Przejdź do treści

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego

Województwa Wielkopolskiego w Brukseli za rok 2014

I.Wydarzenia – konferencje, seminaria, spotkania

1.Seminarium nt. polityki transportowej UE 2014 – 2020

W dniach 17 – 18 lutego 2014 r. w przedstawicielstwie Wielkopolski w Brukseli odbyło się seminarium „Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Działania na rzecz efektywnego i zrównoważonego transportu w Europie. Rola i funkcje Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk w kontekście współpracy na poziomie ponadregionalnym". W wydarzeniu udział wzięło kilkudziesięciu specjalistów z zakresu transportu z regionów, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, przy współpracy z dziewięcioma biurami polskich regionów w Brukseli.

Wydarzenie zostało tak zaplanowane, aby jak najlepiej przygotować członków Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi również województwo wielkopolskie, na nowe możliwości związane ze zreformowaną unijną polityką w kwestii transportu. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi informacjami dotyczącymi kształtu sieci TEN-T po 2014 r., możliwościami podejmowania działań na rzecz wspierania multimodalności i intermodalności w Europie oraz finansowania infrastruktury transportowej dzięki dostępnym programom i instrumentom wsparcia takim jak: „Łącząc Europę" czy „Horyzont 2020" (program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji). Członkowie spotkania przeprowadzili również debatę z przedstawicielami regionów austriackich i włoskich leżących na linii Korytarza Bałtyk-Adriatyk, w celu przedyskutowania możliwych wspólnych działań oraz wymiany dobrych praktyk. W trakcie wizyty studyjnej zostały również zorganizowane spotkanie w Parlamencie Europejskim oraz zwiedzanie intermodalnego dworca w centrum Brukseli w czasie przebudowy.

W trakcie seminarium Wielkopolska była reprezentowana przez Piotra Kupczyka, Departament Transportu UMWW, Grzegorza Bykowskiego, Port Lotniczy Ławica oraz I. Gorczycę, BIWW, która była także odpowiedzialna za współorganizację wydarzenia. W ramach przygotowań wydarzenia uczestniczyła ona w spotkaniach: 14 stycznia, 7 lutego (w siedzibie BIWW) oraz 10 lutego.

2.Spotkanie Klubu Wielkopolan poświęcone tematyce Belgii

24 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli, którego gościem specjalnym był Marek Orzechowski – dziennikarz, publicysta, dawny współpracownik Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki oraz wieloletni korespondent Telewizji Polskiej w Brukseli. Jest on również autorem kilku książek o Europie, w tym „Projekt Rozszerzenie. Jak Polska wchodziła do Unii. Nieznane kulisy rozszerzenia", napisanej wspólnie z Günterem Verheugenem oraz „Zdarzyło się w Berlinie. Polak patrzy na mur”.

Dyskusja podczas spotkania Klubu Wielkopolan skupiła się na wydanej kilka lat temu „Belgijskiej melancholii”. Tematyka spotkania, została wybrana ze względu na fakt, że w oczywisty sposób dotyka ona każdego Wielkopolanina mieszkającego w Brukseli lub jej okolicach.

Spotkanie to rozpoczęło już siódmy rok działalności Klubu Wielkopolan w Brukseli.

3.Prezentacja potencjału gospodarczo-turystycznego polskich regionów w środowiskach belgijskiego biznesu

W dniach 9 i 10 maja 2014 r. w klubie Golf Château de la Tournette w Nivelles pod Brukselą odbyła się druga edycja turnieju GOLF POLISH DAY. Współorganizatorami wydarzenia były przedstawicielstwa polskich województw przy UE oraz Polska Organizacja Turystyczna. Patronat honorowy nad turniejem objęli Artur Harazim - Ambasador RP w Królestwie Belgii oraz Marek Prawda – Stały Przedstawiciel RP przy UE. Partnerami wydarzenia były m.in. wybrane pola golfowe w Polsce oraz Klub Golfowy Unii Europejskiej.

Golf Polish Day 2014 było wyjątkową okazją do promocji Polski i jej regionów oraz ich potencjału biznesowego i turystycznego w środowisku międzynarodowego biznesu. Uczestnicy turnieju mieli również okazję do spróbowania tradycyjnych, polskich produktów regionalnych. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem golfistów, gromadząc ponad 200 zawodników.

Pierwszego dnia imprezy odbył się turniej korporacyjny, w którym udział wzięło blisko 100 przedstawicieli przedsiębiorstw. Turniej zakończył się uroczystą kolacją, która była okazją do degustacji polskich specjałów kulinarnych. Drugiego dnia na polu rozegrano turniej amatorski. Zwycięzcom obu turniejów nagrody wręczyli m.in. ambasador RP w Brukseli Artur Harazim oraz zastępca Stałego Przedstawiciela przy UE, minister Radomir Wojciechowski.

Biuro Wielkopolski w Brukseli aktywnie włączyło się w organizację inicjatywy. Dyrektor M. Kapturska, M. Sylla oraz J. Kubiak wzięły udział w wydarzeniu reprezentując Wielkopolskę. W ramach przygotowań do turnieju odbyły się spotkania organizacyjne przedstawicieli polskich regionów w dniach: 24 stycznia, 21 lutego 8 kwietnia oraz 8 maja.

    4.„Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów” – tygodniowy staż dla studentów UAM w formie wizyty studyjnej

W dniach 12-17 maja 2014 r. Biuro Wielkopolski w Brukseli, wspólnie z Instytutem Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zorganizowało w Brukseli staż dla studentów studiów podyplomowych „Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów".

W trakcie tygodniowej wizyty w stolicy Europy studenci mieli okazję spotkać się z pracownikami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Przedstawicielstwa UNESCO przy UE, zapoznać się z funkcjonowaniem i zadaniami instytucji unijnych takich jak Parlament Europejski, Rada, Komisja Europejska czy Komitet Regionów.

Najwięcej spotkań poświęcono unijnemu programowi Kreatywna Europa, który jest najważniejszym instrumentem dla rozwoju współpracy międzynarodowej w obszarze kultury. Studenci mieli możliwość dowiedzieć się jak program był przygotowywany, jakie możliwości wsparcia finansowego oferuje oraz jak znaleźć partnerów do współpracy i przygotować wniosek projektowy. Kolejny ważny blok tematyczny dotyczył Europejskiej Stolicy Kultury. Uczestnicy uzyskali informacje nie tylko dotyczące tego jak Komisja Europejska wspiera tę inicjatywę, ale przede wszystkim jak miasta, na przykładzie Lille i Liverpoolu, wykorzystały tą możliwość do swojego rozwoju, promocji i zmiany wizerunku.

Podczas spotkań z przedstawicielami miast Bilbao, Brukseli, regionów Ile de France, Emilii-Romanii oraz szwedzkiej gminy Järfälla zaprezentowano dobre praktyki dotyczące wykorzystania przemysłów kultury do tworzenia wzrostu gospodarczego, zwiększania atrakcyjności turystycznej regionów i miast oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Staż dla ponad 20 poznańskich studentów został sfinansowany z dwuletniego projektu „Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki", współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BIWW już po raz trzeci współpracowało z Instytutem Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy organizacji staży w Brukseli w formie wizyt studyjnych. Poprzednie wizyty miały miejsce w 2008 i 2009 r. Natomiast w 2015 r. planowana jest kontynuacja obecnego projektu.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez I. Gorczycę i M. Syllę, BIWW, które brały również udział w spotkaniach zapewniając ich sprawny przebieg.

    5.„Together we are…” – interaktywna wystawa z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej

 W sobotę 17 maja 2014 została zaprezentowana w Brukseli interaktywna wystawa przygotowana przez polskie regiony, Ambasadę RP w Belgii oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ekspozycja, która została zorganizowana się w ramach corocznych Drzwi Otwartych instytucji europejskich, znajdowała się w centralnym punkcie Brukseli, na Esplanadzie „Solidarności" przed Parlamentem Europejskim.

Wystawa przygotowana pod hasłem „Together we are ..." miała za zadanie przedstawić oblicze Polski jako kraju innowacyjnego, gdzie realizowane są kreatywne i śmiałe projekty naukowe. W niezwykle sympatycznej atmosferze goście, w większości zagraniczni, mieli możliwość m.in. sprawdzić się w roli pilotów Skytrucka, historycznego Antka czy śmigłowca Black Hawk, stworzyć własną torbę designerską z logiem „Together we are...", czy wziąć udział w prezentacji eksperymentów optycznych.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Wielkopolski, na którym prezentowana była cyfrowa kostka do gry DICE +. Odwiedzili je m.in. ambasadorzy Marek Prawda, Stały Przedstawiciel RP przy UE oraz Artur Harazim, Ambasador RP przy Królestwie Belgii, a także były unijny Komisarz ds. rozszerzenia, Günter Verheugen.

Wystawa była największym z szeregu wydarzeń organizowanych z okazji obchodów dziesiątej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odwiedziło ją kilka tysięcy osób, a informacje na jej temat pojawiły się w krajowych mediach m.in. w programie Jacka Pałasińskiego w TVN.

W ramach przygotowań do wydarzenia odbył się szereg spotkań, w których BIWW reprezentowała I. Gorczyca: 8 stycznia, 27 stycznia, 10 lutego, 6 marca, 11 marca, 28 kwietnia, 15 maja. W spotkaniach organizowanych w Ambasadzie RP w Belgii w dniach 11 lutego i 12 marca udział wzięła dyr. M. Kapturska.

    6.Spotkanie Klubu Wielkopolan-prezentacja nowo wybranych europosłów

23 września 2014 r. , zgodnie z przyjętą tradycją, odbyło się pierwsze po wyborach do Parlamentu Europejskiego, spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli poświęcone reprezentującym nasz region eurodeputowanym. W spotkaniu udział wzięli posłowie do Parlamentu Europejskiego p. Krystyna Łybacka (SLD / S&D) oraz p. Adam Szejnfeld (PO/EPL).

Podczas wydarzenia Wielkopolanie mogli osobiście poznać europosłów z Wielkopolski oraz zadać im pytania. Deputowani mówili o swoich pierwszych wrażeniach ze stolicy Europy oraz pracy w Parlamencie Europejskim. „Pierwsze kroki w Brukseli skierowałem właśnie do naszego regionalnego przedstawicielstwa” powiedział poseł Szejnfeld, natomiast poseł Łybacka podkreślała, że pomimo swojego wcześniejszego sceptycyzmu co do pracy w Parlamencie Europejskim, już po kilku tygodniach zaczęła łapać bakcyla. Posłowie zaprezentowali też swoje plany na kolejne pięć lat oraz odnieśli się do najważniejszych wydarzeń krajowych i unijnych. Posłowie bardzo pozytywnie odnieśli się do samej inicjatywy funkcjonowania Klubu Wielkopolan w Brukseli.

    7.Piąta edycja „Dnia Św. Marcina w Brukseli”

18 listopada 2014 r. już po raz piąty odbyło się wydarzenie pt. „Dzień Św. Marcina w Brukseli”. Dyrektor BIWW, M. Kapturska przekazała „Św. Marcinowi” symbolicznie klucze do siedziby, by przejął władzę nad obchodami.

W wydarzeniu, które przez ostatnie lata zyskało w Brukseli ogromną popularność i stanowi prawdziwą wizytówkę Wielkopolski w środowiskach unijnych, uczestniczyło kilkaset osób, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, instytucji UE oraz europejskich regionów.

W wyjątkową atmosferę poznańskiej parady świętomarcińskiej wprowadzili gości szczudlarze z Interdyscyplinarnej Grupy Teatralnej Asocjacja 2006.

Długa kolejka ustawiła się po rogale świętomarcińskie, wypiekane na miejscu przez wielkopolskich cukierników - Piotra i Przemysława Koperskich. Są one pierwszym produktem z naszego regionu, który został wpisany do unijnego rejestru produktów o „chronionym oznaczeniu geograficznym” i od kilku lat ten kulinarny symbol Wielkopolski robi prawdziwą furorę w Brukseli.

Goście mieli także okazję spróbować innych produktów regionalnych, przygotowanych na bazie tradycyjnych przepisów przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Trzech Rzek”. Grupa bierze aktywny udział w rozwoju obszarów wiejskich na swoim terenie i uczestniczy w wielu wydarzeniach związanych z promocją lokalnej żywności. Prezentowane przez nią przysmaki obejmowały m.in. tradycyjne wyroby wędliniarskie, sery, konfitury, a także soki naturalne oraz jabłka z wielkopolskich sadów.

Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił znakomity zespół JoBee Project, którego liderką jest mieszkająca od ponad 10 lat w Brukseli polska wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka Joanna Pszczoła.

Dzień Świętego Marcina jest największą imprezą promocyjną Wielkopolski w Brukseli. Każdego roku przyciąga tłumy gości reprezentujących różne instytucje znajdujące się w stolicy Unii Europejskiej i przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności naszego regionu oraz jego tradycji kulturowych.

    II.Współpraca z regionami zagranicznymi

    1.Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Akwitanii

Spotkania dyrektorów czterech regionów Domu Regionów

W ramach współpracy z regionami partnerskimi 30 stycznia 2014 r. dyr. M. Kapturska wzięła udział w spotkaniu czterech regionów z nową Minister Landu Hesji, Lucią Puttrich odpowiedzialną za kwestie federalne oraz europejskie. W trakcie spotkania omawiane były możliwości podejmowania nowych inicjatyw oraz rozwijania dotychczasowej współpracy. W drugiej połowie roku spotkanie dyrektorów czterech regionów odbyło się 8 lipca i dotyczyło bieżącej współpracy oraz organizacji wspólnych wydarzeń.

    2.Europejski Tydzień Regionów i Miast - Open Days 2014

W dniach od 6 do 9 października 2014 r. około 6000 przedstawicieli regionów i miast Europy spotkało się w Brukseli na dwunastej corocznej imprezie OPEN DAYS, aby wymienić poglądy na temat sposobów realizacji zreformowanej polityki spójności UE w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego. Reforma ta zainicjowana została przez europejskiego komisarza ds. polityki regionalnej, Johannesa Hahna. Dzięki reformie polityka spójności zmieniła się w nowoczesne i ukierunkowane na efekty narzędzie inwestycyjne dla wszystkich regionów europejskich, a większość zasobów przeznacza się obecnie na kluczowe sektory, takie jak innowacja, MŚP, konkurencyjność, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast, organizowany wspólnie przez Komisję Europejską i Komitet Regionów, oferuje doskonałą platformę do dyskusji i debaty na temat tego, jak strategie inwestycyjne państw członkowskich w odniesieniu do funduszy regionalnych UE pomogą w osiągnięciu europejskich celów i przywrócą wzrost gospodarczy w regionach. Umowy o partnerstwie i programy operacyjne są obecnie analizowane przez służby Komisji w celu zapewnienia realistycznego i skutecznego planu optymalnego wykorzystania środków finansowych.

Pod hasłem „Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi” przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z UE spotkali się z ekspertami, decydentami i specjalistami z sektora publicznego i prywatnego. Kluczowym tematem imprezy było wzmocnienie zdolności instytucjonalnych władz krajowych, które według danych zawartych w szóstym sprawozdaniu w sprawie spójności, opublikowanym w lipcu 2014 r., otrzymają w latach 2014-2020 o 70 % więcej środków na inwestycje, co odzwierciedla rosnące znaczenie należytego zarządzania w zapewnianiu efektywnego wykorzystania zasobów publicznych.

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu debaty Open Days

7 października 2014 r. w przedstawicielstwie Wielkopolski w Brukseli odbyła się debata pt. „Lepsza polityka spójności dzięki zarządzaniu wielopoziomowemu” organizowana w ramach Open Days – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2014, w której udział wzięło prawie 250 osób. Wydarzenie przygotowane zostało wspólnie z partnerami z Barcelony, Hanoweru, Liverpoolu, Malmö i Göteborga. Partnerem wiodącym była Barcelona, natomiast Wielkopolska została wybrana wiceliderem konglomeratu.

Debata skupiła się wokół 3 bloków tematycznych: porównanie poprzedniego i obecnego okresu programowania; mechanizmy wielopoziomowego zarządzania; udział obywateli. Przemówienie otwierające wydarzenie wygłosiła p. Hanna Jahns, członek Gabinetu unijnego Komisarza ds. Polityki Regionalnej. W debacie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sześciu partnerów. Szczebel polityczny reprezentowany był przez p. Barbarę Thiel, radną regionu Hanoweru i Ilmara Reepalu, radnego miasta Malmö. Prelegentem ze strony Wielkopolski był dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, p. Radosław Krawczykowski.

W ramach przygotowań do wydarzenia I. Gorczyca, , wzięła udział 10 stycznia w spotkaniu rozpoczynającym przygotowania do Open Days 2014, zorganizowanym przez Komitet Regionów, 24 lutego i 1 kwietnia w spotkaniach partnerów konglomeratu zorganizowanych w przedstawicielstwie Wielkopolski, 5 maja i 30 czerwca w spotkaniach w przedstawicielstwie Barcelony, 25 września w siedzibie BIWW. 6 października w siedzibie BIWW odbyło się spotkanie członków konglomeratu przygotowujące do warsztatu.

W ramach przygotowań do debaty partnerzy konglomeratu współpracowali również przy przygotowaniu broszury dla uczestników z informacjami nt. regionów, mówców i wdrażania funduszy strukturalnych.

Seminarium: „Think SMART Locally-Grow COMPETITIVE Globally”

Dobre praktyki z Wielkopolski były również prezentowane podczas innego seminarium odbywającego się w ramach Open Days. Na zaproszenie miasta Jassy (Rumunia) Michał Ptaszyński z Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wziął udział w seminarium „Think SMART Locally-Grow COMPETITIVE Globally”, które odbyło się również 7 października w Komitecie Regionów. M. Ptaszyński przedstawił regionalne rozwiązania w zakresie ICT w obszarze inteligentnych specjalizacji. W trakcie wydarzenia dyskutowano o tym, jak wykorzystywać istniejący potencjał miast i regionów przy wdrażaniu strategii inteligentnych specjalizacji.

Konferencja kończąca projekt CASA

Również 7 października odbyła się w Brukseli konferencja kończąca projekt CASA, który przez ostatnie 3 lata był realizowany w Wielkopolsce i 13 innych regionach UE. W ramach projektu współfinansowanego z programu Interreg IVC, porównywano sytuację seniorów w poszczególnych krajach oraz opracowano rozwiązania w zakresie polityki senioralnej i w zakresie wsparcia w postaci produktów ICT oraz usług. Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Poznania, dyrektor Aleksandra Kowalska oraz Monika Zembrzycka omówiły efekty projektu dla naszego regionu i dalsze plany związane z wdrażaniem wybranych rozwiązań wspierających osoby starsze. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele Departamentu Zdrowia UMWW i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Projekcja filmu podsumowującego projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska”

W efekcie spotkania 22 maja 2014 r. w Brukseli z dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki, p. Joanną Ganowicz powstał pomysł prezentacji projektu – „eSzkoła – Moja Wielkopolska” w trakcie Open Days 2014 r. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej ogłosiła nabór na filmy podsumowujące projekty wdrażane w regionach w ramach funduszy strukturalnych, które zostały pokazane podczas tegorocznych Open Days.

„e-Szkoła – Moja Wielkopolska” to innowacyjny projekt edukacyjny, realizowany przez Województwo Wielkopolskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest rozpowszechnienie w szkołach metody nauki opartej na przygotowywaniu projektów i korzystaniu na lekcjach z nowoczesnego sprzętu, m.in. tabletów, tablic interaktywnych i komputerów. „eSzkoła” to jednocześnie konkurs na najlepszy projekt matematyczno-przyrodniczy.

I. Gorczyca nawiązała kontakt z przedstawicielem Komisji odpowiedzialnym za wybór filmów oraz po konsultacjach z Dep. Edukacji zgłosiła reportaż podsumowujący projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska”. Była również w bieżącym kontakcie z Dep. Edukacji w kwestiach związanych z projekcją filmu w Brukseli.

    3.Współpraca z regionami francuskimi w obszarze rolnictwa

Współpraca z Akwitanią

3 czerwca 2014 r. I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami INTERCO Aquitaine, regionalnej agencji ds. współpracy międzynarodowej w celu przeanalizowania możliwości nawiązania współpracy z partnerami z Wielkopolski. Przedstawiła m.in. możliwości związane z sektorem drzewnym, Siecią Dziedzictwa Kulinarnego, produktami regionalnymi, agroturystyką oraz doradztwem rolniczym. Informacje zostały przygotowane we współpracy z Departamentem Rolnictwa UMWW oraz wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Współpraca z Bretanią

Dyrektor M. Kapturska oraz I. Gorczyca uczestniczyły w dniach 19 maja i 11 czerwca w spotkaniach zorganizowanych z inicjatywy     brukselskiego przedstawicielstwa regionu Bretania w celu przedyskutowania możliwości zorganizowania wydarzenia nt. wspólnej polityki rolnej w Parlamencie Europejskim.

    4.Inne spotkania

13 marca 2014 r. - dyr. M. Kapturska oraz I. Gorczyca wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami Regionalnej Agencji ds. Rozwoju Północno- Wschodniej Rumunii dotyczącym inteligentnych specjalizacji oraz możliwości podejmowania w  przyszłości wspólnych działań.

Międzynarodowa konferencja poświęcona politykom unijnym

W dniach 20-21 października 2014 r., na zaproszenie austriackiego Instytutu Regionów Europy oraz władz dystryktu Brczko z Bośni i Hercegowiny, przedstawiciel BIWW, I. Gorczyca wzięła udział w charakterze mówcy w konferencji „Wkład parlamentów i zgromadzeń regionalnych we wdrażanie unijnych polityk oraz ich komunikację”. Wydarzenie skierowane było do pracowników administracji publicznej szczebla samorządowego Bośni i Hercegowiny i miało na celu przybliżyć kwestie związane z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej oraz możliwościami z tym związanymi.  I. Gorczyca przedstawiła uczestnikom informacje dotyczące wyzwań związanych ze zmianami ustrojowymi w Polsce i wejściem do Unii Europejskiej oraz korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w strukturach UE. Skupiła się również na sposobie komunikacji  polityk unijnych,  tak aby przyczyniały się do zwiększania społecznego poparcia dla działań podejmowanych przez instytucje UE. W konferencji wzięli udział politycy z Austrii, Belgii, Chorwacji, Niemiec i Serbii, przedstawiciele instytucji UE oraz europejskich samorządów.

    III.Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi

    Wspólne wydarzenia i projekty

Przedstawiciele BIWW przygotowywali prezentacje dla grup goszczących w Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów (patrz wyżej).

W 2014 r. Biuro Wielkopolski w Brukseli kontynuowało bliską współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi i przedstawicielstwami polskich regionów.

W efekcie ścisłej współpracy przygotowano wspólnie trzy ważne wydarzenia: seminarium nt. polityki transportowej EU 2014 – 2020 ; Together we are…” – interaktywną wystawę z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej (str.5) oraz wspólne posiedzenie polskiej delegacji i Związku Województw RP.

27 lutego – dyr. M. Kapturska wzięła udział w spotkaniu z Grażyną Prawdą, małżonką Stałego Przedstawiciela RP przy UE, poświęconemu możliwościom podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze kulturalno-promocyjnym.  

12 czerwca - dyr. M. Kapturska oraz I. Gorczyca odbyły spotkanie z dyrektor brukselskiego przedstawicielstwa województwa warmińsko-mazurskiego, Małgorzatą Wasilenko w celu omówienia możliwości zorganizowania w Brukseli w dniu 6 października wspólnego posiedzenia polskiej delegacji do Komitetu Regionów oraz Związku Województw RP „10 lat polskiej delegacji w Komitecie Regionów”. Kolejne spotkania przygotowujące do wspólnego posiedzenia odbyły się 8 lipca i 6 sierpnia.

    Oficjalne otwarcie negocjacji Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych z Komisją Europejską

5 marca 2014 r. w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie będące formalnym rozpoczęciem negocjacji Umowy Partnerstwa oraz poszczególnych programów operacyjnych z Komisją Europejską. Ze strony Wielkopolski uczestniczył w nim Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz dyr. M. Kapturska.

W spotkaniu, udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskiego rządu oraz marszałkowie województw. Było ono okazją do omówienia postulatów oraz oczekiwań ze strony Komisji, a także jej komentarzy do projektu Umowy Partnerstwa, która określa kierunki interwencji trzech unijnych polityk: Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Na spotkaniu przedstawiono również główne punkty polskiego stanowiska negocjacyjnego oraz omówiono kwestie negocjacji poszczególnych programów operacyjnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

    Negocjacje WRPO 2014-2020

W dniach 3-10 listopada 2014 r. w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odbyły się negocjacje Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z Komisją Europejską. Ostatnia runda, 10 listopada, poświęcona była Europejskiemu Funduszowi Społecznemu i odbyła się w siedzibie BIWW.

17 grudnia 2014 r. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Ostatecznie na realizację WRPO na lata 2014-2020 uzyskaliśmy kwotę 2,450 mld euro. Dzięki wysiłkom przygotowawczym i negocjacyjnym Marszałka M. Woźniaka, wicemarszałka W. Jankowiaka oraz zespołu pracującego nad WRPO 2014-2020, Wielkopolska znalazła się w czołówce regionów europejskich i polskich, w których przyjęty został program regionalny.

WRPO 2014+ jest programem dwufunduszowym, którego zakres interwencji będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w prawie 72 procentach, tj. 1760,9 mln euro) oraz, co jest istotną zmianą w porównaniu do poprzedniej perspektywy, z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 28 procentach, tj. 689,2 mln euro).

Składowymi budżetu WRPO 2014+ będą także środki krajowe, publiczne i prywatne, współfinansujące poszczególne projekty. Szacuje się, że zaangażowanie środków krajowych w realizację Programu może wynieść łącznie ok. 450 mln euro, czyli łączny budżet Programu przekroczy kwotę 2,9 mld euro.


Cele Programu będą realizowane w ramach dziewięciu „merytorycznych osi priorytetowych” (plus oś dziesiąta – Pomoc techniczna, która zapewni środki na wsparcie sprawnego systemu zarządzania i wdrażania Programu). W ramach tych osi priorytetowych uwzględniono 30 Priorytetów Inwestycyjnych spośród określonych w rozporządzeniach PE i Rady (UE) dotyczących EFRR i EFS, tożsamych w WRPO 2014+ z działaniami.

    IV.Współpraca w ramach europejskich sieci regionów

    1.Współpraca z siecią „CORAL”

Województwo wielkopolskie było partnerem w projekcie „CASA – konsorcjum na rzecz wdrażania rozwiązań wspierających osoby starsze” współfinansowanego przez program Interreg IVC. Projekt realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Projekt został zakończony w grudniu 2014 r. a jego partnerami były regiony, które uczestniczą w pracach nieformalnej sieci regionów „CORAL – Wspólnoty regionów na rzecz aktywnego starzenia się i życia w zdrowiu”. Pracownik BIWW Joanna Kubiak uczestniczy w spotkaniach sieci w Brukseli, informując ROPS i innych partnerów w regionie o interesujących inicjatywach oraz propozycjach projektów. W 2014 r. odbyły się spotkania: 13 stycznia, 25 czerwca i 16 października poświęcone rozpoznaniu możliwości projektowych i zaplanowaniu przyszłych działań w tym obszarze. W pierwszym spotkaniu wziął również udział Przedstawiciel Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Adam Olszewski. PCSS realizuje projekty o tematyce senioralnej i współpracuje z BIWW w zakresie poszukiwania nowych inicjatyw. Dyrektor BIWW, M. Kapturska spotkała się 21 marca w Poznaniu z dyrektorem PCSS, p. Maciejem Stroińskim w celu omówienia kierunków współpracy. W dniach 13 stycznia i 30 czerwca odbyły się również w Brukseli dwa spotkania z udziałem M. Kapturskiej, J. Kubiak oraz przedstawiciela PCSS.   30 października J. Kubiak uczestniczyła w konferencji kończącej realizację projektu HELPS dotyczącego poprawy jakości życia seniorów i osób niepełnosprawnych. PCSS był jednym z partnerów projektu.

    2.Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w Brukseli

29 stycznia 2014 r. w Domu Regionów – siedzibie Wielkopolski i Metropolii Frankfurt (członków PURPLE) w Brukseli, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne sieci. W spotkaniu wziął udział Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Marek Bryl, pracownik WBPP oraz Joanna Kubiak, reprezentująca BIWW.

Spotkaniu członków PURPLE towarzyszyło wydarzenie, na które sieć zaprosiła przedstawicieli instytucji europejskich oraz regionów UE. Było ono okazją do przedstawienia szerszej publiczności działań sieci, której celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów znajdującymi się w bezpośredniej bliskości miast i pozostającymi pod ich wpływem.

Wydarzenie zakończyły wystąpienia posła do Parlamentu Europejskiego – Lamberta van Nistelrooija oraz Władysława Piskorza reprezentującego Dyrekcję ds. Polityki Miejskiej i Regionalnej Komisji Europejskiej. Obaj podziękowali członkom sieci PURPLE za współpracę oraz wsparcie działań instytucji UE w takich kwestiach, jak zrównoważony rozwój obszarów miejskich, partnerstwa miejsko-wiejskie, czy obszary funkcjonalne.

Zgromadzenie Ogólne we Francji

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w Valence we Francji odbyło się 20. Zgromadzenie Ogólne Sieci PURPLE. Wielkopolska reprezentowana była przez Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Marka Bryla, pracownika WBPP oraz J. Kubiak, BIWW.

Wydarzeniem towarzyszącym była konferencja pt. „Znajdowanie przestrzeni dla wysokiej jakości rolnictwa oraz urbanizacji. Przykład Doliny Rodanu”. Podczas konferencji lokalne władze zaprezentowały swoje doświadczenia w działaniach na rzecz ochrony gruntów rolnych przed presją inwestycyjną oraz metody aktywizacji sektora rolniczego, a także promocji lokalnych produktów rolnych. Wydarzenie to było również okazją do wymiany wiedzy i dobrych praktyk z przedstawicielami regionów z innych krajów UE.

Zgromadzenie Ogólne w Brukseli

4 listopada 2014 r. w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Podczas spotkania wybrano nowy zarząd sieci, której wiceprzewodniczącym został Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

W skład zarządu weszli również politycy samorządowi z holenderskiego regionu Randstad obejmującego Amsterdam, Ile-de-France, którego częścią jest metropolia paryska, hrabstwa West Midlands w Wielkiej Brytanii oraz obszaru metropolitalnego Frankfurtu n/Menem. Przewodniczącą sieci została Helyn Clack, ze znajdującego się w pobliżu Londynu angielskiego hrabstwa Surrey.

Członkowie sieci omówili priorytety i program prac na 2015 r., które obejmują realizację projektów współfinansowanych w ramach programów unijnych. Po zakończeniu posiedzenia, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej na temat „Agendy Miejskiej”. Ten opublikowany niedawno komunikat Komisji przedstawia nowe podejście do miejskiego wymiaru polityki unijnej, obejmujące wiele polityk sektorowych i dotyczące nie tylko samych miast, ale również ich obszarów funkcjonalnych.

W skład sieci PURPLE wchodzi 15 regionów z całej UE. Działa ona na rzecz obszarów podmiejskich, które znajdują się w bezpośredniej bliskości miast i przejawiają cechy charakteryzujące zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie. Celem sieci jest prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju tych obszarów oraz uwzględnienie ich specyfiki na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym. Sieć PURPLE jest również platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi. Wielkopolska uczestniczy w pracach sieci od października 2012 r.

Spotkania grup: roboczej i lobbingowej

W ramach działań sieci PURPLE w 2014 r. odbyły się następujące spotkania grup lobbingowej i roboczej: 20 marca spotkanie obu grup, w którym udział wzięli dyrektor WBPP Marek Bryl oraz pracownik BIWW J. Kubiak; 14-15 kwietnia i 21 maja zebrała się grupa robocza, 30 czerwca i 8 września grupa lobbingowa; 30 września spotkanie obu grup,
1 grudnia grupa lobbingowa oraz 11 grudnia grupa robocza. W spotkaniach uczestniczyła J. Kubiak, która na bieżąco współpracuje z partnerami sieci PURPLE w Brukseli, opracowując i przekazując informacje wicemarszałkowi W. Jankowiakowi i WBPP.

    3.Nieformalna sieć ds. korytarza transportowego TEN-T Morze Północne – Bałtyk

Z inicjatywy brukselskich przedstawicielstw Landu Brandenburgia i Miasta Berlin 6 marca 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie dla biur reprezentujących regiony i miasta leżące wzdłuż linii Korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne - Bałtyk. Spotkanie miało na celu zbadanie wśród potencjalnych partnerów zainteresowania kontynuowaniem współpracy, polegającej głównie na wymianie informacji i lobbingu w instytucjach UE, w celu uznania interesów samorządowych w pracach nad Korytarzem.

30 kwietnia 2014 r. w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie. Udział w nim wzięli przedstawiciele biur regionów i miast położonych wzdłuż Korytarza, przedstawiciel Komisji Europejskiej, James Pond z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) oraz Malla Paajanen, reprezentująca projekt PROXIMARE.

W obydwu spotkaniach, BIWW reprezentowała I. Gorczyca. Informacje ze spotkań zostały przekazane w formie notatki służbowej Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi oraz dyrektorom Departamentu Transportu i Departamentu Infrastruktury, UMWW.

BIWW na bieżąco współpracuje z Departamentem Transportu w ramach nieformalnej grupy ds. korytarza transportowego. Przedstawiciele DT przy okazji udziału w Brukseli w konferencji organizowanej przez Komisję Europejską, która podsumowała działania nieformalnej grupy, spotkali się również w siedzibie BIWW z I. Gorczycą w dn. 19.11.2014. 28 listopada 2014 r. członkowie nieformalnej grupy spotkali się w przedstawicielstwie województwa lubuskiego. Tematem spotkania było omówienie przyszłości współpracy oraz kolejnych wspólnie podejmowanych działań, a także podsumowania działań grupy przedstawionej przez KE w dn.18.11.2014. W spotkaniu udział wzięła dyr. M. Kapturska i I. Gorczyca.

    4.Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie EARLALL

W związku z rozważaniem możliwego przystąpienia do sieci, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki, Joanna Ganowicz wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym i seminarium sieci EARLALL, które odbyły się w Brukseli 22 maja 2014 r. W wydarzeniach uczestniczyła również J. Kubiak z BIWW.

W trakcie wizyty dyrektor Ganowicz spotkała się z dyr. BIWW, M. Kapturską w celu omówienia możliwości współpracy w obszarze edukacji i nauki.

    5.Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

Przy okazji stażu dla studentów studiów podyplomowych UAM, zorganizowanego przez BIWW (rozdział I, pkt. 4), uczestniczka stażu reprezentująca Departament Gospodarki UMWW, p. Irena Korcz odbyła 16 maja wspólnie z pracownikiem BIWW, I. Gorczycą spotkanie z przedstawicielem sieci ERRIN. Podczas spotkania omawiane były kwestie związane z możliwością zaangażowania się UMWW w prace sieci, obowiązki z tego wynikające oraz możliwe korzyści.

Regiony partnerskie Wielkopolski, Hesja oraz Emilia-Romania są członkami ERRIN-u, który uznawana jest w Brukseli za jedną z lepiej funkcjonujących i merytorycznych sieci w obszarze badań i innowacji.

    V.Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka i Przewodniczącego L. Dymarskiego w Komitecie Regionów

Przygotowywanie wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) oraz Przewodniczącego Sejmiku Lecha Dymarskiego (jego zastępcy) i współpraca w ramach Komitetu Regionów.

Na poniższe spotkania BIWW przygotowywało materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Materiały przygotowywane były we współpracy z przedstawicielami Komitetu Regionów, grupy EPL w Komitecie Reginów oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udzielało również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka oraz Przewodniczącego.

Dyrektor BIWW oraz pracownicy biura pozostają w bieżącym kontakcie roboczym z przedstawicielami Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

    1.Sesje plenarne i posiedzenia prezydium KR

105. sesja plenarna Komitetu Regionów z udziałem Przewodniczącego Komisji Europejskiej

                            

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski wziął udział w dwudniowych obradach sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli w dniach 30-31 stycznia 2014 r.

Obrady rozpoczęły się wystąpieniem Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, który zwracając się do przedstawicieli samorządów europejskich skoncentrował się głównie na polityce spójności i jej roli w przyczynianiu się do wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy w Europie. Przewodniczący odniósł się również do kryzysu gospodarczego podkreślając, że Europa wykazała się solidarnością, dzięki czemu stopniowo zaczyna wychodzić z recesji gospodarczej. Kraje najbardziej dotknięte kryzysem powoli wracają na ścieżkę rozwoju. W Portugalii zmniejsza się stopa bezrobocia, Grecja w tym roku spodziewa się wzrostu gospodarczego podobnie jak Hiszpania, gdzie w efekcie kryzysu została przeprowadzona restrukturyzacja sektora bankowego.

W drugim dniu sesji plenarnej, członkowie KR mieli okazję wysłuchać wystąpienia Olliego Rehna, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze i walutowe. Ważnym punktem posiedzenia było przyjęcie deklaracji w sprawie sytuacji na Ukrainie. W dokumencie Komitet Regionów zaapelował do instytucji UE, aby zdecydowanie zareagowały na łamanie praw człowieka, potępił wszelkie akty przemocy i formy zastraszania oraz wraził solidarność z narodem ukraińskim.

Szósty Europejski Szczyt Miast i Regionów oraz posiedzenie Prezydium KR-u

W dniach 7 i 8 marca w Atenach odbył się kolejny Szczyt Regionów i Miast - najważniejsze wydarzenie samorządowe wysokiego szczebla UE. W 2014 roku zaproszenie do udziału przyjęli m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schultz, szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz premier Grecji Antonis Samaras, którzy wspólnie wystąpili w debacie nad przyszłością Europy. Dyskusje podczas dwóch dni Szczytu koncentrowały się głównie na kwestiach związanych z kryzysem w Europie oraz działaniach podejmowanych w celu przywrócenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Marszałek Woźniak, jako przewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów, wziął udział w charakterze mówcy w debacie na temat zaangażowania regionów i miast w przywracanie wzrostu gospodarczego w Europie. Marszałek Woźniak uczestniczył również w posiedzeniu Prezydium.

W Szczycie Regionów i Miast wzięło udział około 700 uczestników, w tym przedstawiciele europejskich samorządów, instytucji unijnych i szczebla krajowego, stowarzyszeń, a także greckiego społeczeństwa obywatelskiego oraz eksperci. BIWW reprezentowane było przez dyr. M. Kapturską, która wzięła także udział w posiedzeniu koordynatorów delegacji narodowych KR.

106. sesja plenarna Komitetu Regionów poświęcona sytuacji na Ukrainie

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w dniach 2-3 kwietnia w posiedzeniu sesji plenarnej KR. Podobnie jak wiele innych europejskich spotkań, zdominowana ona została przez kwestie ukraińskie. Wspólnie z komisarzem UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, Štefanem Füle oraz wicepremierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem, odpowiedzialnym także za politykę regionalną, członkowie KR dyskutowali nie tylko na temat obecnego kryzysu, ale przede wszystkim skupili się na kwestiach związanych z decentralizacją i wsparciem dla regionów Ukrainy.

Udział w obradach sesji plenarnej wziął także komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, László Andor, który przedstawił kwestie związane z bezrobociem w Unii Europejskiej. W trakcie obrad dyskutowano również na temat energii. Członkowie głosowali nad dwoma opiniami w tej sprawie: pierwszą dotyczącą powszechnego dostępu do energii po przystępnych cenach oraz drugą odnoszącą się do nowych wytycznych pomocy państwa w dziedzinie energii. W trakcie sesji plenarnej przyjęta została również rezolucja dotycząca karty wielopoziomowego sprawowania rządów.

Przed rozpoczęciem sesji, 1 kwietnia Marszałek Woźniak uczestniczył również w obradach Prezydium KR.

107. sesja plenarna Komitetu Regionów – obchody 20-lecia

Marszałek M. Woźniak wziął udział w specjalnych obradach sesji plenarnej Komitetu Regionów poświęconych 20. rocznicy powstania KR, które odbyły się w dniach 25-26 czerwca 2014 r. w Brukseli. W związku z tą ważną okazją w posiedzeniu udział wzięło wielu znamienitych gości m.in. Oldřich Vlasák, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz wszyscy byli przewodniczący Komitetu Regionów.

W przyjętej rezolucji na dwudziestolecie Komitetu Regionów podkreślono, że zadaniem samorządów jest przywrócenie zaufania europejskich obywateli do Unii Europejskiej oraz pozyskanie ich poparcia, dlatego KR będzie promować Unię opartą na podziale odpowiedzialności między różne poziomy sprawowania rządów oraz będzie starał się wzmacniać rolę władz samorządowych w unijnym procesie podejmowania decyzji. W obliczu rozpoczynającej się nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, członkowie KR zdecydowali się przekazać również nowym prawodawcom unijnym swoje postulaty oraz propozycje na kolejne 5 lat w formie rezolucji. W związku z wyborami do PE, Komitet Regionów musiał również dokonać zmian na kluczowych stanowiskach, ponieważ zarówno przewodniczący KR, Ramón Luis Valcárcel Siso jak i pierwsza wiceprzewodnicząca Mercedes Bresso uzyskali mandaty posłów w Parlamencie Europejskim. W trakcie sesji plenarnej przez aklamację członkowie zdecydowali się powierzyć te stanowiska Michelowi Lebrunowi, członkowi rady gminy Viroinval, Belgia (przewodniczący) oraz Catiuscie Marini, przewodniczącej włoskiego regionu Umbria (wiceprzewodnicząca). Będą oni wykonywali te funkcje do końca kadencji KR tj. lutego 2015 r.

W ramach udziału w posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów, Marszałek Woźniak uczestniczył 24 czerwca w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów.

154. wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów

W dniach 11-12 września 2014 r. w Turynie we Włoszech odbyło się 154. posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów. 11 września odbyła się również Konferencja Przewodniczących oraz spotkanie koordynatorów delegacji krajowych. W posiedzeniu udział wzięła dyr. M. Kapturska, koordynatorka polskiej delegacji w Komitecie Regionów.

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów przyjęto deklarację wzywającą instytucje europejskie i rządy krajowe do możliwie najlepszego wykorzystania inwestycji z tytułu polityki spójności dzięki pominięciu współfinansowania krajowego i regionalnego przy obliczaniu deficytu w ramach paktu stabilności i wzrostu. W perspektywie październikowego szczytu UE poświęconego wzrostowi gospodarczemu regiony i miasta UE włączyły się do wysiłków Parlamentu Europejskiego i włoskiej prezydencji w Radzie UE, by ożywić inwestycje na rzecz zrównoważonego wzrostu.

Podczas posiedzenia KR nie tylko zwrócił uwagę na potrzebę większej elastyczności paktu stabilności i wzrostu, ale podkreślił także znaczenie szerszego stosowania innowacyjnych instrumentów finansowych oraz modeli partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach szeroko zakrojonych inwestycji w infrastrukturę.    

108. sesja plenarna Komitetu Regionów

W dniach 6-8 października 2014 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów otwierającej Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days 2014. Sesja rozpoczęła się przemówieniami Ramóna Luisa Valcárcel Siso, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego; Johannesa Hahna, komisarza europejskiego ds. polityki regionalnej; José Ángel Gurríi, sekretarza generalnego OECD i José Manuel Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Sandro Gozi, włoski sekretarz stanu do spraw europejskich, przybliżył przedstawicielom europejskich samorządów priorytety oraz kluczowe dziedziny, na których skoncentrowała się włoska prezydencja.

Obszarami, którymi zajęli się członkowie KR podczas sesji, były m.in. ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii, pakiet środków „Czyste powietrze dla Europy”, program pomocy na rzecz dostarczania żywności do placówek oświatowych, praca nierejestrowa, mobilność w regionach zmagających się z wyzwaniami geograficznymi i demograficznymi, a także Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne. W dyskusji na temat Partnerstwa wzięli udział Karel de Gucht, komisarz europejski ds. handlu oraz Anthony Luzzatto Gardner, ambasador USA przy Unii Europejskim.

W trakcie sesji została przyjęta również opinia na temat długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej, przygotowana przez przedstawiciela polskiej delegacji, Witolda Krochmala.

109. sesja plenarna Komitetu Regionów- ostatnie posiedzenie kadencji 2010-2014

W dniach 2-4 grudnia 2014 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w sesji plenarnej Komitetu Regionów. Grudniowa sesja była ostatnim posiedzeniem KR obecnej kadencji, która kończy się 31 stycznia 2015 r. Dlatego głównymi kwestiami, poruszanymi podczas poprzedzających ją spotkań, były przygotowania do nowego mandatu Komitetu, wzmocnienia jego roli w procesie legislacyjnym UE i ściślejszej współpracy z Parlamentem Europejskim i Komisją.

Ważnym tematem, dyskutowanym między innymi podczas posiedzenia Grupy Europejskiej Partii Ludowej, były wybory samorządowe w Polsce. Marszałek Woźniak, jako wiceprzewodniczący grupy, podsumował ich wyniki wskazując na fakt, że obie partie koalicyjne PO i PSL, wchodzące w skład EPL, tworzyć będą koalicję rządzącą w 15 na 16 sejmików wojewódzkich.

Gościem specjalnym sesji plenarnej KR była Corina Cretu, nowa komisarz unijna odpowiedzialna za politykę regionalną i miejską. W swojej wypowiedzi podkreśliła rolę tej polityki we wprowadzaniu Europy na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Komisarz skupiła się na dwóch zasadach - partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania - jako kluczowych przy projektowaniu i wdrażaniu polityki spójności. Zadeklarowała również, że w trakcie swojej kadencji zamierza bardzo ściśle współpracować z Komitetem Regionów, reprezentującym europejskie władze samorządowe.

Przed rozpoczęciem sesji, 2 grudnia Marszałek Woźniak uczestniczył również w obradach Prezydium KR.

    2.Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) i wydarzenia tematycznie z nimi związane

Wspólne posiedzenie Komisji REGI-COTER

6 października 2014 r. po oficjalnej sesji otwierającej       Europejski Tydzień Regionów i Miast (Open Days), odbyło się posiedzenie dwóch komisji rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów, które poprowadzili wspólnie ich szefowie, europosłanka Iskra Mihaylowa i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

‘Skierować miasta i regiony z powrotem na ścieżkę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez właściwe wykorzystanie nowych instrumentów polityki spójności’, takie przesłanie przekazali członkowie Komisji COTER (KR) i Komisji REGI (PE) podczas swojego wspólnego posiedzenia. Głównym punktem dyskusji było wskazanie sposobów na zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym niezbędnych zdolności do poradzenia sobie z nowymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, i wsparcia beneficjentów w tym zakresie.

Gospodarze posiedzenia przypomnieli doskonałą współpracę obu komisji, zwłaszcza w trakcie kształtowania pakietu legislacyjnego polityki spójności 2014–2020. Stała wymiana poglądów i współdziałanie przyczyniły się do uwzględnienia postulatów europejskich regionów i miast w negocjacjach międzyinstytucjonalnych dotyczących pakietu i późniejszych jego zapisach.

Z łącznym budżetem wynoszącym około 352 mld euro na okres finansowania 2014–2020 polityka spójności będzie odgrywać zasadniczą rolę w kluczowych obszarach na rzecz zrównoważonego, długofalowego wzrostu gospodarczego, takich jak innowacje, wsparcie dla MŚP, podnoszenie kwalifikacji, włączenie społeczne i energia. Dlatego po zakończeniu procesu legislacyjnego i wejściu w życie pakietu polityki spójności na początku 2014 r., komisja COTER przeniosła nacisk na wdrażanie, a w szczególności na rolę lokalnych i regionalnych władz w tym procesie.

Coroczne posiedzenia komisji REGI i COTER stanowią znakomitą okazję do żywej wymiany poglądów pomiędzy europosłami a samorządowcami, pochodzącymi z wielu różnych regionów Unii Europejskiej.

25. posiedzenie Komisji COTER

16 grudnia 2014 r. Marszałek Marek Woźniak po raz ostatni przewodniczył w Brukseli posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER dobiegającej końca kadencji Komitetu Regionów 2010-2014.

M. Woźniak został wybrany przewodniczącym tej kluczowej, z punktu widzenia rozwoju regionalnego, komisji we wrześniu 2012 r. Swoją funkcję pełnił w ważnym momencie – planowania i negocjowania przez instytucje europejskie budżetu unijnego na lata 2014 – 2020 oraz kształtowania zapisów przyszłej polityki spójności.

Podczas posiedzenia komisji przewodniczący podziękował członkom za lata owocnej pracy na rzecz umacniania pozycji polityki spójności wśród innych polityk unijnych. To właśnie m.in. dzięki aktywnej działalności komisji COTER, a co za tym idzie całego Komitetu Regionów,   polityka spójności zachowała w nowym okresie programowania rolę kluczowego instrumentu inwestycyjnego, wspierającego wzrost i zatrudnienie w regionach i miastach oraz wzmacniającego pozycję samorządów we wdrażaniu funduszy UE.

Marszałek Woźniak wielokrotnie przedstawiał stanowisko europejskich samorządów w tej sprawie, w trakcie międzyinstytucjonalnych negocjacji dotyczących funduszy strukturalnych. W imieniu Komitetu Regionów przygotował dwie opinie o kluczowym znaczeniu. W pierwszej z nich, dotyczącej wspólnych ram strategicznych, (przyjętej pod koniec 2012 r.) wezwał m. in. do większej decentralizacji na szczeblu regionalnym i lokalnym w zarządzaniu funduszami. Podkreślił również, iż fundusze objęte zakresem wspólnych ram strategicznych mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu strategii „Europa 2020” i inwestycjach zmniejszających różnice w rozwoju między państwami członkowskimi oraz między regionami i w ramach regionów. Natomiast w rezolucji w sprawie „Pakietu legislacyjnego polityki spójności po 2013 r.” Marszałek Woźniak stanowczo sprzeciwił się planowanym cięciom finansowym w ramach tej polityki. Podkreślił, że fundusze unijne zwiększają konkurencyjność całej Unii, również przez likwidowanie nierówności terytorialnych w regionach UE i pomiędzy nimi, zwłaszcza w czasie kryzysu.

COTER jest komisją Komitetu Regionów, która może pochwalić się najlepszą współpracą z Parlamentem Europejskim, zwłaszcza z europosłami zasiadającymi w komisji Rozwoju Regionalnego (REGI). Kontynuowana była inicjatywa dorocznych wspólnych spotkań COTER/REGI umożliwiając wymianę poglądów oraz wypracowywanie porozumień. W ostatnich latach, wspólnym posiedzeniom przewodniczył ze strony KR marszałek Woźniak, a ze strony Parlamentu Europejskiego najpierw prof. Danuta Huebner, a od 2014 r. Bułgarka Iskra Myhailova.

Podczas posiedzenia komisji Marszałek podsumował aktywną działalność całej komisji COTER. Podkreślił, że w trakcie ostatnich dwóch i pół roku „Komisja COTER opracowała 26 opinii dotyczących różnych zagadnień należących do jej najważniejszych kompetencji: spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, funduszy strukturalnych, polityki miejskiej, współpracy terytorialnej i makroregionów oraz transportu i transeuropejskich”.

Wkrótce COTER zajmie się również zaopiniowaniem Rozporządzenia ws. Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych, czyli najważniejszej części tzw. „Planu Junckera”, którego publikacja przez Komisję Europejską oczekiwana jest w styczniu.

Marszałek Woźniak spotkał się również z nowym Sekretarzem Generalnym KR-u Jiřím Buriánkiem, z którym rozmawiał m.in. o przygotowaniach do nowej kadencji Komitetu Regionów oraz o udziale KR-u w Europejskim Forum Regionów mającym odbyć się w Krakowie w kwietniu tego roku.

    3.Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych CIVEX

22. posiedzenie Komisji CIVEX – Karta wielopoziomowego sprawowania rządów

10 lutego 2014 r. Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX. W trakcie obrad zostały przyjęte dwie opinie, pierwsza dotycząca przyszłej polityki UE w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz druga nt. strategii rozszerzenia Unii Europejskiej i najważniejszych wyzwań w latach 2013–2014. Członkowie Komisji debatowali również nad przygotowywaną „Kartą wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie".

W drugiej części posiedzenia Komisji Mercedes Bresso, wiceprzewodnicząca KR-u oraz Mamuka Abuladze, współprzewodniczący CORLEAP-u (Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego) podsumowali wyniki szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, który odbył się w dn. 28-29 listopada 2013 r.

23. posiedzenie Komisji CIVEX – polityka UE w sprawach wewnętrznych oraz kwestia ukraińska

7 kwietnia 2014 r. Przewodniczący L. Dymarski wziął udział w posiedzeniu Komisji CIVEX w Brukseli. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji debatowali m.in. nad tematem polityki UE w dziedzinie spraw wewnętrznych. W rozmowach udział wzięli nie tylko członkowie Komisji CIVEX, ale także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych i regionalnych. Członkowie komisji przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłej polityki UE w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

W drugiej części spotkania dyskusję zdominowały kwestie związane z sytuacją na Ukrainie. Wspólnie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, władz ukraińskich, ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz CORLEAP-u zastanawiano się na konsekwencjami wydarzeń na Euromajdanie oraz nad wsparciem Ukrainy ze strony Unii Europejskiej.

24. posiedzenie Komisji CIVEX – ochrona praworządności i praw podstawowych w UE oraz Agenda Rozwoju na okres po 2015 r.

16 czerwca 2014 r. Marszałek M. Woźniak uczestniczył w obradach komisji CIVEX. W jej trakcie odbyła się debata poświęcona roli władz lokalnych i regionalnych w ochronie praworządności i praw podstawowych w UE. W wymianie poglądów uczestniczyli również przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego Polski, Agencji Praw Podstawowych oraz Brukselskiego Centrum Równości Szans. Dialog Komitetu Regionów i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej odbywa się co roku. Na posiedzenie komisji CIVEX zostali także zaproszeni przedstawiciele Programu Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Rozwoju. Przedstawili oni cele Agendy Rozwoju na okres po 2015 r. Dokument wzywa m.in. do stworzenia nowej światowej strategii rozwoju, która będzie wdrażana od 2015 roku. Jest to pierwszy tak ważny proces polityczny ONZ, który został oparty na konsultacjach o zasięgu globalnym.

    4.Posiedzenia polskiej delegacji narodowej do Komitetu Regionów

Polityka transportowa do 2020 r.

30 stycznia 2014 r. polscy członkowie Komitetu Regionów, w ramach przygotowania do sesji plenarnej w Brukseli, wzięli udział w posiedzeniu polskiej delegacji. Głównym tematem spotkania była dyskusja nt. rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciel Komisji Europejskiej Paweł Stelmaszczyk, oraz reprezentująca Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE Anna Krukowska. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Lech Dymarski.

Paweł Stelmaszczyk zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące nowej polityki transportowej TEN-T oraz instrumentu „Łącząc Europę". Przedstawił on sieć bazową łączącą całą Europę składającą się z 9 korytarzy transportowych, których rozbudowę Komisja Europejska będzie wspierać poprzez dodatkowe finansowanie. Anna Krukowska ze Stałego Przedstawicielstwa w swojej prezentacji skupiła się przede wszystkim na rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Przedstawiła przyjęte przez Radę Ministrów założenia strategii rozwoju transportu do 2020 roku.

W trakcie posiedzenia członkowie przyjęli także plan prac delegacji na 2014 r. zawierający szereg obszarów priorytetowych, na których będzie skupiała się polska delegacja w trakcie tego roku. Wśród priorytetów znalazły się m.in. polityki: spójności, miejska, transportowa, wspólna polityka sąsiedztwa czy kwestie związane z demografią. Plan prac został przygotowany przez koordynatorów delegacji M. Kapturską i I. Gorczycę.

Wsparcie dla Ukrainy w kontekście działań CORLEAP-u

Polska delegacja do Komitetu Regionów spotkała się w dniu 2 kwietnia 2014 r. przed rozpoczęciem 106. sesji plenarnej Komitetu Regionów. Posiedzeniu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak, a gościem specjalnym była Agnieszka Kudlińska, dyrektor ds. Prac Konsultacyjnych Komitetu Regionów.

Dyrektor Kudlińska przedstawiła członkom zmiany w regulaminie wewnętrznym Komitetu Regionów, który zaczął obowiązywać od 8 marca 2014 r. Odniosła się również do obchodów 20-lecia istnienia KR, które będą organizowane w trakcie kolejnej, czerwcowej sesji plenarnej. Członkowie delegacji rozmawiali również na temat wsparcia dla Ukrainy, w kontekście działalności CORLEAP-u oraz rezolucji „Rozwój sytuacji na Ukrainie", której przyjęcie przewidziane było w trakcie sesji plenarnej. Marszałek Woźniak przedstawił członkom delegacji w trakcie posiedzenia informacje dotyczące uzupełnienia wakatów w polskiej delegacji.

Seminarium poświęcone tematyce budżetu UE na lata 2014 – 2020

25 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak, który zapoznał zebranych samorządowców z informacjami nt. rozpoczęcia nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Delegacja rozmawiała również na temat obchodów 20-lecia działalności Komitetu Regionów oraz rezolucji w sprawie 20. rocznicy powstania KR-u, która została przyjęta podczas obrad sesji plenarnej.

Druga część posiedzenia polskiej delegacji została połączona z seminarium „Możliwości efektywnego wydatkowania środków z budżetu UE przez władze lokalne i regionalne w perspektywie finansowej 2014-2020”. Udział w seminarium wzięli europoseł Jan Olbrycht, reprezentująca Komisję Europejską Aldea Busquests (Dyrekcja Generalna ds. Budżetu), Leszek Zach z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Piotr Żuber, ekspert ds. opinii KR nt. budżetu UE 2014 - 2020 oraz członkowie polskiej delegacji. Seminarium odbyło się w ramach projektu systemowego programu Kapitał Ludzki „Dobre prawo – sprawne rządzenie” wdrażanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i powiązane było z opinia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika pt. „Wykonanie budżetu UE”.

10 lat polskiej delegacji do Komitetu Regionów

6 października 2014 r. w siedzibie BIWW w Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie polskiej delegacji do KR poświęcone podsumowaniu 10 lat jej istnienia. Wydarzenie połączone zostało z obradami Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, którym przewodniczyli Jacek Protas obecnie wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego i prezes ZWRP, oraz marszałek Marek Woźniak jako szef polskiej delegacji do KR i wiceprezes ZWRP. Posiedzenie ZWRP poświęcone było podsumowaniu prac ZWRP w poprzedniej kadencji samorządowej. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele województwa do ZWRP i Komitetu Regionów: Lech Dymarski, przewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa oraz radna sejmiku, Tatiana Sokołowska. W swoim wystąpieniu marszałek M. Woźniak podkreślił silną pozycję polskiej delegacji w Komitecie Regionów, przypomniał też najważniejsze wydarzenia z ostatniego 10-lecia, m.in. wydarzenia organizowane przez polską delegację podczas polskiej prezydencji w Radzie UE, powołanie międzynarodowej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego w Poznaniu w 2011 r. oraz kwietniowy „Szczyt lokalnych i regionalnych przywódców EPP”, z udziałem premiera Donalda Tuska i obecnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, który odbył się w tym roku również w Poznaniu. W spotkaniu wzięli udział również Janusz Lewandowski – były unijny komisarz ds. budżetu, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, Hanna Jahns – członek gabinetu Johannesa Hahna, komisarza UE ds. polityki regionalnej a obecnie komisarza ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych oraz Marcin Kubiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Goście odnieśli się do najistotniejszych obecnie dla polskich regionów kwestii, dotyczących przygotowań do wdrażania funduszy strukturalnych i negocjacji regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Polska delegacja podczas ostatniej sesji kadencji Komitetu Regionów 2010-2014

3 grudnia 2014 r. w ramach przygotowań do 109. sesji plenarnej polska delegacja do KR spotkała się w Parlamencie Europejskim, aby przedyskutować najważniejsze bieżące tematy. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak, a gościem specjalnym był Krzysztof Kasprzyk, reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, odpowiedzialny ze strony rządowej za kwestie dotyczące Komitetu Regionów. Podczas posiedzenia członkowie podsumowali wyniki listopadowych wyborów samorządowych w Polsce. Ważnym tematem były również przygotowania do nowej kadencji KR, która rozpocznie się w lutym 2015 r. i jak najefektywniejszego włączenia przedstawicieli polskich samorządów w przyszłe struktury i prace Komitetu.

    5.Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

W 2014 r. dyrektor BIWW M. Kapturska oraz I. Gorczyca kontynuowały sprawowanie funkcji koordynatorów polskiej delegacji do Komitetu Regionów. W czerwcu 2014 r. dyrektor M. Kapturska weszła w skład grupy kontaktowej koordynatorów delegacji narodowych. Ta czteroosobowa grupa ma za zadanie prowadzić bliską, bieżącą współpracę z urzędnikami wysokiego szczebla w Komitecie Regionów (Sekretarzem Generalnym, sekretarzami generalnymi grup politycznych, dyrektorami) i przekazywać ustalenia koordynatorom pozostałych 24 delegacji narodowych.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

    przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań delegacji polskiej, które odbyły się przed sesjami plenarnymi KR w dniach 30 stycznia, 2 kwietnia i 25 czerwca, 6 października i 3 grudnia.

    Koordynacja aktywności pozostałych z członków i zastępców polskiej delegacji do KR

Działania dyrektor M. Kapturskiej oraz I. Gorczycy jako koordynatorów delegacji narodowej obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorzy na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracują również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

    Uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. W 2014 r. koordynatorki uczestniczyły w spotkaniach, które odbyły się w dniach: 29 stycznia, 1 kwietnia i 24 czerwca. Oprócz powyższych spotkań dyr. M. Kapturska wzięła udział w dodatkowych spotkaniach grupy kontaktowej delegacji narodowych, które odbyły się : 3 czerwca - z przedstawicielami administracji KR oraz szefami grup politycznych ws. obchodów 10-lecia KR, przygotowywanej z tej okazji rezolucji oraz kwestii bieżących; 3 września, 2 października – z nowym Sekretarzem Generalnym Komitetu Regionów, Jiřím Buriánkiem oraz 5 listopada.

    Spotkania informacyjne nt. polskiej delegacji do KR

10 stycznia 2014 r. – dyrektor BIWW, M. Kapturska spotkała się w Komitecie Regionów ze studentami europeistyki ze Strasburga, którym przybliżyła działalność biura Wielkopolski w Brukseli oraz polskiej delegacji do Komitetu Regionów.

    Projekt „Dobre prawo – sprawne rządzenie”

Polska delegacja do Komitetu Regionów została zaproszona do udziału w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 5.2 PO KL) „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, komponent „Wsparcie dla członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów”. Koordynatorki delegacji współpracują z przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przy wdrażaniu projektu oraz dostosowywaniu go do potrzeb członków delegacji. W 2014 r. wspierały organizację seminarium „Możliwości efektywnego wydatkowania środków z budżetu UE przez władze lokalne i regionalne w perspektywie finansowej 2014-2020”, które odbyło się 25 czerwca w ramach posiedzenia polskiej delegacji do KR.

    6.Działalność dyrektor BIWW M. Kapturskiej w Radzie Programowej       konferencji EuroPCom

Ze względu na aktywną bieżącą współpracę z Komitetem Regionów oraz wcześniejsze wspólne inicjatywy z KR, dyrektor BIWW M. Kapturska po raz kolejny została zaproszona do kilkunastoosobowej Rady Programowej konferencji EuroPCom, organizowanej przez Komitet Regionów we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Rady UE, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Komitetu Regionów i władz belgijskich. W roku 2014 r. M. Kapturska wzięła udział w spotkaniach Rady oraz w wewnętrznych konsultacjach dotyczących oceny najlepszych kampanii informacyjnych, poświęconych tematyce unijnej, które odbyły się w dniach 26 marca, 13 czerwca, 23 września oraz 21 listopada.

W dniach 15-16 października 2014 r. dyrektor BIWW, M. Kapturska wzięła udział
w 5. Europejskiej konferencji poświęconej komunikacji publicznej EuroPCom pt.: „Imaging Europe”, która odbyła się w Komitecie Regionów. Wydarzenie podsumowało ostatnią europejską kampanię wyborczą, a jednocześnie postawiło sobie za cel znalezienie efektywnych sposobów informowania obywateli o sprawach unijnych, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W sesji otwierającej wydarzenie, w której udział wzięli Herman van Rompuy – Przewodniczący Rady Europejskiej, Mairead McGuinness – nowa Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego odpowiedzialna za komunikację oraz Michel Lebrun – Przewodniczący Komitetu Regionów, uczestnicy debatowali nad tym, jak przybliżyć Europę obywatelom. Postulowano o zwiększenie dialogu z Europejczykami oraz przeznaczenie części budżetu na komunikację związaną z Unią Europejską na media lokalne, co pozwoli na lepsze powiązanie polityki europejskiej z wyzwaniami stojących przed poszczególnymi społecznościami. Herman van Rompuy podkreślił również rolę polityków szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, którzy powinni otwarcie mówić o swoich europejskich przekonaniach i dzięki temu promować Europę wśród swoich wyborców.

    7.Wydarzenia Komitetu Regionów organizowane w Wielkopolsce

25 kwietnia 2014 r., w Sali Ziemi na terenie MTP,  w Poznaniu zorganizowany został Szczyt Liderów Lokalnych i Regionalnych EPL „Regiony i miasta UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, którego głównymi gośćmi byli Premier Donald Tusk i Jean-Claude Juncker, kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Inicjatorem wydarzenia była grupa EPL w Komitecie Regionów, która pod koniec 2013 roku zwróciła się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka (pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego polskiej delegacji w Komitecie Regionów) z propozycją zorganizowania Szczytu w Poznaniu.  

Do Wielkopolski zjechali prezydenci europejskich regionów i miast, zasiadający w Komitecie Regionów oraz przedstawiciele rządów państw, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Gośćmi Szczytu byli m.in. premier Saksonii-Anhalt Reiner Haseloff, były premier Łotwy Valdis Dombrovskis, komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski, Wiceprzewodniczący EPL Jacek Saryusz-Wolski i wielu innych.

Szczyt stanowił możliwość zaprezentowania osiągnięć Polski i jej regionów  w tym także Wielkopolski w zakresie wdrażania europejskiej polityki spójności oraz efektywnego wykorzystywania unijnych funduszy strukturalnych. Głównym celem wydarzenia było pokreślenie, że Unia Europejska, by kroczyć ścieżką rozwoju, potrzebuje bliskiej współpracy i współdziałania nie tylko  na poziomie rządów poszczególnych państw członkowskich, ale na wszystkich szczeblach zarządzania, włączając w to europejskie regiony i miasta. Miejsce Szczytu wybrano nieprzypadkowo – Wielkopolska i  Poznań stanowią przykład bardzo skutecznego wdrażania europejskich funduszy i dobrej, partnerskiej współpracy rządu z samorządem regionalnym.

Właśnie to podejście stanowiło główne przesłanie J.C. Junckera, który w swoim wystąpieniu z naciskiem podkreślał, że jeśli zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej, będzie promował i wspierał budowanie silnej pozycji regionów i miast w unijnym procesie decyzyjnym. Będzie także wspierał Komitet Regionów, składający się z przedstawicieli unijnych samorządów, ponieważ uważa, że przyszły rozwój, wzrost gospodarczy i społeczny Unii mogą zostać osiągnięte tylko na drodze prawdziwego zbliżenia do obywateli, wsłuchania się w ich potrzeby i wykorzystania potencjałów europejskich regionów i miast.

Kandydat na przewodniczącego Unii Europejskiej podziękował również za polską prezydencję, która wniosła wielki wkład w zwalczanie gospodarczego i finansowego kryzysu w Europie i podkreślił, że Polska była jedynym krajem UE, który w czasie całego kryzysu zanotował wzrost gospodarczy.

Premier Donald Tusk, wybrany kilka miesięcy później na Przewodniczącego rady Europejskiej skupił się natomiast do budowaniu solidarności energetycznej w Europie podkreślając, że Unia Energetyczna może być najlepszą i pokojową  odpowiedzią na obecne wydarzenia na Ukrainie. „Europa bezpieczna nie jest dana raz na zawsze. Musi być silna, ale nie agresywna” – podkreślił premier. Jednocześnie  odwoływał się też do Jana Pawła II: - Pokazał, że solidarność może być skutecznym sposobem współżycia narodów w tym bardzo skonfliktowanym świecie - mówił premier.

Otwierając Szczyt, jego inicjator marszałek Marek Woźniak, podkreślił jak wielki skok rozwojowy, gospodarczy i społeczny wykonała Polska i jej regiony w czasie 10-letniej obecności w Unii Europejskiej. „Wystarczy przypomnieć, że w momencie wejścia do Unii w 2004 roku nasz dochód krajowy brutto per capita wynosił 50% średniej unijnej, obecnie - 10 lat później, sięga 67%, a według prognoz - w 2022 roku będzie wynosił już 80% średniej unijnej. Marszałek Woźniak zaznaczył, że w Wielkopolsce od lat z sukcesem inwestuje się  we wszystkie dziedziny życia, m.in. naukę,  nowe miejsca pracy, rozwój przedsiębiorczości, transport, ochronę środowiska, szerokopasmowy Internet,  udowadniając jednocześnie, że regiony potrafią sprawnie zarządzać środkami w ramach europejskiej polityki  spójności, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego całej Europy. „Unia potrzebuje samorządów, a samorządy potrzebują Unii” – dodał na zakończenie.

Podczas Szczytu przyjęto także Manifest Poznański, wzywający do budowania Europy solidarnej, demokratycznej, szanującej prawa człowieka, opartej na współpracy wszystkich szczebli zarządzania i mającej przede wszystkim na względzie dobro swoich obywateli.

Szczyt poprowadził poseł do Parlamentu Europejskiego, Tadeusz Zwiefka.

W organizację Szczytu w Poznaniu ze strony BIWW zaangażowane były: koordynator polskiej delegacji do KR-u M. Kapturska. M. Sylla i J. Kubiak.

    8.Szóste Forum Spójności pt. „Inwestycje na rzecz miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”

W dniach 8-9 września 2014 r. w Brukseli odbyło się dwudniowe Forum Spójności – wydarzenie gromadzące ponad 700 osób, w tym wysokiej rangi przedstawicieli instytucji europejskich, premierów i ministrów, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, partnerów ekonomicznych i społecznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Głównym celem Forum była dyskusja nad nowymi programami polityki spójności, które zostały uruchomione w 2014 r. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim możliwości jej wpływu na gospodarkę europejską. Z budżetem wynoszącym ponad 350 mld euro, może ona odegrać kluczową rolę w wspieraniu inwestycji, które nastawione są na stymulowanie wzrostu gospodarczego i zwiększenie liczby miejsc pracy w latach 2014-2020.

Aby zmaksymalizować wpływ tych inwestycji, polityka spójności została poddana daleko idącej reformie. Zgodnie z strategią Europa 2020 reforma ta ma na celu skoncentrowanie zasobów na kluczowych sektorach wzrostu, a także silne powiązanie polityki z Semestrem Europejskim i procedurami zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Ma ona również na celu zwiększenie efektywności polityki spójności poprzez większą orientację wyników oraz wprowadzenie odpowiednich warunków ramowych dla inwestycji.

Forum Spójności było niepowtarzalną okazją, aby omówić z wszystkimi zainteresowanymi stronami, jak polityka Unii Europejskiej może poprawić warunki życia i możliwości dla wszystkich obywateli europejskich w nadchodzących latach.

W wydarzeniu udział wzięli dyr. Departamentu Polityki Regionalnej, G. Potrzebowski oraz dyr. BIWW, M. Kapturska.

    9.Inne wydarzenia związane z działalnością w Komitecie Regionów

Winter University EPP

10 i 11 grudnia 2014 r. odbył się 9. Zimowy uniwersytet organizowany przez grupę Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów. Tegoroczna edycja tego wydarzenia skupiła się na zagadnieniach związanych z działaniami komunikacyjnymi dążącymi do przybliżenia Europy jej obywatelom oraz tworzeniu połączeń pomiędzy instytucjami europejskimi oraz administracją krajową, regionalną i lokalną z państw członkowskich w tym zakresie.

Wystąpienie wprowadzające przedstawił Joseph Daul - Przewodniczący EPL. Innymi prelegentami byli: Michael Schneider - Przewodniczący EPL w Komitecie Regionów, Lambert van Nistelrooij - poseł do Parlamentu Europejskiego oraz osoby odpowiedzialne za działania komunikacyjne i kontakty z mediami w Parlamencie i Komisji Europejskiej.

W wydarzeniu wzięła udział grupa ok. 50 dziennikarzy, rzeczników prasowych i osób odpowiedzialnych za komunikację w zakresie spraw europejskich z wielu regionów i miast UE. Aktywny udział w debacie wzięły dyr. D. Sowińska i A. Hadyńska (DPR) oraz I. Gorczyca i J. Kubiak (BIWW), które przedstawiły sposoby na komunikowanie polityk europejskich i działań instytucji unijnych w Wielkopolsce oraz uczestniczyły w warsztatach mających na celu przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie. Informowanie o bieżących inicjatywach, programach i działaniach realizowanych na forum UE jest jednym z podstawowych zadań BIWW.

    VI.Inne wizyty i prezentacje dla grup studyjnych z Wielkopolski i zagranicy

BIWW w ramach swojej działalności przygotowuje liczne prezentacje. Są to spotkania z uczestnikami wizyt studyjnych przyjeżdżających do Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów do Parlamentu Europejskiego oraz innych zagranicznych partnerów. Uczestnikami wizyt studyjnych są samorządowcy, rolnicy, pracownicy naukowi szkół wyższych i uniwersytetów, studenci oraz uczniowie. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski - przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów znajdujących się na europejskiej agendzie, ale także pokazanie możliwości realizacji projektów w ramach przygotowanych przez Unię Europejską programów.

23 stycznia 2014 r. – J. Kubiak odbyła w Parlamencie Europejskim spotkanie na temat działalności BIWW z uczniami poznańskiego Technikum Inżynierii, Środowiska i Agrobiznesu, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

21 lutego     2014 r. – J. Kubiak spotkała się ze studentami politologii z Akwitanii, którym przedstawiła prezentację nt. regionu Wielkopolski oraz pracy BIWW.

19 marca 2014 r. – dyr. M. Kapturska wzięła udział w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa, w trakcie którego przedstawiła prezentację nt. programów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

24 marca 2014 r. – I. Gorczyca spotkała się w Parlamencie Europejskim z przedstawicielami sektora rolniczego z Wielkopolski zaproszonymi do Brukseli przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. I. Gorczyca przedstawiła prezentację nt. działalności i funkcjonowania BIWW, a także możliwości współpracy.

3 kwietnia 2014 r. – I. Gorczyca w siedzibie BIWW przedstawiła prezentację nt. działań i funkcjonowania BIWW uczestnikom wyjazdu studyjnego do Brukseli zaproszonym przez poseł do Parlamentu Europejskiego, Sidonię Jędrzejewską.

9 kwietnia 2014 r. – J. Kubiak spotkała się w siedzibie BIWW ze studentką francuskiego uniwersytetu w Strasburgu piszącą pracę magisterską o zdecentralizowanej współpracy polsko-francuskiej.

14 kwietnia 2014 r. – dyr. BIWW, M. Kapturska spotkała się w Parlamencie Europejskim z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba.

17 września 2014 r. - dyr. M. Kapturska wzięła udział w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa, w trakcie którego przedstawiła sprawozdanie z działalności BIWW od 01.07.2014 – 30.06.2014.

2 października 2014 r. – M. Sylla przedstawiła w Parlamencie Europejskim prezentację nt. działań i funkcjonowania BIWW uczestnikom wyjazdu studyjnego do Brukseli zaproszonym przez posła do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba.

2 października 2014 r. – dyr. M. Kapturska wzięła udział w przesłuchaniu polskiej kandydatki na unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbiety Bieńkowskiej przez członków dwóch komisji Parlamentu Europejskiego: ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO) oraz ds. przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE).

8 października 2014 r. – I. Gorczyca spotkała się w siedzibie BIWW ze studentami Wyższej Szkoły Zawodowej z Leszna, którym przedstawiła prezentację na temat działalności Biura i możliwości odbywania praktyk studenckich.

8 października 2014 r. – I. Gorczyca w siedzibie BIWW przedstawiła prezentację nt. działań i funkcjonowania BIWW uczestnikom wyjazdu studyjnego do Brukseli zaproszonym przez poseł do Parlamentu Europejskiego, A. Kozłowską-Rajewicz.

4 listopada 2014 r. – dyr. M. Kapturska wzięła udział w siedzibie BIWW w spotkaniu z członkami Komisji ds. Europejskich Parlamentu Kraju Związkowego Hesji, które poświęcone było przybliżeniu działalności BIWW oraz współpracy regionów partnerskich w ramach wspólnej siedziby.

12 listopada 2014 r. – J. Kubiak przedstawiła w siedzibie BIWW prezentację dotyczącą działalności Biura przedstawicielom z ministerstw Kraju Związkowego Hesji.

24 listopada 2014 r. – I. Gorczyca na zaproszenie kolegów z Hesji spotkała się we wspólnej siedzibie Domu Regionów z grupą stażystów niemieckich odbywających staże w Brukseli. Podczas spotkania I. Gorczyca opowiedziała o Wielkopolsce, działalności BIWW oraz współpracy z Hesją.

1 grudnia 2014 r. – dyr. M. Kapturska spotkała się w siedzibie BIWW z grupą studentów i pracowników wyjazdu studyjno-szkoleniowego z Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania. Celem spotkania było rozszerzenie wiedzy studentów z zakresu działania Biura oraz bieżących kwestii związanych z rozwojem regionów w UE.

    VII.Spotkania z partnerami - wsparcie dla wielkopolskich instytucji i organizacji oraz możliwości nawiązywania współpracy

1 lipca 2014 r. – dyr. M. Kapturska i I. Gorczyca odbyły spotkanie z Komisarzem Królowej oraz członkami zarządu prowincji Południowej Holandii w celu rozpoznania wspólnych dziedzin zainteresowania oraz możliwości współpracy i realizacji projektów w obszarze gospodarki rolnej i żywnościowej . W trakcie spotkania M. Kapturska oraz I. Gorczyca przedstawiły informacje na temat regionu pod kątem struktury i rozwoju rolnictwa, główne priorytety w tym zakresie oraz obszary możliwej współpracy.

25 sierpnia 2014 r. – I. Gorczyca odbyła spotkania w Poznaniu z przedstawicielami Departamentu Transportu i Departamentu Rolnictwa w ramach bieżącej współpracy w dziedzinie transportu i rolnictwa.

15 września 2014 r. – J. Kubiak odbyła w Poznaniu spotkanie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w związku z zakończeniem projektu CASA i możliwościach zaangażowania się Ośrodka w nowe projekty.

16 września 2014 r – J. Kubiak spotkała się z Poznaniu z przedstawicielem Poznańskiego Centrum Super Komputerowo Sieciowym – tematem była współpraca w ramach projektów unijnych oraz stworzenie życiowego laboratorium dla wielkopolskich gmin.

16 września 2014 r. – J. Kubiak odbyła spotkanie w Poznaniu z przedstawicielem Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w związku z pojawiającymi się zapytaniami belgijskich przedsiębiorców dotyczącymi możliwości współpracy.

17 września 2014 r. – J. Kubiak, za pośrednictwem COIE, spotkała się w Poznaniu z pracownikiem  "Flanders Investment and Trade" - Przedstawicielstwa Ekonomicznego i Handlowego Flandrii będącego częścią Ambasady Belgii w Polsce. Potrzeba zorganizowania spotkania wyniknęła z faktu, iż belgijscy przedsiębiorcy coraz więcej przesyłali zapytań dotyczących współpracy z wielkopolskimi firmami.

13 października 2014 r.- dyr. M. Kapturska i J. Kubiak spotkały się w siedzibie BIWWW z zastępcą dyrektora "Flanders Investment and Trade" p. Thomasem Castrelem, aby omówić możliwości współpracy w celu łączenia przedsiębiorstw z Flandrii i Wielkopolski.

17 października 2014 r.- dyr. M. Kapturska i I. Gorczyca spotkały się w siedzibie BIWW z prezesem poznańskiej firmy ASKET, Adamem Długim, która jest producentem maszyn do rozdrabniania i brykietowania biomasy niedrzewnej w  autorskiej, opatentowanej  technologii BIOMASSER. Technologia BIOMASSER jest pierwszą sprawdzoną i potwierdzoną technologią w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Komisji Europejskiej ( EU ETV). Tematem spotkania były możliwości wspierania działań firmy ASKET i możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego w ramach programów unijnych.

23 października 2014 r. – na prośbę dyr. Departamentu Gospodarki, B. Łozińskiej, I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym ubiegania się o nagrodę „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” 2016, ustanowionej przez Komitet Regionów we współpracy z Komisją Europejską. Po spotkaniu sporządzona została szczegółowa notatka informacyjna, która została przekazana do DG.

6 listopada 2014 r. – I. Gorczyca spotkała się z przedstawicielem biura regionalnego Akwitanii odpowiedzialnej za kontakty z Agencją ds. Współpracy Międzynarodowej Regionu Akwitanii (INTERCO Aquitaine), z inicjatywy której zostało zorganizowane spotkanie w Brukseli z dyrektorem Stowarzyszenia Europejskich Regionów w sektorze owoców i warzyw (AREFLH), panem Jacquem Dasquem w dn. 14 listopada 2014. Spotkanie miało na celu zbadania możliwości nawiązania współpracy producentów sektora owocowo-warzywnego z Akwiatnii i Wielkopolski. I. Gorczyca przygotowując się do spotkania była w kontakcie z przedstawicielem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    VIII.Kontakty z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE

Pracownicy BIWW uczestniczyli w wielu innych seminariach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Komitet Regionów, Komisję Europejską oraz posłów w Parlamencie Europejskim. Istotne informacje na temat tych wydarzeń i związanych z nimi inicjatyw były przekazywane do województwa lub zamieszczane na stronie internetowej biura.

    Spotkanie nt. wielopoziomowego zarządzania i umów partnerstwa na lata 2014 – 2020

5 marca 2014 r. w Brukseli, w Gabinecie komisarza UE ds. polityki regionalnej i miejskiej Johannesa Hahna, zorganizowano spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami kilku regionów europejskich, poświęcone kwestiom wielopoziomowego zarządzania oraz przygotowania umów partnerstwa na lata 2014-2020. W wydarzeniu wzięła udział dyrektor M. Kapturska.

Spotkanie zostało zorganizowane na potrzeby raportu w sprawie stosowania zasady partnerstwa przez rządy krajów członkowskich UE wobec władz regionalnych, w procesie przygotowywania umów partnerstwa i programów operacyjnych oraz ich negocjacji z Komisją Europejską. Dyskusję poprowadził doradca komisarza ds. wielopoziomowego zarządzania Luc Van den Brande, któremu powierzono przygotowanie dokumentu.

Proces przygotowania i konsultacji dokumentów strategicznych 2014-2020 w poszczególnych krajach nakreślili przedstawiciele Katalonii (Hiszpania), Bretanii i Ile-de-France (Francja), Berlina i Nadrenii Północnej Westfalii (Niemcy), Kornwalii (Wielka Brytania), Puglii ( Włochy), Skane (Szwecja) i Wielkopolski.

    Seminarium Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania w Parlamencie Europejskim

7 kwietnia 2014 r. na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Przewodniczący Lech Dymarski wziął udział w charakterze mówcy w Forum Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania, które odbyło się w Parlamencie Europejskim. W wydarzeniu udział wzięli również Radca Minister Andrzej Babuchowski reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy UR, Zbigniew Fąfara odpowiedzialny za Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, Monika Kapturska, Dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli oraz przedstawiciele LGD z prawie całej Wielkopolski. Dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na tym jak będzie wyglądał Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w obecnej perspektywie finansowej, a zwłaszcza jak zmieni się inicjatywa Leader. Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania, na podstawie zatwierdzonych Lokalnych Strategii Rozwoju.

    Debata w Parlamencie Europejskim nt. budżetu unijnego

BIWW zaangażowało się w promocję debaty pt. BIWW zaangażowało się w promocję debaty pt. "Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: Czy budżet UE zmieni się po wyborach do Parlamentu Europejskiego? ”( MFF 2014-2020: Will the EU budget priorities change after the EP elections?), która odbyła się 8 kwietnia 2014 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy posłanki Sidonii Jędrzejewskiej w ramach promocji książki pod redakcją posłanki "EU Budget 2014-2020 for Poland: How to Use EU Funds Effectively?". Publikacja powstała po konferencji zorganizowanej w kwietniu 2013 roku we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W debacie udział wzięli posłowie do Parlamentu Europejskiego: Alain Lamassoure - przewodniczący Komisji Budżetowej, Jan Mulder - członek Komisji Budżetowej oraz Jan Olbrycht - członek Komisji Rozwoju Regionalnego. W wydarzeniu uczestniczyła dyrektor BIWW, M. Kapturska.

10 września 2014 r. dyr. M. Kapturska spotkała się z poseł do Parlamentu Europejskiego, Agnieszką Rajewską-Kozłowicz. Tematem spotkania było przedstawienie działalności Biura oraz możliwości współpracy w najbliższej kadencji.

    IX.Działania komunikacyjne BIWW

    1.Strona internetowa BIWW

W roku 2014 r. na stronie internetowej BIWW ukazały się 133 artykuły w języku polskim oraz 72 informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów w ramach programów UE. Artykuły dotyczą najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE i aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym, przedstawiają aktualności na temat polityki i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, a także programy finansujące projekty w różnych dziedzinach tematycznych.

Strona istnieje również w angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji językowej. W 2014 r. miała ona ponad 30 000 odsłon i korzystało z niej prawie 11 000 użytkowników.

    2.Biuletyny informacyjne (newslettery)
    3.Media społecznościowe

Za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego w 2014 r. rozesłano 214 informacji. Są one przede wszystkim skierowane do wielkopolskich instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, ale również do organizacji partnerskich z innych krajów UE.

BIWW prowadzi dwa profile organizacji na portalu społecznościowym Facebook. Pierwszy z nich – „Biuro Wielkopolski w Brukseli” przekazuje najbardziej aktualne informacje Brukseli na temat wydarzeń na forum unijnym i jest skierowany przede wszystkim do użytkowników z regionu. Drugi – „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest wirtualnym forum dla Wielkopolan mieszkających i pracujących w Brukseli. Ma on na celu promocję wielkopolskich wydarzeń oraz promowanie ściślejszej współpracy Wielkopolan reprezentujących różne instytucje z BIWW.

Profil „Biura Wielkopolski w Brukseli” ma 383 użytkowników, a „Klub Wielkopolan w Brukseli” 195 użytkowników. Administratorami obu profili są: dyr. M. Kapturska oraz J. Kubiak.

    4.Cykl informacyjny w „Monitorze Wielkopolskim”

W 2014 r. BIWW już po raz drugi współpracował z „Monitorem Wielkopolskim” przy publikacji całorocznego cyklu artykułów. Seria informacyjna „Pomysły z Wielkopolski – pieniądze z Brukseli” była poświęcona możliwościom uzyskiwania dofinansowania unijnego w ramach naborów do programów w rozpoczynającej się perspektywie finansowej 2014-2020. Cykl skierowany był do potencjalnych beneficjentów programów w Wielkopolsce, tzn. samorządów, uczelni wyższych, przedsiębiorstw, organizacji kultury i organizacje pozarządowe.

W kolejnych odsłonach cyklu przedstawione zostały następujące programy unijne: Horyzont 2020, Erasmus +, Europa dla Obywateli, Kreatywna Europa, COSME, Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), Interreg Europe oraz Program LIFE. Artykuły pojawiały się w „Monitorze Wielkopolskim” w okresie kwiecień - grudzień 2014 r. oraz na stronie internetowej BIWW. Autorką tekstów jest J. Kubiak z BIWW.

    5.Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW oraz przesyłane newsletterem, w częstotliwości zależnej od aktualnych naborów wniosków w programach unijnych oraz propozycji projektowych otrzymywanych od partnerów. W roku 2014 r. BIWW opublikował 72 ogłoszenia dot. poszukiwań partnerów do projektów, które obejmowały propozycje projektowe skierowane do podmiotów z Wielkopolski oraz ogłoszenia instytucji i organizacji z naszego województwa poszukujących partnerów z innych krajów UE.

Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów. W roku 2014 r. otrzymaliśmy 259 zgłoszeń potencjalnych partnerów z Wielkopolski do projektów unijnych.

Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach mających na celu przedstawienie propozycji projektów przez partnerów z innych regionów, a następnie kontaktowali się bezpośrednio z podmiotami w województwie zajmującymi się tematyką związaną z danym projektem, przekazując im informacje o projektach i profilu poszukiwanych partnerów umożliwiając im tym samym przystąpienie do projektu.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych naborów wniosków w programach unijnych, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

Koordynacją publikacji naborów wniosków oraz zaproszeń do projektów, kontaktami z podmiotami zainteresowanymi możliwością przystąpienia do projektów oraz informowaniem potencjalnych beneficjentów zajmuje się J. Kubiak.