Przyszłość unijnych finansów i polityka spójności tematami spotkań Marszałka M. Woźniaka z Komisarz Creţu

01-12-17
Biuro Wielkopolski w Brukseli

1 2017 12

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak spotkał się wczoraj w Brukseli z Coriną Creţu, unijną komisarz ds. polityki regionalnej. Przedmiotem spotkania była wymiana poglądów na temat budżetu UE po roku 2020, w tym polityki spójności. Przyszłość unijnych finansów jest tematem opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR), której M. Woźniak jest sprawozdawcą. Jej przyjęcie planowane jest na pierwszą sesję plenarną, która odbędzie się na początku 2018 r.

Polityka spójności była również dyskutowana z komisarz Creţu w szerszym gronie na spotkaniu zorganizowanym tego samego dnia z inicjatywy M. Woźniaka. Udział w nim wzięli marszałkowie, wicemarszałkowie i członkowie zarządu 11 polskich województw. Rozmowa dotyczyła wdrażania tej największej polityki inwestycyjnej UE w Polsce i oczekiwań regionów co do jej kształtu w przyszłości. Marszałkowie przekazali także komisarz postulaty dotyczące uproszczeń w realizacji polityki spójności oraz utrzymania poziomu jej finansowania po 2020 r.

2 2017 123 2017 12Polityka ta jest obecnie bardzo atakowana, a luka jaka powstanie w budżecie unijnym w związku z Brexitem, będzie wymagała uzupełnienia. Polityka spójności ma kluczowe znaczenie dla europejskich regionów, ponieważ wyrównuje istniejące różnice rozwojowe, jednak nieunikniona jest jej transformacja. Marszałkowie podkreślali strategiczny charakter tej polityki dla rozwoju polskich regionów i konieczność jej większego dostosowania do regionalnych przewag i problemów. Apelowali również o utrzymanie dotychczasowego udziału polityki spójności w budżecie unijnym. Zapytana o możliwość przekazania zarządzania funduszami strukturalnym na poziom centralny w Polsce, Komisarz Creţu odpowiedziała, że ta kwestia jest rozstrzygana wewnętrznie przez państwa członkowskie, jednak Polska, gdzie fundusze są wdrażane przez regiony może służyć jako dobry przykład decentralizacji dla innych państw. Podsumowując spotkanie komisarz powiedziała: „Mam nadzieję, że wspólnie obronimy tę politykę, która spaja europejskie regiony”. 

Marszałek M. Woźniak wziął również udział w 2-dniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR), która zakończyła się w dniu dzisiejszym w Brukseli. W jej ramach odbyło się między innymi posiedzenie Prezydium KR oraz Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), podczas którego Marszałek Województwa Wielkopolskiego apelował do członków Komitetu, aby poparli utworzenie grupy międzyregionalnej „Nord Stream 2”. Projekt gazociągu stał się ważnym tematem dla wielu państw członkowskich, ale także samorządów. Członkowie Prezydium KR jednogłośnie przyjęli wniosek o powołanie grupy. Jej działania będą się koncentrowały na uświadamianiu negatywnego wpływu realizacji gazociągu na środowisko, który może przynieść nieodwracalne skutki. W skład grupy, której pierwsze posiedzenie odbyło się już dzisiaj, wchodzi 17 członków KR i 3 zastępców z Polski, Belgii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Cypru, Włoch i Węgier.

4 2017Drugi dzień sesji rozpoczął się wystąpieniem M. Woźniaka, który zaprezentował zwycięzców konkursu na najlepszą debatę „Rozważania nad Europą” zorganizowanego w Wielkopolsce z inicjatywy Marszałka w ramach odbywających się w całej Europie dialogów obywatelskich. Konkurs odbył się z okazji 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich, a jego uczestnikami było 6 wielkopolskich szkół średnich. Zwycięzcy konkursu z Zespołu Szkół w Krzyżu Wielkopolskim w ramach nagrody przyjechali do Brukseli, aby podczas sesji plenarnej KR przedstawić europejskim samorządowcom swoje refleksje na temat Europy i postulaty co do jej przyszłości. Młodzież spotkała się również z Przewodniczącym KR Heinzem-Karlem Lambertzem, Posłem do Parlamentu Europejskiego Janem Olbrychtem i Marszałkiem Markiem Woźniakiem, którym przekazała „Listy do Unii Europejskiej”. Marszałek M. Woźniak powiedział: „Byłem pod wrażeniem tego listu, który z jednej strony pokazuje, że młodzież docenia korzyści wynikające z członkostwa w Unii, ale ma też swoje zastrzeżenia. Jest to bardzo odpowiedzialna postawa”.

5 2017 12W tym roku Związek Województw RP (ZWRP) obchodzi 15-lecie swojego istnienia. To jedna z korporacji samorządowych wskazująca członków do KR w Polsce. Podczas jubileuszowego posiedzenia 27 listopada br. w Warszawie rozdano statuetki w uznaniu zasług dla partnerów współpracujących z ZWRP. Marszałek M. Woźniak jako Przewodniczący polskiej delegacji w KR odebrał statuetkę przyznaną Europejskiemu Komitetowi Regionów, którą wspólnie z Prezesem ZWRP Olgierdem Geblewiczem wręczyli w Brukseli Przewodniczącemu KR Karlowi-Heinzowi Lambertowi.

Podczas sesji z europejskimi samorządowcami spotkali się komisarz Pierre Moscovici, unijny komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła oraz Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji. Członkowie KR dyskutowali również na temat skutków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: Komisja Europejska/J.Jacquemart oraz Europejski Komitet Regionów