ROK 2013

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego

Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2013 roku


Wydarzenia – konferencje, seminaria, spotkania

1. Klub Wielkopolan wita nowego Stałego Przedstawiciela RP przy UE

5 marca 2013 r. w siedzibie biura Wielkopolski, odbyło się kolejne spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli, którego gościem był Marek Prawda, od kilku miesięcy pełniący misję Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Pan Marek Prawda sprawował wcześniej funkcję ambasadora Polski w Niemczech i Szwecji. Głównymi tematami rozmów były unijne negocjacje budżetowe na lata 2014-2020, w których ambasador aktywnie uczestniczy od jesieni ubiegłego roku oraz stosunki polsko-niemieckie.

W swoich wypowiedziach pan ambasador podkreślał pozytywny wizerunek Polski w UE, która coraz bardziej umacnia swoją pozycję lidera „nowych” państw członkowskich oraz tzw. grupy „przyjaciół spójności”. Nasz kraj jest również pozytywnym przykładem wykorzystywania środków w ramach unijnej polityki spójności, a jego wejście do strefy euro jest oczekiwane przez kraje zachodnie. Pan ambasador wspomniał także o emocjonujących rozmowach w kuluarach Rady Europejskiej, towarzyszących ostatnim negocjacjom Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 – prawdopodobnie ostatniego tak szczodrego budżetu UE.

Dużym zainteresowaniem zgromadzonych Wielkopolan cieszył się temat stosunków Polski z  naszym zachodnim sąsiadem.  W dyskusji, prócz wielkiej polityki, pojawiały się również kwestie przełamywania stereotypów czy sprawy związane z udrożnieniem połączeń kolejowych pomiędzy Poznaniem, Szczecinem i Wrocławiem a  Berlinem. Poruszono także problem ratowania Grecji z kryzysu, w czym Niemcy odegrali szczególną rolę. Wielkopolanie pytali też ambasadora o promocję obejmowania stanowisk w instytucjach UE przez Polaków, których odsetek na stanowiskach kierowniczych jest nadal bardzo niski.

Po oficjalnej części spotkania, Wielkopolanie mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z ambasadorem Prawdą, a także wymiany opinii na temat poruszanych podczas debaty kwestii.

2. Promocja polskiej turystyki i produktów regionalnych dla belgijskiego biznesu

16 marca 2013 r. w prestiżowym Klubie Golfowym Château de la Tournette koło  Brukseli, odbył się po raz pierwszy turniej o nazwie „Polish Day”. Wydarzenie, które zgromadziło belgijską elitę biznesu, było okazją do promocji Polski poprzez prezentację ofert turystycznych i produktów regionalnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ambasador RP w Brukseli Artur Harazim, który osobiście wręczył nagrody zwycięzcom turnieju. W wydarzenie zaangażowały się również przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli, Polska Organizacja Turystyczna oraz Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP. 

Biuro Wielkopolski w Brukseli aktywnie włączyło się w inicjatywę, przybliżając Belgom kulturę i  turystykę regionu. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazał na tę okazję ręcznie robione kosze wiklinowe z produktami regionalnymi, stanowiące nagrody w turnieju. Jednym ze sponsorów turnieju była również Kompania Piwowarska z Poznania.

W ramach przygotowań do turnieju odbyły się 3 spotkania organizacyjne: 4 lutego, 15 lutego oraz 15 marca. Wydarzenie podsumowano 22 marca 2013 r. w siedzibie BIWW.

W 2014 roku planuje się zorganizowanie kolejnej edycji imprezy.

3. Konferencja „Europa 2020, Regionalne Strategie Innowacji i przyszłe możliwości finansowania”

17 kwietnia 2013 r. odbyła się konferencja pt.” Europa 2020, Regionalne Strategie Innowacji i przyszłe możliwości finansowania”, zorganizowana przez Wielkopolskę, wspólnie z parterami z sieci regionów EU2020, sieci ERRIN i projektu RIM Plus. Wśród zaproszonych mówców znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, regionów europejskich, think tanku European Policy Centre oraz grupy Technopolis. W konferencji udział wzięło ponad 150 uczestników reprezentujących regiony oraz instytucje europejskie. Wydarzenie stanowi jedną z imprez, które Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli zorganizowało w tym roku w ramach 10-lecia swej działalności.

Głównymi tematami konferencji były m.in.: zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, lepsze powiązanie nauki z potrzebami rynku oraz rola regionów w rozwijaniu innowacji.

Wielkopolskę reprezentowała pani Elżbieta Książek, członek Zarządu Fundacji UAM i z-ca dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, która zaprezentowała założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010 – 2020. Dokument został wypracowany w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych we wszystkich subregionach województwa. Strategia koncentruje się na siedmiu obszarach kluczowych z punktu widzenia regionu: innowacjach w administracji, kulturze, przedsiębiorstwach, instytucjach otoczenia biznesu, edukacji, mobilizacji współpracy nauki z gospodarką, oraz na  tworzeniu proinnowacyjnego samorządu lokalnego.

Uczestnicy debaty podkreślali, że przy wdrażaniu strategii Europa 2020 i tworzeniu regionalnych strategii innowacji należy się skupiać przede wszystkim na zrównoważonym wzroście gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu. Ważne jest, aby polityki wdrażane na poziomie krajowym czy samorządowym tworzyły ten wzrost, a nie były strategiami tworzonymi w oderwaniu od rzeczywistości. Obecnie dużym problemem jest przekładanie osiągnięć naukowych na działania w praktyce. „Aby wypełnić tą lukę Europa potrzebuje pionierskich regionów, które będę prekursorami w implementacji strategii Europa 2020” mówił Markku Markkula, członek Komitetu Regionów, przewodniczący Grupy Zadaniowej Europa 2020 EPL/Komitet Regionów. Europejskie samorządy muszą wdrażać regionalne ekosystemy innowacji, w których partnerzy publiczni, prywatni i przedstawiciele trzeciego sektora będą ze sobą współpracować.   Duże znaczenie ma również podejście ponadregionalne, pozwalające na spójny rozwój kilku przylegających do siebie jednostek terytorialnych, a także wykorzystanie wskaźników, które umożliwiają weryfikację skuteczności podejmowanych działań.

4. Wizyta studyjna samorządowców z WOKISS

W dniach 13 - 16 maja 2013 r., w ramach współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu z Departamentem Programów Obszarów Wiejskich UMWW, Brukselę odwiedziła grupa samorządowców z Wielkopolski - burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad, skarbnicy oraz radni. Program trzydniowej wizyty przygotowało i zorganizowało Biuro Wielkopolski w Brukseli.

Wydarzenie odbyło się pod hasłem: „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2013 roku”.

Wizyta studyjna rozpoczęła się 14 maja od spotkania z dyr. BIWW, Moniką Kapturską, która przedstawiła działalność biura Wielkopolski w Brukseli oraz omówiła przygotowany program pobytu. Następnie uczestnicy wizyty spotkali się z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Witoldem Willakiem, zastępcą dyrektora Wydziału ds. Polski. Głównymi tematami spotkania były nowe elementy polityki spójności: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Zintegrowane Działania na Rzecz Zrównoważonego, Rozwoju Obszarów Miejskich, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz fundusze strukturalne w województwie wielkopolskim i możliwości rozwojowe dla gmin i powiatów. Tego samego dnia samorządowcy wysłuchali prezentacji Paulo Gouveia, dyrektora do spraw ogólnych i Oana Neagu, doradcy ds. polityki w Copa Cogeca (europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze) nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej perspektywie finansowej oraz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 -2020.

15 maja 2013 r. grupa odbyła spotkania w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej z pracownikami Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności oraz Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Radcy z Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności: J. Held, K.Kasprzyk i M.Załęska przybliżylistan negocjacji pakietu polityki spójności na poziomach Unii Europejskiej oraz krajowym, konsekwencje dla polskich władz samorządowych zmian w polityce spójności w kolejnej perspektywie, przygotowania do okresu 2014-2020 czyli negocjacje programów operacyjnych z rządem i Komisją Europejską.

Pierwszy Sekretarz Daria Iwaniuk oraz radcy: Krystian Kęciek i Katarzyna Siekierska z Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa omówili stan negocjacji i przyszły kształt Wspólnej polityki Rolnej na 2014-2020 oraz perspektywy dla polskich samorządowców w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Wielkopolscy samorządowcy mieli też możliwość przedstawienia swoich postulatów podczas spotkania z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, DG AGRI, Zbigniewem Fąfarą.

Wizyta zakończyła się 16 maja 201 3 r. odwiedzeniem Parlamentu Europejskiego, które było możliwe dzięki biuru europosła Andrzeja Grzyba. Pan poseł spotkał się z grupą i przedstawił stanowisko Parlamentu Europejskiego w kwestii Wspólnej Polityki Rolnej i Obszarów Wiejskich oraz polityki spójności. Za organizację wizyty studyjnej odpowiadały Małgorzata Sylla oraz Izabela Gorczyca z BIWW.

5. Inauguracja Domu Regionów w Brukseli
 

5 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie nowej siedziby czterech regionów partnerskich Hesji, Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski. W inauguracji wzięli udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z premierem Hesji oraz prezydentami Akwitanii i Emilii-Romanii.Nowa siedziba czterech przedstawicielstw regionalnych przy Unii znajduje się w samym sercu dzielnicy europejskiej, w pobliżu Parlamentu Europejskiego i innych  instytucji unijnych. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

Podczas oficjalnej ceremonii  Marszałek Woźniak podkreślił, że moment otwarcia nowej siedziby jest dla Wielkopolski bardzo znaczący; przypada bowiem na 10-lecie jej obecności w Brukseli. W październiku 2003 r., dzięki zaproszeniu Hesji, Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego rozpoczęło swoją działalność w budynku, w którym od kilku lat współpracowały trzy regiony z Niemiec, Włoch i Francji. Marszałek podziękował heskim partnerom za udzielone wsparcie, podkreślając jednocześnie, że funkcjonowanie pod jednym dachem z trzema silnymi zachodnioeuropejskimi regionami umożliwiło Wielkopolsce korzystanie z ich wiedzy i doświadczeń, a obecnie jest najlepszym narzędziem wspólnego działania w sercu Unii Europejskiej.

W historycznym momencie otwarcia nowej międzyregionalnej siedziby, Województwo Wielkopolskie reprezentowali również Przewodniczący SejmikuLech Dymarski, przedstawiciele grup politycznych sejmiku: Rafał Żelanowski (PO), Franciszek Marszałek (PSL), Marek Sowa (PIS) i Kazimierz Pałasz (SLD) oraz wielkopolscy europosłowie Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Marek Siwiec i Konrad Szymański.

Polskę reprezentowali m.in. Stały Przedstawiciel RP przy UE Marek Prawda oraz Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Harazim.

Inauguracja rozpoczęła się uroczystym zawieszeniem flag na dachu nowego Domu Regionów oraz konferencją szefów regionów partnerskich, podczas której potwierdzono wolę dalszej współpracy i zacieśniania wzajemnych stosunków. Głównym punktem programu było jednak wieczorne wydarzenie, które zgromadziło ponad 1000 gości, w tym ambasadorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli innych instytucji UE, Komitetu Regionów, biur regionalnych oraz osób współpracujących z regionami-gospodarzami.

6. Forum gospodarki komunalnej dla samorządów krajów Partnerstwa Wschodniego

26 czerwca 2013 r. przedstawicielstwo Wielkopolski w Brukseli we współpracy z Komitetem Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowało forum „Rozwój miast i regionów europejskich w kontekście gospodarki komunalnej. Perspektywy współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego”. Spotkanie dotyczyło szeroko pojętej polityki miejskiej i programów współpracy dla wschodnich sąsiadów UE, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki komunalnej. Do wystąpienia zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej z DG Development oraz Parlamentu Europejskiego.

Podczas forum poruszono m.in. kwestie utworzenia platformy współpracy w  sektorze komunalnym, skupiającej się na jego transformacji, modernizacji i monitoringu oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Dyskutowano także o możliwościach prowadzenia wspólnych projektów w ramach programów UE (ENPI) oraz Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej, a także podjęcia wspólnych inicjatyw z Europejskim Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Świadczących Usługi Publiczne w Brukseli, który jest ponadnarodowym parterem KIG. Na zakończenie spotkania Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej przedstawił propozycje konkretnej współpracy z samorządami państw objętych Partnerstwem Wschodnim po roku 2013.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, a lista uczestników objęła nie tylko zaproszonych przedstawicieli ambasad Armenii, Mołdawii, Gruzji i Ukrainy, ale również delegacje samorządowe z obwodu rówieńskiego i wołyńskiego, w tym wicegubernatora oraz burmistrzów miast. W forum wzięła również udział zastępca szefa misji Ukrainy przy UE Natalia Riabtseva.

Zainteresowanie inicjatywą Wielkopolski i KIG wyraził też mer Lwowa Andrij Sadowy. Ponieważ nie mógł wziąć udziału w samym wydarzeniu, spotkał się dwa dni wcześniej w siedzibie BIWW z dyrektor M. Kapturską w celu omówienia możliwości współpracy oraz realizacji projektów w zakresie polityki miejskiej i gospodarki komunalnej.

Ze strony BIWW, osobą odpowiedzialną za organizację forum była Joanna Kubiak. W następstwie wydarzenia 22 lipca spotkała się, wraz z przedstawicielem Euroregionu „Dniester”, z pracownikami Komisji Europejskiej ws. możliwości uczestnictwa w programach UE dla Euroregionu oraz ewentualnego wsparcia ze strony polskiej.

7. Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów w Poznaniu \

28 czerwca 2013 r. w Poznaniu odbyło się II Posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów poświęcone doświadczeniom i perspektywom udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego. Wydarzenie uzyskało patronat honorowy Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz dzięki - staraniom BIWW - Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) Komitetu Regionów. BIWW zaangażowane było także w przygotowania do konferencji: wspierało BWM w przygotowaniu programu wydarzenia oraz pozyskaniu mówców, pośrednicząc w kontaktach z Parlamentem Europejskim, gabinetem Komisarza UE ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa Štefana Füle, Komitetem Regionów oraz Ambasadorem UE na Ukrainie Janem Tombińskim.

8. Klub Wielkopolan dyskutuje o projekcie „Wielkopolska: Rewolucje”

18 września odbyło się kolejne spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli. Głównym tematem wieczoru była prezentacja projektu „Wielkopolska: Rewolucje”.Jest to projekt prowadzony od dwóch lat z dużym sukcesem przez urząd marszałkowski. Ma na celu promocję i tworzenie wydarzeń kulturalnych na terenie miast i wsi regionu, często z udziałem społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cechuje go nowatorskie podejście do kwestii odbiorców i twórców kultury.

Założenia oraz program „Wielkopolska: Rewolucje” przedstawiły podczas spotkania dyrektor departamentu kultury wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego Agata Grenda, kuratorka projektu Agata Siwiak oraz kierownik projektu Małgorzata Kempa.

Wagę włączania społeczności lokalnych w tego typu inicjatywy kulturalne, podkreślił podczas spotkania europoseł Andrzej Grzyb, który zaznaczył, że małe miejscowości i wsie dysponują ogromnym potencjałem w zakresie rozwoju różnych form kultury. Projekt „Wielkopolska: Rewolucje” spotkał się z dużym zainteresowaniem Klubowiczów, którzy w rozmowach podczas drugiej części wieczoru podkreślali jego awangardowy charakter i znaczenie aktywizowania całego regionu w zakresie tworzenia kultury.

9. 11-ty Tydzień Regionów i Miast – OPEN DAYS 2013

Europejski Tydzień Regionów i Miast przypadł na ważny moment, kiedy to Parlament Europejski oraz Rada dopracowywały ostatnie kwestie związane z budżetem 2014-2020, który ma wydobyć Europę z kryzysu. O tym jak przygotować się do skutecznego wdrożenia funduszy wspierających wzrost gospodarczy rozważali zgromadzeni podczas OPEN DAYS przedstawiciele świata naukowego, instytucji unijnych, oraz politycy i praktycy z regionów i miast.

W ciągu 4 dni (7-10 października) odbyło się ponad 100 warsztatów, debat i seminariów, podczas których wymieniano się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie innowacyjności, badań, wspierania przedsiębiorczości, wdrażania polityk i inicjatyw unijnych oraz współpracy międzynarodowej.

Biuro Wielkopolski w Brukseli zorganizowało z partnerami z Irlandii Północnej, Włoch, Polski, Holandii i Turcji debatę „Regiony na rzecz produktywnego i zrównoważonego rolnictwa” z udziałem m.in. przedstawicielki Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania dr Joanny Witczak. Podczas wydarzenia, które odbyło się 8 października, podkreślano, że rolnictwo stoi przed dużym wyzwaniem ponieważ z jednej strony w Europie jest coraz mniej ziem pod uprawy, a z drugiej zapotrzebowanie na żywność stale się zwiększa ze względu na wzrost liczby ludności na świecie. Obydwa te czynniki powodują, że w tym sektorze innowacje odgrywają niezwykle ważną rolę. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i samorządów przedstawili strategie i działania podejmowane w celu wpierania rozwoju sektora rolno-spożywczego. Dr Witczak podkreśliła, że Wielkopolska jest jednym z najważniejszych polskich regionów rolniczych. Przedstawiła również proces rozwoju sektora żywności organicznej, który w Polsce - w przeciwieństwie np. do Wielkiej Brytanii, jest w fazie dynamicznego wzrostu. Członkiem konglomeratu organizującego wydarzenie ze strony BIWW była Izabela Gorczyca, która uczestniczyła w serii spotkań przygotowawczych.

8 października w seminarium „Mobilność obywateli i biznesu w regionach i miastach” wystąpił Zbigniew Palenica, członek zarządu wielkopolskiej firmy Solaris. Wydarzenie zostało zorganizowane w Komitecie Regionów przez grupę Europejskiej Partii Ludowej. Debata koncentrowała się wokół wspólnego rynku i wdrażania zasad swobodnego przepływu osób i towarów. Jako przykłady ich realizacji mówcy przytaczali inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu pobudzanie wzrostu zatrudnienia czyli Europejski Portal Mobilności Zawodowej – EURES oraz możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości, z których korzysta właśnie SOLARIS. Ta Wielkopolska firma produkująca autobusy miejskie, międzymiastowe oraz trolejbusy i tramwaje tylko 20% produkcji przeznacza na rynek Polski. Większość swoich pojazdow eksportuje do państw Unii Europejskiej, z czego największa część trafia na rynek niemiecki.

Na OPEN DAYS przedstawiono również dobre praktyki Wielkopolski we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE (instrument zwrotny kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców). Podczas warsztatu „Instrumenty finansowe w polityce spójności w latach 2014-2020” wystąpił Radosław Krawczykowski, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego. W Wielkopolsce wsparcie finansowe w ramach JEREMIE uzyskało w sumie 5000 firm, udało się również stworzyć 3000 dodatkowych miejsc pracy. R. Krawczykowski zaapelował do Komisji Europejskiej, aby punktem odniesienia dla perspektywy 2014-2020 były doświadczenia zgromadzone w  obecnym okresie programowania. Pozwoli to na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie środków w nowej perspektywie finansowej.

Podczas OPEN DAYS odbyła się również sesja plenarna Komitetu Regionów, w której uczestniczył Marszałek Marek Woźniak oraz Zgromadzenie Ogólne Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE z udziałem Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka. Oba wydarzenia są przedstawione w dalszych częściach sprawozdania.

10. Dni Belgijskie w Poznaniu

W dniach 22 października – 15 listopada Belgijska Izba Gospodarcza (BCC) we współpracy z Ambasadą Belgii w Warszawie oraz przedstawicielstwami ekonomicznymi Regionów: Brukseli, Flandrii i Walonii zorganizowała kolejną edycję Dni Belgijskich, które odbyły się w Warszawie i Poznaniu.

W ramach tego przedsięwzięcia Biuro Wielkopolski w Brukseli współorganizowało konferencję „Sharing Experiences on Logistics” („Dzielenie się doświadczeniami w logistyce”), która odbyła się w czwartek, 24 października br. w siedzibie IBB Andersia Hotel w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Poza BIWW, współorganizatorami wydarzenia były: Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COiE), Miasto Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oraz Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Podczas pierwszej części konferencji, goście mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat bieżących wyzwań i perspektyw rozwoju logistyki oraz transportu w Wielkopolsce a także całej Polsce. Następnie, w drugim panelu, uczestnicy dyskutowali nt. transportu intermodalnego. Na zakończenie organizatorzy przygotowali specjalne miejsca na dwustronne spotkania biznesowe (B2B) pomiędzy potencjalnymi partnerami. Konferencja była zatem okazją do nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń między polskimi i belgijskimi inwestorami z sektora logistyki oraz transportu.

Dni Belgijskie obejmowały wiele różnych spotkań w wymiarze zarówno kulturalnym jak i biznesowym. W ramach poznańskiego programu - m.in. Business Mixer, który był doskonałą okazją do poszerzenia swojej sieci kontaktów biznesowych, gala dla lokalnych przedsiębiorców i władz, a wieczorem koncert flamandzkiej pianistki Inge Spinette i polskiej śpiewaczki operowej, Kingi Borowskiej. Po raz pierwszy w Poznaniu zorganizowano Festiwal Filmów Belgijskich.

11. Wideokonferencja poświęcona wspieraniu przedsiębiorczości w regionach

Brukselskie przedstawicielstwa Wielkopolski, Emilii-Romanii, Hesji i Akwitanii w dn. 18 listopada 2013 r. zorganizowały po raz pierwszy wspólną wideokonferencję z Brukseli z partnerami w regionach. Jej tematem było wspieranie przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przy wykorzystaniu wsparcia i finansowania oferowanego przez Unię Europejską. Wydarzenie odbyło się w przedstawicielstwie czterech regionów w Brukseli, skąd zaproszeni mówcy łączyli się na żywo z ekspertami znajdującymi się w Poznaniu, Bolonii, Wiesbaden i Bordeaux. Ten pilotażowy projekt jest jedną ze wspólnych inicjatyw organizowanych pod hasłem „Cztery regiony, jedna siedziba”.

Uczestnicy wideokonferencji w czterech regionach – w przypadku Wielkopolski partnerem był Poznański Park Naukowo-Techniczny - mieli okazję zapoznać się z nowymi programami i inicjatywami UE, które zaczną być wdrażane od początku 2014 r. przedstawionymi przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Dr Bernd Reichert, odpowiedzialny w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji za badania i MŚP zapoznał uczestników z nowym programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, a Maria Pia Vigliarolo z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przedstawiła prezentację poświęconą programowi na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP – COSME. Ostatni z mówców, Patrice Liauzu wystąpił w imieniu dwóch partnerów tj. Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przedstawiając oferowane przez nie możliwości innowacyjnego finansowania MŚP. Słuchacze zebrani w czterech regionach mieli nie tylko okazję do wysłuchania prezentacji, ale także przeprowadzenia dyskusji z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za wymienione programy.

Cztery partnerskie regiony w Brukseli planują w przyszłym roku zorganizować kolejne wspólne wideokonferencje. Dzięki tej inicjatywie w bezkosztowy sposób partnerzy w regionach będą mieli bezpośredni dostęp do fachowej wiedzy przedstawicieli instytucji unijnych w Brukseli.

Osobą odpowiedzialną za organizację wideokonferencji ze strony BIWW była Izabela Gorczyca, która uczestniczyła w serii spotkań przygotowujących to wydarzenie.

12. IV edycja Dnia św. Marcina w Brukseli

28 listopada odbyła się czwarta edycja Dnia Świętego Marcina w Brukseli. Wydarzenie otworzył Marszałek Marek Woźniak witając blisko pięćset osób, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, instytucji unijnych oraz europejskich regionów.

Jak co roku, ogromną popularnością cieszyły się pieczone na miejscu rogale świętomarcińskie. Zostały one, jako pierwsza specjalność z naszego regionu, wpisane do unijnego rejestru produktów o chronionym oznaczeniu geograficznym, stając się prawdziwym symbolem kulinarnym Wielkopolski. Dzień św. Marcina w Brukseli był również okazją do prezentacji innych wielkopolskich produktów regionalnych. Tym razem specjały przygotowane na bazie tradycyjnych receptur i lokalnych surowców zapewniła Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” przy wsparciu z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Organizowany od czterech lat Dzień Świętego Marcina jest największą imprezą promocyjną Wielkopolski w Brukseli. Każdego roku przyciąga setki gości reprezentujących różne instytucje, pochodzących z całej Europy i przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności naszego regionu i jego tradycji w Unii Europejskiej. Tegoroczna impreza wpisała się również w 10. rocznicę istnienia przedstawicielstwa Wielkopolski w Brukseli.

13. Koncert na 20-lecie współpracy międzyregionalnej z Dolną Saksonią

Koncert Bożonarodzeniowy, który miał miejsce 10 grudnia w kościele Notre-Dame du Sablon w samym centrum Brukseli, stanowił ostatni akcent całorocznych obchodów 20-tej rocznicy współpracy Wielkopolski, Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii. Wydarzenie zostało organizowane przez przedstawicielstwa trzech regionów partnerskich przy Unii Europejskiej. Wielkopolskę reprezentował Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski.

Zgromadzeni w kościele Notre-Dame du Sablon goście, reprezentanci europejskich samorządów, instytucji unijnych oraz placówek dyplomatycznych mieli okazję wysłuchać utworów muzycznych zaprezentowanych przez poznański „Diverso Quartet" i „Hanowerski Chór Chłopięcy" oraz obejrzeć wystawę „Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku". Przedstawiciele trzech regionów przypomnieli też zebranym gościom 20 lat wspólnej historii oraz podejmowane w tym czasie inicjatywy i działania.

W ramach obchodów dwudziestolecia partnerstwa Dolnej Saksonii, Wielkopolski i Dolnego Śląska przygotowano wiele imprez okolicznościowych. Poprzez organizację koncertu w Brukseli regiony partnerskie chciały również podkreślić dążenie do realizacji perspektywy europejskiej: „Jesteśmy partnerami we wspólnym europejskim domu." Kraj Związkowy Dolnej Saksonii oraz ówczesne województwa poznańskie i wrocławskie podpisały deklaracje o współpracy międzyregionalnej w kwietniu 1993 r.

II. Współpraca z regionami zagranicznymi

1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-RomaniiAkwitanii

Spotkania regionów przemysłowych

Spotkania grupy zajmującej się tematyką regionów przemysłowych odbywają się od października 2012 r. 11 kwietnia 2013 r. gościem specjalnym spotkania był niemiecki poseł do Parlamentu Europejskiego, Berndt Lange. Uczestnicy spotkania wymienili się informacjami nt. rozwoju przemysłu i problemów na jakie napotykają się w swoich regionach. Biuro Wielkopolski reprezentowała na spotkaniu Małgorzata Sylla.

Jednym z efektów prac jest opisana w poprzedniej części sprawozdania wideokonferencja dot. wsparcia przedsiębiorczości w regionach, która odbyła się 18 listopada. Pracownik BIWW, Izabela Gorczyca, która jest zaangażowana w prace grupy, uczestniczyła w spotkaniach przygotowujących wydarzenie w dniach: 27 lipca, 7 sierpnia, 30 września, 15 i 21 października, 8 i 14 listopada.

Spotkania dyrektorów czterech regionów Domu Regionów

W ramach współpracy z regionami partnerskimi odbyły się spotkania dyrektorów biur w dniach: 30 stycznia, 11 marca, 22 marca, 12 kwietnia, 29 kwietnia, 8 maja, 13 maja, 4 czerwca, 17 września, 15 października oraz 22 listopada.Przedmiotem spotkań były przygotowania do inauguracji nowej siedziby Domu Regionów, która odbyła się 5 czerwca 2013 r. oraz inne wspólne inicjatywy.

Prezentacje dla grup przyjeżdżających na zaproszenie regionów partnerskich

Na prośbę regionów partnerskich, przedstawiciele BIWW prowadzą prezentacje dotyczące Wielkopolski, poszczególnych projektów i inicjatyw oraz działalności samego biura. 1 oraz 8 lutego 2013 r. przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak spotkała się ze studentami politologii i prawa z Akwitanii na temat działalności biura Wielkopolski w Brukseli.

3 lipca dyrektor Monika Kapturska, wspólnie z innymi dyrektorami biur partnerskich, brała udział w spotkaniu z posłami do heskiego Landtagu na temat współpracy dwustronnej pomiędzy Hesją, a poszczególnymi regionami partnerskimi.

7 października Joanna Kubiak przedstawiła działalność BIWW stażystom z Niemiec, którzy odbywają staże w instytucjach europejskich oraz niemieckich przedstawicielstwach przy UE. Spotkanie zostało zorganizowane przez biuro Hesji.

6 listopada Izabela Gorczyca przedstawiła działalność BIWW grupie studentów z 3 regionów partnerskich: Akwitanii, Hesji i Wielkopolski.

2. Współpraca z przedstawicielstwami landów niemieckich

Współpraca z Brandenburgią

21 października Izabela Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez przedstawicielstwo landu Brandenburgii dla regionów zaangażowanych w inicjatywę „Partnestwo Odry”. Celem spotkania było przedyskutowanie możliwości wspólnej organizacji wydarzenia upamiętniającego 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

20-lecie współpracy z Dolną Saksonią

Z okazji 20-tej rocznicy współpracy Wielkopolski, Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii, przedstawicielstwa trzech regionów zorganizowały koncert bożonarodzeniowy, podczas którego przypomniano o 20 latach wspólnej historii oraz podejmowanych w tym czasie inicjatyw i działania. Wydarzenie to zostało omówione na str. 12.

W celu przygotowania wydarzenia w ciągu roku dyrektor BIWW, Monika Kapturska odbyła serię spotkań z dyrektor biura Dolnego Śląska w Brukseli, Ewą Woods oraz wicedyrektor brukselskiego przedstawicielstwa landu Dolna Saksonia Sabine Zanthier.

3. Inne spotkania

6 lutego 2013 r. – I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z regionalnymi ekspertami z Chorwacji, dla których przygotowała prezentację na temat wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym.

19 marca 2013 r. - w siedzibie BIWW odbyło się międzynarodowe spotkanie z udziałem przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich UMWW podsumowujące     zakończenie projektu „ENNEREG - Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii w Europie” współfinansowany przez program Inteligentna Europa- program dla Europy.

III Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi

Wspólne wydarzenia i projekty

Przedstawiciele BIWW przygotowywali prezentacje dla grup goszczących w Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów (patrz wyżej).

W 2013 r. biuro Wielkopolski w Brukseli kontynuowało bliską współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi i przedstawicielstwami polskich regionów.

12 czerwca 2013 r. przedstawiciele BIWW wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym dla polskich regionów w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z Karoliną Kierońską, na temat bieżącego stanu negocjacji nad pakietem rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020.

W II. półroczu 2013 r. głównym tematem spotkań była organizacja wydarzenia z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, we współpracy z Ambasadą RP w Brukseli, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz polskimi biurami regionalnymi. Dyrektor BIWW Monika Kapturska oraz Izabela Gorczyca wzięły udział w serii spotkań, które odbyły się w siedzibie Ambasady oraz przedstawicielstwie woj. zachodniopomorskiego, które koordynuje przygotowania do wydarzenia. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2014 r.  

15 listopada dyrektor Monika Kapturska wzięła udział spotkaniu z przedstawicielstwami ministerstw i innych instytucji krajowych, które zostało zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zarówno SP przy UE i Ambasada RP w Belgii, jak i polskie przedstawicielstwa regionalne, w tym BIWW planują włączenie się w organizację GOLF POLISH DAY w 2014 r. 27 września w siedzibie BIWW odbyło się spotkanie polskich regionów, przedstawicieli Ambasady RP w Brukseli, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Polskiej Organizacji Turystycznej w tej sprawie.

Pod koniec 2013 r. grupa polskich przedstawicielstw regionalnych rozpoczęła planowanie wizyty studyjnej dla Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 11 grudnia. Kolejne będą organizowana na początku 2014 r. Wizyta ma odbyć się w lutym 2014. Będzie w niej uczestniczył przedstawiciel Departamentu Transportu UMWW.

IV Współpraca w ramach europejskich sieci regionów1. Współpraca z siecią „CORAL”

Województwo wielkopolskie jest partnerem w projekcie „CASA – konsorcjum na rzecz wdrażania rozwiązań wspierających osoby starsze” współfinansowanego przez program Interreg IVC. Projekt ten jest realizowany przez regiony, które uczestniczą w pracach nieformalnej sieci regionów „CORAL – Wspólnoty regionów na rzecz życia wspieranego przez otoczenie”, której działalność skupia się na wsparciu seniorów w społeczeństwie informacyjnym. Partnerem w projekcie jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a pracownik BIWW Joanna Kubiak uczestniczy w spotkaniach sieci w Brukseli, informując ROPS i innych partnerów w regionie o interesujących inicjatywach. W 2013 r. spotkania odbyły się w dniach 7 maja, 2 lipca, 12 września oraz 17 grudnia, kiedy to sieć CORAL rozpoczęła planowanie realizacji projektów w nowym okresie programowania 2014-2020. Ponadto, J. Kubiak uczestniczyła w warsztacie współorganizowanym przez sieć w ramach OPEN DAYS 2013 oraz odbyła dwustronne spotkania z przedstawicielem Północnej Brabancji – jednego z głównych partnerów sieci.

2. Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE

Pracownik BIWW Joanna Kubiak jest członkiem grupy roboczej oraz lobbingowej sieci PURPLE. 24 czerwca uczestniczyła w spotkaniu grupy lobbingowej sieci oraz w spotkaniach obu grup - roboczej i lobbingowej, które miały miejsce 5 marca, 2 września i 4 grudnia 2013r.

Seria spotkań sieci w siedzibie BIWW

5 marca 2013 r., wspólnie z brukselskim biurem Regionu Metropolitalnego Frankfurt nad Menem, mającym swoje biuro w tym samym budynku co Wielkopolska, BIWW zorganizowało serie spotkań sieci PURPLE. Spotkania rozpoczęła dyskusja dotycząca organizacji wspólnego wydarzenia podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS na temat związków pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz kształtowania polityki w tym zakresie. Następnie odbyło się spotkanie grupy lobbingowej, w skład której wchodzą pracownicy przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Skupia się ona na istotnych z punktu widzenia sieci PURPLE aspektach programu politycznego UE i przedstawia stanowiska sieci w instytucjach UE. Ostatnią, a zarazem najważniejszą częścią tej serii było spotkanie grupy roboczej PURPLE, która składa się z przedstawicieli wszystkich regionów członkowskich sieci oraz ekspertów. Spotkanie w dużej części dotyczyło przygotowań do zgromadzenia ogólnego sieci oraz konferencji na temat planowania przestrzennego na obszarach podmiejskich, które odbyły się w Poznaniu w dniach 13-14 czerwca 2013 r.

Konferencja i Zgromadzenie Ogólne Sieci PURLE w Poznaniu

13 czerwca 2013 r. w Poznaniu odbyła się konferencji zatytułowana "Gdzie kończy się miasto? Planowanie przestrzenne na terenach podmiejskich", która była wydarzeniem towarzyszącym XVII Zgromadzeniu Ogólnemu Sieci PURPLE w Poznaniu. Jego uczestnikami byli przedstawiciele 15 regionów członkowskich z 11 krajów europejskich.Organizatorem konferencji był Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Sieć PURPLE.

Podczas konferencji o Wielkopolsce, jej zrównoważonym potencjale i inteligentnym rozwoju opowiedział Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Marek Bryl, Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego poruszył w swoim wystąpieniu kwestię systemu planowania przestrzennego w Polsce, a także tworzenia się nowych form zagospodarowania przestrzeni - terenów podmiejskich. Jednym z prelegentów konferencji była też Pani Profesor Wanda Gaczek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która swoje wystąpienie poświęciła specyfice rynku nieruchomości w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Konferencję zakończyła dyskusja na temat planowania przestrzennego na obszarach podmiejskich, której moderatorem była Hilary Lowson - Sekretarz Sieci PURPLE. Następnie, 14 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci.

Przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak współpracowała z Biurem Współpracy Międzynarodowej oraz Biurem Planowania Przestrzennego przy organizacji konferencji oraz XVII Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE w Poznaniu. Koordynowała uczestnictwo członków sieci PURPLE w konferencji.

Zgromadzenie Ogólne w Brukseli oraz spotkania w ramach OPEN DAYS 2013

Podczas 11. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2013 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE oraz szereg seminariów i warsztatów dotyczących polityki terytorialnej. Serię wydarzeń otworzyło seminarium pt.: „Związki terytorialne na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu rozwoju. Przykład żywności." Wydarzenie to zostało zorganizowane przez grupę sieci reprezentujących różne rodzaje terytoriów, dając sieci PURPLE możliwość debaty z przedstawicielami miast (Eurocities), metropolii (Metrex) i obszarów wiejskich. W seminarium wzięli również udział przedstawiciele Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. W ramach przygotowań do wspólnego wydarzenia, przedstawiciel BIWW wziął udział w spotkaniach, które odbyły się : 17 kwietnia, 29 maja 11 września.

Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE było okazją do podsumowania jej dotychczasowych działań lobbingowych związanych z negocjacjami dotyczącymi przyszłej polityki regionalnej i miejskiej UE. Sieć planuje również wdrażanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w okresie programowania 2014–2020 oraz przygotowywanie opracowań związanych z problematyką podmiejską. Tego samego dnia Komitet Regionów przyjął opinię pt.: „Partnerstwo obszarów miejskich i wiejskich oraz sprawowanie rządów", która wymienia sieć PURPLE, jako istotną platformę wymiany doświadczeń w tym zakresie. Okazją do zaprezentowania tej tematyki była również wystawa zdjęć finalistów konkursu fotograficznego sieci PURPLE. Fotografie przedstawiają obszary podmiejskie, podkreślając obecność na ich terenie zarówno cech miejskich, jak i wiejskich. Wystawę można zobaczyć podczas trwającego jeszcze Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w budynku Komitetu Regionów. Przedstawiciel BIWW brał udział w spotkaniach przygotowujących wystawę, które odbyły się w Komitecie Regionów.

We wszystkich powyższych spotkaniach w ramach OPEN DAYS udział wzięli: Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Dyrektor WBPP Marek Bryl, Justyna Choroszko z WBPP oraz Joanna Kubiak z BIWW.

3. Współpraca z Siecią Regionów UE2020 oraz z siecią ERRIN

W 2012 r. Sieć Regionów UE2020 podjęła decyzję o zaprzestaniu działalności. Członkowie zdecydowali się na organizację ostatniego wspólnego wydarzenia oficjalnie kończącego działalność sieci. Ze względu na podobny zakres obszarów tematycznych oraz wspólne inicjatywy w przeszłości, zadecydowano, iż wydarzenie odbędzie się we współpracy z międzynarodową siecią ERRIN. Spotkania przygotowawcze odbyły się w dniach 13.02, 28.03, 8.04.2013 r. Konferencję poświęconą regionalnym strategiom innowacji zorganizowano 17 kwietnia (opis na str. 4).

4. Europejska Federacja Agencji Regionów na rzecz Energii i Środowiska -       FEDARENE

Na prośbę Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami sieci w celu jej rozpoznania i sporządzenia opinii pod kątem ewentualnego przystąpienia do niej Wielkopolski.

W ramach rozpoznawania sieci, przedstawiciel BIWW, I. Gorczyca w dniu 22 stycznia 2013 r. wzięła udział w wydarzeniu zorganizowanym przez sieć     FEDARENE oraz partnerów z Chorwacji nt. energii. W dniu 25 stycznia 2013 r. I. Gorczyca spotkała się również z przedstawicielami włoskiego regionu Abruzzo, którzy są członkami sieci FEDARANE, w celu pozyskania informacji na temat sieci. Kompleksowa informacja ws. sieci została przekazana przez BIWW do DR w dniu 1 sierpnia 2013 r.

 

 

5. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie EARLALL

8 stycznia 2013 r. przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak spotkała się z przedstawicielem sieci EARLALL w celu przygotowania informacji o działalności sieci i opinii BIWW w kontekście możliwości przystąpienia woj. wielkopolskiego do sieci. Następnie, przedstawiciel BIWW został zaproszony na seminarium sieci na temat nowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. „Rethinking education – nowe podejście do edukacji”, które dało możliwość bliższego przyjrzenia się pracom sieci. W efekcie wizyty wiceprzewodniczącej sieci Georgette Breard w Poznaniu, przedstawiciel BIWW został zaproszony na kolejne seminarium sieci pt. „Rola regionów we wspieraniu przedsiębiorczości”, które odbyło się 11 października 2013 r. Opinia BIWW nt. sieci EARLALL oraz notatki ze spotkań zostały przekazana do BWM.

6. Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej REVES

10 stycznia 2013 r. dyrektor BIWW M. Kapturska i  J. Kubiak spotkały się z przedstawicielem sieci REVES z propozycją przystąpienia Wielkopolski do sieci i organizacją wspólnego wydarzenia w drugiej połowie 2013 r. W prace sieci zaangażowana jest Fundacja Pomocy Społecznej Barka. Informacje podsumowujące spotkanie zostały przekazane wielkopolskiemu ROPS.

7. Współpraca w zakresie transportu z EUROREGIO – 2 korytarz transportowy sieci TEN-T

Województwo Wielkopolskie zostało zaproszone przez holendersko-niemiecki euroregion EUROREGIO do przystąpienia do projektu Korytarz 2. Projekt dotyczy przygotowania studium, mającego na celu przekształcenie Korytarza 2 w najbardziej istotną, zrównoważoną pod względem ruchu i logistyki sieć w Europie. W 2012 r. Dyrektor BIWW M. Kapturska i I. Gorczyca nawiązały kontakt z przedstawicielami EUROREGIO odpowiedzialnymi za projekt w celu zbadania możliwości i korzyści płynących dla Wielkopolski z ewentualnego włączenia się do inicjatywy.

10 stycznia 2013 r. w siedzibie angielskiego regionu East of England, odbyło się spotkanie biur regionalnych w Brukseli reprezentujących regiony i miasta położone wzdłuż Korytarza2 w celu przekazania kompleksowych informacji nt. przygotowywanego wniosku. W powyższej inicjatywie uczestniczy również przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, p. Anna Krukowska.

15 marca 2013 r. przedstawiciel BIWW I. Gorczyca wzięła udział w drugim warsztacie dotyczącym projektu Korytarza2 w Hanowerze (Niemcy). Celem spotkania było przedyskutowanie możliwości składania wniosku dot. projektu, w szczególności możliwości jego finansowania, struktury wniosku pod kątem partnerów, struktury zarządzania projektem, oraz merytorycznej zawartości przygotowanego wniosku. W warsztacie udział wzięli przedstawiciele innych polskich regionów oraz instytucji: Tomasz Dowgielewicz i Marcin Foltyński z Instytutu Logistyki i Magazynowania z Poznania, Marcin Podgórski z Biura woj. łódzkiego w Brukseli, Tomasz Sławiński z Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego. Wśród pozostałych uczestników znaleźli się również przedstawiciele euroregionu Euroregio, angielskich, niemieckich i holenderskich uniwersytetów, instytutów badawczych i samorządów. W spotkaniu wziął udział również przedstawiciel euroregionu Pro Europa Viadrina. Informacje uzyskane ze spotkań, BIWW przekazało Wicemarszałkowi W. Jankowiakowi oraz Departamentowi Infrastruktury UMWW.

V. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. WoźniakaPrzewodniczącego L. Dymarskiego w Komitecie Regionów

Przygotowywanie wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) oraz Przewodniczącego Sejmiku Lecha Dymarskiego (jego zastępcy) i współpraca w ramach Komitetu Regionów

Na poniższe spotkania BIWW przygotowywało materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Materiały przygotowywane były we współpracy z przedstawicielami Komitetu Regionów, grupy EPL w Komitecie Reginów oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udzielało również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka oraz Przewodniczącego.

W celu koordynacji działań merytorycznych w Komitecie Regionów, dyrektor BIWW oraz pracownicy biura pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

1. Sesje plenarne i posiedzenia prezydium KR

99. sesja plenarna Komitetu Regionów – Irlandia przejmuje prezydencję w UE

                            

W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2013 r. w Brukseli odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów, w której udział wziął Marszałek Marek Woźniak. Marszałek przedstawił rezolucję w sprawie „Pakietu legislacyjnego polityki spójności po 2013 r.”, która została przyjęta przez członków. Podczas posiedzenia członkowie KR przyjęli dwie, których sprawozdawcami są członkowie polskiej delegacji: Adam Banaszak - „Niebieski wzrost-szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich” i Witold Stępień - ”Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii”. Innymi tematami poruszanymi podczas sesji były m.in.: budżet UE, obywatelstwo i prawa wyborcze obywateli UE, europejska przestrzeń badawcza, jednolity rynek oraz statut i finansowanie europejskich partii i fundacji politycznych. We wszystkich tych obszarach Komitet Regionów przyjął w trakcie sesji opinie.

W związku z przejęciem przewodnictwa w Unii Europejskiej przez Irlandię, gościem specjalnym podczas sesji była Lucindy Creighton, minister spraw europejskich Irlandii. 30 stycznia 2013 r. Marszałek Woźniak wziął również udział w obradach Prezydium Komitetu Regionów.

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium KR i grupy EPP w Dublinie

W dniach 28 luty - 1 marca 2013 r. w Dublinie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie grupy EPP, konferencja przewodniczących pt. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz nadzwyczajne posiedzenie Prezydium KR, w których udział wziął Marszałek Marek Woźniak oraz dyrektor BIWW Monika Kapturska jako koordynator polskiej delegacji.

Tematem przewodnim konferencji była rola rozwoju umiejętności pracowników i tworzenie miejsc pracy na rzecz zrównoważonego wzrostu, który sprzyja włączeniu społecznemu. Przedstawiony przez Komisję Europejską 21 listopada 2010 r. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” to jedna z siedmiu inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”, której celem jest podniesienie poziomu wykształcenia i zatrudnienia w Europie. Choć poziom edukacji wzrósł, to poziom zatrudnienia spadł i w wyniku kryzysu od 2008 r. utracono pięć milionów miejsc pracy. Wskaźniki dotyczące kształcenia i zatrudnienia znacznie się różnią nie tylko między państwami członkowskimi, ale także między regionami w UE. Wskazuje to na istnienie znaczącego podziału na Północ i Południe, który w ostatnich latach się uwydatnił. Badania systematycznie podkreślają wpływ, jaki regionalne różnice w zakresie edukacji i wykształcenia wywierają na rozwój gospodarczy i społeczny oraz potrzebę zajęcia się ich różnorodnymi cechami oraz skalą i skutkami poprzez podjęcie odpowiednich działań politycznych oraz międzyregionalną wymianę.

100. sesja plenarna Komitetu Regionów

W dniach 11 – 12 kwietnia 2013 r. odbyła się setna sesja plenarna Komitetu Regionów, w której udział wziął Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski. Polska delegacja początkowo w roli obserwatorów, a od maja 2004 r. na pełnych prawach  wzięła udział już w 52. posiedzeniach tego gremium. Setna sesja plenarna została uświetniona wystąpieniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schultza, który przedstawił stanowisko Parlamentu odnośnie wypracowanego projektu budżetu unijnego na lata 2014-2020. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślił, że europosłowie wspierają silną pozycję polityki spójności, wyposażonej w odpowiednie środki finansowe oraz uznają znaczenie działań Komitetu Regionów.

101. sesja plenarna Komitetu Regionów – o polityce spójności z Komisarzem Hahnem

30 maja 2013 r. w sesji plenarnej Komitetu Regionów wziął udział Marszałek M. Woźniak. W trakcie posiedzenia dokonano analizy obecnego stanu prac nad pakietem spójnościowym UE na lata 2014–2020. Debata z unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej J. Hahnem  dała okazję do zastanowienia się co należy zrobić, by realizacja programów finansowanych w ramach polityki spójności rozpoczęła się w możliwie najszybszym terminie.

Marszałek Woźniak, który zabrał głos jako przewodniczący Komisji COTER i sprawozdawca w sprawie  tzw. Wspólnych Ram  Strategicznych dla przyszłych funduszy spójności, nakłaniał Komisarza do większego włączenia władz regionalnych w proces obecnych przygotowań oraz do zagwarantowania im możliwość monitorowania etapu negocjacji. Podkreślił, że władze samorządowe doceniają fakt, że regiony i władze lokalne zostały włączone w proces konsultacji umów partnerskich.

W dniu 29 maja miały miejsce obrady Prezydium KR, w których udział wziął Marszałek Marek Woźniak.

102. sesja plenarna Komitetu Regionów – o litewskiej prezydencji i WPR

W dniach 3-4 lipca 2013 r. odbyła się kolejna sesja plenarna KR. W trakcie posiedzenia plenarnego przyjęto opinie dotyczące m.in. rynku energetycznego, strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, inteligentnych miast i społeczności oraz e-zdrowia i wyrobów tytoniowych. Członkowie Komitetu Regionów poświęcili również swą uwagę realizacji unii gospodarczej i walutowej oraz priorytetom prac na rok 2014.

Gościem specjalnym Komitetu Regionów był wicepremier Rumunii Liviu Dragnea, przedstawiając założenia procesu regionalizacji i decentralizacji w swoim kraju. Marszałek Marek Woźniak zabrał głos, odnosząc się pozytywnie do reformy systemu administracji w Rumunii, a jednocześnie wskazując na potrzebę bardzo precyzyjnego określenia kompetencji i podziału terytorialnego nowo tworzonych regionów. W sesji plenarnej wziął również udział Vytautas LEŠKEVIČIUS, wiceminister spraw zagranicznych Litwy, który przedstawił priorytety prezydencji tego kraju. Litwa będzie po raz pierwszy sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Jest to pierwszy z trzech krajów bałtyckich, któremu od czasu przystąpienia do UE powierzone zostanie to zadanie. W trakcie posiedzenia głos zabrał również Dacian CIOLOŞ, Komisarz UE odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, który zaprezentował założenia porozumienia Parlamentu Europejskiego, Rady Ministrów UE i Komisji Europejskiej w sprawie  reformy przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

103. sesja plenarna Komitetu Regionów w czasie OPEN DAYS 2013

W trakcie swojej sesji plenarnej Komitet Regionów przyjął kontrowersyjną dla polskich interesów opinię w sprawie gazu łupkowego, gazu zamkniętego i ropy zamkniętej (węglowodory ze złóż niekonwencjonalnych). Podczas burzliwej debaty członkowie polskiej delegacji wyrazili swój stanowczy sprzeciw przeciwko treści dokumentu KR, który zaleca ograniczenie wydobycia gazu ze złóż łupków w Unii Europejskiej. Przygotowaniem stanowiska polskiej delegacji ws. gazu łupkowego i zebraniem poparcia innych delegacji narodowych zajęły się koordynatorki polskiej delegacji – M. Kapturska i I. Gorczyca we współpracy z przedstawicielami biura województwa pomorskiego. Stanowisko podczas sesji przedstawił Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W trakcie Open Days miało również miejsce XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, podczas którego kontynuowano dyskusję na temat kształtu przyszłej polityki spójności na lata 2014 – 2020. Założenia przyszłej perspektywy zostały przedstawione przez Janusza Lewandowskiego oraz prof. Danutę Hübner, Przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Marszałek M.Woźniak wziął również udział w debacie telewizyjnej z komisarzem UE ds. budżetu J. Lewandowskim i marszałkiem A. Struzikiem o przyszłych środkach UE dla polskich regionów. Debata odbyła się w studiu Komitetu Regionów podczas i dotyczyła reformy polityki rozwojowej na lata 2014-2020. Reforma ta ma zapewnić inwestycje, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności europejskiej gospodarki. Według Komisarza Lewandowskiego przyszła perspektywa jest perspektywą "kryzysową", ponieważ powstaje w trudnym czasie i po raz pierwszy w budżecie UE na politykę spójności przeznacza się mniej środków (30 mld euro) niż w obecnym okresie 2007-2013. Marek Woźniak podkreślił, że po 2014 roku "nie będzie rewolucji w wydatkowaniu funduszy unijnych, a tylko inaczej rozłożone akcenty interwencji i wymuszenie większej staranności w realizacji". Proponowane przez Komisję Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są według marszałka nowym, dobrym rozwiązaniem, które wzmocni współpracę w ramach metropolii i będzie bodźcem dla prezydentów miast, wójtów i burmistrzów gmin podmiejskich do wspólnego działania w celu rozwiązywania problemów aglomeracyjnych.

104. sesja plenarna Komitetu Regionów

W trakcie 104. sesji plenarnej Komitetu Regionów podsumowano proces negocjacji nowego pakietu polityki spójności na lata 2014-2020. Prof. Danuta Hübner, przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego w Parlamencie Europejskim przedstawiła końcowe postanowienia przyjętego kompromisu. Marszałek Woźniak, jako przewodniczący komisji spójności terytorialnej KR, pogratulował jej sukcesu i podziękował za jej osobistą tytaniczną pracę w procesie negocjacji pomiędzy Komisja Europejską, Parlamentem i Radą UE.

Podkreślił: „Niewątpliwym sukcesem procesu negocjacji jest wzmocnienie partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów, wprowadzenie kategorii regionów przejściowych, wielofunduszowość programów, większa elastyczność tematyczna oraz umocnienie wymiaru terytorialnego i miejskiego”. Zaznaczył również: „z listy zgłoszonych przez KR postulatów i wniosków ujętych w przygotowanej przeze mnie rezolucji w sprawie pakietu polityki spójności uwzględniono bardzo wiele - oczywiście nie można mieć wszystkiego, ale nadal niepokoi nas warunkowość makroekonomiczna i rezerwa wykonania”. Poinformował również, że w Polsce prace nad programowaniem są mocno zaawansowane i obecnie trwają konsultacje projektów krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

2. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) i wydarzenia tematycznie z nimi związane

Posiedzenie wyjazdowe Komisji COTER w Porto

23 kwietnia Marszałek Marek Woźniak, jako przewodniczący Komisji COTER, poprowadził seminarium Komitetu Regionów w Porto pt. „Europejska współpraca terytorialna motorem rozwoju regionalnego”. Wydarzenie poświęcone zostało współpracy regionów w ramach tzw. Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT), mających na celu ułatwianie i wzmacnianie działań w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. EUWT jest nowym instrumentem prawnym wprowadzonym przez prawo europejskie, pozwalającym na tworzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Trwający kryzys zmusza władze regionalne i lokalne do poszukiwania międzynarodowych i transgranicznych możliwości współpracy, aby sprostać obecnym wyzwaniom, począwszy od poprawy w sektorze transportu oraz energii, do promowania rozwiązań przyjaznych środowisku dla przedsiębiorstw i administracji publicznej, do rozwoju umiejętności pracowników oraz otwarcia lokalnych rynków pracy. "Współpraca terytorialna zbliża i wyrównuje poziom rozwoju między regionami UE i polega na: wymianie doświadczeń, odkrywaniu pomysłów, znajdowaniu synergii. Wierzę, że europejska współpraca terytorialna jest głównym motorem rozwoju regionalnego i jako taka przynosi wartość dodaną dla miast i regionów w całej Europie" -  podkreślił Marszałek Woźniak.

Wszyscy uczestnicy seminarium byli zgodni, że Europejska Współpraca Terytorialna, która opiera się na geograficznych i ekonomicznych, a nie administracyjnych realiach może zapewnić nowe możliwości dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, a tym samym wspierać realizację strategii „Europa 2020” poprzez utworzenie ośrodków regionalnych. W tym celu członkowie COTER wyrażają zadowolenie z dążenia do poprawy koordynacji między EWT a funduszami strukturalnych i inwestycyjnymi,  wzywają do większego partnerstwa pomiędzy prywatnym i publicznym finansowaniem na szczeblu UE, krajowym i regionalnym w zakresie rozwoju projektów współpracy terytorialnej. Zachęcają do wzięcia pod uwagę możliwych synergii przy opracowywaniu programów operacyjnych oraz do rozważenia wykorzystania EUWT jako narzędzia wprowadzania ich w życie.

Odnosząc się do procesu programowania, członkowie COTER zwracają uwagę, że ze względu na wielostronny charakter programów operacyjnych EWT nie można nimi kierować za pośrednictwem umów partnerskich, które opracowane są między państwami członkowskimi UE i Komisją; kwestionują w tym kontekście stan przygotowania transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych programów operacyjnych i wzywają do zapewnienia aktywnego udziału władz lokalnych i regionalnych.

Uczestnicy seminarium oczekują, że zmienione rozporządzenie w sprawie EUWT będące obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą zmniejszy biurokrację w zakresie tworzenia ugrupowań i zatrudniania w nich pracowników, jak również ułatwienia udziału krajów spoza UE. Ponawiają wezwanie do większej elastyczności w realizacji EWT, w szczególności w odniesieniu do proponowanej koncentracji tematycznej, wyłączenia zastosowania niektórych przepisów dla małych projektów i wyższych stawek współfinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych.

Drugie europejskie seminarium na temat zrównoważonego partnerstwa miejsko-wiejskiego w Warszawie

24 kwietnia 2013 r. Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący Komisji COTER Komitetu Regionów w Brukseli, wziął udział w drugim europejskim seminarium na temat zrównoważonego partnerstwa miejsko-wiejskiego, które odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Spotkanie zorganizowane przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Województwo Mazowieckie poświęcone było inicjatywie RURBAN, czyli budowaniu partnerstwa miejsko-wiejskiego. Jest to działanie zainaugurowane w 2010 roku i zarządzane przez Komisję Europejską, które ma na celu zgromadzenie wyników aktualnych badań i najnowszych działań politycznych w dziedzinie powiązań miejsko-wiejskich.
W ramach seminarium odbyły się warsztaty m.in. z zakresu rządowego podejścia do partnerstwa miejsko-wiejskiego, finansowania partnerstwa oraz roli sektora prywatnego w działaniach z tego zakresu. 

17. posiedzenie Komisji COTER – energia i IV pakiet kolejowy

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył 7 maja 2013 r. posiedzeniu Komisji Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów w Brukseli (COTER). Podczas debaty członkowie Komisji szukali sposobów na zapewnienie alternatywnych źródeł energii w celu wprowadzenia jej czystych form dla transportu. COTER zajął się również oceną oddziaływania terytorialnego i czwartym pakietem kolejowym, który stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw ustawodawczych w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Komisja COTER przyjęła również na swym posiedzeniu opinię w sprawie tzw. oceny oddziaływania terytorialnego, która ma prowadzić do bardziej odpowiedniego i terytorialnie zintegrowanego rozwoju w polityce europejskiej i prawodawstwie UE. Instrument ten ma służyć oszacowaniu skutków terytorialnych danej inicjatywy politycznej lub wniosku legislacyjnego dla władz lokalnych i regionalnych w kontekście rozwoju terytorialnego. Przewodniczący COTER Marek Woźniak przekazał również informacje dotyczące stanu negocjacji pakietu polityki spójności na lata 2014-2020.

18. posiedzenie Komisji COTER – 4. pakiet kolejowy oraz partnerstwo obszarów miejsko-wiejskich

W dniach 11-12 lipca 2013 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów oraz towarzyszącej jej konferencji pt. „Wkład portów europejskich w realizację strategii »Europa 2020«. Oba wydarzenia odbyły się w Dunkierce, na zaproszenie jej mera Michela Delebarre.

11 lipca w trakcie posiedzenia Komisji przyjęte zostały dwie istotne opinie z punktu widzenia województwa wielkopolskiego. Pierwsza dotyczyła czwartego pakietu kolejowego, druga partnerstwa obszarów miejskich i wiejskich. Niektóre zapisy propozycji Komisji Europejskiej nt. czwartego pakietu kolejowego – do której odnosi się tekst opinii Komitetu Regionów -  wzbudziły kontrowersje polskich regionów. Uznano m.in., że dokument ingeruje w rolę samorządów w określaniu i realizowaniu polityki transportowej województw.

Natomiast partnerstwo obszarów miejsko-wiejskich jest również w Wielkopolsce istotne, zwłaszcza w kontekście Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego. Ponadto Województwo Wielkopolskie jest od października 2012 r. aktywnym członkiem Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich – PURPLE.  

W trakcie konferencji „Wkład portów europejskich w realizację strategii »Europa 2020«, która odbyła się 12 lipca, została przedstawiona rola portów jako siły napędowej wzrostu i zatrudnienia, a także ich wkład w rozwój obszarów miejskich, regionalnych i lokalnych oraz wzmacniania spójności terytorialnej. Podkreślony został fakt, że porty przyczyniają się do wdrażania ogólnoeuropejskiej strategii Europa 2020, a także sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu i ochrony środowiska.

19. posiedzenie Komisji COTER – o założeniach polityk UE dla portów lotniczych

26 września Marszałek Marek Woźniak poprowadził posiedzenie Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów w Brukseli. Na posiedzeniu przedyskutowano kwestie związane z założeniami przyszłych polityk UE dla portów i linii lotniczych.

Członkowie COTER popierają przyjęte przez Komisję Europejską priorytety pakietu portowego, które mają dotyczyć modernizacji usług i przyciągania inwestycji do 319 portów wchodzących w skład sieci transeuropejskiej. Podkreślają także potrzebę uwzględnienia różnorodności portów w UE. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się również z Komisją Europejską co do konieczności podjęcia działań na rzecz zmiany ram prawnych dotyczących wsparcia dla sektora lotniczego tak, aby zapewnić państwom członkowskim modernizację i pakiet skutecznych przepisów prawnych chroniących konkurencję i jednolity rynek w okresie programowania 2014–2020.

Podsumowane zostały sposoby wdrażania strategii makroregionalnych, a analiza korzyści i strat umożliwiła wskazanie rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie już istniejących strategii (na rzecz regionu Dunaju i regionu Morza Bałtyckiego) oraz ułatwią opracowanie nowych (regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego). Członkowie COTER uznali, że strategie promują spójność społeczną, gospodarczą i regionalną w Europie. Dzięki nim następuje ukierunkowanie dostępnych zasobów na osiągnięcie wspólnych celów, a ich priorytety realizowane są poprzez praktyczne projekty współpracy, dlatego konieczne jest promowanie nowych inicjatyw i usprawnienie struktur zarządzania.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z obecnym stanem negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych i pakietu legislacyjnego w sprawie polityki spójności na lata 2014-2020. Ostatnim punktem porządku obrad była prezentacja Europejskiej Karty Planowania przez Sekretarza Generalnego Europejskiej Rady Urbanistów. Karta ta jest kontynuacją Nowej Karty Ateńskiej 2003, określa potencjał i specyfikę planowania przestrzennego.

Wspólne posiedzenie Komisji COTER i parlamentarnej Komisji REGI

17 grudnia 2013 r. prof. Danuta Hübner i marszałek Woźniak wspólnie oprowadzili doroczne posiedzenie dwóch komisji rozwoju regionalnego. Polacy, sprawujący obecnie funkcje szefów komisji REGI Parlamentu Europejskiego i  COTER Komitetu Regionów, wspólnie przewodniczyli spotkaniu poświęconemu wdrażaniu polityki spójności po 2013 roku. 

Nowy pakiet 2014–2020 ukształtuje unijną politykę rozwoju regionalnego na najbliższe lata. Oczekuje się, że zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku - nadszedł zatem czas, by skupić się na kwestii jego wdrażania. Pod tym względem szczególne znaczenie będą miały nowe instrumenty terytorialne, dostępne w ramach regionalnych programów operacyjnych, oraz partnerskie zaangażowanie władz krajowych, regionalnych i lokalnych w efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Wspólne posiedzenie obu komisji, odbywa się pod koniec każdego roku i służy zacieśnianiu współpracy europosłów i członków KR, zajmujących się rozwojem regionalnym. W tym roku spotkanie miało miejsce w Komitecie Regionów. Prof. Hübner, doceniając wkład Komitetu w proces negocjacyjny pakietu spójności, podziękowała za ścisłą i bieżącą współpracę między członkami obu instytucji w trakcie wypracowywania kształtu przyszłych zapisów legislacyjnych - pozwoliło to na pełniejsze uwzględnienie w stanowiskach Parlamentu Europejskiego punktu widzenia władz regionalnych i lokalnych UE.

9 października 2013 r. Marszałek Marek Woźniak, w charakterze Przewodniczącego Komisji COTER, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej ESPON – prof. Jackiem Szlachtą,Andreu Ulieda i Peterem Mehlbye. Sieć jest programem badawczym dotyczącym rozwoju przestrzennego, związanego z Funduszami Strukturalnymi UE. Spotkanie odbyło się w siedzibie BIWW, a uczestniczyli w nim również: dyr. BIWW Monika Kapturska, Anna Hadyńska z GM oraz Aloys Rigaut z sekretariatu komisji COTER.

Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw InstytucjonalnychZewnętrznych CIVEX oraz wydarzenia tematycznie z nimi związane

17. posiedzenie Komisji CIVEX – społeczeństwa w okresie transformacji

11 lutego 2013 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX, podczas którego oprócz spraw bieżących przedstawiono informacje na temat działalności wspólnych komitetów konsultacyjnych (WKK) i grup roboczych (GR) KR, sprawozdanie z misji obserwacji wyborów w Armenii i Bośni i Hercegowinie oraz opinie członków Komisji.

Posiedzenie Prezydium CORLEAP

14 maja 2013 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Prezydium Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego w Brukseli.

Spotkanie Prezydium CORLEAP służyło m.in. przygotowaniu sprawozdania politycznego pt. „Wkład władz lokalnych i regionalnych do rozwoju Partnerstwa Wschodniego”. Skupia się ono na trzech wyżej wymienionych priorytetach, a jego wnioski zostały przekazane na szczycie PW, który odbył się jesienią w Wilnie.

W trakcie posiedzenia Marszałek Woźniak zaprosił członków Prezydium CORLEAP do wzięcia udziału w II posiedzeniu Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów nt. „Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego”, które odbyła się 28 czerwca br. w Poznaniu. Podziękował również za objęcie tej  konferencji przez CORLEAP patronatem honorowym. Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso podkreślił, iż konkretne projekty realizowane przez Wielkopolskę z Ukrainą i Armenią to najlepsze przykłady praktycznej współpracy z wschodnioeuropejskimi partnerami, w pełni wpisujące się w cele i stanowiące sedno inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.

Podczas spotkania dwustronnego, które odbyło się po posiedzeniu CORLEAP, Marszałek Woźniak omówił również z przewodniczącym Valcarcelem inne sprawy bieżące dotyczące współpracy w ramach Komitetu Regionów.

Doroczne posiedzenie CORLEAP w Wilnie

3 września br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w dorocznym posiedzeniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) Komitetu Regionów, który odbył się na Litwie (Wilno) - kraju pełniącym prezydencję w Radzie UE.

Doroczne Konferencje CORLEAP-u z udziałem członków pochodzących zarówno z UE, jak i z krajów objętych Partnerstwem Wschodnim (PW) odbywają się bezpośrednio przed posiedzeniem szefów państw i rządów Partnerstwa Wschodniego, którzy w tym roku spotkają się w Wilnie w dniach 28–29 listopada. Mają one na celu przekazanie na szczyt zaleceń CORLEAP. Tegoroczna deklaracja, która została przyjęta podczas spotkania, zawiera zalecenia w trzech  najważniejszych dziedzinach działania CORLEAP: reforma administracji publicznej, decentralizacja fiskalna, współpraca terytorialna. Dzięki nim przedstawiciele CORLEAP dadzą nowy impuls w sprawie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego i zapewnią wkład samorządów w proces wprowadzania zmian.

Spotkanie CORLEAP towarzyszyło posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów. W wydarzeniach uczestniczyła również dyrektor BIWW – M. Kapturska.

20. posiedzenie komisji CIVEX

24 września 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji CIVEX Komitetu Regionów, w którym wziął udział Przewodniczący Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Lech Dymarski. Komisja, odpowiedzialna za kwestie obywatelstwa, sprawowania rządów, spraw instytucjonalnych i zewnętrznych, przyjęła podczas tego spotkania trzy opinie dotyczące inteligentnych granic Unii Europejskiej, migrujących pracowników naukowych oraz sprawozdania Komisji Europejskiej na temat obywatelstwa UE.

Debata na temat tego ostatniego dokumentu odbyła się w kontekście trwającego obecnie Europejskiego Roku Obywateli oraz przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Projekt przyjętej przez Komisję opinii opowiada się za wzmocnieniem praw, które przysługują obywatelom Europy tak, aby mogli oni korzystać z nich w pełni oraz przedstawia możliwości zaangażowania samorządów w ten proces.

Członkowie Komisji debatowali również nad skutkami wprowadzenia „Pakietu dotyczącego inteligentnych granic" dla władz lokalnych i regionalnych, zwłaszcza w kontekście współpracy transgranicznej z regionami z poza UE. Trzecia, przyjęta wczoraj opinia, dotycząca ułatwień wizowych dla studentów, pracowników naukowych, stażystów i wolontariuszy z poza UE, opowiada się za włączeniem samorządów w promowanie mobilności tych grup w Europie.

Podczas posiedzenia zorganizowano także dialog z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej na temat wielopoziomowego podejścia do zwalczania przestępstw z nienawiści. Był on dla członków Komisji CIVEX okazją do dyskusji na temat tego rodzaju przestępczości, a także zapoznania się z postępami w działaniach tej stosunkowo nowej Agencji unijnej, która istnieje od 2007 r.

Wydarzenia związane z przewodniczeniem polskiej delegacji do KR

Udział Marszałka Marka Woźniaka w posiedzeniu Komisji Sejmowej do Spraw Unii Europejskiej w Warszawie

8 maja 2013 r. Marszałek  Marek Woźniak wziął w Warszawie udział w posiedzeniu Komisji Sejmowej do Spraw Unii Europejskiej, na zaproszenie przewodniczącej komisji, poseł Agnieszki Pomaski. Tematem, którym zajmowali się posłowie była działalność polskiej delegacji w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Marszałek Woźniak, który gościł na posiedzeniu w roli wiceprzewodniczącego tego organu i przewodniczącego polskiej delegacji, w swoim wystąpieniu przedstawił kluczowe informacje na temat Komitetu oraz aktywności polskich przedstawicieli samorządowych obecnej kadencji 2010 – 2015.

Marszałek skupił się na unijnym procesie decyzyjnym i miejscu, jakie zajmuje w nim Komitet, priorytetach, na których koncentruje swoją pracę polska delegacja oraz współpracy z poziomem krajowym w prezentowaniu polskich interesów na arenie europejskiej.

Podczas posiedzenia członkowie komisji otrzymali również informacje na temat funkcji, które piastują polscy samorządowcy w ramach Komitetu Regionów w obecnej kadencji oraz opinii KR, przygotowywanych przez Polaków w ciągu ostatnich 9 lat. Informacje te zostały przygotowane przez Biuro Wielkopolski w Brukseli, które pełni rolę koordynatora polskiej delegacji do KR.

3. Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

W 2013 r. dyrektor BIWW Monika Kapturska oraz Izabela Gorczyca kontynuowały sprawowanie funkcji koordynatorów polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Na zadania związane z koordynacją, składają się przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań delegacji polskiej, które odbyły się przed sesjami plenarnymi KR w dniach 31 stycznia, 11 kwietnia, 30 maja, 3 lipca, 8 października oraz 28 listopada 2013 r.

Roczny plan prac KR i Wspólna Polityka Rolna

31 stycznia 2013 r. przedmiotem spotkania polskiej delegacji było omówienie programu prac Komitetu Regionów na rok 2013 oraz kwestie Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej. Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli Agnieszka Kudlińska,  Dyrektor ds. Prac Konsultacyjnych KR oraz Radca Minister Andrzej Babuchowski, Kierownik Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Dyrektor Kudlińska przedstawiła obszary tematyczne, nad którymi będą pracowali członkowie Komitetu Regionów w ramach sześciu komisji w ciągu całego roku. Są to m.in. Partnerstwo Wschodnie oraz wzmocnienie roli CORLEAP-u, strategia dostosowania do zmian klimatycznych, badanie wpływu na unijny proces decyzyjny takich dokumentów KR jak rezolucja  dot. „Pakietu legislacyjnego w sprawie polityki spójności po roku 2013” czy opinia ws. Wspólnej Polityki Rolnej.

Agnieszka Kudlińska podkreśliła, że polska delegacja działa w ramach Komitetu wyjątkowo aktywnie, przygotowując szereg opinii w kluczowych dla samorządów kwestiach. Podczas właśnie zakończonej sesji plenarnej przyjęto przygotowaną przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego rezolucję dot. „Pakietu legislacyjnego w sprawie polityki spójności po roku 2013”, opinię „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii”, nad którą pracował Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz opinię Adama Banaszaka, radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Niebieski wzrost – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich”.

Minister Babuchowski nakreślił natomiast członkom stan debaty nt. Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 r. w Radzie UE. Podkreślił on, że kluczowe znaczenie dla kształtu tej polityki będą miały wyniki negocjacji pomiędzy państwami dotyczące budżetu na kolejnych siedem lat tzw. Wieloletnie Ramy Finansowe. Najbliższe spotkanie szefów państw i rządów będzie miało miejsce w Brukseli w dniach 7-8 lutego 2013 r. Najprawdopodobniej jednak zarówno w I filarze Wspólnej Polityki Rolnej czyli dopłatach bezpośrednich dla rolników jak i II filarze - rozwój obszarów wiejskich należy oczekiwać, pomimo silnego sprzeciwu Polski, pewnych redukcji. Oprócz Polski, krajem który broni silnej pozycji tej polityki unijnej, jest również Francja.    

Podczas posiedzenia członkowie dyskutowali także nad sprawami aktualnymi m.in.  budżetem Komitetu Regionów na 2013 r. oraz zmianą regulaminu wewnętrznego KR. Jest ona konieczna ze względu na przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej 1 lipca 2013 r., co wiąże się ze zwiększeniem liczby członków KR o przedstawicieli chorwackich władz samorządowych.

Krajowa pomoc regionalna i prezentacja projektu TRITIA

11 kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Głównym tematem pierwszej części posiedzenia polskiej delegacji, które w zastępstwie przewodniczącego M. Woźniaka poprowadził Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam Struzik, była krajowa pomoc regionalna w przyszłym okresie programowania. Z członkami delegacji spotkała się Karolina Kierońska, koordynator Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Przedstawiła ona polskie stanowisko do projektu Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Dokument zostanie najprawdopodobniej przyjęty przez Komisję Europejską w czerwcu 2013 r. Jest on istotny z punktu widzenia priorytetów polityki spójności na lata 2014-2020, w szczególności wsparcia dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, badań, rozwoju i innowacji oraz gospodarki niskoemisyjnej.

     
W czasie drugiej części spotkania członkowie delegacji mieli okazję zapoznać się z pierwszym Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej – TRITIA z udziałem polskich samorządów, które zostało oficjalnie zarejestrowane przez polski MSZ w lutym 2013 r. Prezentacją nt. TRITII przedstawił jej przyszły dyrektor Bronislav Zachariades. Natomiast obecni na posiedzeniu politycy reprezentujący wszystkie regiony wchodzące w skład EUWT wyrazili swoje zadowolenie z faktu jej powstania, podkreślili, że ma ona ogromne znaczenie dla harmonijnego rozwoju tego obszaru pod kątem transportu, gospodarki, energetyki i turystyki. W skład TRITII wchodzą dwa polskie województwa Śląskie i Opolskie, czeski Kraj Morawsko-Śląski, oraz słowacki Samorządowy Kraj Żyliński.

Siedzibą ugrupowania będzie Cieszyn, co ma również swój wymiar symboliczny, ponieważ jest to miasto, które składa się z dwóch części znajdujących się na terenie Polski (Cieszyn) i Czech (Czeski Cieszyn). W posiedzeniu wzięli udział również członkowie czeskiej i polskiej delegacji do Komitetu Regionów. 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej to nowy instrument prawny wprowadzony przez prawo europejskie, pozwalający na tworzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ta forma współpracy międzyregionalnej jest wpierana przez Komitet Regionów, komisją merytorycznie odpowiedzialną za tą tematykę jest COTER. 

Polityka transportowa UE i pakiet kolejowy

30 maja 2013 r. odbyło się trzecie już w tym roku spotkanie polskiej delegacji. Głównym tematem spotkania była polityka transportowa. Zaproszenie przewodniczącego delegacji, Marszałka Marka Woźniaka przyjęli radca Łukasz Wojtas, Koordynator Wydziału ds. Polityki Transportowej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, oraz Dyrektor Generalny brukselskiego przedstawicielstwa PKP S.A., Tomasz Lachowicz.

Pod koniec stycznia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję IV pakietu kolejowego, w którym zakłada m.in. liberalizację rynku krajowych kolejowych usług pasażerskich, wzmocnienie roli Europejskiej Agencji Kolejowej czy rozdział zarządców infrastruktury od przewoźników kolejowych. Ponieważ dokument w sposób szczególny może mieć wpływ na polskie samorządy i koleje regionalne, przewodniczący delegacji Marek Woźniak zdecydował się poświecić spotkanie delegacji właśnie temu tematowi.

Członkowie zapoznali się ze stanowiskami polskiego rządu oraz PKP w sprawie IV pakietu kolejowego. Wspólnie zdefiniowano punkty styczne oraz działania jakie należy podjąć w celu uwzględnienia polskich interesów samorządowych w ostatecznej wersji dokumentu. Członkom zależy przede wszystkim na tym, aby Urzędy Marszałkowskie  nadal miały możliwość zawierania umów z kolejami regionalnymi, co uniemożliwia obecny kształt propozycji Komisji Europejskiej. Komitet Regionów jako pierwszy organ doradczy zaczął pracować nad przygotowaniem swojego stanowiska odnośnie propozycji przedstawionej przez Komisję. Marszałek Adam Struzik, stworzył specjalny zespół roboczy, który ma monitorować treść i proces przyjmowania opinii w Komitecie Regionów, tak aby była ona zgodna z potrzebami polskich regionów.  

Członkowie delegacji spotkali się również z Joanną Kaduczak, odpowiedzialną za Wydział Tłumaczeń Polskich w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i Komitecie Regionów, która przedstawiła możliwości współpracy z polską delegacją.  

Przedsiębiorczość w UE do 2020 r.

3 lipca 2013 r. przed rozpoczęciem sesji plenarnej Komitetu Regionów, odbyło się kolejne spotkanie polskiej delegacji. Członkowie spotkali się z Witoldem Willakiem, zastępcą dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisji Europejskiej, który przedstawił priorytety, jakie Komisja ustaliła dla wdrażania funduszy strukturalnych  w Polsce do 2020 r. Pan Willak zaprezentował priorytety finansowe, w skład których wchodzą m.in. nowoczesna infrastruktura sieciowa sprzyjająca wzrostowi i zwiększaniu liczby miejsc pracy; tworzenie otoczenia biznesu wspomagającego innowacje, a także zwiększenie udziału w rynku pracy poprzez polepszone polityki w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i włączenia społecznego.

Przedstawiciele polskiej delegacji, reprezentujący wszystkie szczeble samorządowe oraz wdrażający na co dzień na swoich terenach fundusze strukturalne podzielili się z przedstawicielem Komisji nabytym doświadczeniem i praktyczną wiedzą. Wskazali na szereg zagadnień mogących usprawnić i polepszyć wykorzystanie funduszy strukturalnych w regionach po 2013 r. Wymienili takie kwestie jak np. umożliwienie finansowania dróg regionalnych i lokalnych z regionalnych programów operacyjnych, znaczenie projektów kluczowych dla rozwoju regionów czy kultury jako ważnego instrumentu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Członkowie polskiej delegacji przedyskutowali także stanowiska w sprawie dwóch unijnych projektów legislacyjnych dotyczących tzw. czwartego pakietu kolejowego oraz gazu łupkowego i węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Gościem delegacji był także Laurent Thieule, dyrektor Działu ds. Prasy, Komunikacji i Wydarzeń  Komitetu Regionów, który zaprezentował polską wersję stony internetowej Komitetu Regionów oraz możliwości współpracy członków delegacji z działem ds. Komunikacji.     

Gaz łupkowy, pakiet kolejowy oraz Otwarta Metoda Koordynacji

W czasie trwającego w Brukseli Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days 2013 polska delegacja do Komitetu Regionów spotkała się 8 października, aby przedyskutować kluczowe kwestie związane z programem październikowej sesji plenarnej.

Głównym tematem, na którym skupili się członkowie, był projekt opinii „Gaz łupkowy, gaz zamknięty i ropa zamknięta z perspektywy władz lokalnych i regionalnych" przygotowany przed przedstawiciela samorządu Irlandii. Ponieważ ogólny wydźwięk opinii był niezgodny ze stanowiskiem Polski oraz polskich województw, marszałek woj. pomorskiego, Mieczysław Struk w imieniu delegacji przygotował aż 50 poprawek, które uzyskały międzynarodowe poparcie Litwy, Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.

Podczas spotkania delegacji dyskutowano także o opinii ws. „Czwartego pakietu kolejowego", przygotowanej przez przedstawiciela samorządu francuskiego oraz o opiniach przygotowanych przez polskich członków, które będą przyjmowane na sesji: opinii marszałka woj. mazowieckiego, Adama Struzika „Kosmiczna polityka przemysłowa UE", opinii wójta Łubianki, Jerzego Zająkały „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" oraz opinii prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza „Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.".

Przedsiębiorczość była również tematem seminarium dla członków delegacji pt. „Otwarta Metoda Koordynacji jako element nowego rządzenia w UE – znaczenie dla kształtowania rozwoju przedsiębiorczości do 2020 r.", które odbyło się w drugiej części posiedzenia. Seminarium zostało zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie" prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Budżet UE 2014 – 2020 i wybory do PE

Budżet UE na kolejne siedem lat, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności, był tematem posiedzenia oraz konferencji prasowej polskiej delegacji, które odbyły się 28 listopada w Brukseli, przed sesją plenarną Komitetu Regionów. Na zaproszenie przewodniczącego delegacji Marka Woźniaka, w konferencji prasowej i posiedzeniu wzięli udział Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, Hanna Jahns, członek gabinetu komisarza UE ds. polityki regionalnej oraz reprezentująca Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Karolina Kierońska.

Dyskusja koncentrowała się głównie na nowych polityki spójności w latach 2014-2020. Jan Olbrycht podkreślił, że obecny kształt tej najważniejszej unijnej polityki prorozwojowej w dużej mierze stworzony jest przez Polaków, pracujących zarówno w polskich ministerstwach jak i instytucjach unijnych. Jako członek parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego oraz przewodniczący Intergrupy URBAN zajmującej się tematyką miejską, przedstawił najważniejsze plany perspektywy finansowej 2014-2020, związane zwłaszcza z rozwojem miast.

O tym, że od przyszłego roku polityka spójności będzie ściślej powiązana z sytuacją gospodarczą danego kraju, a alokacja przeznaczona dla Polski w ramach funduszy strukturalnych wyniesie 82,5 miliarda euro informowała Karolina Kierońska, koordynator wydziału ds. polityki regionalnej i spójności SP przy UE. Przedstawiła również najistotniejsze elementy nowego okresu programowania, takie jak wielofunduszowość programów, warunkowość makroekonomiczną, wprowadzenie kategorii regionów przejściowych, rezerwę wykonania, elastyczność tematyczną czy umocnienie wymiaru terytorialnego i miejskiego.

Marszałek Marek Woźniak podnosił niezwykle ważne dla samorządów kwestie budowy dróg lokalnych i możliwości ich finansowania w ramach RPO; pozytywnie odniósł się do wprowadzenia nowego instrumentu jakim są zintegrowane inwestycje terytorialne. Podczas konsultacji regionalnych programów operacyjnych, prowadzonych obecnie przez władze polskich regionów, wyraźnie widać jak wielkie zainteresowanie wzbudza właśnie ta - wymagająca współpracy kilku samorządów - forma inwestowania w infrastrukturę.

Podczas spotkania podkreślono zaangażowanie członków Komitetu Regionu w proces wypracowywania zapisów legislacyjnych kolejnej perspektywy finansowej. Parlament Europejski, biorąc udział w trudnych, wielomiesięcznych negocjacjach z Komisją Europejską i Radą UE, pozostawał w ścisłym kontakcie z członkami KR, opiniującymi projekty rozporządzeń dla poszczególnych funduszy i całego pakietu polityki spójności.

W trakcie posiedzenia polskiej delegacji dyrektor biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie, Jacek Safuta przedstawił również zarys kampanii promocyjnej przed wyborami do PE 2014. Kampania prowadzona jest obecnie w 28 krajach i 24 językach UE pod wspólnym hasłem „Działaj. Reaguj. Decyduj”. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę, 25 maja.

W spotkaniu wzięli także udział polscy dziennikarze, goszczący w Brukseli na trzydniowej wizycie studyjnej zorganizowanej przez Komitet Regionów. Posiedzenie polskiej delegacji było przygotowaniem do ostatniej w tym roku sesji plenarnej Komitetu Regionów, której najważniejszym tematem była polityka spójności. Głównym mówcą tej sesji była prof. Danuta Hübner, przewodnicząca komisji REGI (Rozwoju Regionalnego) Parlamentu Europejskiego.

4. Koordynacja aktywności pozostałych z członków i zastępców polskiej delegacji do KR

Działania pracowników BIWW jako koordynatorów delegacji narodowej obejmują również wsparcie merytoryczne dla pozostałych 20 członków       polskiej delegacji i ich 20 zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału       członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorzy na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracują również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

5. Uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 27 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. W 2013 r. spotkania takie odbyły się w dniach: 30 stycznia 2013 r., 10 kwietnia 2013 r.; 29 maja 2013 r., 2 lipca, 7 października oraz 27 listopada.

6. Spotkania informacyjne nt. polskiej delegacji do KR

9 stycznia 2013 r. – dyr. BIWW, M. Kapturska spotkała się w Komitecie Regionów z studentami europeistyki ze Strasburga , którym przybliżyła działalność biura Wielkopolski w Brukseli oraz polskiej delegacji do Komitetu Regionów.

15 lutego 2013 r. – przedstawiciel BIWW I. Gorczyca spotkała się w Komitecie Regionów z dziennikarzami z Dolnego Śląska, którym przedstawiła działalność Komitetu Regionów oraz polskiej delegacji. Wyjazd został zorganizowany przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

23 września 2013 r. – I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z radnymi z województwa lubuskiego, przedstawiając działalność polskiej delegacji do KR. Spotkanie odbyło się w Komitecie Regionów.

27 - 29 listopada 2013 r. wizyta polskich dziennikarzy współorganizowana przez Komitet Regionów oraz koordynatorki polskiej delegacji do KR. W jej ramach dziennikarze uczestniczyli w prezentacji działalności polskiej delegacji do KR, która odbyła się w siedzibie BIWW oraz wzięli udział w omówionym powyżej posiedzeniu delegacji poprzedzającym listopadową sesję plenarną w KR. Wzięli oni również udział w konferencji prasowej z Marszałkiem M. Woźniakiem – Przewodniczącym polskiej delegacji, J. Olbrychtem – posłem do PE oraz Hanną Jahns – członkiem gabinetu komisarza ds. polityki regionalnej J. Hahna.

3 grudnia – I. Gorczyca przedstawiła prezentację nt. działalności polskiej delegacji do KR dla przedstawicieli województwa lubelskiego. Spotkanie odbyło się w Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

7. Projekt „Dobre prawo – sprawne rządzenie”

Polska delegacja do Komitetu Regionów została zaproszona do udziału w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 5.2 PO KL) „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, komponent „Wsparcie dla członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów”. Koordynatorki delegacji współpracują z przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przy wdrażaniu projektu oraz dostosowywaniu go do potrzeb członków delegacji.

8. Działalność dyrektor BIWW M. Kapturskiej w    Programowych konferencji EuroPCom oraz Open Days 2013

Ze względu na aktywną bieżącą współpracę z Komitetem Regionów oraz wspólne, udane inicjatywy z KR podczas polskiej prezydencji w Radzie UE dyrektor BIWW Monika Kapturska po raz kolejny została zaproszona do kilkunastoosobowej Rady Programowej konferencji EuroPCom, organizowanej przez Komitet Regionów we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. W skład Rady wchodzą przedstawiciele instytucji UE i stowarzyszeń oraz regionów europejskich. W ciągu 2013 r. Monika Kapturska wzięła udział w serii spotkań Rady oraz w wewnętrznych konsultacjach dotyczących oceny najlepszych kampanii informacyjnych, poświęconych tematyce unijnej. Konferencja EuropCom miała miejsce 17-18 października 2013 r. w Komitecie Regionów. Była to już czwarta edycja Europejskiej konferencji na temat komunikacji publicznej, która została poświęcona polityce medialnej oraz sposobom komunikowania w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Komitet Regionów i Komisja Europejska powołały również kilkuosobową Radę Programową kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2013, której członkiem została dyrektor BIWW Monika Kapturska, uczestnicząc w serii spotkań koncepcyjnych i przygotowawczych. OPEN DAYS, które zostały opisane w pierwszej części sprawozdania, odbyły się w dniach 7-10 października 2013 r.

VI. Inne wizyty i prezentacje w Brukseli dla grup studyjnych z Wielkopolski

BIWW w ramach swojej działalności przygotowuje liczne prezentacje. Są to spotkania z uczestnikami wizyt studyjnych przyjeżdżających do Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Uczestnikami wizyt studyjnych są wielkopolscy samorządowcy, pracownicy naukowi wielkopolskich szkół wyższych i uniwersytetów oraz studenci i uczniowie. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, przybliżenie struktury Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów znajdujących się na europejskiej agendzie, ale także pokazanie możliwości realizacji projektów w ramach przygotowanych przez Unię Europejską programów.

12 marca 2013 r. – I. Gorczyca przedstawiła prezentację nt. działalności biura w siedzibie BIWW podczas spotkania ze studentami i wykładowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania. Następnie grupa odbyła spotkanie w Komitecie Regionów z przedstawicielem KR poświęcone funkcjonowaniu tego organu.

19 marca 2013 r. – dyr. BIWW M. Kapturska spotkała się w Parlamencie Europejskim z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego – Andrzeja Grzyba.

22 marca 2013 r. – przedstawiciele BIWW, I. Gorczyca i J. Kubiak w siedzibie BIWW spotkały się z przedstawicielami Uniwersytetów Medycznych z Poznania i Gdańska, rozmawiając na temat działalności BIWW i możliwości korzystania z dofinansowania z projektów unijnych.

22 kwietnia 2013 r. - I. Gorczyca odbyła w Parlamencie Europejskim spotkanie na temat działalności BIWW w Brukseli z uczestnikami wyjazdu studyjnego z Wielkopolski, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

24 kwietnia 2013 r. – J. Kubiak spotkała się w siedzibie BIWW ze studentem francuskiego uniwersytetu piszącym pracę magisterską o współpracy regionalnej w Unii Europejskiej.

27 maja, 3 i 17 czerwca 2013 r. J. Kubiak i I. Gorczyca odbyły trzy spotkania w Parlamencie Europejskim z samorządowcami z Wielkopolski, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

18 czerwca 2013 r. – M. Kapturska i J. Kubiak spotkały się w nowej siedzibie BIWW z grupą nauczycieli ze szkół w Wielkopolsce oraz laureatkami konkursu Eurolady, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca.

19 czerwca 2013 r. – I. Gorczyca odbyła spotkanie w siedzibie BIWW z laureatami konkursów i reprezentantami PCK , którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posłanki do Parlamentu Europejskiego Sidonii Jędrzejewskiej.

25 czerwca 2013 r. - I. Gorczyca odbyła spotkanie w siedzibie BIWW ze studentami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i przedstawicielami kółek rolniczych, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

10 lipca – dyr. M. Kapturskauczestniczyła w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, na którym przedstawiła sprawozdanie z działalności BIWW w II. półroczu 2012 oraz pierwszej połowie 2013 r.

2 października 2013 r. – I. Gorczyca odbyła spotkanie z grupą studyjną, która przyjechała do Brukseli na zaproszenie posłanki do Parlamentu Europejskiego Sidonii Jędrzejewskiej.

7 października 2013 r. – I. Gorczyca przedstawiła prezentację dla grupy studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

26 listopadaM. Sylla spotkała się z przedstawicielami przetwórstwa spożywczego z południowej Wielkopolski, którym przybliżyła działalność BIWW. Grupa przyjechała do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

2 grudnia – I. Gorczyca przedstawiła prezentację dot. działalności BIWW, a także Wspólnej Polityki Rolnej dla grupy studentów z Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywieniowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

5 grudnia – dyr. Monika Kapturska przedstawiła prezentację dotyczącą działalności BIWW oraz przedstawicieli woj. wielkopolskiego w Brukseli dla grupy studyjnej, która przyjechała do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca.

VII.Kontakty z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE

Pracownicy BIWW uczestniczyli w wielu innych seminariach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Komitet Regionów, Komisję Europejską oraz europosłów w Parlamencie Europejskim. Istotne informacje na temat tych wydarzeń i związanych z nimi inicjatyw były przekazywane do województwa lub zamieszczane na stronie internetowej biura.

VIII.Strona internetowa BIWW i newslettery

W 2013 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 121 artykułów w języku polskim. Za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 160 informacji.W połowie roku BIWW przebudowało swoją stronę www.wielkopolska.eu, co zwiększyło jej funkcjonalność. Strona stała się bardziej przejrzysta i przyjazna dla użytkowników zewnętrznych.   

BIWW, w ramach utworzonej na portalu społecznościowym Facebook strony Klubu Wielkopolan, publikował informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW. Działanie to ma na celu promocję wielkopolskich wydarzeń oraz zachęcania Wielkopolan przebywających w Brukseli do ściślejszej współpracy z BIWW.

1. Cykl informacyjny w „Monitorze Wielkopolskim”

Rok 2013 był Europejskim Rokiem Obywateli, poświęconym tematyce praw obywatelskich przysługujących osobom pochodzącym z 27 państw członkowskich UE. Przez cały rok Joanna Kubiak, przedstawiciel Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli przygotowywała artykuły dotyczące najważniejszych praw przysługujących Europejczykom. Artykuły publikowane były w „Monitorze Wielkopolskim”, który stanowi dodatek do Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego, oraz na stronie BIWW. Informacje te były wysyłane również w formie biuletynu BIWW do szerokiego grona odbiorców.

2. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. W 2013 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów ponad 50 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów, w tym ogłoszenia wielkopolskich instytucji i organizacji poszukujących partnerów z innych krajów UE.

Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW. Zainteresowanie przystąpieniem do projektów wyraziło 135 podmiotów z Wielkopolski.

Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach mających na celu przedstawienie projektów wdrażanych przez partnerów z innych regionów, a następnie kontaktowali się bezpośrednio z podmiotami w województwie zajmującymi się tematyką związaną z danym projektem, przekazując im informacje o projektach i profilu poszukiwanych partnerów.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.