Przejdź do treści

Aktualności

Weź udział w wydarzeniu pt. „Nowa Europejska Przestrzeń Badawcza – w kierunku odpowiedzialnego, opartego na wiedzy społeczeństwa trzeciego tysiąclecia”

ERA LOGOSłoweńska prezydencja Rady Unii Europejskiej zachęca do uczestnictwa w dwudniowej konferencji poświęconej tematyce Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area, ERA), która odbędzie się w dniach 26 - 27 października. Wydarzenie przeprowadzone zostanie w trybie hybrydowym.

W jakim celu organizowana jest konferencja?

Obecnie w Unii Europejskiej ponownie pojawiają się ambicje stworzenia jednolitej, pozbawionej granic przestrzeni dla badań, innowacji oraz technologii. Celem konferencji jest zaprezentowanie zaleceń ws. ERA, by wdrożyć je w możliwie efektywny sposób. Za pośrednictwem wzajemnego uczenia się oraz wymiany wiedzy, wydarzenie przyczyni się do pełniejszej integracji ERA wśród kluczowych stron zainteresowanych tym tematem tj. przedstawicieli przemysłu i decydentów politycznych na szczeblach regionalnym, krajowych oraz unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za badania oraz członków ekosystemów innowacji.

Organizatorom konferencji zależy, aby idea Europejskiej Przestrzeni Badawczej była w lepszy sposób zrozumiana i by zwiększyć powiązania pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, a także by wypracować wspólne podejście potrzeb, dzięki czemu Pakiet na rzecz Badań Naukowych i Innowacji w Europie oraz obszar działań ERA będą w możliwie najbardziej sposób funkcjonować na rzecz wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenie zostało podzielone na dwa dni. Pierwszego dnia uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać m.in. wystąpienia Mariyi Gabriel (Komisarz ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji oraz Młodzieży) oraz dyskusji z mówcami reprezentującymi ministerstwa ds. nauki z wybranych państw członkowskich UE. Z kolei drugiego dnia odbędą się warsztaty dotyczące różnych obszarów Europejskiej Przestrzeni Badawczej, np. ERA na rzecz infrastruktury naukowej, ERA na rzecz otwartej nauki oraz ERA na rzecz gospodarki. Z programem wydarzenia można zapoznać się tu.

Główne założenia konferencji

1) Wsparcie wymiany informacji i doświadczeń odnośnie tworzenia nowej Europejskiej Przestrzeni Badawczej  pomiędzy państwami członkowskimi UE, krajami stowarzyszonymi w ramach programu Horyzont Europa i Komisją Europejską;

2) Udostępnienie zainteresowanym podmiotom platformy, która umożliwi refleksję dotyczącą kluczowych wyzwań związanych ze skutecznym i efektywnym wdrażaniem opracowanych działań ERA;

3) Zaprezentowanie zaleceń (jako efektu konferencji) decydentom politycznym przyczyniającym się do kształtowania i wdrażania nowej ERA.

Uwagi techniczne

Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym w Słowenii. Chcąc zapewnić równy i możliwie jak najszerszy udział wszystkich zainteresowanych tematem ERA, organizatorzy zapewniają również możliwość zdalnego uczestnictwa we wszystkich częściach wydarzenia (z uwzględnieniem sesji roboczych) dzięki transmisji oraz interaktywnym narzędziom mediów społecznościowych.

Uczestnicy, którzy będą śledzić obrady w trybie zdalnym, mogą rejestrować się tu  do 20 października.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną wydarzenia.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. ERRIN