poznańskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji, Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA i Centrum NGO Poznań oraz Fundacji Wspieramy Wielkich Jutra.

Dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła informacje nt. działalności Biura oraz możliwości współpracy i wspierania działalności organizacji pozarządowych w Brukseli. W rezultacie spotkania BIWW wspólnie z Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITIA rozpoczął przygotowania do organizacji „NGO Day” w Brukseli w 2016 roku. Przedstawiciele wielkopolskich NGOs przyjechali do Brukseli na zaproszenie Posłanki do Parlamentu Europejskiego, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz.

Wystawa plakatów poznańskiego grafika Maxa Skorwidera w Brukseli

BIWW wsparło poznańską Fundacją MEAKULTURA, która wspólnie z belgijską Mediateką PointCulture zorganizowały  w Brukseli miesięczną wystawę plakatów znanego poznańskiego artysty-grafika, Maxa Skorwidera. Wystawa zatytułowana „La Musique guidant le peuple" [Muzyka prowadząca ludzi] trwała od 17 września do 17 października i stanowiła część cyklu imprez kulturalnych o nazwie "Colonies, Heritages et Tabous" [Kolonie, dziedzictwo i tabu].

Max Skorwider z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podjął się stworzenia muzycznych plakatów, tematycznie powiązanych z tekstami piosenek i wydarzeniami jakie miały miejsce w Polsce w czasach PRL. Artyści działający w tamtych latach, przytłoczeni brakiem wolności, z ograniczoną wolnością słowa, starali się nie tylko ominąć cenzurę, ale też własną twórczością muzyczną skłaniać do refleksji nad zaistniałą sytuacją polityczną. Prace Maxa Skorwidera nawiązują do znanych artystów, ich dzieł czy festiwali muzycznych. Na plakatach znalazły się między innymi sylwetki Kory i zespołu Maanam, Czesława Niemena, Republiki oraz impresje na temat festiwalu Jazz Jamboree, Warszawskiej Jesieni czy rockowego Jarocina. Ponadto wystawa została wzbogacona o krótki film stanowiący kompilację fragmentów teledysków artystów prezentowanych na plakatach.

BIWW włączyło się w promocję wydarzenia w Brukseli. Departament Kultury UMWW wsparł BIWW w zakresie oceny merytorycznej przedsięwzięcia.


XI.    Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

BIWW w ramach swojej działalności daje wiele możliwości współpracy podmiotom z Wielkopolski. Mogą one przyjąć formę rozwijania współpracy międzynarodowej, wsparcia w zakresie pozyskiwania środków finansowych z unijnych programów, poszukiwania partnerów do realizacji międzynarodowych projektów i mówców na organizowane w regionie wydarzenia czy reprezentowania podmiotów z Wielkopolski w spotkaniach odbywających się w Brukseli.

Zjazd Klubu Wójtów, Burmistrzów Prezydentów Miast i Starostów Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

13 marca dyrektor Izabela Gorczyca na zaproszenie dyrektora WOKiSS spotkała się w Warszawie z członkami Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostów. Tematem wystąpienia było „Przedstawicielstwo Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – działania na rzecz wielkopolskich samorządów  i możliwości współpracy”. W trakcie spotkania podjęta została dyskusja dotycząca zorganizowania wizyty studyjnej w Brukseli dla członków WOKiSS w 2016 r.

Urząd Miasta Poznania

BIWW wspierało Miasto Poznań w poszukiwaniu mówców na organizowane w Poznaniu wydarzenia i partnerów do realizowanych projektów międzynarodowych. Przekazywało również do UMP informacje na temat możliwości uzyskania środków finansowych w ramach unijnych programów i inicjatyw. BIWW zaangażowało się w promocję projektu „Gen-Y City – Get into the swing of the City!” realizowanego w ramach unijnego programu URBACT III, którego liderem jest Miasto Poznań. Celem projektu jest diagnoza i wsparcie młodych, kreatywnych przedsiębiorstw, które pomogą ożywić centrum miasta.

Wkład w debatę Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej

22 października Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej działający w ramach Stowarzyszenia Instytut Zachodni zorganizował w  Poznaniu debatę poświęconą długofalowym celom promocji Polski z perspektywy regionalnej, na które zaproszenie otrzymała dyrektor Izabela Gorczyca. W związku z niemożliwością wzięcia udziału w wydarzeniu, dyrektor I. Gorczyca przekazała organizatorom swój wkład do dyskusji na temat rodzajów i sposobów  promocji regionów na podstawie wieloletniego doświadczenia pracy w Brukseli.

Reprezentowanie partnerów

Na prośbę partnerów z regionu pracownicy BIWW reprezentują ich podczas spotkań organizowanych w Brukseli, z których następnie przekazywane są raporty:

- w dniach 26-27 października miało miejsce spotkanie brokerskie mające na celu poszukiwanie partnerów do projektów w ramach programu Horyzont 2020 w dziedzinie „Zdrowia, zmian demograficznych i dobrostanu”.  Zostało ono zorganizowane przez sieci CORAL i ERRIN. Na prośbę podmiotów z Wielkopolski pracownik BIWW wziął udział spotkaniu, a następnie przekazał szczegółowy materiał do ROPS, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz PCSS.

 - na prośbę poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk przedstawiciel BIWW wziął udział 10 listopada w spotkaniu informacyjnym nt. naboru dotyczącego Europejskiej Nocy Naukowców w ramach programu Horyzont 2020. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Ze spotkania do poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk - który planuje przygotowanie wniosku projektowego w ramach Europejskiej Nocy Naukowców - został przekazany szczegółowy raport.

- odpowiadając na zainteresowanie ze strony: członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej, Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, BIWW przekazało poszerzone informacje o drugim naborze na uczestników wizyt studyjnych z zakresu polityki kulturalnej. Ta wymiana dobrych praktyk organizowana jest w ramach projektu „Kultura dla regionów i miast”, finansowanego ze środków unijnych. Projekt realizowany jest przez działające  w Brukseli sieci współpracy: EUROCITIES, ERRIN oraz KEA.

- 4 grudnia na prośbę I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, przedstawiciel BIWW reprezentował Liceum podczas warsztatu nt. e-edukacji. Spotkanie było współorganizowane przez sieć EARLALL, a  w jego trakcie przedstawionych zostało 12 propozycji projektów (Erasmus+, Horyzont 2020), do których poszukiwani byli partnerzy.

 

XII.    Działalność informacyjna

1.    Strona internetowa

BIWW prowadzi stronę internetową www.wielkopolska.eu, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi  główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie  artykuły są autorstwa BIWW lub są przedrukowywane z innych źródeł m.in. Euractiv, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego.

Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

W 2015 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 164 artykułów w języku polskim.

2.    Przekazywanie informacji dotyczących  poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane w specjalnej zakładce na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych od partnerów zagranicznych lub krajowych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

W 2015 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 85 ogłoszeń dot. poszukiwania partnerów, w tym ogłoszenia wielkopolskich instytucji i organizacji poszukujących partnerów z innych krajów UE. Swoje zainteresowanie przystąpieniem do projektów zgłosiło 338 partnerów z wielkopolski i z zagranicy.

3.    Newslettery

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 19 kategorii tematycznych np.: jednostek administracji publicznej, środowisk: naukowych, kulturalnych, biznesu. Biuletyny zwierają wybrane, najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli.
W 2015 r za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 230 informacji.

4.    Media społecznościowe

BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”.

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2015 pojawiło się 145 informacji. Liczba sympatyków profilu to 477.

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2015 pojawiło się 46 informacji. Profil polubiło 230 osób.

5.    Prasa o BIWW

Artykuły autorstwa BIWW pojawiają się również w prasie regionalnej i krajowej. W 2015 r. ukazały się w Dzienniku Gazeta Prawna, Życiu Kalisza i Gazecie Samorządu i Administracji oraz na portalach: Portal Samorządowy, PAP, Poznańskie Nieruchomości i wkonin.pl.

W Gazecie Samorządu i Administracji 2 września został opublikowany artykuł pt. „Warto korzystać ze szkoleń”, w którym dyrektor BIWW Izabela Gorczyca przybliżyła możliwości współpracy BIWW z samorządami

Ponadto, na łamach Monitora Wielkopolskiego przedstawiane są informacje nt. wydarzeń  i inicjatyw podejmowanych przez BIWW.Oprac. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli