Europejski Komitet Regionów debatuje na temat wartości i przyszłości Europy

12-07-21
Biuro Wielkopolski w Brukseli
 
 

COR logoW czwartek, 1.07 zakończyła się 145. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. To pierwsza sesja od rozpoczęcia pandemii, która odbyła się w formie hybrydowej, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość wzięcia w niej udziału na miejscu lub zdalnie. W trakcie sesji odbyły się cztery debaty poświęcone lepszemu stanowienia prawa, programowi prac Komisji Europejskiej na 2022 r., wartościom europejskim, przyszłości Europy i działaniom na rzecz demokracji.

Gościem pierwszej debaty sesji plenarnej był Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie. Zaprezentował on przyjęty w kwietniu komunikat Komisji dotyczący lepszego stanowienia prawa, podkreślając kilka kluczowych kwestii: lepszą współpracę z samorządami i innymi partnerami, transparentność oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Podczas debaty Przewodniczący KR Aposlostos Tsitsikostas oraz członkowie Komitetu przywoływali zasadę subsydiarności, która zakłada podejmowanie decyzji na możliwie najniższym szczeblu administracji. Podkreślali, że zaangażowanie samorządów wpływa na jakość stanowienia prawa, ponieważ pozwala na podejmowanie decyzji jak najbliżej obywatelom. W dalszej części swojego wystąpienia wiceprzewodniczący Šefčovič odniósł się do sprawozdania Komisji dotyczącego prognozy strategicznej (ang. foresight) podkreślając w tym kontekście, że polityka gospodarcza XXI w. nie może się opierać tylko na takich wskaźnikach jak PKB, ale również tych, które odnoszą się do kwestii społecznych i środowiskowych. Zaprezentował także program prac Komisji na 2022 r., który był również przedmiotem rezolucji KR, zaznaczając, że jego motywem przewodnim będzie odbudowa po pandemii COVID-19.

Kolejna dyskusja poświęcona została konferencji w sprawie przyszłości Europy, której celem jest stworzenie wspólnej wizji Europy z udziałem obywateli. Jest to pierwsza wspólna inicjatywa instytucji europejskich, które razem z parlamentami krajowymi i Europejskim Komitetem Regionów będą realizowały nową wizję UE będącą odzwierciedleniem postulatów i propozycji obywateli. Na ten temat z europejskimi samorządowcami debatowali posłowie do Parlamentu Europejskiego i jednocześnie przedstawiciele zarządu konferencji: Guy Verhofstadt (BE/RENEW E.), Manfred Weber (DE/EPL) i Iratxe García Pérez (ES/S&D). Podkreślili oni, że trwający kryzys wywołany pandemią COVID-19 potwierdził konieczność przeprowadzenia zmian w Unii Europejskiej. „Włączanie obywateli jest podstawą współczesnej polityki. Należy słuchać ich potrzeb, ale również zastanowić się jak zmieniać pewne kwestie oraz czy należy zarządzać Europą przez kryzysy czy może lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenia mechanizmu rozwoju Europy, aby zapobiegać kryzysom w przyszłości”- mówił M. Weber. Posłanka García Pérez zwróciła z kolei uwagę na spójność społeczną będącą jednym z priorytetów UE, a także fakt, iż Unia jest wspólnotą wartości, a nie jedynie unią gospodarczą, w której rynki nie są w stanie zrekompensować wszystkie sektory.

O wzmacnianiu demokracji i jej odporności rozmawiała z członkami KR podczas ostatniej debaty unijna komisarz ds. wartości i przejrzystości, Věra Jourová. „Demokracja sama się nie obroni, potrzebuje działań z naszej strony. To nie jest automatyzm, ani też koniec historii, że musimy bronić procesów demokratycznych. Znajdujemy się w szczególnym czasie, który wymaga zdecydowanych działań, by wspierać proces demokratyczny. Będą one skuteczne dzięki wzmocnieniu świadomości i odporności zbiorowej oraz ochronie europejskich wartości” – apelowała Jurová. Wiceprzewodnicząca KE przedstawiła także główne działania podjęte przez Komisję Europejską w ramach przyjętego w grudniu 2020 r. Europejskiego Planu Działania na rzecz Demokracji. Plan odnosi się do obszarów, w których ochrona obywateli jest szczególnie ważna tj. wolne i swobodne wybory, przepisy dot. finansowania partii politycznych, dezinformacji oraz pluralizmu i wolności mediów. W trakcie sesji plenarnej przyjęto opinię na jego temat autorstwa Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która jest członkinią polskiej delegacji do KR.

Ponadto w trakcie posiedzenia przyjęto istotną z polskiego punktu widzenia opinię na temat przyszłości regionalnych portów lotniczych, które ucierpiały w związku z pandemią COVID-19. Jej sprawozdawcą jest Władysław Ortyl, Marszałek Woj. Podkarpackiego. Delegacja zaangażowała się w tworzenie tej opinii poprzez wprowadzenie szeregu poprawek oraz udział w debatach na ten temat w trakcie spotkań komisji tematycznych KR.

W ramach przygotowań do sesji 25 czerwca br. M. Woźniak wziął udział w posiedzeniu Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji. Gośćmi delegacji byli Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, który mówił o procesie przyjmowania krajowych planów odbudowy oraz Jolanta Świątkowska – główny negocjator 2021-2027 i Mirosław Dybowski - ekspert ds. transportu z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Przedstawili oni temat negocjacji Umowy Partnerstwa oraz możliwości wspierania inwestycji drogowych i opieki zdrowotnej w ramach polityki spójności.  

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli