Przejdź do treści

Zaproszenia do składania wniosków w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz transformacji energetycznej w projekcie RIPEET

SYMBOLWORDMARKSLOGNA
RIPEET to projekt finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” dotyczący odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji na rzecz transformacji energetycznej. Jest on realizowany w trzech regionach europejskich – Estremadura (Hiszpania), Highlands and Islands (Szkocja) i Ostrobothnia (Finlandia).

Regiony te określiły najpilniejsze potrzeby energetyczne na swoim terenie:

  • Hebrydy zewnętrzne (Szkocja): Znalezienie rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów energii w gospodarstwach domowych dzięki lepszemu wykorzystaniu lokalnie wytwarzanej energii. 
  • Ostrobothnia (Finlandia): Zaangażowanie społeczeństwa do przyspieszenia wdrażania zaproponowanych przez samorząd rozwiązań energetycznych
  • Estremadura (Hiszpania): Tworzenie przestrzeni do promowania nowych projektów energetycznych i modeli projektowych dostosowanych do charakterystyki terytorium.

Nabór dotyczy rozwiązań, które przyczynią się do opracowania rozwiązań dla tych wyzwań. 

W przypadku naborów do współpracy z Estremadurą i Hebrydami Zewnętrznymi:

  • jest to okazja, aby wspólnie z opracować i zweryfikować rozwiązanie w warunkach rzeczywistych;
  • nabór daje możliwość tworzenia sieci kontaktów i uczenia się od organizacji w całej Europie, które są również zaangażowane w transformację energetyczną;
  • wybrane w naborze organizacje otrzymają 50 000 EUR na opracowanie rozwiązania do listopada 2023 r.

W naborze regionu Ostrobothnia wybrane zostaną dwa wnioski, które otrzymają kwotę w wysokości 25 000 EUR każda. Nabór dotyczy takich działań, jak:

  • zaprojektowanie nowej metody organizacyjnej dotyczącej praktyk biznesowych, organizacji pracy lub stosunków zewnętrznych;
  • rekonfiguracja praktyk społecznych, np. w zakresie tworzenia nowych modeli biznesowych, sieci współpracy, modeli zarządzania, interwencji samorządu lub jednostek organizacyjnych;
  • opracowanie nowych lub ulepszonych procesów, np. w zakresie metod produkcji lub dostawy.

Więcej informacji na temat wszystkich trzech zaproszeń do składania wniosków, procesu selekcji oraz regionów zaangażowanych w projekt można znaleźć tutaj: https://bit.ly/3qx7ayh

Termin składania wniosków mija 15 listopada 2022 r. 

Źródło: ripeet.eu