Przejdź do treści

Zaproszenie: Konferencja nt. „Przyszłości polityki regionalnej UE”, Dom Regionów, Bruksela, 20 kwietnia 2023 r.

ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, regiony partnerskieEmilia-Romania, Hesja, Nowa Akwitania i Wielkopolska zapraszają na konferencję Przyszłość polityki regionalnej UE 20 kwietnia 2023 r., 12:00 – 13:00(kawa powitalna...

Komisja Europejska opublikowała indeks konkurencyjności unijnych regionów

Regiony Utrecht w Holandii i francuski region stołeczny Île-de-France są najbardziej konkurencyjnymi regionami w UE – wynika z najnowszego zestawienia...

Europa neutralna emisyjnie

Akt UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie ma sprawić, by Europa stała się ośrodkiem produkcji czystych technologii i zielonych miejsc...

Aktualności

Program Erasmus+: tematy i nabory wniosków w 2023 r. część I edukacja dorosłych oraz kształcenie zawodowe 

Erasmus+W dniach 11-13 stycznia 2023 roku odbyła się X edycja Ogólnopolskich Dni Informacyjnych programu Erasmus+ organizowanych przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji w Warszawie, która jest narodową agencją zarządzającą tym programem w Polsce (Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności). Wydarzenie było okazją do zapoznania się z obszarami tematycznymi, które można finansować w ramach Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w związku ze  zbliżającymi się naborami wniosków.

Poniżej przedstawiamy krótkie kompendium wiedzy na temat dwóch pierwszych sektorów programu: edukacja dorosłych oraz kształcenia i szkolenia zawodowe.

 • EDUKACJA DOROSŁYCH – sektor obejmujący obszar niezawodowy (nieformalny), którego celem jest wzmocnienie kompetencji i podniesienie umiejętności osób dorosłych z mniejszymi szansami niezależnie od ich wieku czy wykształcenia.

W ramach tego sektora istnieją dwa rodzaje akcji:

 • Mobilności edukacyjne – akcja I

W ramach akcji I możliwe jest skorzystanie z mobilności zagranicznej w ramach projektów o charakterze krótkoterminowym lub akredytacji.

Wyjazdy są możliwe na okres od 2 dni do 2 miesięcy.

Mobilność może być realizowana przez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach zagranicznych, prowadzenie zajęć w organizacji zagranicznej lub też w formie tzw. „job shadowing” umożliwiającej nabycie praktycznego doświadczenia przez obserwację pracy.

Krótkoterminowe projekty mobilności są skierowane przede wszystkim do organizacji indywidualnych i mniej doświadczonych, szczególnie tych które po raz pierwszy decydują się wziąć udział w programie.

Akredytowane projekty mobilności dotyczą  organizacji większych, bardziej doświadczonych wyrażających chęć długoterminowego i regularnego organizowania mobilności.

Termin składania wniosków to 23 lutego 2023 r. godz. 12:00.

 • Partnerstwa – akcja II

Ten typ akcji pozwala podmiotom międzynarodowym ale też lokalnym, na wzajemną wymianę doświadczeń, wizyty studyjne pozwalające na wdrażanie innowacyjnych metod wykorzystywanych w kraju partnerskim.

W akcji II wyróżnia się dwa typy projektów:

 • Partnerstwa współpracy,
 • Partnerstwa na małą skalę.

Partnerstwa współpracy to projekty realizowane przez okres od 12 do 36 miesięcy. Tworzą je co najmniej trzy organizacje z różnych krajów i dotyczą przede wszystkim działań na większą skalę. Dofinansowanie jest przyznawane w trzech wysokościach 120 – 250 – 400 tys. euro.

Partnerstwa na małą skalę – czas realizacji projektów od 6 do 24 miesięcy. Współpracę budują co najmniej dwie organizacje, często mniej doświadczone oraz działające lokalnie. Wsparcie wynosi 30 – 60 tys. euro.

W obu przypadkach dofinansowanie przyznawane jest w postaci ryczałtu.

Termin składania wniosków to 22 marca 2023 r. godz. 12:00 oraz 4 października 2023 r. godz. 12:00

Dalsze informacje w zakresie przygotowania wniosku:

 • strona internetowa www.erasmusplus.org.pl – zamieszczony na niej Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz ze szczegółowymi kryteriami oceny,
 • webinary online - 31 stycznia 2023 r. dla akcji I, 9 lutego 2023 r. dla akcji II – formularze rejestracyjne na stronie www.erasmusplus.org.pl,
 • konsultacje telefoniczne, emailowe oraz osobiste (po uprzednim umówieniu) – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Aleje Jerozolimskie 142A Warszawa, tel. (22) 463 11 01, email: kontakt@frse.org.pl.
 • KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE - to program skierowany nie tylko do uczniów szkół zawodowych ale również mentorów czy kadry zarządczej.

W ramach tego sektora istnieją dwa rodzaje akcji:

 • Mobilność indywidualna – akcja I

Polega na wysyłaniu osób za granicę umożliwiając im zdobycie i rozwój kompetencji miękkich. Mobilność dotyczy uczniów jak i kadry nauczycielskiej.

W przypadku uczniów wyróżnia się działania takie jak:

 • wyjazdy na krótkoterminowe staże zawodowe, trwające od 10 do 89 dni,
 • staże długoterminowe (Erasmus Pro) z których mogą skorzystać absolwenci szkół zawodowych trwające od 90 dni do 1 roku (rok po ukończeniu nauki),
 • międzynarodowy konkurs umiejętności zawodowych za granicą trwający od 1 do 10 dni, skierowany również do mentorów.

W przypadku kadry nauczycielskiej przedmiotem projektu jest obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni), prowadzenie zajęć za granicą czy też kursy skierowane wyłącznie do nauczycieli zawodu.

Projekty dot. mobilności indywidualnych  mają charakter:

 • krótkoterminowy – maksymalnie 30 uczestników, okres realizacji 6 do 18 miesięcy,
 • akredytacji - akredytacja dotyczy organizacji dysponującej planem działania w dłuższej perspektywie czasowej 3, 4 bądź 5 lat.

Terminy składania wniosków to 23 lutego 2023 r. godz. 12:00 dla projektów krótkoterminowych i 19 października 2023 r. godz. 12:00 dla akredytacji.

 • Współpraca partnerów – akcja II

Polega na współpracy dwóch partnerów o tym samym charakterze działalności z różnych krajów. Dzięki tejże współpracy możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń i praktyk w zakresie edukacji oraz dostosowywanie ich do nieustannie zmieniających się potrzeb rynku oraz poprawa jakości kształcenia.

Termin składania wniosków dla partnerstw strategicznych to 22 marca 2023 r. oraz 4 października 2023 r.

Więcej informacji o tej sekcji można uzyskać na platformie rezultatów Erasmus+ oraz platformie EPALE. Kryteria oceny wniosków dostępne są w Przewodniku po programie Erasmus+ zamieszczonym na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl.

Strona programu Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl