Seminarium EPL nt. polityki przemysłowej w ramach OPEN DAYS 2011

11-08-11

odseminarium_industrial_policy_2011.jpgW ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011, grupa EPL w Komitecie Regionów organizuje seminarium pt.: „Regiony i miasta kształtują politykę przemysłową w erze globalizacji”, w którym weźmie udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Seminarium odbędzie się 12 października 2011 w Brukseli  w godz. 14.30 – 17.00. Po rozpoczęciu prac nad Strategią Europa 2020, grupa EPL w Komitecie Regionów zwróciła się do decydentów wszystkich poziomów administracji, aby zaangażowali się w równym stopniu w jej opracowanie i wdrażanie.

W ramach działań mających na celu opracowanie strategii funkcjonującej na zasadzie partnerstwa, której postanowienia są wdrażane w terenie oraz w kontekście Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS, grupa EPL/KR organizuje seminarium poświęcone inicjatywie flagowej „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”.

Regiony i miasta będą na nim prezentować swoje wizje dotyczące nowej polityki przemysłowej dla Europy oraz analizy konkretnych działań, demonstrując w ten sposób swój wkład w kształtowanie sposobu wdrażania polityki przemysłowej w erze globalizacji. Dopełnieniem seminarium będzie wystawa ukazująca przykłady wdrażania przez regiony i miasta siedmiu inicjatyw flagowych wchodzących w skład strategii Europa 2020.

Prelegenci:

·         Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość

·         Michael Schneider, Przewodniczący grupy EPL w Komitecie Regionów

·         Attilio Cerruti, Dyrektor generalny Cerruti Group

·         Peter Jüngen, Przewodniczący Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw grupy EPL

·         Emilia Müller, Minister ds. Federalnych i Europejskich Kraju Związkowego Bawaria

·         Marek Wozniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

·         Constance Hanniffy, Radna Rady Hrabstwa Offaly oraz Przewodnicząca Komitetu Monitorującego Rady Regionów Border, Midland and West

 ·        Markku Markkula, Przewodniczący grupy zadaniowej EPL/KR „Europa 2020”

 

Informacje dodatkowe:

REJESTRACJA: www. opendays.europa.eu  

Kod seminarium: 12A43

Dalsze informacje na temat seminarium znajdują się na stronie: http://web.cor.europa.eu/epp/Events/OpenDays/Pages/2011OpenDays.aspx

Źródło: EPL/KR