Zakończyła się ostatnia sesja plenarna bieżącej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów

05-12-19
Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

pierwsze0512Rola Europejskiego Komitetu Regionów i potrzeby samorządów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu były głównymi tematami odbywającej się 4 i 5 grudnia ostatniej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w bieżącej kadencji. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w debatach z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego oraz unijnych komisarzy Fransa Timmermansa i Nicolasa Schmita. Marszałek poprowadził także wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do KR i wziął udział w uroczystość z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów.

„25 lat po założeniu Europejskiego Komitetu Regionów nadszedł czas, by jego rola została jednoznacznie podkreślona” – otworzył posiedzenie Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Ostatnia sesja plenarna w bieżącej kadencji KR rozpoczęła się podsumowaniem 25 lat działalności Europejskiego Komitetu Regionów i próbą zdefiniowana dla niego odpowiedniego miejsca wśród instytucji europejskich na kolejne 25 lat.

„Chcielibyśmy nawiązać silny sojusz pomiędzy Parlamentem Europejskim a Europejskim Komitetem Regionów” - zaznaczył David Sassoli w debacie na temat Stanu Unii: Perspektywa Miast i Regionów. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący KR, podkreślali jednym głosem, że przyszły budżet Unii Europejskiej na lata 2021-27 kształtowany powinien być w odpowiedzi na potrzeby regionów. „Nie zgodzimy się na to, żeby środki na politykę spójności zostały pomniejszone. Chcemy takiej polityki spójności, która będzie łączyła - centra z peryferiami i miasta z wsiami” – mówił Sassoli. W podobnym tonie wypowiedział się Lambertz, który podkreślił potrzebę utrzymania silnej polityki spójności, aby regiony i miasta mogły budować zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość Europy. „Aby umożliwić regionom i miastom osiąganie dobrych wyników, budżet UE musi być silny, ambitny i terminowy” – dodał. W trakcie dyskusji, zwrócono szczególną uwagę na drugie 20512wyzwania regionów w odpowiedzi na transformację energetyczną Europy. „Potrzebujemy Zielonego Ładu przedstawionego przez nową Komisję Europejską, który będzie odpowiedzią na kryzys klimatyczny, z którym mamy do czynienia” – zaznaczył przewodniczący KR. Jednym z jego elementów będzie utworzenie nowych instrumentów kompensujących trudności wynikające z uwolnienia się regionów od uzależnienia od węgla. „Zależy nam, by Zielony Ład i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej miały odpowiednie zaplecze finansowe” – mówił Sassoli w imieniu Parlamentu Europejskiego w kontekście negocjacji budżetowych – „Zależy nam także, by mogły funkcjonować nie polegając na funduszach strukturalnych”. O udział w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej w kontekście potrzeb Wielkopolski Wschodniej stara się Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Więcej o rozwiązaniach dotyczących transformacji energetycznej w propozycjach walki ze zmianami klimatycznymi nowej Komisji Europejskiej, rozmawiano w czwartek, 5 grudnia, w debacie członków KR z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za kwestie Europejskiego Zielonego Ładu. „Jeżeli nie zaczniemy działać od razu, to za chwilę będzie już za późno” – podkreślił Timmermans. Komisarz wskazał na konkretne możliwości współpracy z europejskimi samorządami na rzecz wdrażania Zielonego Ładu jak np. poprawa jakości powietrza, gospodarka odpadami czy „zazielenianie” miast. Zwrócił też uwagę, że należałoby stworzyć kompleksowy program wspierający w Europie proces zalesiania. W wyniku debaty Europejski Komitetu Regionów przyjął rezolucję w sprawie Zielonego Ładu w partnerstwie z władzami lokalnymi i regionalnymi.

trzecie0512Przed rozpoczęciem sesji plenarnej, Marszałek Marek Woźniak poprowadził pierwsze w historii wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów. „Mamy wiele wspólnych interesów, takich jak polityka spójności czy przyszły budżet UE i dlatego mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do pogłębionej współpracy w przyszłości” – podkreślił Marszałek. Przedstawiciele z obu krajów zwrócili dodatkowo uwagę na podobieństwo problemów z jakimi zmagają się władze regionalne Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności podkreślono zbieżność interesów polskich i rumuńskich regionów w zakresie polityki spójności. Przewodniczący delegacji rumuńskiej, Adrian Teban, zaznaczył, że rumuńscy samorządowcy chcieliby wzorować się na polskiej organizacji samorządu terytorialnego, który zapewnia efektywne zarządzanie funduszami strukturalnymi. Członkowie jego delegacji podkreślali, że polskie doświadczenia w zakresie zrównoważonego wykorzystania funduszy europejskich stanowią dla nich wzór do naśladowania. Polscy członkowie delegacji zadeklarowali z kolei chęć współpracy w obszarach, które mogą przyczynić się do znalezienia lepszych rozwiązań w rumuńskich samorządach. „W Unii Europejskiej chcemy się dzielić dobrymi praktykami, poszukiwać co i gdzie sprawdziło się już wcześniej, potem się tym dzielić i nawiązywać współpracę” – dodał na koniec Marek Woźniak.

autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
autor zdjęć: Biuro Wielkopolski w Brukseli / Europejski Komitet Regionów