Konferencja w sprawie przyszłości Europy tematem sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

10-05-21
Biuro Wielkopolski w Brukseli

logo KRWładze lokalne i regionalne muszą być uwzględniane we wszystkich procesach decyzyjnych i wdrażaniu głównych polityk unijnych.  To główne przesłanie zakończonej w dniu dzisiejszym (7 maja) 3-dniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jednym z jej tematów był projekt konferencji w sprawie przyszłości Europy, która jest nadzieją na odbudowanie zaufania obywateli do demokracji europejskiej.

Pierwszy dzień majowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczął się wystąpieniem premiera Portugalii António Costy, który przedstawił najważniejsze tematy i wyzwania podejmowane przez trwającą obecnie prezydencję portugalską w Radzie UE. A. Costa odniósł się także do szczytu społecznego, który odbędzie się w Porto w dniach 7-8 maja. „Europejski Komitet Regionów reprezentuje szczebel lokalny i regionalny. Jest zatem kluczowym partnerem w sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej odbudowie Europy. Ożywienie gospodarcze będzie skuteczne na szczeblu unijnym wtedy tylko jeśli plan odbudowy odniesie sukces na szczeblu lokalnym. Będzie to możliwe poprzez zdecentralizowane wdrażanie, umożliwiające szybkie i skuteczne wykorzystanie dostępnych funduszy, które jednocześnie odzwierciedla potrzeby gospodarcze regionów i miast oraz oczekiwania naszych obywateli”- mówił premier Costa w dyskusji z członkami KR. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych podkreślali konieczność współpracy między wszystkimi szczeblami administracji w celu osiągnięcia celów Europejskiego filaru praw socjalnych. Wyrazili oni niezadowolenie z braku uwzględnienia poziomu samorządowego w projekcie deklaracji z Porto. Zwrócili się też do prezydencji portugalskiej o promowanie pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie i realizację krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.

Gościem sesji plenarnej był również przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Wziął on udział w debacie na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy, która zostanie zainaugurowana w Dniu Europy 9 maja. Otwierając debatę, Apostolos Tzitzikostas, Przewodniczący KR podkreślił, że Komitet Regionów jest naturalnym sojusznikiem Parlamentu Europejskiego w wysiłkach na rzecz tworzenia bardziej demokratycznej Europy. W swoi wystąpieniu D. Sassoli  zaznaczył, że założenia konferencji muszą być realizowane na poziomie lokalnym, aby nie objęła ona jedynie instytucji UE czy stolic poszczególnych krajów członkowskich.

Na temat konferencji, europejscy samorządowcy dyskutowali również z Hermanem van Rompuyem, byłym przewodniczącym Rady Europejskiej, który obecnie pełni funkcję szefa grupy wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej. Przedstawił on plany grupy, która rozpocznie swoje prace dogłębną analizą obecnej sytuacji, a następnie skupi się na znajdowaniu konkretnych i skutecznych rozwiązań mających na celu wzmocnienie demokracji, podkreślając w nich rolę obywateli. Zwrócił też uwagę na nowy kontekst współczesnej demokracji, nawiązując do powszechnie dostępnych i masowo wykorzystywanych mediów społecznościowych. W dyskusji członkowie KR podkreślili istotną rolę samorządów w przybliżaniu UE obywatelom, jako poziomu administracji mającemu realny wpływ na wiele spraw, które rzutują na codzienne życie mieszkańców ich miast, wsi i regionów. 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli