ROK 2012

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego

Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2012 roku

I. Seminaria, konferencje i akcje promocyjne

  1. Drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brukseli

8 stycznia br. już po raz drugi w Brukseli odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z inicjatywy BIWW, Wielkopolska po raz kolejny wzięła udział w największej akcji charytatywnej przekazując dwa przedmioty na licytację –grę planszową „27 grudnia”, której celem jest przybliżenie miejsc, postaci i wydarzeń, które miały wpływ na przebieg Powstania Wielkopolskiego, a także figurkę Majora Stanisława Taczaka – pierwszego dowódcy Powstania.

  1. Spotkania Klubu Wielkopolan

28 marca br. w siedzibie BIWW odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan. Gościem honorowym był nowy Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Harazim. Klubowicze mieli okazję powitać Ambasadora w zaledwie cztery tygodnie po nominowaniu go na stanowisko, jeszcze przed oficjalnym przyjęciem przez belgijskiego króla Alberta II. Pośród gości znaleźli się m.in. wielkopolscy posłowie do Parlamentu Europejskiego Filip Kaczmarek i Andrzej Grzyb oraz Hanna Jahns, członek gabinetu Komisarza UE ds. polityki regionalnej.

W trakcie spotkania Ambasador przedstawił założenia swojej misji, które obejmują zarówno zagadnienia polityczne, jak i gospodarcze, w tym zwiększenie aktywności polskich przedsiębiorstw na rynku belgijskim i dążenie do osiągnięcia równowagi w wymianie gospodarczej pomiędzy Polską a Belgią. Jednymi z priorytetów misji ambasadora będzie też polepszenie wizerunku Polski i Polaków i wsparcie konsularne dla naszych rodaków mieszkających w Belgii.

3 października br. z okazji 5. rocznicy istnienia Klubu w siedzibie BIWW odbyło nadzwyczajne spotkanie, w którym udział wzięło kilkudziesięciu Wielkopolan pracujących na co dzień w instytucjach unijnych, większość wielkopolskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, a także członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski. Gościem specjalnym był Ambasador RP w Królestwie Belgii, Artur Harazim.

5 lat istnienia Klubu oraz współpracy BIWW z Wielkopolanami zostało upamiętnione konkursami wiedzy o Wielkopolsce i gwarze poznańskiej oraz pamiątkowym zdjęciem, które ukazało się w Monitorze Wielkopolskim, dodatku do Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego.

  1. Wydarzenia promujące województwo wielkopolskie w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 w Brukseli

3.1Festiwal Europy- udział w „Dniach Otwartych”

12 maja br. Biuro Wielkopolski w Brukseli wzięło udział w tzw. „Drzwiach otwartych” organizowanych przez instytucje unijne z okazji Dnia Europy. Podczas wydarzenia tysiące mieszkańców UE, przybyłych z wielu krajów, miały okazję zwiedzić siedziby Rady UE, Komisji oraz Parlamentu Europejskiego, a także Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W tym ostatnim, Biuro Wielkopolski w Brukseli zorganizowało swoje stoisko promocyjne nawiązujące do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, wspólnie z przedstawicielstwami województw dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Na stoisku można było zdobyć informacje na temat regionów i miast-gospodarzy EURO oraz ich atrakcji turystycznych i kulturalnych, które mogły zainteresować przyjeżdżających do Polski kibiców oraz zachęcić inne osoby do odwiedzenia miejsc związanych z mistrzostwami. Główną atrakcją stoiska był konkurs, w ramach którego uczestnicy wygrać mogli wycieczkę do Polski oraz oficjalną piłkę EURO 2012. Wielkopolska, prócz informacji na temat regionu oraz Poznania jako miasta-gospodarza mistrzostw, pokazała również swoją innowacyjną stronę prezentując materiały związane z regionalną strategią „Innowacyjna Wielkopolska”.

„Festiwal Europy” to jedyny dzień w roku, kiedy instytucje europejskie otwierają swoje drzwi dla szerokiej publiczności. Każdy zwiedzający ma możliwość dowiedzieć się czym politycy i urzędnicy europejscy zajmują się na co dzień, a także zdobyć informacje na temat państw członkowskich i regionów Europy. Wydarzenie wypełniają dziesiątki prezentacji, debat, konkursów i różnorodnych atrakcji, które co roku przyciągają tłumy odwiedzających.

Promocja Wielkopolski i Poznania podczas Dni Otwartych była pierwszą z cyklu trzech imprez organizowanych przez przedstawicielstwo naszego regionu w Brukseli w związku z turniejem EURO 2012. W ramach wydarzenia BIWW współpracowało ściśle z Komitetem Regionów oraz polskimi regionami goszczącymi EURO 2012. Przy okazji tego wydarzenia regiony goszczące EURO 2012 wyprodukowały wspólnie banery promujące regiony i miasta- gospodarzy w kontekście mistrzostw Europy.

W ramach przygotowań odbyły się 2 spotkania robocze: 30 marca oraz 8 maja. Większa część ustaleń odbyła się drogą mailową.

3.2 Europejski Turniej Piłki Nożnej na dziedzińcu Parlamentu Europejskiego

30 maja br. na Esplanadzie Solidarności 80’ - dziedzińcu Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbył się Europejski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Turniej był inicjatywą Klubu Europejskiej Partii Ludowej (EPL), a jego głównymi organizatorami byli europosłowie Jacek Saryusz-Wolski, szef polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim oraz Piotr Borys. Wydarzenie uzyskało oficjalny patronat przewodniczących Rady oraz Komisji Europejskiej - Hermana Van Rompuy’a oraz José Manuela Barroso. Turniej otworzył Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. W ceremonii wzięli udział również unijni komisarze – Janusz Lewandowski, Androulla Vassiliou, Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, były przewodniczący PE Jerzy Buzek oraz przedstawiciel UEFA Julien Zylberstein.

Podczas wydarzenia nie zabrakło udziału regionów i miast-gospodarzy Euro 2012. Stoiska Dolnego Śląska, Mazowsza, Pomorza i Wielkopolski cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas całego turnieju. Wielkopolski namiot promocyjny odwiedziła Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, wielu posłów do PE, a także gwiazda polskiej piłki nożnej Jerzy Dudek. Nasz region reprezentowało Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, które we współpracy z Departamentem Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przygotowało stoisko promujące region w kontekście Euro 2012 oraz zapewniło jego obsługę. Oprócz regionu w wydarzeniu udział wzięło również miasto Poznań.

BIWW koordynowało przygotowania do wydarzenia ze strony Wielkopolski ściśle współpracując z biurem poselskim europosła P. Borysa, Departamentem Sportu UMWW oraz Urzędem Miasta Poznania.

3.3 Uroczystość otwarcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012

8 czerwca br. w muzeum Autoworld w Brukseli odbyło się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Organizatorami wydarzenia była Ambasada RP w Królestwie Belgii, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, greccy odpowiednicy tych instytucji, regiony goszczące EURO 2012: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie, a także Polska Organizacja Turystyczna. Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli brukselskich placówek dyplomatycznych oraz międzynarodowej społeczności Brukseli skupionej wokół instytucji europejskich. Goście obejrzeli wspólnie uroczystość otwarcia mistrzostw oraz dwa pierwsze mecze EURO 2012, w których zmierzyły się ze sobą drużyny Polski i Grecji oraz Rosji i Czech. W programie wieczoru znalazła się loteria z atrakcyjnymi nagrodami związanymi z EURO 2012 oraz inne piłkarskie atrakcje. W trakcie wydarzenia została pokazana wystawa prezentująca polskie regiony i miasta-gospodarzy EURO 2012: Gdańsk, Poznań, Wrocław i Warszawę.

W ramach przygotowań do wydarzenia przedstawiciele BIWW odbyli szereg spotkań roboczych: 8 luty, 28 marca, 18 kwietnia, 30 kwietnia, 2 maja, 16 maja, 21 maja oraz 31 maja.

BIWW przy okazji współorganizacji uroczystości otwarcia EURO 2012 współpracowało z Departamentem Sportu UMWW oraz Biurem Promocji Urzędu Miasta Poznań, które wsparły przedsięwzięcie materiałami promocyjnymi i gadżetami.

  1. Wizyta studyjna członków Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

W dniach 4-5 czerwca 2012 r. na zaproszenie BIWW w Brukseli gościli członkowie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.Pobyt w Brukseli członkowie Komisji rozpoczęli od wysłuchania sprawozdania z bieżącej działalności BIWW, które przedstawiła dyrektor Monika Kapturska. Kolejnym punktem programu była prezentacja europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE oraz zaangażowanie Wielkopolski w jej prace. Mathieu Simon, przedstawiciel francuskiego regionu Ile-de France oraz szef Grupy Lobbingowej Sieci PURPLE zaprezentował cele polityczne oraz aktualne działania sieci, do której Wielkopolska przystąpiła oficjalnie w październiku br.

Główny temat wizyty stanowiły zagadnienia związane z wdrażaniem strategii Europa 2020 oraz polityka spójności w nowym okresie programowania 2014-2020. W ramach przygotowanego programu radni odbyli szereg spotkań poświęconych tej tematyce m.in. z Hanną Jahns, członkiem Gabinetu Komisarza UE ds. polityki regionalnej i miejskiej Johannesa Hahn’a, która przedstawiła perspektywy polityki spójności 2014-2020 dla Polski. Karolina Kierońska, kierująca Wydziałem Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej przybliżyła stan negocjacji w Radzie UE w sprawie pakietu legislacyjnego polityki spójności po 2014 r., a Krzysztof Nowaczek z Dyrekcji ds. Polityk Horyzontalnych i Sieci w Komitecie Regionów opowiedział o roli KR we wdrażaniu strategii Europa 2020 i pracach polskiej delegacji w ramach tej instytucji. Członkowie Komisji spotkali się również z dyrektorem przedstawicielstwa Kraju Związkowego Hesja przy Unii Europejskiej Friedrichem von Heusingerem, który omówił aspekty współpracy z Wielkopolską. Radni Komisji gościli również w Parlamencie Europejskim, gdzie spotkali się z wielkopolskimi europosłami.

Wizytę studyjną przygotowało Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego.

  1. Seminarium nt. Wspólnych Ram Strategicznych

3 lipca 2012 roku w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego odbyło się seminarium BIWW oraz Zgromadzenia Regionów Europy AER w ramach organizacji cyklicznego ”Śniadania AER-u”. Wydarzenie poświęcone zostało Wspólnym Ramom Strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem opinii Marszałka Marka Woźniaka, który został mianowany sprawozdawcą Komitetu Regionów w tej sprawie. Spotkanie było doskonałą okazją, aby przybliżyć europejskim regionom działającym w AER główne punkty i założenia opinii, która dzień wcześniej została przyjęta przez Komisję Polityki Spójności Terytorialnej COTER, a także by poznać stanowiska innych samorządów na temat zmian, jakie niesie za sobą wdrożenie WRS.

Głównym mówcą była pani Anna Hadyńska z Gabinetu Marszałka, która zaprezentowała etapy opracowywania i przyjmowania opinii, jej zakres merytoryczny oraz główne postulaty. Podkreśliła, iż głównym założeniem WRS jest umożliwienie skutecznego połączenia środków unijnych oraz ujednolicenie zasad stosowanych przez władze krajowe i regionalne przy opracowywaniu programów operacyjnych i umów o partnerstwie.

Pani Estelle Delangle przedstawiając stanowisko AER nt. Wspólnych Ram Strategicznych zwróciła uwagę na fakt, iż dokument wzbudza wiele kontrowersji. Nie tylko w kwestii jego statusu prawnego, ale także w zakresie koordynacji i integracji głównych założeń WRS z poszczególnymi funduszami oraz regionalnymi programami operacyjnymi.

  1. Obchody Dnia Św. Marcina w Brukseli

W dniu 29 listopada br. BIWW zorganizowało w swojej siedzibie trzecią edycję „Dnia Świętego Marcina”. Spotkanie otworzył Marszałek Marek Woźniak, który przypomniał zebranym gościom wielkopolskie tradycje związane z tym świętem. W wydarzeniu udział wzięło ponad czterystu gości, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, instytucji unijnych, europejskich regionów i miast, a także polskie i belgijskie władze samorządowe, m.in. goście z Geetbets, belgijskiej gminy nawiązującej partnerstwo z wielkopolską gminą Witkowo. Wizyta przedstawicieli gminy została opisana we flamandzkiej prasie lokalnej.

Inicjatywa ta sprawia, że Wielkopolska  staje się coraz bardziej rozpoznawalna w stolicy Unii Europejskiej, a pieczone na miejscu przez poznańskiego cukiernika rogale marcińskie zyskują wielkie grono międzynarodowych fanów. 

Dzięki współpracy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, UMWW podczas wydarzenia zaprezentowano również inne wielkopolskie produkty wytwarzane przez regionalnych producentów na bazie lokalnych surowców, zgodnie z tradycyjnymi recepturami. Prezentacja produktów regionalnych to jedna z form promocji województwa wielkopolskiego w  Europie, które od kilku lat jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

  1. Spotkanie polskich biur regionalnych z Prezydentem RP, Bronisławem Komorowskim

13 listopada br. odbyło się historyczne spotkanie Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli. Prezydent podziękował, za pracę na rzecz interesów polskich województw w Unii Europejskiej i za aktywną działalność nie tylko na forum unijnym, ale również w ramach stosunków polsko-belgijskich. Spotkanie stanowiło część dwudniowej wizyty głowy naszego państwa w Królestwie Belgii, na którą złożyły się m.in. wizyta u belgijskiej pary królewskiej, rozmowy z Przewodniczącym Rady UE oraz belgijskim biznesem.

Sekretarz Generalny Komitetu Regionów Gerhard Stahl zabierając głos, podziękował przedstawicielom polskich samorządów za aktywne działania na rzecz silnej polityki spójności, sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy w Europie. Podkreślił również duże zaangażowanie Polaków na forum UE w wypracowanie dobrego budżetu dla Unii po 2013 roku.

Spotkanie w imieniu wszystkich polskich biur regionalnych poprowadziła dyrektor BIWW, Monika Kapturska. W swoim wystąpieniu nakreśliła zadania, jakie biura spełniają w kontaktach z instytucjami europejskimi oraz w inicjowaniu współpracy z partnerami z całej Europy; w  Brukseli ma bowiem swoje przedstawicielstwa ponad 300 władz regionalnych i lokalnych. Przedstawiła również zakres i przykłady kooperacji polskich samorządów z  belgijskimi regionami: Flandrią, Walonią i Brukselą-Stolica na płaszczyznach gospodarczej, naukowej i kulturalnej oraz w ramach europejskich sieci regionalnych.

W spotkaniu z Prezydentem Komorowskim uczestniczyli przedstawiciele wielu regionów europejskich i instytucji UE oraz partnerzy belgijscy.

II. Współpraca z innymi regionami

  1. Współpraca z przedstawicielstwami polskich regionów w związku z organizacją trzech wydarzeń promujących Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

W 2012 r. BIWW ściśle współpracowało w tym zakresie z przedstawicielstwami województwa mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego (patrz. pkt. I, ppkt. 3).

  1. Współpraca polskich przedstawicielstw regionalnych przy organizacji spotkaniaPrezydentem RP, Bronisławem Komorowskim

W 2012 r. ramach przygotowania wydarzenia odbyło się szereg spotkań z udziałem przedstawicieli BIWW:

19 października spotkanie z Ambasadorem RP w Belgii, Arturem Harazimem, 22 października spotkanie w gronie polskich biur regionalnych, 23 października spotkanie z przedstawicielami Ambasady, 29 października spotkanie z przedstawicielami Ambasady, 13 listopada spotkanie w gronie polskich biur regionalnych, 23 listopada spotkanie z Ambasadorem Harazimem podsumowujące wydarzenie.

  1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-RomaniiAkwitanii

3.1 Spotkania dyrektorów

W ramach współpracy z regionami partnerskimi odbyły się spotkania dyrektorów w dniach: 16 maja, 7 i 8 czerwca, 21 września. Przedmiotem spotkań była bieżąca współpraca i wspólne plany działania w br.

3.2. Warsztat pt. „Integracja poprzez sport”

W dniach 25-26 kwietnia br. w siedzibie BIWW odbył się warsztat pt. „Integracja poprzez sport”, którego uczestnicy debatowali na temat doświadczeń i działań prowadzonych w poszczególnych regionach w zakresie integracji poprzez aktywność fizyczną, przede wszystkim w kontekście imigracji.

Dzięki bieżącej współpracy biura Wielkopolski w Brukseli a Hesją, która była organizatorem wydarzenia, w warsztacie udział wzięli przedstawiciele Departamentu Sportu UMWW.

3.3 Szkolenie organizowane przez Emilię-Romanię

W dniu 16 października br. dyrektor BIWW, Monika Kapturska po raz kolejny wzięła udział w charakterze mówcy w szkoleniu pt. “Władze regionalne w unijnym procesie decyzyjnym”, które biuro Emilii-Romanii zorganizowało dla kilkudziesięciu przedstawicieli administracji regionalnej z całych Włoch.

3.4 Spotkania nt. regionów przemysłowych

W dniu 25 października br. Izabela Gorczyca, pracownik BIWW wzięła udział w pierwszym nieformalnym spotkaniu dla wybranych regionów przemysłowych, które zostało zorganizowane z inicjatywy Hesji. W trakcie spotkania Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację nt. województwa Wielkopolskiego pod kątem rozwoju przemysłu. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Hesji, Emilii-Romanii, Akwitanii oraz Nawarry. Kolejne spotkanie jest przewidziane na początek 2013 r.  

  1. Open Days 2012

4.1. Międzynarodowa debata w BIWW nt. internacjonalizacji

Wielkopolska po raz kolejny wzięła udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast (Open Days), którego 10 edycja odbyła się w dniach 8-11 października 2012 r. Tym razem Wielkopolska była wiceliderem konglomeratu „Strategie internacjonalizacji na rzecz inteligentnego wzrostu”, w ramach którego wspólnie z prowincją Barcelona, regionem Hanower, miastem Lille, hrabstwem Mersyside i prowincją Rzym zorganizowała debatę „Lokalne i regionalne inicjatywy internacjonalizacyjne na rzecz inteligentnego wzrostu”. Wydarzenie odbyło się 10 października. Z inicjatywy BIWW już po raz drugi wspólne wydarzenie w ramach Open Days odbyło się w siedzibie Wielkopolski.

Debatę, w której uczestniczyło ponad 100 osób, moderował przedstawiciel Komisji Europejskiej Mikel Landabaso, kierownik Wydziału ds. zrównoważonego i inteligentnego rozwoju w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. W panelu udział wzięli mówcy reprezentujący wszystkich sześciu partnerów. Wielkopolska reprezentowana była przez Michała Ptaszyńskiego z Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Podczas debaty omówione zostały różne obszary podlegające internacjonalizacji: turystyka, kultura, nauka i badania oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Michał Ptaszyński podkreślał, że województwo wielkopolskie prowadzi działania wspierające regionalnych przedsiębiorców przy wchodzeniu na rynki międzynarodowe, zwłaszcza w Chinach, Brazylii czy Indiach. Podsumowując dyskusję paneliści zgodzili się, iż internacjonalizacja na poziomie samorządowym jest konieczna. Pomimo tego, iż wydawałoby się, że zakłada ona raczej konkurencję pomiędzy samorządami, to współpraca gmin, powiatów i regionów z różnych państw także jest możliwa.

W ramach prac konglomeratu Izabela Gorczyca, pracownik BIWW uczestniczyła w spotkaniach przygotowawczych w dniach: 8 maja, 21 czerwca, 3 sierpnia i 4 października.

W ramach przygotowań do kolejnej edycji Open Days, w dn. 11 grudnia br. pracownik BIWW, Izabela Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Komitet Regionów i Komisję Europejską rozpoczynającym Europejski Tydzień Regionów i Miast 2013 r.

4.2. Seminarium nt. Partnerstwa Wschodniego z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

11 października 2012 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w charakterze mówcy w seminarium „Współpraca terytorialna i parlamentarna w ramach Partnerstwa Wschodniego jako korzyść dla Europy”. Było to pierwsze wydarzenie organizowane wspólnie przez CORLEAP - Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego Komitetu Regionów oraz Zgromadzenie Parlamentu Europejskiego EURONEST. Seminarium odbyło się w Brukseli, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days.

W swojej wypowiedzi Marszałek Woźniak zaznaczył, że Partnerstwo Wschodnie jest bardzo trudnym projektem ze względu na zróżnicowaną sytuację polityczną i gospodarczą w sześciu krajach partnerskich (Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainie). Podstawowym problemem jest także wolno postępująca decentralizacja, dla której warunkiem koniecznym jest z jednej strony przychylność władz centralnych, a z drugiej ściśle sprecyzowane oczekiwania samorządów. Marszałek zaapelował o skuteczną pomoc finansową, gdyż trudne warunki do spełnienia, stawiane obecnie wschodnim samorządom oraz wymóg wkładu własnego w projektach stanowią poważną przeszkodę w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Zgromadzenie EURONEST było reprezentowane przez Christiana Vigenina – posła do Parlamentu Europejskiego oraz Asima Mollazade - deputowanego azerskiego parlamentu, który podkreślił szczególną wartość współpracy z państwami członkowskimi UE z Europy Środkowej i Wschodniej, wynikającą z podobnych doświadczeń historycznych. Poseł Vigenin pochwalił postępy krajów Partnerstwa Wschodniego w dziedzinie reform gospodarczych oraz zaznaczył konieczność dialogu z Rosją.

W czasie seminarium przedstawiono również dwa projekty realizowane w ramach współpracy transgranicznej (CBC). „EuroCaucas” – realizowany w Armenii i Gruzji jest pierwszym przypadkiem projektu CBC na Kaukazie, w ramach którego samorządy z dwóch państw PW utworzyły organizację posiadającą osobowość prawną, działającą na rzecz wspierania rozwoju regionalnego. Na zakończenie seminarium przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej - Siergiej Tatusiak przedstawił Euroregion Dniestr, który został utworzony w lutym bieżącego roku i obejmuje samorządy na Ukrainie i w Mołdawii. P. Tatusiak podziękował również Marszałkowi Woźniakowi za wsparcie, które jego region dotychczas otrzymał z Wielkopolski, określając ją jako najbliżej współpracujący samorząd, a Polskę, jako silnego i niezawodnego partnera Ukrainy.

4.3 Udział dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej w posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw RP

W dniach 8 – 11 października 2012 r. w podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw RP, w którym udział wziął Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Lech Dymarski. 10 października dyrektor BIWW, Monika Kapturska jako koordynator polskiej delegacji do Komitetu Regionów wzięła udział w posiedzeniu w charakterze mówcy przedstawiając prezentację nt. KR i działań delegacji w kontekście prac nad pakietem polityki spójności 2014 - 2020.

  1. Współpraca z przedstawicielstwami landów niemieckich

5.1    10-lecie współpracy z Brandenburgią

19 października br. dyrektor BIWW, Monika Kapturska spotkała się w siedzibie BIWW z dyrektorem brukselskiego przedstawicielstwa landu Brandenburgii, Marcusem Wenigiem oraz dyrektorem brukselskiego biura Miasta Berlin, Volkerem Löwe. Celem spotkania było przedyskutowanie możliwości podjęcia wspólnych działań upamiętniających 10. rocznicę współpracy Wielkopolski i Brandenburgii.

5.2          20-lecie współpracy z Dolną Saksonią

30 października br. dyrektor BIWW, Monika Kapturska spotkała się w Poznaniu z dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW, Anną Markiewicz-Zielińską oraz przedstawicielami landu Dolna Saksonia w celu rozważenia możliwości zorganizowania wspólnego wydarzenia z okazji 20-lecia współpracy.

15 listopada br. dyrektor BIWW, Monika Kapturska odbyła spotkanie z dyrektorem biura Dolnego Śląska w Brukseli, Ewą Woods oraz wicedyrektor brukselskiego przedstawicielstwa landu Dolna Saksonia, Sabine Zanthier. Spotkanie było poświęcone zaplanowaniu organizacji wspólnego wydarzenia w Brukseli w 2013 r., które uświetniłoby 20. rocznicę współpracy Wielkopolski, Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii.

  1. Współpraca w ramach sieci tematycznych

6.1    Sieci Komitetu Regionów

Sieć Monitorowania Subsydiarności

W dniu 28 lutego br. przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu grupy roboczej TEN-T Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości w Komitecie Regionów. Przedmiotem spotkania była wymiana dobrych praktyk pomiędzy członkami grupy z zakresu wdrażania TEN-T na swoim terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem wielopoziomowego zarządzania oraz zasady subsydiarności. Wielkopolskę w roli eksperta reprezentował Adam Derc z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, które w ramach działalności sieci przygotowało raport nt. transportu z punktu widzenia naszego regionu. Prace nad raportem koordynowało BIWW.

W ramach sieci przygotowywana jest również ankieta Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów nt. czwartego pakietu kolejowego, do której wkład przesłało Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego przy koordynacji BIWW.

6.2 AER - Zgromadzenie Regionów Europy

W ramach działalności sieci AER przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak uczestniczyła w następujących spotkaniach:

- 9 lutego br. - posiedzenie Biura AER,

- 23 lutego br. - spotkanie, którego przedmiotem była prezentacja programu Inteligentna Energia-Europa,

- 18 kwietnia br. – spotkanie dotyczące nowej strategii funkcjonowania sieci.

W dniu 19 czerwca br. Izabela Gorczyca wzięła udział w spotkaniu przygotowawczym do seminarium, które odbyło się 3 lipca 2012 roku w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego nt. Wspólnych Ram Strategicznych.

6.3 Współpraca z siecią „CORAL” w ramach projektu „CASA” finansowanego z programu „Interreg IVC”

W lutym 2012 r. województwo wielkopolskie przystąpiło do projektu „CASA – konsorcjum na rzecz wdrażania rozwiązań wspierających osoby starsze” współfinansowanego z programu Interreg IVC. Projekt ten jest przygotowywany w ramach nieformalnej sieci regionów „CORAL – Wspólnoty regionów na rzecz życia wspieranego przez otoczenie”, której działalność skupia się na wsparciu seniorów w społeczeństwie informacyjnym. Partnerem w projekcie jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a pracownik BIWW Joanna Kubiak jest osobą kontaktową ROPS w Brukseli, gdzie odbywają się spotkania sieci. W 2012 r. spotkania te odbyły się w dniach 10 stycznia, 1 marca, 12 i 13 marca, 15 maja, 10 i 11 lipca (spotkanie rozpoczynające projekt), 12 września i 7 listopada. Na spotkaniach tych pracownik BIWW reprezentował ROPS, a następnie przygotowywał sprawozdania i przekazywał najistotniejsze informacje do partnera projektu, a także pomagał w redagowaniu i przekazywaniu materiałów będących wkładem naszego regionu w projekt.

6.4 Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE

Do października 2012 r. Wielkopolska miała status obserwatora „Sieci Regionów Podmiejskich - PURPLE”, a od października, po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych uzyskała status pełnoprawnego członka sieci. W prace sieci zaangażowane jest BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego. Przedstawicielem szczebla politycznego w sieci jest wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Przedstawiciel BIWW uczestniczył w następujących spotkaniach grupy roboczej oraz grupy lobbingowej sieci w Brukseli w 2012 r.: 19 stycznia, 13 lutego, 22 marca, 19 kwietnia, 20 czerwca, 6 września, 27 listopada.

Ponadto pracownik BIWW, Joanna Kubiak uczestniczyła w zgromadzeniu ogólnym oraz konferencji sieci PURPLE, która odbyła się w dniach 24-25 maja w Brnie (Czechy) oraz w zgromadzeniu ogólnym i warsztacie zorganizowanym w ramach Open Days dniach 9 - 10 października w Brukseli. Podczas październikowego zgromadzenia ogólnego w obecności Marszałka Wojciecha Jankowiaka oraz przedstawicieli Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, Wielkopolska została przyjęta do sieci.

BIWW angażowało się również aktywnie w działalność lobbingową sieci związaną z kształtowaniem unijnej polityki spójności na lata 2014-2020. Sieć PURPLE przedstawiła serię propozycji poprawek do wniosków rozporządzeń dotyczących funduszy objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych. 30 marca przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak uczestniczyła w spotkaniu z asystentem Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawcy PE ds. rozporządzenia dotyczącego przyszłego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sprawozdaniu posła Olbrychta znalazło się 7 poprawek nawiązujących do obszarów podmiejskich.

6.5 Współpraca z Siecią Regionów UE2020 oraz z siecią ERRIN

W 2012 r. Sieć Regionów UE2020 podjęła decyzję o zaprzestaniu działalności. Członkowie zdecydowali się na organizację ostatniego wspólnego wydarzenia oficjalnie kończącego działalność sieci. Ze względu na podobny zakres obszarów tematycznych oraz wspólne inicjatywy w przeszłości, zadecydowano, iż wydarzenie odbędzie się we współpracy z międzynarodową sieć ERRIN. 20 września Dyrektor BIWW, Monika Kapturska oraz Izabela Gorczyca wzięły udział w spotkaniu obydwu sieci, podczas którego wypracowano wspólny plan działań. 26 września Izabela Gorczyca wzięła udział w spotkaniu, podczas którego wspólnie z przedstawicielem regionu Emilii-Romanii wypracowany został szkic programu planowanej konferencji. 30 października w siedzibie ERRIN Izabela Gorczyca wzięła udział w kolejnym spotkaniu poświęconym wspólnej inicjatywie, która planowana jest na 2013 r.

6.6 Regionalna Sieć dla Zrównoważonego Rozwoju (NRG4SD- Network of Regional Governments for Sustainable Development)

W dniu 11 kwietnia br. przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca, na prośbę Biura Współpracy Międzynarodowej, UMWW uczestniczyła w spotkaniu sieci w celu jej rozpoznania i sporządzenia opinii pod kątem ewentualnego przystąpienia do niej Wielkopolski. Działanie w ramach sieci jest jednym z tematów priorytetowych współpracy Wielkopolski z Regionem Bretanii, która jest członkiem sieci.

6.7 Europejska Federacja Agencji Regionów na rzecz Energii i Środowiska -  FEDARENE

W dniu 20 grudnia br., na prośbę Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami sieci w celu jej rozpoznania i sporządzenia opinii pod kątem ewentualnego przystąpienia do niej Wielkopolski.

  1. Współpraca w zakresie transportu z EUROREGIO

Województwo wielkopolskie zostało zaproszone przez holendersko-niemiecki euroregion EUROREGIO do przystąpienia do projektu Korytarz 2, który zostanie w 2013 r. złożony do Komisji Europejskiej w ramach naboru wniosków na projekty dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Projekt dotyczy przygotowania studium, mającego na celu przekształcenie Korytarza 2 w najbardziej istotną, zrównoważoną pod względem ruchu i logistyki sieć w Europie. Dyrektor BIWW, Monika Kapturska i Izabela Gorczyca nawiązały kontakt z przedstawicielami EUROREGIO odpowiedzialnymi za projekt w celu zbadania możliwości i korzyści płynących dla Wielkopolski z ewentualnego włączenia się do inicjatywy. Na początku 2013 r. planowane jest spotkanie biur regionalnych w Brukseli reprezentujących regiony i miasta położone wzdłuż Korytarza 2 w celu przekazania kompleksowych informacji nt. przygotowywanego wniosku. W powyższej inicjatywie uczestniczy również przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, p. Anna Krukowska.

III. Wsparcie dla Wielkopolskich przedsiębiorców

W 2012 r. BIWW prowadziło szereg działań mających na celu wpieranie przedsiębiorców z Wielkopolski, w tym m.in.:

 

16 lipca – przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym dla polskich biur regionalnych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polskiej w Belgii nt. planowanych wspólnych działań w 2013 r.

27 lipca – spotkanie dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej oraz Joanny Kubiak z przedstawicielem firmy BATIMEX Sp. z o.o. działającym w Belgii nt. możliwości uzyskania dofinansowania z dostępnych środków unijnych.

13 września - przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym dla polskich biur regionalnych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polskiej w Belgii nt. planowanych wspólnych działań w 2013 r.

14 września – spotkanie dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej oraz Joanny Kubiak w Komisji Europejskiej, z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu na prośbę wielkopolskiej firmy PROMAG S.A. Spotkanie dotyczyło postępowania rewizyjnego odnośnie ceł antydumpingowych na wózki paletowe.  

22 listopada – spotkaniedyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej z kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polskiej w Belgii, Krzysztofem Turowskim nt. programu współpracy w 2013 r.

IV. Ważniejsze wizyty

  1. Przygotowywanie wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) oraz Przewodniczącego Sejmiku Lecha Dymarskiego (jego zastępcy) i współpracaramach Komitetu Regionów.

Na poniższe spotkania BIWW przygotowywało materiały merytoryczne, szkice przemówień, tezy do wystąpień. Materiały przygotowywane były we współpracy z przedstawicielami Komitetu Regionów, grupy EPL w Komitecie Reginów oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udzielało również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka i Przewodniczącego, przygotowywało podsumowania spotkań oraz artykuły prasowe. Dyrektor BIWW koordynowała te działania oraz odbywała szereg spotkań z przedstawicielami Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

94. Sesja Plenarna Komitetu Regionów

W dniach 15 - 16 lutego br. Marszałek Marek Woźniak, wziął udział w 94. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Sesja poświęcona była rozpatrzeniu i przyjęciu opinii Komitetu Regionów w sprawach: wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych, nowego europejskiego programu na rzecz przyszłości Europejskiej Stolicy Kultury, przeglądu rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej oraz ubóstwa dzieci. Tematami posiedzenia w drugim dniu sesji były m.in. modernizacja szkolnictwa wyższego, pakiet legislacyjny dotyczący praw ofiar, zwiększenie wpływu unijnej polityki rozwoju oraz tworzenie europejskiej kultury wielopoziomowego sprawowania rządów.

Dzień wcześniej (14 lutego br.), Marszałek Woźniak uczestniczył również w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów (KR). Spotkanie poświęcone było sprawom budżetowym w ramach Komisji Spraw Finansowych i Administracyjnych, strukturze i finansowaniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM).

Podczas pierwszego dnia sesji plenarnej 15 lutego, Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przyjął w swoim gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, i jednocześnie przewodniczącego polskiej delegacji w Komitecie Regionów, Marka Woźniaka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, którzy przekazali uwagi dotyczące pakietu legislacyjnego dla polityki spójności po 2013 r. Rozmowa toczyła się głównie wokół zawartości najnowszych rozporządzeń na nowy okres programowania 2014-2020, które obecnie są sukcesywnie publikowane przez Komisję Europejską. BIWW koordynował organizację spotkania, a dyrektor Monika Kapturska wzięła w nim udział.

Posiedzenie wyjazdowe Komisji COTER w Lizbonie

W dniach 5 – 6 marca br. w Lizbonie, Marszałek Woźniak wziął udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz seminarium na temat przyszłości transportu w Europie. Spotkania poświęcone były kluczowym opiniom Komitetu Regionów (KR) dotyczącym rozporządzeń wchodzących w skład pakietu legislacyjnego dla polityki spójności po 2013 r.

Marszałek Woźniak jako przewodniczący polskiej delegacji w Komitecie Regionów i wiceprzewodniczący Komisji COTER czynnie uczestniczy w trwającej dyskusji. Władze regionalne i lokalne aktywnie opiniują wnioski rozporządzeń w sprawach: funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, funduszy rozwoju regionalnego, społecznego i spójności oraz wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Przyjmowanie strategicznych stanowisk KR ma na celu wywarcie właściwego wpływu na kształt przyszłej polityki na poziomie europejskim. W spotkaniach wzięli również udział prezydent Lizbony, przedstawiciele duńskiej Prezydencji w Radzie UE, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Piąty Szczyt Miast i Regionów w Kopenhadze

W dniach 22-23 marca br. w Kopenhadze odbył się Piąty Europejski Szczyt Regionów i Miast pod hasłem „Europejska tkanka miejska XXI wieku”, w którym udział wzięli Marszałek Marek Woźniak oraz dyrektor BIWW Monika Kapturska, jako koordynator polskiej delegacji do KR. Szczyt poświęcony był kwestiom związanym z dynamiką obszarów miejskich i europejskim sprawowaniem rządów oraz rolą regionów i miast w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wydarzenie to zgromadziło przewodniczących regionów i burmistrzów miast ze wszystkich państw członkowskich UE. Podczas szczytu głos zabrali również przywódcy polityczni UE, m.in. Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, oraz w imieniu duńskiej prezydencji Helle Thorning-Schmidt, premier Danii. Przez dwa dni ponad 300 prezydentów regionów i miast, wraz z urbanistami i architektami, dyskutowało nad kierunkami rozwoju miast oraz właściwymi sposobami finansowania ich potrzeb w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020.

W pierwszym panelu dyskusyjnym, poświęconym wpływowi Unii Europejskiej na rozwój miast, wystąpił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Jego współdyskutanci, prezydenci Lizbony, Lipska i Livorno mówili o roli dużych ośrodków miejskich jako lokomotyw rozwojowych w regionach, wspierających przemysł kreatywny i innowacje, wytwarzających 80% produktu krajowego brutto.

Podkreślali, iż konieczne jest silniejsze wspieranie finansowe miast, które mimo posiadania ogromnego potencjału rozwojowego, zmagają się wciąż z poważnymi problemami, takimi jak rozrastanie się przestrzeni miejskich, zanieczyszczenie środowiska, przeciążenia energetyczne, bezrobocie młodych, migracje czy przestępczość. Komisja Europejska proponuje, aby każde państwo członkowskie przeznaczyło na rozwój miast po 2014 roku co najmniej 5% środków w ramach polityki spójności za pośrednictwem instrumentu ITI (Zintegrowane Inwestowanie Terytorialne).

Marszałek Woźniak dowodził, iż już teraz miasta korzystają z dużej puli środków w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku Poznania dofinansowanie osiągnęło w obecnym okresie pułap 7% całego WRPO , a przecież miasta pozyskują dodatkowo duże dofinansowanie również w ramach programów sektorowych. Nie można więc mówić o tym, że potrzeby rozwojowe miast stołecznych nie są wystarczająco dostrzegane. Należy jednak z pewnością wzmocnić ich współpracę z otoczeniem.

13. Posiedzenie Komisji CIVEX

W dniu 27 kwietnia br. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski wziął udział w 13. posiedzeniu komisji CIVEX w Komitecie Regionów. Głównymi tematami spotkania były migracja oraz polityka azylowa. Członkowie komisji zajmującej się obywatelstwem, sprawowaniem rządów, sprawami instytucjonalnymi i zewnętrznymi debatowali również nad propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi finansowania w obszarze spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obywatelstwa w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

95. Sesja Plenarna w Komitecie Regionów

W dniach 3-4 maja br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w 95. sesji plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Tematem, podczas pierwszego dnia sesji, była obecna sytuacja gospodarcza oraz agenda na rzecz wzrostu. Ponadto członkowie KR przyjęli najważniejsze opinie w sprawie polityki spójności, rolnictwa, rybołówstwa i transportu. KR przedstawiło również swoje stanowisko w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych w czterech następujących opiniach, które zostały omówione i przegłosowane przez członków :

- opinii w sprawie rozporządzenia ogólnego dotyczącego funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi (sprawozdawca: Catiuscia Marini (IT/PSE), przewodnicząca regionu Umbria);

- opinii w sprawie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (sprawozdawca: Michael Schneider (DE/PPE), sekretarz stanu i przedstawiciel kraju związkowego Saksonia-Anhalt przy rządzie federalnym Niemiec);

- opinii w sprawie nowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (sprawozdawca: Konstantinos Simitsis (EL/PSE), burmistrz Kawali);

- opinii w sprawie proponowanego rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności (sprawozdawca: Romeo Stavarache (RO/ALDE), burmistrz Bacău).

Do najważniejszych kwestii, które zostały omówione podczas drugiego dnia sesji, należały nowo wprowadzone „regiony przejściowe”, wyznaczenie obowiązkowych pułapów przydziału funduszy, stopień elastyczności w programowaniu funduszy i zarządzaniu nimi, a także rola regionów i miast w opracowywaniu i wdrażaniu programów operacyjnych oraz umów partnerskich. 4 maja przedstawiono również opinię w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa, która dotyczy kwestii związanych ze zrównoważonym rybołówstwem w Europie, a także z zapewnieniem ochrony środowiska morskiego. Istotnym tematem drugiego dnia sesji plenarnej była również reforma wspólnej polityki rolnej, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i zrównoważonego charakteru rolnictwa, a jednocześnie zagwarantowanie produkcji żywności wysokiej jakości i ochrony środowiska.

2 maja br. Marszałek Woźniak wziął również udział w obradach Prezydium Komitetu Regionów.

Forum „Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego: Wspólne Ramy Strategiczne dla polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa w okresie 2014–2020”

W dniu 10 maja w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbyło się forum „Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego: Wspólne Ramy Strategiczne dla polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa w okresie 2014–2020”. Moderatorem jednego z warsztatów Forum był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który był sprawozdawcą opinii KR w sprawie wspólnych ram strategicznych.

Podczas Forum Komitet Regionów zgromadził najważniejszych przedstawicieli instytucji europejskich, Państw Członkowskich i regionów, którzy omówili następujące tematy: zarządzanie wielopoziomowe w odniesieniu do funduszy wspólnych ram strategicznych po 2013; strategia Europa 2020 i wyzwanie dotyczące zintegrowanego podejścia terytorialnego oraz osiąganie rezultatów: zapewnienie spójnego podejścia. Forum skierowane było do przedstawicieli instytucji europejskich, władz krajowych i samorządów, a także ekspertów zaangażowanych w zarządzanie funduszami strukturalnymi, rozwoju obszarów wiejskich i rybackim. Wydarzenie zostało poprzedzone przyjęciem głównych opinii Komitetu Regionów na temat pakietu legislacyjnego objętego zakresem WRS.

Seminarium w Sewilli z udziałem dyrektor BIWW Moniki Kapturskiej

23 maja br. dyrektor BIWW Monika Kapturska została zaproszona w roli mówcy do wystąpienia podczas seminarium "Osiąganie celów strategii Europa 20202: regiony i miasta promotorami inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Wydarzenie, które miało miejsce w Sewilli, zostało zorganizowane przez Europejski Instytut Administracji Publicznej - Europejskie Centrum na rzecz Regionów w Barcelonie , we współpracy z Andaluzyjskim Instytutem Administracji Publicznej. Odbiorcami seminarium byli przedstawiciele andaluzyjskiej administracji publicznej różnych szczebli zarządzania, którzy mogli dowiedzieć się jak kształtować prowadzone na swoim terenie polityki oraz jakie konkretne działania podejmować, aby osiągnąć cele wyznaczone w Strategii.

Monika Kapturska, która wystąpiła w panelu “Europa 2020: Polityki i praktyki regionów europejskich” przedstawiła jak inwestowane w Wielkopolsce środki unijne przyczyniają się do wdrażania Strategii w regionie. Obecnie w Wielkopolsce aż 92% środków wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wpisuje się w cele Strategii Europa 2020. Dodatkowo Dyrektor BIWW zaprezentowała działania prowadzone przez Wielkopolskę w ramach dwóch międzynarodowych sieci współpracy, koncentrujących się właśnie na kwestiach udziału regionów i miast we wdrażaniu Strategii Europa 2020: funkcjonującej w ramach Komitetu Regionów Platformy Monitorowania Strategii Europa 2020, której Wielkopolska jest członkiem od 2007 roku oraz Sieci Regionów Europa 2020 (do 2010 Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej), w której Wielkopolska działa od 2008 roku.

13. posiedzenie Komisji COTER

2 lipca br. Marszałek Marek Woźniak oraz Anna Hadyńska, ekspert ds. opinii z Gabinetu Marszałka wzięli udział w posiedzeniu komisji COTER, podczas którego Komisja przyjęła opinię Marszałka ws. wspólnych ram strategicznych.

Gościem komisji COTER był również przedstawiciel prezydencji cypryjskiej, minister Adonis Constantinides, który przedstawił stan negocjacji pakietu legislacyjnego w Radzie UE. Obrady zaowocowały także przyjęciem opinii p. Pauliiny Haijanen z Finlandii ws. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

W drugiej części posiedzenia Marszałek Woźniak, jako wiceprzewodniczący COTER poprowadził obrady okrągłego stołu na temat Kodeksu postępowania w dziedzinie partnerstwa. Sprawozdawcą opinii KR w tej sprawie jest p. Stanisław Szwabski, Przewodniczący Rady Miasta Gdynia. Kodeks postępowania w dziedzinie partnerstwa określa zasady partnerstwa w procesie przygotowywania, wdrażania i ewaluacji programów funduszy Wspólnych Ram Strategicznych.

96. sesja plenarna Komitetu Regionów

W dniach 18 -19 lipca br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów, która przypadła na połowę obecnej, pięcioletniej kadencji tego organu UE. Dlatego w jej trakcie dokonano ponownych wyborów na kluczowe stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Prezydium, którzy swoje funkcje będą pełnili przez kolejne dwa i pół roku. Przewodniczącym Komitetu Regionów został Ramón Luis Valcárcel Siso, przewodniczący hiszpańskiego autonomicznego regionu Murcja, członek Europejskiej Partii Ludowej.

Marszałek Marek Woźniak, przewodniczący polskiej delegacji, został już po raz trzeci wybrany członkiem Prezydium, będącego organem zarządzającym Komitetu Regionów, odpowiedzialnym m.in. za opracowywanie i nadzorowanie wykonania programu politycznego KR, czy za przygotowywanie, organizowanie i nadzorowanie prac zgromadzenia plenarnego oraz komisji. Zgromadzenie plenarne wybrało go również ponownie na wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów.

Na posiedzeniu sesji plenarnej, w imieniu cypryjskiej prezydencji w Radzie UE, wiceminister spraw europejskich Andreas Mavroyannis przedstawił priorytety działań prezydencji, a Cecilia Malmström, unijny komisarz odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne zaprezentowała plany Komisji Europejskiej związane m.in. z globalnym podejściem do kwestii migracji oraz wspólnym europejskim systemem azylowym. Do udziału w posiedzeniu został również zaproszony Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który zarysował możliwości współpracy EBI z europejskimi samorządami w nowej perspektywie finansowej. W trakcie posiedzenia omówione zostały także m.in. rezultaty wdrażania programu politycznego KR w latach 2010 -2012 oraz priorytety wyznaczone na rok 2013 w świetle programu legislacyjnego i programu prac Komisji Europejskiej. 

17 lipca br. Marszałek Woźniak wziął również udział w obradach Prezydium Komitetu Regionów.

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów

W dniu 7 września br. Marszałek Marek Woźniak oraz dyrektor BIWW, Monika Kapturska, jako koordynator polskiej delegacji do KR wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów w Nikozji (Cypr). Podczas obrad Ramón Luis Valcárcel Siso, Przewodniczący Komitetu Regionów przedstawił swój program polityczny na lata 2012–2015. Odbyły się również rozmowy okrągłego stołu na temat wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a w szczególności zapobieganiu konsekwencjom społecznym kryzysu oraz walce z ubóstwem i wykluczeniem.

Podczas debaty na Cyprze Marszałek Woźniak, sprawujący w latach 2010-2012 w grupie EPL Komitetu Regionów rolę koordynatora inicjatywy flagowej Strategii Europa 2020, poświęconej zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego podkreślił, że władze lokalne i regionalne powinny mądrze działać na rzecz włączenia społecznego osób, które z powodu kryzysu znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zadaniem władz samorządowych powinno być nie tylko dawanie gotowych rozwiązań, ale również edukowanie obywateli do odpowiedzialności.

Przedmiotem dyskusji było także Partnerstwo strategiczne na rzecz zwiększania integracji obywateli państw trzecich na poziomie lokalnym i regionalnym oraz stan wdrażania Strategii Europa 2020. W spotkaniu udział wzięli Eléni Mávrou, Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Cypru i Giorgos Markopouliotis, szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Cyprze.

Doroczne posiedzenie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego i UE (CORLEAP-u)

W dniu 17 września br. w Brukseli Marszałek Marek Woźniak wziął udziałposiedzeniu CORLEAP, w trakcie którego przedstawiono perspektywy odnośnie przyszłych działań Konferencji. Członkowie CORLEAP otrzymali plan działania Konferencji do końca roku 2012 oraz dokument dotyczący perspektyw odnośnie aktywności w roku 2013. Marszałek Woźniak został mianowany członkiem Prezydium CORLEAP.

14. posiedzenie komisji COTER – wybór Marszałka Marka Woźniaka na przewodniczącego komisji

26 września br. Marszałek Marek Woźniak zastał wybrany przez aklamację przewodniczącym komisji COTER. Funkcję tę będzie pełnił do końca obecnego mandatu KR, czyli do początku 2015 roku. Marszałek zaprosił wszystkich członków komisji do współpracy, podkreślił, że zależy mu na tym, aby program prac COTER-u wypracowywany był wspólnie przedstawił również program na kolejne dwa i pół roku.

Dzięki tej nominacji to Wielkopolanin będzie w najbliższych latach głównym reprezentantem europejskich samorządów w kwestiach polityki spójności i polityki transportowej na forum UE. Prace komisji są niezwykle ważne dla Komitetu Regionów, ponieważ to właśnie w obszarze polityki spójności, władze regionalne i lokalne posiadają najwięcej kompetencji. Ponadto, znacząca cześć funduszy unijnych w ramach polityki spójności (przy zachowaniu zasady wielopoziomowego zarządzania) jest wdrażana przez władze samorządowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wybór Marka Woźniaka na stanowisko przewodniczącego komisji COTER przypadł na strategiczny moment podejmowania najważniejszych decyzji ws. kolejnej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Od tego momentu dyrektor BIWW, Monika Kapturska koordynuje prace Marszałka Woźniaka jako przewodniczącego komisji, pozostając w bieżącym kontakcie i prowadząc stałą współpracę z sekretariatem komisji COTER.

97. sesja plenarna Komitetu Regionów

W dniach 8 – 10 października br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów. Podczas sesji otwierającej wypowiedzieli się Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, Eleni Mavrou, minister spraw wewnętrznych Cypru oraz José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej. Tematami poruszanymi podczas obrad były m.in.: rola regionów i miast w ożywianiu gospodarki, polityce spójności i strategii Europa 2020; wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020; konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw; a także strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

7 października br. Marszałek Woźniak wziął również udział w obradach Prezydium Komitetu Regionów.

Wspólne posiedzenie komisji COTER Komitetu Regionów oraz komisji REGI Parlamentu Europejskiego

10 października 2012 r.w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days w Brukseli miało miejsce wspólne posiedzenie komisji, zajmujących się polityką regionalną w Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów. Poprowadzili je razem przewodniczący obu komisji prof. Danuta Hübner oraz Marszałek Marek Woźniak. Tegoroczne spotkanie komisji COTER-REGI, poświęcono przyszłości polityki spójności po 2013 roku.

Debata skupiła uwagę kilkuset przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, instytucji unijnych oraz społeczeństwa obywatelskiego z całej UE. W posiedzeniu wzięło udział grono sprawozdawców opinii ws. polityki spójności po 2013 roku z obu instytucji. Spotkanie, którego czas przypadł na połowę unijnych negocjacji w sprawie pakietu legislacyjnego polityki spójności na następny okres programowania 2014-2020, stało się okazją do wymiany poglądów pomiędzy sprawozdawcami a uczestnikami wydarzenia oraz ożywionej dyskusji.

Dzięki ścisłej współpracy między członkami komisji COTER (KR) i REGI (PE), którzy od kilku miesięcy przygotowują opinie obu instytucji ws. przedstawionych przez Komisję Europejską propozycji dotyczących przyszłego kształtu funduszy spójności, ich stanowiska są w wielu punktach zbliżone.

Dyrektor BIWW, Monika Kapturska uczestniczyła w spotkaniach przygotowawczych do posiedzenia, współpracując z przedstawicielami KR i PE.

Seminarium komisji COTER: „Oddziaływanie instrumentu »Łącząc Europę« i jego efekt dźwigni w dziedzinie spójności terytorialnej”

24 października br. w Walencji (Hiszpania) Marszałek Marek Woźniak, jako przewodniczący komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów, poprowadził seminarium nt. instrumentu »Łącząc Europę«.

Podczas pobytu w Walencji Marszałek Woźniak odbył również spotkanie z Premierem Wspólnoty Autonomicznej Walencji panem Alberto Fabra Part oraz Ministrem Gospodarki, Przemysłu i Handlu Walencji panem Máximo Buchem, a także Przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów panem Michaelem Schneiderem. Spotkanie dotyczyło negocjacji pakietu polityki spójności w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Kongresu EPL, który odbył się tydzień wcześniej w Bukareszcie.

Seminarium wyjazdowe Grupy EPL

9 listopada 2012 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w wyjazdowym spotkaniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej KR w Sofii. Spotkanie dotyczyło roli miast w polityce spójności. Marszałek spotkał się również z Przewodniczącą Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, Agnieszką Pomaską. Tematem spotkania było omówienie relacji samorządy - państwo i parlament, a także współpracy samorządów na arenie międzynarodowej. Ważnym punktem spotkania była również współpraca Komisji do Spraw UE Sejmu z Komitetem Regionów i w szczególności z Komisją Spójności Terytorialnej COTER. 

98. sesja plenarna Komitetu Regionów

W dniach 29-30 listopada br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów. Tematami spotkania były projekty rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych i priorytetów Komitetu Regionów na rok 2013 w oparciu o program prac Komisji Europejskiej. Gościem specjalnym był przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, który wypowiedział się nt. przyszłości Unii Europejskiej.

29 listopada odbyła się dyskusja i przyjęcie opinii Komitetu Regionów w sprawie wspólnych ram strategicznych, której sprawozdawcą był Marszałek Woźniak. W dyskusji udział wziął m.in. przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany Lambert van Nistelrooij, który jako współsprawozdawca opinii nt. WRS w Parlamencie Europejskim, przedstawił punkt widzenia tej instytucji.

28 listopada br. Marszałek Woźniak wziął również udział w obradach Prezydium Komitetu Regionów.

16. posiedzenie komisji CIVEX

4 grudnia 2012 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX, podczas którego został m.in. przedstawiony i omówiony program prac komisji na rok 2013 oraz propozycje działań wyjazdowych komisji w 2013 r.

15. posiedzenie komisji COTER

W dniu 7 grudnia 2012 r. Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom komisji COTER, które odbyły się w Brukseli. Podczas posiedzenia Marszałek Woźniak przedstawił m.in. członkom komisji projekt Rezolucji w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności.

Również 7 grudnia w Komitecie Regionów miało miejsce wydarzenie towarzyszące posiedzeniu komisji COTER. Odbyła się ceremonia wręczenia 9. Europejskich nagród w dziedzinie urbanistyki i planowania regionalnego przyznawanych przez Europejską Radę Planistów (ECTP – CEU), którą otworzył Marszałek Marek Woźniak.

Opinia Marszałka Marka Woźniaka na temat wspólnych ram strategicznych

5 grudnia 2011 r., Marszałek Marek Woźniak został mianowany sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów w sprawie wspólnych ram strategicznych. Ramy, które zostały oficjalnie opublikowane przez Komisję Europejską 14 marca br., mają służyć przełożeniu celów i zamierzeń określonych w strategii „Europa 2020” na konkretne priorytety inwestycyjne w ramach pięciu funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Wszystkie te instrumenty charakteryzuje zarządzanie zdecentralizowane i wyraźny wymiar terytorialny. WRS wskażą możliwą komplementarność między pięcioma funduszami, a także w stosunku do innych polityk i programów unijnych. Będą one stanowiły orientacyjne ramy prac nad umowami partnerskimi i programami operacyjnymi we wszystkich 27 państwach członkowskich. W związku z tym jest to dokument istotny dla władz lokalnych i regionalnych z całej UE.

Projekt opinii KR-u w sprawie WRS został omówiony i przyjęty na posiedzeniu komisji COTER w dniu 2 lipca br., a następnie przedłożony do przyjęcia na sesji plenarnej Komitetu w dniach 29-30 listopada 2012 r.

W ramach prac nad opinią Marszałek Marek Woźniak odbył następujące spotkania przygotowywane przez BIWW we współpracy z KR:

-        7 maja 2012 r.: spotkanie konsultacyjne z zainteresowanymi stronami oraz spotkania dwustronne z p. Berkowitzem (DG REGIO) i z Krzysztofem Kasprzykiem (Stałe Przedstawicielstwo Polski w Brukseli);

-        10 maja 2012 r.: udział Marka Woźniaka i jego eksperta z forum KR-u na temat wspólnych ram strategicznych oraz spotkania dwustronne z René Souchonem i Pierre'em Maille'em, sprawozdawcami KR-u w sprawie EFRROW i EFMR w Komisji NAT;

-        10 maja 2012 r.: spotkanie robocze w Parlamencie Europejskim – sekretariat Komisji COTER i REGI i asystentów p. Van Nistelrooija, p. Krehl i p. Woźniaka w sprawie możliwej współpracy między KR-em a PE w sprawie wspólnych ram strategicznych;

-        6 czerwca 2012 r.: spotkania dwustronne Marka Woźniaka ze współsprawozdawcami PE w sprawie wspólnych ram strategicznych i wspólnych przepisów, z p. Krehl i z p. Van Nistelrooijem (oraz z sekretariatem komisji REGI i asystentami z PE), z Danutą Hübner, przewodniczącą komisji REGI w PE oraz z zastępcą szefa gabinetu Komisarza Hahna;

-        20 czerwca 2012 r.: – prezentacja przez Marka Woźniaka projektu opinii w Komisji REGI w Parlamencie Europejskim.

Projekt rezolucji Komitetu Regionów przygotowywany przez Marszałka Marka Woźniaka

Jako przewodniczący komisji COTER Komitetu Regionów odpowiedzialnej za politykę spójności, Marszałek Marek Woźniak został również mianowany sprawozdawcą rezolucji w sprawie „Pakietu legislacyjnego polityki spójności po 2013 r.” Celem rezolucji jest podkreślenie stanowiska europejskich samorządów podczas trwających obecnie negocjacji między unijnymi instytucjami, w tym debat w ramach szczytów przywódców państw i rządów UE. Marszałek Woźniak przedstawił założenia rezolucji podczas posiedzenia komisji COTER 7 grudnia, natomiast przyjęcie rezolucji przez Komitet Regionów, które jest równoznaczne z uznaniem jej za oficjalny dokument tej instytucji, przewidziane jest na sesję plenarną 31 stycznia – 1 lutego 2013 r.

  1. Inne wizyty i prezentacje w Brukseli

1 luty - spotkanie przedstawiciela BIWW, Joanny Kubiak ze studentami nauk politycznych z Uniwersytetu w Bordeaux (Akwitania).

1 luty – spotkanie dyrektora BIWW, Moniki Kapturskiej i Joanny Kubiak z przedstawicielami regionu partnerskiego Wielkopolski, Północną Brabancją na temat bieżącej i przyszłej współpracy obu regionów.

17 luty – dyrektor BIWW, Monika Kapturska oraz Izabela Gorczyca spotkały się z reprezentantem przedstawicielstwa Środkowej Danii w Brukseli. Spotkanie było poświęcone możliwej przyszłej współpracy.

15 marca – przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak reprezentowała BIWW oraz zapewniła tłumaczenie na spotkaniu przedstawicieli Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Europejskim Centrum Przedsiębiorców Publicznych na temat realizowanych projektów.

22 marca- spotkanie przedstawiciela BIWW, Izabeli Gorczycyw Parlamencie Europejskimz samorządowcami zaproszonymi do Brukseli przez posłankę do Parlamentu Europejskiego - Sidonię Jędrzejewską.

27 marca – spotkanie dyrektora BIWW, Moniki Kapturskiej z profesorami polskich uniwersytetów medycznych, dotyczące możliwości lobbowania w instytucjach europejskich w zakresie leczenia chorób nowotworowych i zapalenia wątroby.

29 marca – przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak spotkała się ze studentem z uniwersytetu w Strasburgu. Przedmiotem spotkania była francusko-polska współpraca regionalna.

23 kwietnia - prezentacja dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej w Parlamencie Europejskim na temat działalności BIWW podczas spotkania z uczestnikami wizyty studyjnej zaproszonymi do Brukseli przez posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

29 maja – spotkanie przedstawiciela BIWW, Joanny Kubiak w Parlamencie Europejskim na temat działalności BIWW z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

5 czerwca - spotkanie przedstawiciela BIWW, Joanny Kubiak w Parlamencie Europejskim na temat działalności promocyjnej BIWW w Brukseli z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

9 lipca – spotkanie przedstawiciela BIWW, Joanny Kubiak w Parlamencie Europejskim na temat działalności BIWW z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

14 września – przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak zapewniła tłumaczenie i wzięła udział w spotkaniu Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie z Europejskim Centrum Przedsiębiorstw Publicznych – CEEP w Brukseli. Spotkanie dotyczyło projektu: „Model walidacji kompetencji dla pracowników MMSP wielkopolskiego sektora komunalnego”, który jest finansowany z POKL Komponent Wielkopolska.

20 września - dyrektor BIWW, Monika Kapturska przedstawiła prezentację w siedzibie BIWW na temat działalności biura podczas spotkania z uczestnikami wizyty studyjnej zaproszonymi do Brukseli przez posłankę do Parlamentu Europejskiego – Sidonię Jędrzejewską.

24 września - spotkanie przedstawiciela BIWW, Izabeli Gorczycy w Parlamencie Europejskim na temat działalności BIWW w Brukseli z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

2 października – dyrektor BIWW, Monika Kapturska wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez posłankę do Parlamentu Europejskiego, Sidonię Jędrzejewską z okazji otwarcia wystawy Poznań Design Week w Parlamencie. W spotkaniu udział wzięli także Ambasador RP w Belgii, Artur Harazim, Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny oraz wielkopolscy eurodeputowani. Dyrektor Kapturska wzięła również udział w otwarciu wystawy.

8 października – przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację nt. działalności biura w siedzibie BIWW podczas spotkania ze studentami wielkopolskich uczelni.

9 października – dyrektor BIWW, Monika Kapturska spotkała się w siedzibie biura z członkiem Zarządu Tomaszem Bugajskim, przedstawicielami Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz grupą liderów z wielkopolskich lokalnych grup działania, którzy przebywali w Brukseli na wizycie studyjnej związanej z Europejskim Tygodniem Regionów i Miast – Open Days 2012.

11 października – przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca wzięła udział w spotkaniu ww. grupy z posłem do Parlamentu Europejskiego Filipem Kaczmarkiem.

7 listopada - przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak odbyła w Parlamencie Europejskim spotkanie na temat działalności BIWW w Brukseli z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posłanki do Parlamentu Europejskiego – Sidonii Jędrzejewskiej.

14 listopada – spotkanie w BIWW z przedstawicielem Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz wielkopolskiej spółki Holdikon z dyrektorem BIWW, Moniką Kapturska oraz Joanną Kubiak nt. propozycji organizacji wspólnego wydarzenia w 2013 r. poświęconego współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w ramach gospodarki komunalnej.

4 grudnia – dyrektor BIWW, Monika Kapturska oraz Joanna Kubiak wzięły udział w spotkaniu w siedzibie BIWW ze studentami Akademii Ekonomicznej, specjalności Polityka i Gospodarka Żywnościowa. Spotkanie poświęcone było Wspólnej Polityce Rolnej.

V. Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

 

W 2012 r. dyrektor BIWW, Monika Kapturska kontynuuje sprawowanie funkcji koordynatora polskiej delegacji do Komitetu Regionów wraz z Izabelą Gorczycą, drugim koordynatorem delegacji polskiej do Komitetu Regionów powołanym w czerwcu 2011 r. Na zadania związane z koordynacją, składają się:

1. Przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań delegacji polskiej, które odbyły się 15 lutego, 3 maja, 18 lipca, 9 października, 29 listopada.

Przedmiotem posiedzenia polskiej delegacji do Komitetu Regionów w dniu 15 lutego br. było podsumowanie polskiej prezydencji oraz priorytety prac polskiej delegacji. Gościem specjalnym posiedzenia był Stały Przedstawiciel RP przy UE, Jan Tombiński.
Ambasador przedstawił główne osiągnięcia polskiej prezydencji, zarysował sytuację polityczną w UE oraz dalsze działania Polski w ramach trio z Danią i Cyprem. Poruszył również kwestie polityki spójności oraz jej znaczenia dla Polski. Podczas spotkania Ambasador odniósł się również do kwestii budżetu UE oraz wspólnej polityki rolnej. W drugiej części spotkania Monika Dołowiec, szefowa Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, omówiła aktualny stan negocjacji w Radzie ws. pakietu dla polityki spójności 2014-2020. Podczas posiedzenia członkowie delegacji rozpoczęli również dyskusję nad priorytetami prac na 2012, wśród których znalazły się m.in. wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 – 2020, polityka spójności i wspólna polityka rolna w przyszłym okresie programowania oraz polityka UE wobec krajów Europy Wschodniej. Priorytety tematyczne delegacji są zgodne z agendą polityczną instytucji unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem programu prac Komitetu Regionów.

W dniu 3 maja br. odbyło się drugie posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów w 2012 r., na które zostali zaproszeni przedstawiciele chorwackich samorządów, posiadający obecnie status obserwatorów w KR. Po wejściu do Unii Europejskiej, od połowy przyszłego roku Chorwaci staną się 28. krajową delegacją w tym zgromadzeniu. Vojko Obersnel, prezydent miasta Rijeka, przyszły szef delegacji chorwackiej podziękował polskim samorządowcom za wsparcie podczas długiej i wyboistej drogi Chorwacji do Unii Europejskiej. Od lat prowadzona jest bowiem bliska współpraca pomiędzy miastami i regionami obu krajów.

W trakcie posiedzenia delegacja spotkała się również z panią Agnieszką Kudlińską, która w tym roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Prac Konsultacyjnych KR. Jednym z obszarów jej odpowiedzialności jest zarządzanie pracami sekretariatów komisji merytorycznych wspierających członków KR w przygotowywaniu opinii.

W posiedzeniu delegacji wzięli także udział dr Izabela Skomerska z Uniwersytetu Łódzkiego i Łukasz Krysztofiak z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którzy przedstawili projekt wsparcia dla członków polskiej delegacji. Jest on prowadzony przez Uniwersytet Łódzki w ramach projektu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Dobre prawo - sprawne rządzenie” współfinansowanego ze środków unijnych.

Dnia 18 lipca 2012 r., w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbyło się kolejne spotkanie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył szef delegacji Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, omówiono najważniejsze kwestie związane z 96. sesją plenarną Komitetu Regionów.

W związku z upływem połowy swojej kadencji, głównym zadaniem Komitetu w trakcie lipcowej sesji plenarnej było dokonanie ponownych wyborów na kluczowe stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczących, pozostałych członków Prezydium oraz grup politycznych, którzy swoje funkcje będą pełnili przez kolejne dwa i pół roku. Polska delegacja zadecydowała o przedłużeniu mandatu swoich obecnych przedstawicieli w Prezydium Komitetu Regionów, w tym Marszałka Marka Woźniaka. Wybór wszystkich sześćdziesięciu członków Prezydium KR, reprezentujących 27 krajów UE, przyjęty został podczas sesji plenarnej przez aklamację.

Na swoim posiedzeniu członkowie polskiej delegacji dyskutowali również na temat możliwości merytorycznej współpracy między delegacją a Zespołem roboczym ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej przy Konwencie Marszałków, a  także nt. udziału w projekcie systemowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  „Dobre prawo – sprawne rządzenie”.

9 października odbyło się czwarte w 2012 r. spotkanie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Spotkaniu przewodniczył przewodniczący delegacji, Marszałek Marek Woźniak. W trakcie spotkania Koordynator Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli, Karolina Kierońska przybliżyła członkom przebieg negocjacji pakietu legislacyjnego polityki spójności w Radzie UE. Dyskusja skupiła się głównie na kwestiach dotyczących stanowiska RP ws. zrewidowanej propozycji Wspólnych Ram Strategicznych oraz Kodeksu postępowania w dziedzinie partnerstwa. W trakcie posiedzenia przedstawione zostały również rezultaty konferencji „Wielopoziomowe zarządzanie w Unii Europejskiej – rola samorządów”, która odbyła się w Warszawie w dn. 27-28 września 2012 r.

Dnia 29 listopada 2012 r., przed rozpoczęciem obrad 98. sesji plenarnej Komitetu Regionów,  odbyło się pierwsze spotkanie polskiej delegacji z nowo powołanym Stałym Przedstawicielem RP przy UE, Markiem Prawdą. W trakcie spotkania Ambasador podsumował ustalenia specjalnego szczytu Rady Europejskiej, poświęconego Wieloletnim Ramom Finansowym na lata 2014-2020. Mówił także o przyszłości polityki spójności oraz o kolejnym szczycie w sprawie zacieśniania unii walutowej, zaplanowanym na 13 – 14 grudnia br. W rozmowie z Ambasadorem Prawdą, członkowie delegacji podkreślili najważniejsze z perspektywy regionów kwestie odnoszące się do nowego okresu finansowania. Wskazali jak duże znaczenie dla wdrażania regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 mogą mieć proponowane przez Komisję Europejską: warunkowość makroekonomiczna, kwalifikowalność podatku VAT czy poziom dofinansowania unijnego w projektach.

W drugiej części posiedzenia Marszałek Woźniak przedstawił najważniejsze punkty Sesji Plenarnej KR pod kątem priorytetów polskiej delegacji. Zwrócił m.in. szczególną uwagę na dwie opinie przygotowane przez polskich członków, „Wspólne ramy strategiczne”, której sprawozdawcą jest właśnie przewodniczący, oraz „Kodeks postępowania w zakresie partnerstwa” przygotowaną przez p. Stanisława Szwabskiego, przewodniczącego Rady Miasta Gdyni.   

2. Koordynacja zastępstw członków polskiej delegacji na sesje plenarne oraz posiedzenia komisji.

  1. Uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR, które odbyły się 12 kwietnia, 2 maja, 16 lipca, 8 października, 26 października i 28 listopada.
  1. Wspieranie członków Komitetu Regionów w ramach ich działań w KR

Przedstawiciele BIWW pośredniczyli w kontakcie i uczestniczyli w spotkaniach w dniu         3 maja oraz 6 czerwca z zastępcą członka KR Adamem Banaszakiem oraz reprezentantami Hesji. Przedmiotem spotkań było przedstawienie stanowiska Hesji i ich poprawek oraz możliwość ich uwzględnienia w opinii p. Banaszaka w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ws. unijnego mechanizmu ochrony ludności.

18 września br. Izabela Gorczyca odbyła spotkanie z osobą odpowiedzialną za kwestie udziału Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego w pracach Komitetu Regionów. Celem spotkania było szkolenie nt. funkcjonowania Komitetu Regionów oraz możliwego udziału Marszałka w pracach tej instytucji. Piotr Całbecki jest nowo powołanym zastępcą członka w ramach polskiej delegacji.

18 grudnia br. Monika Kapturska odbyła spotkanie z przedstawicielem biura województwa małopolskiego w Brukseli, w celu przekazania informacji z zakresu działalności polskiej delegacji, Komitetu Regionów i włączenia się w prace tej instytucji Marszałka Województwa Małopolskiego, Marka Sowy, który jest członkiem delegacji.

Podobne szkolenia są również prowadzone telefonicznie i mailowo na prośbę osób odpowiedzialnych za Komitet Regionów w poszczególnych samorządach.

5. Projekt „Dobre prawo – sprawne rządzenie”

Polska delegacja do Komitetu Regionów została zaproszona do udziału w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 5.2 PO KL) „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, komponent „Wsparcie dla członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów”. Koordynatorki delegacji współpracują na bieżąco z przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzjacji przy wdrażaniu projektu oraz dostosowywaniu go do potrzeb członków delegacji. 3 maja oraz 29 listopada podczas posiedzenia delegacji dr Izabela Skomerska-Muchowska z Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim oraz pan Łukasz Krysztofiak reprezentujący Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawili członkom założenia projektu oraz udzielili informacji nt. zaawansowania prac nad jego wdrażaniem.

Dyrektor BIWW, Monika Kapturska oraz Izabela Gorczyca wzięły również udział w konferencji „Wielopoziomowe Zarządzanie w Unii Europejskiej – Rola Samorządów” zorganizowanej w ramach projektu w dniach 27 -28 września br. w Warszawie. Konferencję, skierowaną do członków i zastępców polskiej delegacji w Komitecie Regionów, otworzyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Magdalena Młochowska oraz Marszałek Marek Woźniak. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. kwestie związane z modelami koordynacji polityki europejskiej w państwach członkowskich UE, udziałem samorządowców w procesie decyzyjnym w UE, a także polityką regionalną w Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

6. Bieżąca współpraca z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami.

7. Przygotowywanie informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Bieżąca współpraca z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez KR.

VI. Działalność w Ramach Programowych ds. EuroPCom oraz Open Days 2013

 

Ze względu na aktywną bieżącą współpracę z Komitetem Regionów oraz wspólne, udane inicjatywy z KR podczas polskiej prezydencji w Radzie UE dyrektor BIWW, Monika Kapturska została zaproszona do Rady Programowej konferencji EuroPCom 2012 organizowanej przez Komitet Regionów. W skład Rady weszli przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń oraz regionów, a jej zadaniem było wypracowanie programu konferencji. W ciągu 2012 r. Monika Kapturska wzięła udział w spotkaniach Rady, które odbyły się 28 lutego, 25 kwietnia, 27 czerwca, 19 września, a także w samej konferencji, która miała miejsce 17-18 października 2012 r. w Komitecie Regionów.

Była to już trzecia edycja tej flagowej konferencji Komitet Regionów, która zgromadziła kilkuset rzeczników prasowych, specjalistów PR oraz osoby odpowiedzialne za komunikację społeczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim w całej UE. W ramach wydarzenia odbyły się wykłady, debaty oraz interaktywne warsztaty na tematy związane z odzyskiwaniem zaufania publicznego w czasach kryzysu,  a także prowadzeniem dialogu z konkretnymi grupami docelowymi poprzez komunikację europejską, e-komunikację i media społecznościowe. Wśród mówców znalazł się między innymi Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Anna Podimata, specjalista w dziedzinie brandingu Christian Bluemelhuber i laureat nagrody BBC dziennikarz Allan Little.

Po zakończeniu 10. edycji Open Days, została powołana Rada Programowa kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w 2013 r., której członkiem została dyrektor BIWW, Monika Kapturska. W 2012 r. odbyło się jedno spotkanie Rady w dn. 12 listopada.

VII. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. W 2012 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów ok. 100 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów.

Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW. Zainteresowanie przystąpieniem do projektów wyraziło 167 podmiotów z Wielkopolski.

Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach mających na celu przedstawienie projektów wdrażanych przez partnerów z innych regionów, a następnie kontaktowali się bezpośrednio z podmiotami w województwie zajmującymi się tematyką związaną z danym projektem, przekazując im informacje o projektach i profilu poszukiwanych partnerów.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

VIII. Kontakty z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE – patronaty, zapytania, zaproszenia, uczestnictwo w konferencjach i warsztatach

Ponadto BIWW uczestniczyło w wielu innych seminariach i konferencjach organizowanych przez Komitet Regionów, Komisję Europejską oraz europosłów w Parlamencie Europejskim. Istotne informacje na temat tych wydarzeń i związanych z nimi inicjatyw były przekazywane do województwa lub zamieszczane na stronie internetowej biura.

Na prośbę Wydziału  Rozwoju  Miasta Urzędu Miasta Poznania o pomoc w wyselekcjonowaniu i zaproszeniu odpowiedniego mówcy reprezentującego Komisję Europejska na międzynarodową konferencję "Migracje mieszkańców dużych miast", która odbyła się 12 grudnia br. w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu, przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca nawiązała kontakty z Dyrekcją Generalną KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Dyrekcją Generalną KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. W efekcie podjętych działań udział w konferencji, w charakterze gościa specjalnego, wziął pan Andor Urmos, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Przedmiotem jego wystąpienia była polityka unijna nakierowana na zmiany demograficzne, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020.

IX. Współpraca z wielkopolskimi europosłami oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi

                                                                                                                                                      Przedstawiciele BIWW przygotowywali prezentacje dla grup goszczących w Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów (patrz pkt. IV, ppkt. 2).

BIWW współpracowało również z biurami poselskimi przy organizacji wizyty studyjnej członków Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy    
Międzynarodowej w Brukseli w dniach 4-6 czerwca 2012 r.

BIWW wspólnie z biurem posła do Parlamentu Europejskiego Piotra Borysa organizowało Europejski Turniej Piłki Nożnej, który odbył się na dziedzińcu Parlamentu Europejskiego w dniu 30 maja (patrz pkt. I, ppkt. 3.2).

BIWW współpracowało z Ambasadą RP w Królestwie Belgii oraz Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE przy okazji organizacji meczu otwarcia Europejskich Mistrzostw w piłce nożnej UEFA Euro 2012 w dniu 8 czerwca 2012 r., uczestnicząc w licznych spotkaniach komitetu organizującego wydarzenie (patrz pkt. I, ppkt. 3.3).

                                                                                                                                                     

W dniu 25 kwietnia na zaproszenie nowo powołanego w marcu 2012 r. Ambasadora RP przy Królestwie Belgii, Artura Harazima odbyło się spotkanie dla przedstawicieli biur regionalnych dotyczące planów obustronnej współpracy.

Wspólnie z Ambasadą RP w Belgii i innymi polskimi przedstawicielstwami regionalnymi BIWW zorganizowało spotkanie z Prezydentem RP, Bronisławem Komorowskim w dn. 13 listopada br. (patrz pkt I, ppkt. 7).

Przedstawiciele BIWW uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polskiej w Belgii (patrz pkt III).

                                                                                                                                                      Ponadto pracownicy BIWW w dniu 14 maja wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym dla polskich regionów w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z Karoliną Kierońską, Koordynatorem Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności na temat bieżącego stanu negocjacji nad pakietem rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020, a w dniu 19 października nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności w Radzie.

BIWW współpracowało również z Polską Organizacją Turystyczną w Brukseli przy okazji organizacji wydarzeń promujących Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (patrz pkt. I, ppkt. 3).

X. Strona internetowa BIWW i newslettery

W 2012 r. na stronie internetowej BIWW ukazały się 93 artykuły w języku polskim. Najważniejsze publikacje przetłumaczone zostały także na cztery pozostałe języki strony: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Rozesłano 153 informacje za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego.

 

BIWW, w ramach utworzonej na portalu społecznościowym Facebook strony Klubu Wielkopolan, publikował informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW. Działanie to ma na celu promocję wielkopolskich wydarzeń oraz zachęcania Wielkopolan przebywających w Brukseli do ściślejszej współpracy z BIWW.

 

Oprac. Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla, BIWW, 18.01.2013 r.

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego

Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2012 roku

I. Seminaria, konferencje i akcje promocyjne

  1. Drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brukseli

8 stycznia br. już po raz drugi w Brukseli odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z inicjatywy BIWW, Wielkopolska po raz kolejny wzięła udział w największej akcji charytatywnej przekazując dwa przedmioty na licytację –grę planszową „27 grudnia”, której celem jest przybliżenie miejsc, postaci i wydarzeń, które miały wpływ na przebieg Powstania Wielkopolskiego, a także figurkę Majora Stanisława Taczaka – pierwszego dowódcy Powstania.

  1. Spotkania Klubu Wielkopolan

28 marca br. w siedzibie BIWW odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan. Gościem honorowym był nowy Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Harazim. Klubowicze mieli okazję powitać Ambasadora w zaledwie cztery tygodnie po nominowaniu go na stanowisko, jeszcze przed oficjalnym przyjęciem przez belgijskiego króla Alberta II. Pośród gości znaleźli się m.in. wielkopolscy posłowie do Parlamentu Europejskiego Filip Kaczmarek i Andrzej Grzyb oraz Hanna Jahns, członek gabinetu Komisarza UE ds. polityki regionalnej.

W trakcie spotkania Ambasador przedstawił założenia swojej misji, które obejmują zarówno zagadnienia polityczne, jak i gospodarcze, w tym zwiększenie aktywności polskich przedsiębiorstw na rynku belgijskim i dążenie do osiągnięcia równowagi w wymianie gospodarczej pomiędzy Polską a Belgią. Jednymi z priorytetów misji ambasadora będzie też polepszenie wizerunku Polski i Polaków i wsparcie konsularne dla naszych rodaków mieszkających w Belgii.

3 października br. z okazji 5. rocznicy istnienia Klubu w siedzibie BIWW odbyło nadzwyczajne spotkanie, w którym udział wzięło kilkudziesięciu Wielkopolan pracujących na co dzień w instytucjach unijnych, większość wielkopolskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, a także członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski. Gościem specjalnym był Ambasador RP w Królestwie Belgii, Artur Harazim.

5 lat istnienia Klubu oraz współpracy BIWW z Wielkopolanami zostało upamiętnione konkursami wiedzy o Wielkopolsce i gwarze poznańskiej oraz pamiątkowym zdjęciem, które ukazało się w Monitorze Wielkopolskim, dodatku do Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego.

  1. Wydarzenia promujące województwo wielkopolskie w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 w Brukseli

3.1    Festiwal Europy- udział w „Dniach Otwartych”

12 maja br. Biuro Wielkopolski w Brukseli wzięło udział w tzw. „Drzwiach otwartych” organizowanych przez instytucje unijne z okazji Dnia Europy. Podczas wydarzenia tysiące mieszkańców UE, przybyłych z wielu krajów, miały okazję zwiedzić siedziby Rady UE, Komisji oraz Parlamentu Europejskiego, a także Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W tym ostatnim, Biuro Wielkopolski w Brukseli zorganizowało swoje stoisko promocyjne nawiązujące do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, wspólnie z przedstawicielstwami województw dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Na stoisku można było zdobyć informacje na temat regionów i miast-gospodarzy EURO oraz ich atrakcji turystycznych i kulturalnych, które mogły zainteresować przyjeżdżających do Polski kibiców oraz zachęcić inne osoby do odwiedzenia miejsc związanych z mistrzostwami. Główną atrakcją stoiska był konkurs, w ramach którego uczestnicy wygrać mogli wycieczkę do Polski oraz oficjalną piłkę EURO 2012. Wielkopolska, prócz informacji na temat regionu oraz Poznania jako miasta-gospodarza mistrzostw, pokazała również swoją innowacyjną stronę prezentując materiały związane z regionalną strategią „Innowacyjna Wielkopolska”.

„Festiwal Europy” to jedyny dzień w roku, kiedy instytucje europejskie otwierają swoje drzwi dla szerokiej publiczności. Każdy zwiedzający ma możliwość dowiedzieć się czym politycy i urzędnicy europejscy zajmują się na co dzień, a także zdobyć informacje na temat państw członkowskich i regionów Europy. Wydarzenie wypełniają dziesiątki prezentacji, debat, konkursów i różnorodnych atrakcji, które co roku przyciągają tłumy odwiedzających.

Promocja Wielkopolski i Poznania podczas Dni Otwartych była pierwszą z cyklu trzech imprez organizowanych przez przedstawicielstwo naszego regionu w Brukseli w związku z turniejem EURO 2012. W ramach wydarzenia BIWW współpracowało ściśle z Komitetem Regionów oraz polskimi regionami goszczącymi EURO 2012. Przy okazji tego wydarzenia regiony goszczące EURO 2012 wyprodukowały wspólnie banery promujące regiony i miasta- gospodarzy w kontekście mistrzostw Europy.

W ramach przygotowań odbyły się 2 spotkania robocze: 30 marca oraz 8 maja. Większa część ustaleń odbyła się drogą mailową.

3.2 Europejski Turniej Piłki Nożnej na dziedzińcu Parlamentu Europejskiego

30 maja br. na Esplanadzie Solidarności 80’ - dziedzińcu Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbył się Europejski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Turniej był inicjatywą Klubu Europejskiej Partii Ludowej (EPL), a jego głównymi organizatorami byli europosłowie Jacek Saryusz-Wolski, szef polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim oraz Piotr Borys. Wydarzenie uzyskało oficjalny patronat przewodniczących Rady oraz Komisji Europejskiej - Hermana Van Rompuy’a oraz José Manuela Barroso. Turniej otworzył Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. W ceremonii wzięli udział również unijni komisarze – Janusz Lewandowski, Androulla Vassiliou, Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, były przewodniczący PE Jerzy Buzek oraz przedstawiciel UEFA Julien Zylberstein.

Podczas wydarzenia nie zabrakło udziału regionów i miast-gospodarzy Euro 2012. Stoiska Dolnego Śląska, Mazowsza, Pomorza i Wielkopolski cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas całego turnieju. Wielkopolski namiot promocyjny odwiedziła Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, wielu posłów do PE, a także gwiazda polskiej piłki nożnej Jerzy Dudek. Nasz region reprezentowało Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, które we współpracy z Departamentem Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przygotowało stoisko promujące region w kontekście Euro 2012 oraz zapewniło jego obsługę. Oprócz regionu w wydarzeniu udział wzięło również miasto Poznań.

BIWW koordynowało przygotowania do wydarzenia ze strony Wielkopolski ściśle współpracując z biurem poselskim europosła P. Borysa, Departamentem Sportu UMWW oraz Urzędem Miasta Poznania.

3.3 Uroczystość otwarcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012

8 czerwca br. w muzeum Autoworld w Brukseli odbyło się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Organizatorami wydarzenia była Ambasada RP w Królestwie Belgii, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, greccy odpowiednicy tych instytucji, regiony goszczące EURO 2012: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie, a także Polska Organizacja Turystyczna. Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli brukselskich placówek dyplomatycznych oraz międzynarodowej społeczności Brukseli skupionej wokół instytucji europejskich. Goście obejrzeli wspólnie uroczystość otwarcia mistrzostw oraz dwa pierwsze mecze EURO 2012, w których zmierzyły się ze sobą drużyny Polski i Grecji oraz Rosji i Czech. W programie wieczoru znalazła się loteria z atrakcyjnymi nagrodami związanymi z EURO 2012 oraz inne piłkarskie atrakcje. W trakcie wydarzenia została pokazana wystawa prezentująca polskie regiony i miasta-gospodarzy EURO 2012: Gdańsk, Poznań, Wrocław i Warszawę.

W ramach przygotowań do wydarzenia przedstawiciele BIWW odbyli szereg spotkań roboczych: 8 luty, 28 marca, 18 kwietnia, 30 kwietnia, 2 maja, 16 maja, 21 maja oraz 31 maja.

BIWW przy okazji współorganizacji uroczystości otwarcia EURO 2012 współpracowało z Departamentem Sportu UMWW oraz Biurem Promocji Urzędu Miasta Poznań, które wsparły przedsięwzięcie materiałami promocyjnymi i gadżetami.

  1. Wizyta studyjna członków Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

W dniach 4-5 czerwca 2012 r. na zaproszenie BIWW w Brukseli gościli członkowie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.Pobyt w Brukseli członkowie Komisji rozpoczęli od wysłuchania sprawozdania z bieżącej działalności BIWW, które przedstawiła dyrektor Monika Kapturska. Kolejnym punktem programu była prezentacja europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE oraz zaangażowanie Wielkopolski w jej prace. Mathieu Simon, przedstawiciel francuskiego regionu Ile-de France oraz szef Grupy Lobbingowej Sieci PURPLE zaprezentował cele polityczne oraz aktualne działania sieci, do której Wielkopolska przystąpiła oficjalnie w październiku br.

Główny temat wizyty stanowiły zagadnienia związane z wdrażaniem strategii Europa 2020 oraz polityka spójności w nowym okresie programowania 2014-2020. W ramach przygotowanego programu radni odbyli szereg spotkań poświęconych tej tematyce m.in. z Hanną Jahns, członkiem Gabinetu Komisarza UE ds. polityki regionalnej i miejskiej Johannesa Hahn’a, która przedstawiła perspektywy polityki spójności 2014-2020 dla Polski. Karolina Kierońska, kierująca Wydziałem Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej przybliżyła stan negocjacji w Radzie UE w sprawie pakietu legislacyjnego polityki spójności po 2014 r., a Krzysztof Nowaczek z Dyrekcji ds. Polityk Horyzontalnych i Sieci w Komitecie Regionów opowiedział o roli KR we wdrażaniu strategii Europa 2020 i pracach polskiej delegacji w ramach tej instytucji. Członkowie Komisji spotkali się również z dyrektorem przedstawicielstwa Kraju Związkowego Hesja przy Unii Europejskiej Friedrichem von Heusingerem, który omówił aspekty współpracy z Wielkopolską. Radni Komisji gościli również w Parlamencie Europejskim, gdzie spotkali się z wielkopolskimi europosłami.

Wizytę studyjną przygotowało Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego.

  1. Seminarium nt. Wspólnych Ram Strategicznych

3 lipca 2012 roku w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego odbyło się seminarium BIWW oraz Zgromadzenia Regionów Europy AER w ramach organizacji cyklicznego ”Śniadania AER-u”. Wydarzenie poświęcone zostało Wspólnym Ramom Strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem opinii Marszałka Marka Woźniaka, który został mianowany sprawozdawcą Komitetu Regionów w tej sprawie. Spotkanie było doskonałą okazją, aby przybliżyć europejskim regionom działającym w AER główne punkty i założenia opinii, która dzień wcześniej została przyjęta przez Komisję Polityki Spójności Terytorialnej COTER, a także by poznać stanowiska innych samorządów na temat zmian, jakie niesie za sobą wdrożenie WRS.

Głównym mówcą była pani Anna Hadyńska z Gabinetu Marszałka, która zaprezentowała etapy opracowywania i przyjmowania opinii, jej zakres merytoryczny oraz główne postulaty. Podkreśliła, iż głównym założeniem WRS jest umożliwienie skutecznego połączenia środków unijnych oraz ujednolicenie zasad stosowanych przez władze krajowe i regionalne przy opracowywaniu programów operacyjnych i umów o partnerstwie.

Pani Estelle Delangle przedstawiając stanowisko AER nt. Wspólnych Ram Strategicznych zwróciła uwagę na fakt, iż dokument wzbudza wiele kontrowersji. Nie tylko w kwestii jego statusu prawnego, ale także w zakresie koordynacji i integracji głównych założeń WRS z poszczególnymi funduszami oraz regionalnymi programami operacyjnymi.

  1. Obchody Dnia Św. Marcina w Brukseli

W dniu 29 listopada br. BIWW zorganizowało w swojej siedzibie trzecią edycję „Dnia Świętego Marcina”. Spotkanie otworzył Marszałek Marek Woźniak, który przypomniał zebranym gościom wielkopolskie tradycje związane z tym świętem. W wydarzeniu udział wzięło ponad czterystu gości, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, instytucji unijnych, europejskich regionów i miast, a także polskie i belgijskie władze samorządowe, m.in. goście z Geetbets, belgijskiej gminy nawiązującej partnerstwo z wielkopolską gminą Witkowo. Wizyta przedstawicieli gminy została opisana we flamandzkiej prasie lokalnej.

Inicjatywa ta sprawia, że Wielkopolska  staje się coraz bardziej rozpoznawalna w stolicy Unii Europejskiej, a pieczone na miejscu przez poznańskiego cukiernika rogale marcińskie zyskują wielkie grono międzynarodowych fanów. 

Dzięki współpracy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, UMWW podczas wydarzenia zaprezentowano również inne wielkopolskie produkty wytwarzane przez regionalnych producentów na bazie lokalnych surowców, zgodnie z tradycyjnymi recepturami. Prezentacja produktów regionalnych to jedna z form promocji województwa wielkopolskiego w  Europie, które od kilku lat jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

  1. Spotkanie polskich biur regionalnych z Prezydentem RP, Bronisławem Komorowskim

13 listopada br. odbyło się historyczne spotkanie Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli. Prezydent podziękował, za pracę na rzecz interesów polskich województw w Unii Europejskiej i za aktywną działalność nie tylko na forum unijnym, ale również w ramach stosunków polsko-belgijskich. Spotkanie stanowiło część dwudniowej wizyty głowy naszego państwa w Królestwie Belgii, na którą złożyły się m.in. wizyta u belgijskiej pary królewskiej, rozmowy z Przewodniczącym Rady UE oraz belgijskim biznesem.

Sekretarz Generalny Komitetu Regionów Gerhard Stahl zabierając głos, podziękował przedstawicielom polskich samorządów za aktywne działania na rzecz silnej polityki spójności, sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy w Europie. Podkreślił również duże zaangażowanie Polaków na forum UE w wypracowanie dobrego budżetu dla Unii po 2013 roku.

Spotkanie w imieniu wszystkich polskich biur regionalnych poprowadziła dyrektor BIWW, Monika Kapturska. W swoim wystąpieniu nakreśliła zadania, jakie biura spełniają w kontaktach z instytucjami europejskimi oraz w inicjowaniu współpracy z partnerami z całej Europy; w  Brukseli ma bowiem swoje przedstawicielstwa ponad 300 władz regionalnych i lokalnych. Przedstawiła również zakres i przykłady kooperacji polskich samorządów z  belgijskimi regionami: Flandrią, Walonią i Brukselą-Stolica na płaszczyznach gospodarczej, naukowej i kulturalnej oraz w ramach europejskich sieci regionalnych.

W spotkaniu z Prezydentem Komorowskim uczestniczyli przedstawiciele wielu regionów europejskich i instytucji UE oraz partnerzy belgijscy.

II. Współpraca z innymi regionami

  1. Współpraca z przedstawicielstwami polskich regionów w związku z organizacją trzech wydarzeń promujących Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

W 2012 r. BIWW ściśle współpracowało w tym zakresie z przedstawicielstwami województwa mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego (patrz. pkt. I, ppkt. 3).

  1. Współpraca polskich przedstawicielstw regionalnych przy organizacji spotkaniaPrezydentem RP, Bronisławem Komorowskim

W 2012 r. ramach przygotowania wydarzenia odbyło się szereg spotkań z udziałem przedstawicieli BIWW:

19 października spotkanie z Ambasadorem RP w Belgii, Arturem Harazimem, 22 października spotkanie w gronie polskich biur regionalnych, 23 października spotkanie z przedstawicielami Ambasady, 29 października spotkanie z przedstawicielami Ambasady, 13 listopada spotkanie w gronie polskich biur regionalnych, 23 listopada spotkanie z Ambasadorem Harazimem podsumowujące wydarzenie.

  1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-RomaniiAkwitanii

3.1 Spotkania dyrektorów

W ramach współpracy z regionami partnerskimi odbyły się spotkania dyrektorów w dniach: 16 maja, 7 i 8 czerwca, 21 września. Przedmiotem spotkań była bieżąca współpraca i wspólne plany działania w br.

3.2. Warsztat pt. „Integracja poprzez sport”

W dniach 25-26 kwietnia br. w siedzibie BIWW odbył się warsztat pt. „Integracja poprzez sport”, którego uczestnicy debatowali na temat doświadczeń i działań prowadzonych w poszczególnych regionach w zakresie integracji poprzez aktywność fizyczną, przede wszystkim w kontekście imigracji.

Dzięki bieżącej współpracy biura Wielkopolski w Brukseli a Hesją, która była organizatorem wydarzenia, w warsztacie udział wzięli przedstawiciele Departamentu Sportu UMWW.

3.3 Szkolenie organizowane przez Emilię-Romanię

W dniu 16 października br. dyrektor BIWW, Monika Kapturska po raz kolejny wzięła udział w charakterze mówcy w szkoleniu pt. “Władze regionalne w unijnym procesie decyzyjnym”, które biuro Emilii-Romanii zorganizowało dla kilkudziesięciu przedstawicieli administracji regionalnej z całych Włoch.

3.4 Spotkania nt. regionów przemysłowych

W dniu 25 października br. Izabela Gorczyca, pracownik BIWW wzięła udział w pierwszym nieformalnym spotkaniu dla wybranych regionów przemysłowych, które zostało zorganizowane z inicjatywy Hesji. W trakcie spotkania Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację nt. województwa Wielkopolskiego pod kątem rozwoju przemysłu. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Hesji, Emilii-Romanii, Akwitanii oraz Nawarry. Kolejne spotkanie jest przewidziane na początek 2013 r.  

  1. Open Days 2012

4.1. Międzynarodowa debata w BIWW nt. internacjonalizacji

Wielkopolska po raz kolejny wzięła udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast (Open Days), którego 10 edycja odbyła się w dniach 8-11 października 2012 r. Tym razem Wielkopolska była wiceliderem konglomeratu „Strategie internacjonalizacji na rzecz inteligentnego wzrostu”, w ramach którego wspólnie z prowincją Barcelona, regionem Hanower, miastem Lille, hrabstwem Mersyside i prowincją Rzym zorganizowała debatę „Lokalne i regionalne inicjatywy internacjonalizacyjne na rzecz inteligentnego wzrostu”. Wydarzenie odbyło się 10 października. Z inicjatywy BIWW już po raz drugi wspólne wydarzenie w ramach Open Days odbyło się w siedzibie Wielkopolski.

Debatę, w której uczestniczyło ponad 100 osób, moderował przedstawiciel Komisji Europejskiej Mikel Landabaso, kierownik Wydziału ds. zrównoważonego i inteligentnego rozwoju w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. W panelu udział wzięli mówcy reprezentujący wszystkich sześciu partnerów. Wielkopolska reprezentowana była przez Michała Ptaszyńskiego z Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Podczas debaty omówione zostały różne obszary podlegające internacjonalizacji: turystyka, kultura, nauka i badania oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Michał Ptaszyński podkreślał, że województwo wielkopolskie prowadzi działania wspierające regionalnych przedsiębiorców przy wchodzeniu na rynki międzynarodowe, zwłaszcza w Chinach, Brazylii czy Indiach. Podsumowując dyskusję paneliści zgodzili się, iż internacjonalizacja na poziomie samorządowym jest konieczna. Pomimo tego, iż wydawałoby się, że zakłada ona raczej konkurencję pomiędzy samorządami, to współpraca gmin, powiatów i regionów z różnych państw także jest możliwa.

W ramach prac konglomeratu Izabela Gorczyca, pracownik BIWW uczestniczyła w spotkaniach przygotowawczych w dniach: 8 maja, 21 czerwca, 3 sierpnia i 4 października.

W ramach przygotowań do kolejnej edycji Open Days, w dn. 11 grudnia br. pracownik BIWW, Izabela Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Komitet Regionów i Komisję Europejską rozpoczynającym Europejski Tydzień Regionów i Miast 2013 r.

4.2. Seminarium nt. Partnerstwa Wschodniego z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

11 października 2012 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w charakterze mówcy w seminarium „Współpraca terytorialna i parlamentarna w ramach Partnerstwa Wschodniego jako korzyść dla Europy”. Było to pierwsze wydarzenie organizowane wspólnie przez CORLEAP - Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego Komitetu Regionów oraz Zgromadzenie Parlamentu Europejskiego EURONEST. Seminarium odbyło się w Brukseli, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days.

W swojej wypowiedzi Marszałek Woźniak zaznaczył, że Partnerstwo Wschodnie jest bardzo trudnym projektem ze względu na zróżnicowaną sytuację polityczną i gospodarczą w sześciu krajach partnerskich (Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainie). Podstawowym problemem jest także wolno postępująca decentralizacja, dla której warunkiem koniecznym jest z jednej strony przychylność władz centralnych, a z drugiej ściśle sprecyzowane oczekiwania samorządów. Marszałek zaapelował o skuteczną pomoc finansową, gdyż trudne warunki do spełnienia, stawiane obecnie wschodnim samorządom oraz wymóg wkładu własnego w projektach stanowią poważną przeszkodę w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Zgromadzenie EURONEST było reprezentowane przez Christiana Vigenina – posła do Parlamentu Europejskiego oraz Asima Mollazade - deputowanego azerskiego parlamentu, który podkreślił szczególną wartość współpracy z państwami członkowskimi UE z Europy Środkowej i Wschodniej, wynikającą z podobnych doświadczeń historycznych. Poseł Vigenin pochwalił postępy krajów Partnerstwa Wschodniego w dziedzinie reform gospodarczych oraz zaznaczył konieczność dialogu z Rosją.

W czasie seminarium przedstawiono również dwa projekty realizowane w ramach współpracy transgranicznej (CBC). „EuroCaucas” – realizowany w Armenii i Gruzji jest pierwszym przypadkiem projektu CBC na Kaukazie, w ramach którego samorządy z dwóch państw PW utworzyły organizację posiadającą osobowość prawną, działającą na rzecz wspierania rozwoju regionalnego. Na zakończenie seminarium przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej - Siergiej Tatusiak przedstawił Euroregion Dniestr, który został utworzony w lutym bieżącego roku i obejmuje samorządy na Ukrainie i w Mołdawii. P. Tatusiak podziękował również Marszałkowi Woźniakowi za wsparcie, które jego region dotychczas otrzymał z Wielkopolski, określając ją jako najbliżej współpracujący samorząd, a Polskę, jako silnego i niezawodnego partnera Ukrainy.

4.3 Udział dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej w posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw RP

W dniach 8 – 11 października 2012 r. w podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw RP, w którym udział wziął Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Lech Dymarski. 10 października dyrektor BIWW, Monika Kapturska jako koordynator polskiej delegacji do Komitetu Regionów wzięła udział w posiedzeniu w charakterze mówcy przedstawiając prezentację nt. KR i działań delegacji w kontekście prac nad pakietem polityki spójności 2014 - 2020.

  1. Współpraca z przedstawicielstwami landów niemieckich

5.1    10-lecie współpracy z Brandenburgią

19 października br. dyrektor BIWW, Monika Kapturska spotkała się w siedzibie BIWW z dyrektorem brukselskiego przedstawicielstwa landu Brandenburgii, Marcusem Wenigiem oraz dyrektorem brukselskiego biura Miasta Berlin, Volkerem Löwe. Celem spotkania było przedyskutowanie możliwości podjęcia wspólnych działań upamiętniających 10. rocznicę współpracy Wielkopolski i Brandenburgii.

5.2          20-lecie współpracy z Dolną Saksonią

30 października br. dyrektor BIWW, Monika Kapturska spotkała się w Poznaniu z dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW, Anną Markiewicz-Zielińską oraz przedstawicielami landu Dolna Saksonia w celu rozważenia możliwości zorganizowania wspólnego wydarzenia z okazji 20-lecia współpracy.

15 listopada br. dyrektor BIWW, Monika Kapturska odbyła spotkanie z dyrektorem biura Dolnego Śląska w Brukseli, Ewą Woods oraz wicedyrektor brukselskiego przedstawicielstwa landu Dolna Saksonia, Sabine Zanthier. Spotkanie było poświęcone zaplanowaniu organizacji wspólnego wydarzenia w Brukseli w 2013 r., które uświetniłoby 20. rocznicę współpracy Wielkopolski, Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii.

  1. Współpraca w ramach sieci tematycznych

6.1    Sieci Komitetu Regionów

Sieć Monitorowania Subsydiarności

W dniu 28 lutego br. przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu grupy roboczej TEN-T Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości w Komitecie Regionów. Przedmiotem spotkania była wymiana dobrych praktyk pomiędzy członkami grupy z zakresu wdrażania TEN-T na swoim terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem wielopoziomowego zarządzania oraz zasady subsydiarności. Wielkopolskę w roli eksperta reprezentował Adam Derc z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, które w ramach działalności sieci przygotowało raport nt. transportu z punktu widzenia naszego regionu. Prace nad raportem koordynowało BIWW.

W ramach sieci przygotowywana jest również ankieta Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów nt. czwartego pakietu kolejowego, do której wkład przesłało Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego przy koordynacji BIWW.

6.2 AER - Zgromadzenie Regionów Europy

W ramach działalności sieci AER przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak uczestniczyła w następujących spotkaniach:

- 9 lutego br. - posiedzenie Biura AER,

- 23 lutego br. - spotkanie, którego przedmiotem była prezentacja programu Inteligentna Energia-Europa,

- 18 kwietnia br. – spotkanie dotyczące nowej strategii funkcjonowania sieci.

W dniu 19 czerwca br. Izabela Gorczyca wzięła udział w spotkaniu przygotowawczym do seminarium, które odbyło się 3 lipca 2012 roku w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego nt. Wspólnych Ram Strategicznych.

6.3 Współpraca z siecią „CORAL” w ramach projektu „CASA” finansowanego z programu „Interreg IVC”

W lutym 2012 r. województwo wielkopolskie przystąpiło do projektu „CASA – konsorcjum na rzecz wdrażania rozwiązań wspierających osoby starsze” współfinansowanego z programu Interreg IVC. Projekt ten jest przygotowywany w ramach nieformalnej sieci regionów „CORAL – Wspólnoty regionów na rzecz życia wspieranego przez otoczenie”, której działalność skupia się na wsparciu seniorów w społeczeństwie informacyjnym. Partnerem w projekcie jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a pracownik BIWW Joanna Kubiak jest osobą kontaktową ROPS w Brukseli, gdzie odbywają się spotkania sieci. W 2012 r. spotkania te odbyły się w dniach 10 stycznia, 1 marca, 12 i 13 marca, 15 maja, 10 i 11 lipca (spotkanie rozpoczynające projekt), 12 września i 7 listopada. Na spotkaniach tych pracownik BIWW reprezentował ROPS, a następnie przygotowywał sprawozdania i przekazywał najistotniejsze informacje do partnera projektu, a także pomagał w redagowaniu i przekazywaniu materiałów będących wkładem naszego regionu w projekt.

6.4 Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE

Do października 2012 r. Wielkopolska miała status obserwatora „Sieci Regionów Podmiejskich - PURPLE”, a od października, po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych uzyskała status pełnoprawnego członka sieci. W prace sieci zaangażowane jest BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego. Przedstawicielem szczebla politycznego w sieci jest wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Przedstawiciel BIWW uczestniczył w następujących spotkaniach grupy roboczej oraz grupy lobbingowej sieci w Brukseli w 2012 r.: 19 stycznia, 13 lutego, 22 marca, 19 kwietnia, 20 czerwca, 6 września, 27 listopada.

Ponadto pracownik BIWW, Joanna Kubiak uczestniczyła w zgromadzeniu ogólnym oraz konferencji sieci PURPLE, która odbyła się w dniach 24-25 maja w Brnie (Czechy) oraz w zgromadzeniu ogólnym i warsztacie zorganizowanym w ramach Open Days dniach 9 - 10 października w Brukseli. Podczas październikowego zgromadzenia ogólnego w obecności Marszałka Wojciecha Jankowiaka oraz przedstawicieli Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, Wielkopolska została przyjęta do sieci.

BIWW angażowało się również aktywnie w działalność lobbingową sieci związaną z kształtowaniem unijnej polityki spójności na lata 2014-2020. Sieć PURPLE przedstawiła serię propozycji poprawek do wniosków rozporządzeń dotyczących funduszy objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych. 30 marca przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak uczestniczyła w spotkaniu z asystentem Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawcy PE ds. rozporządzenia dotyczącego przyszłego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sprawozdaniu posła Olbrychta znalazło się 7 poprawek nawiązujących do obszarów podmiejskich.

6.5 Współpraca z Siecią Regionów UE2020 oraz z siecią ERRIN

W 2012 r. Sieć Regionów UE2020 podjęła decyzję o zaprzestaniu działalności. Członkowie zdecydowali się na organizację ostatniego wspólnego wydarzenia oficjalnie kończącego działalność sieci. Ze względu na podobny zakres obszarów tematycznych oraz wspólne inicjatywy w przeszłości, zadecydowano, iż wydarzenie odbędzie się we współpracy z międzynarodową sieć ERRIN. 20 września Dyrektor BIWW, Monika Kapturska oraz Izabela Gorczyca wzięły udział w spotkaniu obydwu sieci, podczas którego wypracowano wspólny plan działań. 26 września Izabela Gorczyca wzięła udział w spotkaniu, podczas którego wspólnie z przedstawicielem regionu Emilii-Romanii wypracowany został szkic programu planowanej konferencji. 30 października w siedzibie ERRIN Izabela Gorczyca wzięła udział w kolejnym spotkaniu poświęconym wspólnej inicjatywie, która planowana jest na 2013 r.

6.6 Regionalna Sieć dla Zrównoważonego Rozwoju (NRG4SD- Network of Regional Governments for Sustainable Development)

W dniu 11 kwietnia br. przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca, na prośbę Biura Współpracy Międzynarodowej, UMWW uczestniczyła w spotkaniu sieci w celu jej rozpoznania i sporządzenia opinii pod kątem ewentualnego przystąpienia do niej Wielkopolski. Działanie w ramach sieci jest jednym z tematów priorytetowych współpracy Wielkopolski z Regionem Bretanii, która jest członkiem sieci.

6.7 Europejska Federacja Agencji Regionów na rzecz Energii i Środowiska -  FEDARENE

W dniu 20 grudnia br., na prośbę Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami sieci w celu jej rozpoznania i sporządzenia opinii pod kątem ewentualnego przystąpienia do niej Wielkopolski.

  1. Współpraca w zakresie transportu z EUROREGIO

Województwo wielkopolskie zostało zaproszone przez holendersko-niemiecki euroregion EUROREGIO do przystąpienia do projektu Korytarz 2, który zostanie w 2013 r. złożony do Komisji Europejskiej w ramach naboru wniosków na projekty dotyczące transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Projekt dotyczy przygotowania studium, mającego na celu przekształcenie Korytarza 2 w najbardziej istotną, zrównoważoną pod względem ruchu i logistyki sieć w Europie. Dyrektor BIWW, Monika Kapturska i Izabela Gorczyca nawiązały kontakt z przedstawicielami EUROREGIO odpowiedzialnymi za projekt w celu zbadania możliwości i korzyści płynących dla Wielkopolski z ewentualnego włączenia się do inicjatywy. Na początku 2013 r. planowane jest spotkanie biur regionalnych w Brukseli reprezentujących regiony i miasta położone wzdłuż Korytarza 2 w celu przekazania kompleksowych informacji nt. przygotowywanego wniosku. W powyższej inicjatywie uczestniczy również przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, p. Anna Krukowska.

III. Wsparcie dla Wielkopolskich przedsiębiorców

W 2012 r. BIWW prowadziło szereg działań mających na celu wpieranie przedsiębiorców z Wielkopolski, w tym m.in.:

 

16 lipca – przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym dla polskich biur regionalnych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polskiej w Belgii nt. planowanych wspólnych działań w 2013 r.

27 lipca – spotkanie dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej oraz Joanny Kubiak z przedstawicielem firmy BATIMEX Sp. z o.o. działającym w Belgii nt. możliwości uzyskania dofinansowania z dostępnych środków unijnych.

13 września - przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym dla polskich biur regionalnych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polskiej w Belgii nt. planowanych wspólnych działań w 2013 r.

14 września – spotkanie dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej oraz Joanny Kubiak w Komisji Europejskiej, z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu na prośbę wielkopolskiej firmy PROMAG S.A. Spotkanie dotyczyło postępowania rewizyjnego odnośnie ceł antydumpingowych na wózki paletowe.  

22 listopada – spotkaniedyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej z kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polskiej w Belgii, Krzysztofem Turowskim nt. programu współpracy w 2013 r.

IV. Ważniejsze wizyty

  1. Przygotowywanie wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) oraz Przewodniczącego Sejmiku Lecha Dymarskiego (jego zastępcy) i współpracaramach Komitetu Regionów.

Na poniższe spotkania BIWW przygotowywało materiały merytoryczne, szkice przemówień, tezy do wystąpień. Materiały przygotowywane były we współpracy z przedstawicielami Komitetu Regionów, grupy EPL w Komitecie Reginów oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udzielało również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka i Przewodniczącego, przygotowywało podsumowania spotkań oraz artykuły prasowe. Dyrektor BIWW koordynowała te działania oraz odbywała szereg spotkań z przedstawicielami Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

94. Sesja Plenarna Komitetu Regionów

W dniach 15 - 16 lutego br. Marszałek Marek Woźniak, wziął udział w 94. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Sesja poświęcona była rozpatrzeniu i przyjęciu opinii Komitetu Regionów w sprawach: wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych, nowego europejskiego programu na rzecz przyszłości Europejskiej Stolicy Kultury, przeglądu rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej oraz ubóstwa dzieci. Tematami posiedzenia w drugim dniu sesji były m.in. modernizacja szkolnictwa wyższego, pakiet legislacyjny dotyczący praw ofiar, zwiększenie wpływu unijnej polityki rozwoju oraz tworzenie europejskiej kultury wielopoziomowego sprawowania rządów.

Dzień wcześniej (14 lutego br.), Marszałek Woźniak uczestniczył również w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów (KR). Spotkanie poświęcone było sprawom budżetowym w ramach Komisji Spraw Finansowych i Administracyjnych, strukturze i finansowaniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM).

Podczas pierwszego dnia sesji plenarnej 15 lutego, Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przyjął w swoim gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, i jednocześnie przewodniczącego polskiej delegacji w Komitecie Regionów, Marka Woźniaka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, którzy przekazali uwagi dotyczące pakietu legislacyjnego dla polityki spójności po 2013 r. Rozmowa toczyła się głównie wokół zawartości najnowszych rozporządzeń na nowy okres programowania 2014-2020, które obecnie są sukcesywnie publikowane przez Komisję Europejską. BIWW koordynował organizację spotkania, a dyrektor Monika Kapturska wzięła w nim udział.

Posiedzenie wyjazdowe Komisji COTER w Lizbonie

W dniach 5 – 6 marca br. w Lizbonie, Marszałek Woźniak wziął udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz seminarium na temat przyszłości transportu w Europie. Spotkania poświęcone były kluczowym opiniom Komitetu Regionów (KR) dotyczącym rozporządzeń wchodzących w skład pakietu legislacyjnego dla polityki spójności po 2013 r.

Marszałek Woźniak jako przewodniczący polskiej delegacji w Komitecie Regionów i wiceprzewodniczący Komisji COTER czynnie uczestniczy w trwającej dyskusji. Władze regionalne i lokalne aktywnie opiniują wnioski rozporządzeń w sprawach: funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, funduszy rozwoju regionalnego, społecznego i spójności oraz wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Przyjmowanie strategicznych stanowisk KR ma na celu wywarcie właściwego wpływu na kształt przyszłej polityki na poziomie europejskim. W spotkaniach wzięli również udział prezydent Lizbony, przedstawiciele duńskiej Prezydencji w Radzie UE, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Piąty Szczyt Miast i Regionów w Kopenhadze

W dniach 22-23 marca br. w Kopenhadze odbył się Piąty Europejski Szczyt Regionów i Miast pod hasłem „Europejska tkanka miejska XXI wieku”, w którym udział wzięli Marszałek Marek Woźniak oraz dyrektor BIWW Monika Kapturska, jako koordynator polskiej delegacji do KR. Szczyt poświęcony był kwestiom związanym z dynamiką obszarów miejskich i europejskim sprawowaniem rządów oraz rolą regionów i miast w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wydarzenie to zgromadziło przewodniczących regionów i burmistrzów miast ze wszystkich państw członkowskich UE. Podczas szczytu głos zabrali również przywódcy polityczni UE, m.in. Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, oraz w imieniu duńskiej prezydencji Helle Thorning-Schmidt, premier Danii. Przez dwa dni ponad 300 prezydentów regionów i miast, wraz z urbanistami i architektami, dyskutowało nad kierunkami rozwoju miast oraz właściwymi sposobami finansowania ich potrzeb w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020.

W pierwszym panelu dyskusyjnym, poświęconym wpływowi Unii Europejskiej na rozwój miast, wystąpił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Jego współdyskutanci, prezydenci Lizbony, Lipska i Livorno mówili o roli dużych ośrodków miejskich jako lokomotyw rozwojowych w regionach, wspierających przemysł kreatywny i innowacje, wytwarzających 80% produktu krajowego brutto.

Podkreślali, iż konieczne jest silniejsze wspieranie finansowe miast, które mimo posiadania ogromnego potencjału rozwojowego, zmagają się wciąż z poważnymi problemami, takimi jak rozrastanie się przestrzeni miejskich, zanieczyszczenie środowiska, przeciążenia energetyczne, bezrobocie młodych, migracje czy przestępczość. Komisja Europejska proponuje, aby każde państwo członkowskie przeznaczyło na rozwój miast po 2014 roku co najmniej 5% środków w ramach polityki spójności za pośrednictwem instrumentu ITI (Zintegrowane Inwestowanie Terytorialne).

Marszałek Woźniak dowodził, iż już teraz miasta korzystają z dużej puli środków w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku Poznania dofinansowanie osiągnęło w obecnym okresie pułap 7% całego WRPO , a przecież miasta pozyskują dodatkowo duże dofinansowanie również w ramach programów sektorowych. Nie można więc mówić o tym, że potrzeby rozwojowe miast stołecznych nie są wystarczająco dostrzegane. Należy jednak z pewnością wzmocnić ich współpracę z otoczeniem.

13. Posiedzenie Komisji CIVEX

W dniu 27 kwietnia br. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski wziął udział w 13. posiedzeniu komisji CIVEX w Komitecie Regionów. Głównymi tematami spotkania były migracja oraz polityka azylowa. Członkowie komisji zajmującej się obywatelstwem, sprawowaniem rządów, sprawami instytucjonalnymi i zewnętrznymi debatowali również nad propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi finansowania w obszarze spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obywatelstwa w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

95. Sesja Plenarna w Komitecie Regionów

W dniach 3-4 maja br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w 95. sesji plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Tematem, podczas pierwszego dnia sesji, była obecna sytuacja gospodarcza oraz agenda na rzecz wzrostu. Ponadto członkowie KR przyjęli najważniejsze opinie w sprawie polityki spójności, rolnictwa, rybołówstwa i transportu. KR przedstawiło również swoje stanowisko w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych w czterech następujących opiniach, które zostały omówione i przegłosowane przez członków :

- opinii w sprawie rozporządzenia ogólnego dotyczącego funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi (sprawozdawca: Catiuscia Marini (IT/PSE), przewodnicząca regionu Umbria);

- opinii w sprawie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (sprawozdawca: Michael Schneider (DE/PPE), sekretarz stanu i przedstawiciel kraju związkowego Saksonia-Anhalt przy rządzie federalnym Niemiec);

- opinii w sprawie nowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (sprawozdawca: Konstantinos Simitsis (EL/PSE), burmistrz Kawali);

- opinii w sprawie proponowanego rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności (sprawozdawca: Romeo Stavarache (RO/ALDE), burmistrz Bacău).

Do najważniejszych kwestii, które zostały omówione podczas drugiego dnia sesji, należały nowo wprowadzone „regiony przejściowe”, wyznaczenie obowiązkowych pułapów przydziału funduszy, stopień elastyczności w programowaniu funduszy i zarządzaniu nimi, a także rola regionów i miast w opracowywaniu i wdrażaniu programów operacyjnych oraz umów partnerskich. 4 maja przedstawiono również opinię w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa, która dotyczy kwestii związanych ze zrównoważonym rybołówstwem w Europie, a także z zapewnieniem ochrony środowiska morskiego. Istotnym tematem drugiego dnia sesji plenarnej była również reforma wspólnej polityki rolnej, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i zrównoważonego charakteru rolnictwa, a jednocześnie zagwarantowanie produkcji żywności wysokiej jakości i ochrony środowiska.

2 maja br. Marszałek Woźniak wziął również udział w obradach Prezydium Komitetu Regionów.

Forum „Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego: Wspólne Ramy Strategiczne dla polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa w okresie 2014–2020”

W dniu 10 maja w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbyło się forum „Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego: Wspólne Ramy Strategiczne dla polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa w okresie 2014–2020”. Moderatorem jednego z warsztatów Forum był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który był sprawozdawcą opinii KR w sprawie wspólnych ram strategicznych.

Podczas Forum Komitet Regionów zgromadził najważniejszych przedstawicieli instytucji europejskich, Państw Członkowskich i regionów, którzy omówili następujące tematy: zarządzanie wielopoziomowe w odniesieniu do funduszy wspólnych ram strategicznych po 2013; strategia Europa 2020 i wyzwanie dotyczące zintegrowanego podejścia terytorialnego oraz osiąganie rezultatów: zapewnienie spójnego podejścia. Forum skierowane było do przedstawicieli instytucji europejskich, władz krajowych i samorządów, a także ekspertów zaangażowanych w zarządzanie funduszami strukturalnymi, rozwoju obszarów wiejskich i rybackim. Wydarzenie zostało poprzedzone przyjęciem głównych opinii Komitetu Regionów na temat pakietu legislacyjnego objętego zakresem WRS.

Seminarium w Sewilli z udziałem dyrektor BIWW Moniki Kapturskiej

23 maja br. dyrektor BIWW Monika Kapturska została zaproszona w roli mówcy do wystąpienia podczas seminarium "Osiąganie celów strategii Europa 20202: regiony i miasta promotorami inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Wydarzenie, które miało miejsce w Sewilli, zostało zorganizowane przez Europejski Instytut Administracji Publicznej - Europejskie Centrum na rzecz Regionów w Barcelonie , we współpracy z Andaluzyjskim Instytutem Administracji Publicznej. Odbiorcami seminarium byli przedstawiciele andaluzyjskiej administracji publicznej różnych szczebli zarządzania, którzy mogli dowiedzieć się jak kształtować prowadzone na swoim terenie polityki oraz jakie konkretne działania podejmować, aby osiągnąć cele wyznaczone w Strategii.

Monika Kapturska, która wystąpiła w panelu “Europa 2020: Polityki i praktyki regionów europejskich” przedstawiła jak inwestowane w Wielkopolsce środki unijne przyczyniają się do wdrażania Strategii w regionie. Obecnie w Wielkopolsce aż 92% środków wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wpisuje się w cele Strategii Europa 2020. Dodatkowo Dyrektor BIWW zaprezentowała działania prowadzone przez Wielkopolskę w ramach dwóch międzynarodowych sieci współpracy, koncentrujących się właśnie na kwestiach udziału regionów i miast we wdrażaniu Strategii Europa 2020: funkcjonującej w ramach Komitetu Regionów Platformy Monitorowania Strategii Europa 2020, której Wielkopolska jest członkiem od 2007 roku oraz Sieci Regionów Europa 2020 (do 2010 Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej), w której Wielkopolska działa od 2008 roku.

13. posiedzenie Komisji COTER

2 lipca br. Marszałek Marek Woźniak oraz Anna Hadyńska, ekspert ds. opinii z Gabinetu Marszałka wzięli udział w posiedzeniu komisji COTER, podczas którego Komisja przyjęła opinię Marszałka ws. wspólnych ram strategicznych.

Gościem komisji COTER był również przedstawiciel prezydencji cypryjskiej, minister Adonis Constantinides, który przedstawił stan negocjacji pakietu legislacyjnego w Radzie UE. Obrady zaowocowały także przyjęciem opinii p. Pauliiny Haijanen z Finlandii ws. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

W drugiej części posiedzenia Marszałek Woźniak, jako wiceprzewodniczący COTER poprowadził obrady okrągłego stołu na temat Kodeksu postępowania w dziedzinie partnerstwa. Sprawozdawcą opinii KR w tej sprawie jest p. Stanisław Szwabski, Przewodniczący Rady Miasta Gdynia. Kodeks postępowania w dziedzinie partnerstwa określa zasady partnerstwa w procesie przygotowywania, wdrażania i ewaluacji programów funduszy Wspólnych Ram Strategicznych.

96. sesja plenarna Komitetu Regionów

W dniach 18 -19 lipca br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów, która przypadła na połowę obecnej, pięcioletniej kadencji tego organu UE. Dlatego w jej trakcie dokonano ponownych wyborów na kluczowe stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Prezydium, którzy swoje funkcje będą pełnili przez kolejne dwa i pół roku. Przewodniczącym Komitetu Regionów został Ramón Luis Valcárcel Siso, przewodniczący hiszpańskiego autonomicznego regionu Murcja, członek Europejskiej Partii Ludowej.

Marszałek Marek Woźniak, przewodniczący polskiej delegacji, został już po raz trzeci wybrany członkiem Prezydium, będącego organem zarządzającym Komitetu Regionów, odpowiedzialnym m.in. za opracowywanie i nadzorowanie wykonania programu politycznego KR, czy za przygotowywanie, organizowanie i nadzorowanie prac zgromadzenia plenarnego oraz komisji. Zgromadzenie plenarne wybrało go również ponownie na wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów.

Na posiedzeniu sesji plenarnej, w imieniu cypryjskiej prezydencji w Radzie UE, wiceminister spraw europejskich Andreas Mavroyannis przedstawił priorytety działań prezydencji, a Cecilia Malmström, unijny komisarz odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne zaprezentowała plany Komisji Europejskiej związane m.in. z globalnym podejściem do kwestii migracji oraz wspólnym europejskim systemem azylowym. Do udziału w posiedzeniu został również zaproszony Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który zarysował możliwości współpracy EBI z europejskimi samorządami w nowej perspektywie finansowej. W trakcie posiedzenia omówione zostały także m.in. rezultaty wdrażania programu politycznego KR w latach 2010 -2012 oraz priorytety wyznaczone na rok 2013 w świetle programu legislacyjnego i programu prac Komisji Europejskiej. 

17 lipca br. Marszałek Woźniak wziął również udział w obradach Prezydium Komitetu Regionów.

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów

W dniu 7 września br. Marszałek Marek Woźniak oraz dyrektor BIWW, Monika Kapturska, jako koordynator polskiej delegacji do KR wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów w Nikozji (Cypr). Podczas obrad Ramón Luis Valcárcel Siso, Przewodniczący Komitetu Regionów przedstawił swój program polityczny na lata 2012–2015. Odbyły się również rozmowy okrągłego stołu na temat wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a w szczególności zapobieganiu konsekwencjom społecznym kryzysu oraz walce z ubóstwem i wykluczeniem.

Podczas debaty na Cyprze Marszałek Woźniak, sprawujący w latach 2010-2012 w grupie EPL Komitetu Regionów rolę koordynatora inicjatywy flagowej Strategii Europa 2020, poświęconej zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego podkreślił, że władze lokalne i regionalne powinny mądrze działać na rzecz włączenia społecznego osób, które z powodu kryzysu znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zadaniem władz samorządowych powinno być nie tylko dawanie gotowych rozwiązań, ale również edukowanie obywateli do odpowiedzialności.

Przedmiotem dyskusji było także Partnerstwo strategiczne na rzecz zwiększania integracji obywateli państw trzecich na poziomie lokalnym i regionalnym oraz stan wdrażania Strategii Europa 2020. W spotkaniu udział wzięli Eléni Mávrou, Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Cypru i Giorgos Markopouliotis, szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Cyprze.

Doroczne posiedzenie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego i UE (CORLEAP-u)

W dniu 17 września br. w Brukseli Marszałek Marek Woźniak wziął udziałposiedzeniu CORLEAP, w trakcie którego przedstawiono perspektywy odnośnie przyszłych działań Konferencji. Członkowie CORLEAP otrzymali plan działania Konferencji do końca roku 2012 oraz dokument dotyczący perspektyw odnośnie aktywności w roku 2013. Marszałek Woźniak został mianowany członkiem Prezydium CORLEAP.

14. posiedzenie komisji COTER – wybór Marszałka Marka Woźniaka na przewodniczącego komisji

26 września br. Marszałek Marek Woźniak zastał wybrany przez aklamację przewodniczącym komisji COTER. Funkcję tę będzie pełnił do końca obecnego mandatu KR, czyli do początku 2015 roku. Marszałek zaprosił wszystkich członków komisji do współpracy, podkreślił, że zależy mu na tym, aby program prac COTER-u wypracowywany był wspólnie przedstawił również program na kolejne dwa i pół roku.

Dzięki tej nominacji to Wielkopolanin będzie w najbliższych latach głównym reprezentantem europejskich samorządów w kwestiach polityki spójności i polityki transportowej na forum UE. Prace komisji są niezwykle ważne dla Komitetu Regionów, ponieważ to właśnie w obszarze polityki spójności, władze regionalne i lokalne posiadają najwięcej kompetencji. Ponadto, znacząca cześć funduszy unijnych w ramach polityki spójności (przy zachowaniu zasady wielopoziomowego zarządzania) jest wdrażana przez władze samorządowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wybór Marka Woźniaka na stanowisko przewodniczącego komisji COTER przypadł na strategiczny moment podejmowania najważniejszych decyzji ws. kolejnej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Od tego momentu dyrektor BIWW, Monika Kapturska koordynuje prace Marszałka Woźniaka jako przewodniczącego komisji, pozostając w bieżącym kontakcie i prowadząc stałą współpracę z sekretariatem komisji COTER.

97. sesja plenarna Komitetu Regionów

W dniach 8 – 10 października br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów. Podczas sesji otwierającej wypowiedzieli się Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, Eleni Mavrou, minister spraw wewnętrznych Cypru oraz José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej. Tematami poruszanymi podczas obrad były m.in.: rola regionów i miast w ożywianiu gospodarki, polityce spójności i strategii Europa 2020; wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020; konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw; a także strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

7 października br. Marszałek Woźniak wziął również udział w obradach Prezydium Komitetu Regionów.

Wspólne posiedzenie komisji COTER Komitetu Regionów oraz komisji REGI Parlamentu Europejskiego

10 października 2012 r.w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days w Brukseli miało miejsce wspólne posiedzenie komisji, zajmujących się polityką regionalną w Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów. Poprowadzili je razem przewodniczący obu komisji prof. Danuta Hübner oraz Marszałek Marek Woźniak. Tegoroczne spotkanie komisji COTER-REGI, poświęcono przyszłości polityki spójności po 2013 roku.

Debata skupiła uwagę kilkuset przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, instytucji unijnych oraz społeczeństwa obywatelskiego z całej UE. W posiedzeniu wzięło udział grono sprawozdawców opinii ws. polityki spójności po 2013 roku z obu instytucji. Spotkanie, którego czas przypadł na połowę unijnych negocjacji w sprawie pakietu legislacyjnego polityki spójności na następny okres programowania 2014-2020, stało się okazją do wymiany poglądów pomiędzy sprawozdawcami a uczestnikami wydarzenia oraz ożywionej dyskusji.

Dzięki ścisłej współpracy między członkami komisji COTER (KR) i REGI (PE), którzy od kilku miesięcy przygotowują opinie obu instytucji ws. przedstawionych przez Komisję Europejską propozycji dotyczących przyszłego kształtu funduszy spójności, ich stanowiska są w wielu punktach zbliżone.

Dyrektor BIWW, Monika Kapturska uczestniczyła w spotkaniach przygotowawczych do posiedzenia, współpracując z przedstawicielami KR i PE.

Seminarium komisji COTER: „Oddziaływanie instrumentu »Łącząc Europę« i jego efekt dźwigni w dziedzinie spójności terytorialnej”

24 października br. w Walencji (Hiszpania) Marszałek Marek Woźniak, jako przewodniczący komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów, poprowadził seminarium nt. instrumentu »Łącząc Europę«.

Podczas pobytu w Walencji Marszałek Woźniak odbył również spotkanie z Premierem Wspólnoty Autonomicznej Walencji panem Alberto Fabra Part oraz Ministrem Gospodarki, Przemysłu i Handlu Walencji panem Máximo Buchem, a także Przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów panem Michaelem Schneiderem. Spotkanie dotyczyło negocjacji pakietu polityki spójności w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Kongresu EPL, który odbył się tydzień wcześniej w Bukareszcie.

Seminarium wyjazdowe Grupy EPL

9 listopada 2012 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w wyjazdowym spotkaniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej KR w Sofii. Spotkanie dotyczyło roli miast w polityce spójności. Marszałek spotkał się również z Przewodniczącą Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, Agnieszką Pomaską. Tematem spotkania było omówienie relacji samorządy - państwo i parlament, a także współpracy samorządów na arenie międzynarodowej. Ważnym punktem spotkania była również współpraca Komisji do Spraw UE Sejmu z Komitetem Regionów i w szczególności z Komisją Spójności Terytorialnej COTER. 

98. sesja plenarna Komitetu Regionów

W dniach 29-30 listopada br. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów. Tematami spotkania były projekty rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych i priorytetów Komitetu Regionów na rok 2013 w oparciu o program prac Komisji Europejskiej. Gościem specjalnym był przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, który wypowiedział się nt. przyszłości Unii Europejskiej.

29 listopada odbyła się dyskusja i przyjęcie opinii Komitetu Regionów w sprawie wspólnych ram strategicznych, której sprawozdawcą był Marszałek Woźniak. W dyskusji udział wziął m.in. przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany Lambert van Nistelrooij, który jako współsprawozdawca opinii nt. WRS w Parlamencie Europejskim, przedstawił punkt widzenia tej instytucji.

28 listopada br. Marszałek Woźniak wziął również udział w obradach Prezydium Komitetu Regionów.

16. posiedzenie komisji CIVEX

4 grudnia 2012 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX, podczas którego został m.in. przedstawiony i omówiony program prac komisji na rok 2013 oraz propozycje działań wyjazdowych komisji w 2013 r.

15. posiedzenie komisji COTER

W dniu 7 grudnia 2012 r. Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom komisji COTER, które odbyły się w Brukseli. Podczas posiedzenia Marszałek Woźniak przedstawił m.in. członkom komisji projekt Rezolucji w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności.

Również 7 grudnia w Komitecie Regionów miało miejsce wydarzenie towarzyszące posiedzeniu komisji COTER. Odbyła się ceremonia wręczenia 9. Europejskich nagród w dziedzinie urbanistyki i planowania regionalnego przyznawanych przez Europejską Radę Planistów (ECTP – CEU), którą otworzył Marszałek Marek Woźniak.

Opinia Marszałka Marka Woźniaka na temat wspólnych ram strategicznych

5 grudnia 2011 r., Marszałek Marek Woźniak został mianowany sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów w sprawie wspólnych ram strategicznych. Ramy, które zostały oficjalnie opublikowane przez Komisję Europejską 14 marca br., mają służyć przełożeniu celów i zamierzeń określonych w strategii „Europa 2020” na konkretne priorytety inwestycyjne w ramach pięciu funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Wszystkie te instrumenty charakteryzuje zarządzanie zdecentralizowane i wyraźny wymiar terytorialny. WRS wskażą możliwą komplementarność między pięcioma funduszami, a także w stosunku do innych polityk i programów unijnych. Będą one stanowiły orientacyjne ramy prac nad umowami partnerskimi i programami operacyjnymi we wszystkich 27 państwach członkowskich. W związku z tym jest to dokument istotny dla władz lokalnych i regionalnych z całej UE.

Projekt opinii KR-u w sprawie WRS został omówiony i przyjęty na posiedzeniu komisji COTER w dniu 2 lipca br., a następnie przedłożony do przyjęcia na sesji plenarnej Komitetu w dniach 29-30 listopada 2012 r.

W ramach prac nad opinią Marszałek Marek Woźniak odbył następujące spotkania przygotowywane przez BIWW we współpracy z KR:

-        7 maja 2012 r.: spotkanie konsultacyjne z zainteresowanymi stronami oraz spotkania dwustronne z p. Berkowitzem (DG REGIO) i z Krzysztofem Kasprzykiem (Stałe Przedstawicielstwo Polski w Brukseli);

-        10 maja 2012 r.: udział Marka Woźniaka i jego eksperta z forum KR-u na temat wspólnych ram strategicznych oraz spotkania dwustronne z René Souchonem i Pierre'em Maille'em, sprawozdawcami KR-u w sprawie EFRROW i EFMR w Komisji NAT;

-        10 maja 2012 r.: spotkanie robocze w Parlamencie Europejskim – sekretariat Komisji COTER i REGI i asystentów p. Van Nistelrooija, p. Krehl i p. Woźniaka w sprawie możliwej współpracy między KR-em a PE w sprawie wspólnych ram strategicznych;

-        6 czerwca 2012 r.: spotkania dwustronne Marka Woźniaka ze współsprawozdawcami PE w sprawie wspólnych ram strategicznych i wspólnych przepisów, z p. Krehl i z p. Van Nistelrooijem (oraz z sekretariatem komisji REGI i asystentami z PE), z Danutą Hübner, przewodniczącą komisji REGI w PE oraz z zastępcą szefa gabinetu Komisarza Hahna;

-        20 czerwca 2012 r.: – prezentacja przez Marka Woźniaka projektu opinii w Komisji REGI w Parlamencie Europejskim.

Projekt rezolucji Komitetu Regionów przygotowywany przez Marszałka Marka Woźniaka

Jako przewodniczący komisji COTER Komitetu Regionów odpowiedzialnej za politykę spójności, Marszałek Marek Woźniak został również mianowany sprawozdawcą rezolucji w sprawie „Pakietu legislacyjnego polityki spójności po 2013 r.” Celem rezolucji jest podkreślenie stanowiska europejskich samorządów podczas trwających obecnie negocjacji między unijnymi instytucjami, w tym debat w ramach szczytów przywódców państw i rządów UE. Marszałek Woźniak przedstawił założenia rezolucji podczas posiedzenia komisji COTER 7 grudnia, natomiast przyjęcie rezolucji przez Komitet Regionów, które jest równoznaczne z uznaniem jej za oficjalny dokument tej instytucji, przewidziane jest na sesję plenarną 31 stycznia – 1 lutego 2013 r.

  1. Inne wizyty i prezentacje w Brukseli

1 luty - spotkanie przedstawiciela BIWW, Joanny Kubiak ze studentami nauk politycznych z Uniwersytetu w Bordeaux (Akwitania).

1 luty – spotkanie dyrektora BIWW, Moniki Kapturskiej i Joanny Kubiak z przedstawicielami regionu partnerskiego Wielkopolski, Północną Brabancją na temat bieżącej i przyszłej współpracy obu regionów.

17 luty – dyrektor BIWW, Monika Kapturska oraz Izabela Gorczyca spotkały się z reprezentantem przedstawicielstwa Środkowej Danii w Brukseli. Spotkanie było poświęcone możliwej przyszłej współpracy.

15 marca – przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak reprezentowała BIWW oraz zapewniła tłumaczenie na spotkaniu przedstawicieli Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Europejskim Centrum Przedsiębiorców Publicznych na temat realizowanych projektów.

22 marca- spotkanie przedstawiciela BIWW, Izabeli Gorczycyw Parlamencie Europejskimz samorządowcami zaproszonymi do Brukseli przez posłankę do Parlamentu Europejskiego - Sidonię Jędrzejewską.

27 marca – spotkanie dyrektora BIWW, Moniki Kapturskiej z profesorami polskich uniwersytetów medycznych, dotyczące możliwości lobbowania w instytucjach europejskich w zakresie leczenia chorób nowotworowych i zapalenia wątroby.

29 marca – przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak spotkała się ze studentem z uniwersytetu w Strasburgu. Przedmiotem spotkania była francusko-polska współpraca regionalna.

23 kwietnia - prezentacja dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej w Parlamencie Europejskim na temat działalności BIWW podczas spotkania z uczestnikami wizyty studyjnej zaproszonymi do Brukseli przez posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

29 maja – spotkanie przedstawiciela BIWW, Joanny Kubiak w Parlamencie Europejskim na temat działalności BIWW z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

5 czerwca - spotkanie przedstawiciela BIWW, Joanny Kubiak w Parlamencie Europejskim na temat działalności promocyjnej BIWW w Brukseli z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

9 lipca – spotkanie przedstawiciela BIWW, Joanny Kubiak w Parlamencie Europejskim na temat działalności BIWW z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

14 września – przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak zapewniła tłumaczenie i wzięła udział w spotkaniu Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie z Europejskim Centrum Przedsiębiorstw Publicznych – CEEP w Brukseli. Spotkanie dotyczyło projektu: „Model walidacji kompetencji dla pracowników MMSP wielkopolskiego sektora komunalnego”, który jest finansowany z POKL Komponent Wielkopolska.

20 września - dyrektor BIWW, Monika Kapturska przedstawiła prezentację w siedzibie BIWW na temat działalności biura podczas spotkania z uczestnikami wizyty studyjnej zaproszonymi do Brukseli przez posłankę do Parlamentu Europejskiego – Sidonię Jędrzejewską.

24 września - spotkanie przedstawiciela BIWW, Izabeli Gorczycy w Parlamencie Europejskim na temat działalności BIWW w Brukseli z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego - Andrzeja Grzyba.

2 października – dyrektor BIWW, Monika Kapturska wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez posłankę do Parlamentu Europejskiego, Sidonię Jędrzejewską z okazji otwarcia wystawy Poznań Design Week w Parlamencie. W spotkaniu udział wzięli także Ambasador RP w Belgii, Artur Harazim, Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny oraz wielkopolscy eurodeputowani. Dyrektor Kapturska wzięła również udział w otwarciu wystawy.

8 października – przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację nt. działalności biura w siedzibie BIWW podczas spotkania ze studentami wielkopolskich uczelni.

9 października – dyrektor BIWW, Monika Kapturska spotkała się w siedzibie biura z członkiem Zarządu Tomaszem Bugajskim, przedstawicielami Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz grupą liderów z wielkopolskich lokalnych grup działania, którzy przebywali w Brukseli na wizycie studyjnej związanej z Europejskim Tygodniem Regionów i Miast – Open Days 2012.

11 października – przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca wzięła udział w spotkaniu ww. grupy z posłem do Parlamentu Europejskiego Filipem Kaczmarkiem.

7 listopada - przedstawiciel BIWW, Joanna Kubiak odbyła w Parlamencie Europejskim spotkanie na temat działalności BIWW w Brukseli z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posłanki do Parlamentu Europejskiego – Sidonii Jędrzejewskiej.

14 listopada – spotkanie w BIWW z przedstawicielem Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz wielkopolskiej spółki Holdikon z dyrektorem BIWW, Moniką Kapturska oraz Joanną Kubiak nt. propozycji organizacji wspólnego wydarzenia w 2013 r. poświęconego współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w ramach gospodarki komunalnej.

4 grudnia – dyrektor BIWW, Monika Kapturska oraz Joanna Kubiak wzięły udział w spotkaniu w siedzibie BIWW ze studentami Akademii Ekonomicznej, specjalności Polityka i Gospodarka Żywnościowa. Spotkanie poświęcone było Wspólnej Polityce Rolnej.

V. Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

 

W 2012 r. dyrektor BIWW, Monika Kapturska kontynuuje sprawowanie funkcji koordynatora polskiej delegacji do Komitetu Regionów wraz z Izabelą Gorczycą, drugim koordynatorem delegacji polskiej do Komitetu Regionów powołanym w czerwcu 2011 r. Na zadania związane z koordynacją, składają się:

1. Przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań delegacji polskiej, które odbyły się 15 lutego, 3 maja, 18 lipca, 9 października, 29 listopada.

Przedmiotem posiedzenia polskiej delegacji do Komitetu Regionów w dniu 15 lutego br. było podsumowanie polskiej prezydencji oraz priorytety prac polskiej delegacji. Gościem specjalnym posiedzenia był Stały Przedstawiciel RP przy UE, Jan Tombiński.
Ambasador przedstawił główne osiągnięcia polskiej prezydencji, zarysował sytuację polityczną w UE oraz dalsze działania Polski w ramach trio z Danią i Cyprem. Poruszył również kwestie polityki spójności oraz jej znaczenia dla Polski. Podczas spotkania Ambasador odniósł się również do kwestii budżetu UE oraz wspólnej polityki rolnej. W drugiej części spotkania Monika Dołowiec, szefowa Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, omówiła aktualny stan negocjacji w Radzie ws. pakietu dla polityki spójności 2014-2020. Podczas posiedzenia członkowie delegacji rozpoczęli również dyskusję nad priorytetami prac na 2012, wśród których znalazły się m.in. wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 – 2020, polityka spójności i wspólna polityka rolna w przyszłym okresie programowania oraz polityka UE wobec krajów Europy Wschodniej. Priorytety tematyczne delegacji są zgodne z agendą polityczną instytucji unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem programu prac Komitetu Regionów.

W dniu 3 maja br. odbyło się drugie posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów w 2012 r., na które zostali zaproszeni przedstawiciele chorwackich samorządów, posiadający obecnie status obserwatorów w KR. Po wejściu do Unii Europejskiej, od połowy przyszłego roku Chorwaci staną się 28. krajową delegacją w tym zgromadzeniu. Vojko Obersnel, prezydent miasta Rijeka, przyszły szef delegacji chorwackiej podziękował polskim samorządowcom za wsparcie podczas długiej i wyboistej drogi Chorwacji do Unii Europejskiej. Od lat prowadzona jest bowiem bliska współpraca pomiędzy miastami i regionami obu krajów.

W trakcie posiedzenia delegacja spotkała się również z panią Agnieszką Kudlińską, która w tym roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Prac Konsultacyjnych KR. Jednym z obszarów jej odpowiedzialności jest zarządzanie pracami sekretariatów komisji merytorycznych wspierających członków KR w przygotowywaniu opinii.

W posiedzeniu delegacji wzięli także udział dr Izabela Skomerska z Uniwersytetu Łódzkiego i Łukasz Krysztofiak z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którzy przedstawili projekt wsparcia dla członków polskiej delegacji. Jest on prowadzony przez Uniwersytet Łódzki w ramach projektu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Dobre prawo - sprawne rządzenie” współfinansowanego ze środków unijnych.

Dnia 18 lipca 2012 r., w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbyło się kolejne spotkanie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył szef delegacji Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, omówiono najważniejsze kwestie związane z 96. sesją plenarną Komitetu Regionów.

W związku z upływem połowy swojej kadencji, głównym zadaniem Komitetu w trakcie lipcowej sesji plenarnej było dokonanie ponownych wyborów na kluczowe stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczących, pozostałych członków Prezydium oraz grup politycznych, którzy swoje funkcje będą pełnili przez kolejne dwa i pół roku. Polska delegacja zadecydowała o przedłużeniu mandatu swoich obecnych przedstawicieli w Prezydium Komitetu Regionów, w tym Marszałka Marka Woźniaka. Wybór wszystkich sześćdziesięciu członków Prezydium KR, reprezentujących 27 krajów UE, przyjęty został podczas sesji plenarnej przez aklamację.

Na swoim posiedzeniu członkowie polskiej delegacji dyskutowali również na temat możliwości merytorycznej współpracy między delegacją a Zespołem roboczym ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej przy Konwencie Marszałków, a  także nt. udziału w projekcie systemowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  „Dobre prawo – sprawne rządzenie”.

9 października odbyło się czwarte w 2012 r. spotkanie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Spotkaniu przewodniczył przewodniczący delegacji, Marszałek Marek Woźniak. W trakcie spotkania Koordynator Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli, Karolina Kierońska przybliżyła członkom przebieg negocjacji pakietu legislacyjnego polityki spójności w Radzie UE. Dyskusja skupiła się głównie na kwestiach dotyczących stanowiska RP ws. zrewidowanej propozycji Wspólnych Ram Strategicznych oraz Kodeksu postępowania w dziedzinie partnerstwa. W trakcie posiedzenia przedstawione zostały również rezultaty konferencji „Wielopoziomowe zarządzanie w Unii Europejskiej – rola samorządów”, która odbyła się w Warszawie w dn. 27-28 września 2012 r.

Dnia 29 listopada 2012 r., przed rozpoczęciem obrad 98. sesji plenarnej Komitetu Regionów,  odbyło się pierwsze spotkanie polskiej delegacji z nowo powołanym Stałym Przedstawicielem RP przy UE, Markiem Prawdą. W trakcie spotkania Ambasador podsumował ustalenia specjalnego szczytu Rady Europejskiej, poświęconego Wieloletnim Ramom Finansowym na lata 2014-2020. Mówił także o przyszłości polityki spójności oraz o kolejnym szczycie w sprawie zacieśniania unii walutowej, zaplanowanym na 13 – 14 grudnia br. W rozmowie z Ambasadorem Prawdą, członkowie delegacji podkreślili najważniejsze z perspektywy regionów kwestie odnoszące się do nowego okresu finansowania. Wskazali jak duże znaczenie dla wdrażania regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 mogą mieć proponowane przez Komisję Europejską: warunkowość makroekonomiczna, kwalifikowalność podatku VAT czy poziom dofinansowania unijnego w projektach.

W drugiej części posiedzenia Marszałek Woźniak przedstawił najważniejsze punkty Sesji Plenarnej KR pod kątem priorytetów polskiej delegacji. Zwrócił m.in. szczególną uwagę na dwie opinie przygotowane przez polskich członków, „Wspólne ramy strategiczne”, której sprawozdawcą jest właśnie przewodniczący, oraz „Kodeks postępowania w zakresie partnerstwa” przygotowaną przez p. Stanisława Szwabskiego, przewodniczącego Rady Miasta Gdyni.   

2. Koordynacja zastępstw członków polskiej delegacji na sesje plenarne oraz posiedzenia komisji.

  1. Uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR, które odbyły się 12 kwietnia, 2 maja, 16 lipca, 8 października, 26 października i 28 listopada.
  1. Wspieranie członków Komitetu Regionów w ramach ich działań w KR

Przedstawiciele BIWW pośredniczyli w kontakcie i uczestniczyli w spotkaniach w dniu         3 maja oraz 6 czerwca z zastępcą członka KR Adamem Banaszakiem oraz reprezentantami Hesji. Przedmiotem spotkań było przedstawienie stanowiska Hesji i ich poprawek oraz możliwość ich uwzględnienia w opinii p. Banaszaka w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ws. unijnego mechanizmu ochrony ludności.

18 września br. Izabela Gorczyca odbyła spotkanie z osobą odpowiedzialną za kwestie udziału Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego w pracach Komitetu Regionów. Celem spotkania było szkolenie nt. funkcjonowania Komitetu Regionów oraz możliwego udziału Marszałka w pracach tej instytucji. Piotr Całbecki jest nowo powołanym zastępcą członka w ramach polskiej delegacji.

18 grudnia br. Monika Kapturska odbyła spotkanie z przedstawicielem biura województwa małopolskiego w Brukseli, w celu przekazania informacji z zakresu działalności polskiej delegacji, Komitetu Regionów i włączenia się w prace tej instytucji Marszałka Województwa Małopolskiego, Marka Sowy, który jest członkiem delegacji.

Podobne szkolenia są również prowadzone telefonicznie i mailowo na prośbę osób odpowiedzialnych za Komitet Regionów w poszczególnych samorządach.

5. Projekt „Dobre prawo – sprawne rządzenie”

Polska delegacja do Komitetu Regionów została zaproszona do udziału w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 5.2 PO KL) „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, komponent „Wsparcie dla członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów”. Koordynatorki delegacji współpracują na bieżąco z przedstawicielami Uniwersytetu Łódzkiego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzjacji przy wdrażaniu projektu oraz dostosowywaniu go do potrzeb członków delegacji. 3 maja oraz 29 listopada podczas posiedzenia delegacji dr Izabela Skomerska-Muchowska z Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim oraz pan Łukasz Krysztofiak reprezentujący Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawili członkom założenia projektu oraz udzielili informacji nt. zaawansowania prac nad jego wdrażaniem.

Dyrektor BIWW, Monika Kapturska oraz Izabela Gorczyca wzięły również udział w konferencji „Wielopoziomowe Zarządzanie w Unii Europejskiej – Rola Samorządów” zorganizowanej w ramach projektu w dniach 27 -28 września br. w Warszawie. Konferencję, skierowaną do członków i zastępców polskiej delegacji w Komitecie Regionów, otworzyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Magdalena Młochowska oraz Marszałek Marek Woźniak. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. kwestie związane z modelami koordynacji polityki europejskiej w państwach członkowskich UE, udziałem samorządowców w procesie decyzyjnym w UE, a także polityką regionalną w Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

6. Bieżąca współpraca z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami.

7. Przygotowywanie informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Bieżąca współpraca z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez KR.

VI. Działalność w Ramach Programowych ds. EuroPCom oraz Open Days 2013

 

Ze względu na aktywną bieżącą współpracę z Komitetem Regionów oraz wspólne, udane inicjatywy z KR podczas polskiej prezydencji w Radzie UE dyrektor BIWW, Monika Kapturska została zaproszona do Rady Programowej konferencji EuroPCom 2012 organizowanej przez Komitet Regionów. W skład Rady weszli przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń oraz regionów, a jej zadaniem było wypracowanie programu konferencji. W ciągu 2012 r. Monika Kapturska wzięła udział w spotkaniach Rady, które odbyły się 28 lutego, 25 kwietnia, 27 czerwca, 19 września, a także w samej konferencji, która miała miejsce 17-18 października 2012 r. w Komitecie Regionów.

Była to już trzecia edycja tej flagowej konferencji Komitet Regionów, która zgromadziła kilkuset rzeczników prasowych, specjalistów PR oraz osoby odpowiedzialne za komunikację społeczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim w całej UE. W ramach wydarzenia odbyły się wykłady, debaty oraz interaktywne warsztaty na tematy związane z odzyskiwaniem zaufania publicznego w czasach kryzysu,  a także prowadzeniem dialogu z konkretnymi grupami docelowymi poprzez komunikację europejską, e-komunikację i media społecznościowe. Wśród mówców znalazł się między innymi Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Anna Podimata, specjalista w dziedzinie brandingu Christian Bluemelhuber i laureat nagrody BBC dziennikarz Allan Little.

Po zakończeniu 10. edycji Open Days, została powołana Rada Programowa kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w 2013 r., której członkiem została dyrektor BIWW, Monika Kapturska. W 2012 r. odbyło się jedno spotkanie Rady w dn. 12 listopada.

VII. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. W 2012 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów ok. 100 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów.

Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW. Zainteresowanie przystąpieniem do projektów wyraziło 167 podmiotów z Wielkopolski.

Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach mających na celu przedstawienie projektów wdrażanych przez partnerów z innych regionów, a następnie kontaktowali się bezpośrednio z podmiotami w województwie zajmującymi się tematyką związaną z danym projektem, przekazując im informacje o projektach i profilu poszukiwanych partnerów.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

VIII. Kontakty z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE – patronaty, zapytania, zaproszenia, uczestnictwo w konferencjach i warsztatach

Ponadto BIWW uczestniczyło w wielu innych seminariach i konferencjach organizowanych przez Komitet Regionów, Komisję Europejską oraz europosłów w Parlamencie Europejskim. Istotne informacje na temat tych wydarzeń i związanych z nimi inicjatyw były przekazywane do województwa lub zamieszczane na stronie internetowej biura.

Na prośbę Wydziału  Rozwoju  Miasta Urzędu Miasta Poznania o pomoc w wyselekcjonowaniu i zaproszeniu odpowiedniego mówcy reprezentującego Komisję Europejska na międzynarodową konferencję "Migracje mieszkańców dużych miast", która odbyła się 12 grudnia br. w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu, przedstawiciel BIWW, Izabela Gorczyca nawiązała kontakty z Dyrekcją Generalną KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Dyrekcją Generalną KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. W efekcie podjętych działań udział w konferencji, w charakterze gościa specjalnego, wziął pan Andor Urmos, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Przedmiotem jego wystąpienia była polityka unijna nakierowana na zmiany demograficzne, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020.

IX. Współpraca z wielkopolskimi europosłami oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi

                                                                                                                                                      Przedstawiciele BIWW przygotowywali prezentacje dla grup goszczących w Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów (patrz pkt. IV, ppkt. 2).

BIWW współpracowało również z biurami poselskimi przy organizacji wizyty studyjnej członków Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy    
Międzynarodowej w Brukseli w dniach 4-6 czerwca 2012 r.

BIWW wspólnie z biurem posła do Parlamentu Europejskiego Piotra Borysa organizowało Europejski Turniej Piłki Nożnej, który odbył się na dziedzińcu Parlamentu Europejskiego w dniu 30 maja (patrz pkt. I, ppkt. 3.2).

BIWW współpracowało z Ambasadą RP w Królestwie Belgii oraz Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE przy okazji organizacji meczu otwarcia Europejskich Mistrzostw w piłce nożnej UEFA Euro 2012 w dniu 8 czerwca 2012 r., uczestnicząc w licznych spotkaniach komitetu organizującego wydarzenie (patrz pkt. I, ppkt. 3.3).

                                                                                                                                                     

W dniu 25 kwietnia na zaproszenie nowo powołanego w marcu 2012 r. Ambasadora RP przy Królestwie Belgii, Artura Harazima odbyło się spotkanie dla przedstawicieli biur regionalnych dotyczące planów obustronnej współpracy.

Wspólnie z Ambasadą RP w Belgii i innymi polskimi przedstawicielstwami regionalnymi BIWW zorganizowało spotkanie z Prezydentem RP, Bronisławem Komorowskim w dn. 13 listopada br. (patrz pkt I, ppkt. 7).

Przedstawiciele BIWW uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasady Polskiej w Belgii (patrz pkt III).

                                                                                                                                                      Ponadto pracownicy BIWW w dniu 14 maja wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym dla polskich regionów w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z Karoliną Kierońską, Koordynatorem Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności na temat bieżącego stanu negocjacji nad pakietem rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020, a w dniu 19 października nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności w Radzie.

BIWW współpracowało również z Polską Organizacją Turystyczną w Brukseli przy okazji organizacji wydarzeń promujących Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (patrz pkt. I, ppkt. 3).

X. Strona internetowa BIWW i newslettery

W 2012 r. na stronie internetowej BIWW ukazały się 93 artykuły w języku polskim. Najważniejsze publikacje przetłumaczone zostały także na cztery pozostałe języki strony: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Rozesłano 153 informacje za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego.

 

BIWW, w ramach utworzonej na portalu społecznościowym Facebook strony Klubu Wielkopolan, publikował informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW. Działanie to ma na celu promocję wielkopolskich wydarzeń oraz zachęcania Wielkopolan przebywających w Brukseli do ściślejszej współpracy z BIWW.

 

Oprac. Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla, BIWW, 18.01.2013 r.