72 Sesja Plenarna Komitetu Regionów zakończona

30-11-07
adminw

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w ostatniej w tym roku 72 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w  Brukseli w dniach 28/29 listopada br. Przedstawiciele europejskich samorządów lokalnych przyjęli tym razem 7 opinii, debatując nad zieloną księgą w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej, spójnością gospodarczą i społeczną, wspólnotową strategią na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2013, działaniami na szczeblu UE w sprawie adaptacji do zmian klimatycznych w Europie, europejską agendą kultury w dobie globalizacji świata, a także komfortowym funkcjonowaniem osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Ze sprawozdaniem na temat roli edukacji i podnoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego wystąpił polski przedstawiciel do Komitetu Regionów Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz. 

 

 

Punktem porządku obrad, który wzbudził szczególne zainteresowanie Marszałka Woźniaka była prezentacja dwóch Europejskich Stolic Kultury na rok 2011 - fińskiego Turku i stolicy Estonii Tallina. Turku zyskał aprobatę jury złożonego z siedmiu wybitnych przedstawicieli świata kultury prezentując program „Turku w ogniu”, a Tallin podkreślając swój niezwykle interesujący rozwój miejski i kulturalny. W roku 2016 tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznany zostanie dwóm miastom, jednemu  hiszpańskiemu i jednemu polskiemu. Poznań jest, obok m.in. Warszawy, Gdańska, Łodzi, Torunia i Szczecina, jednym z miast które będzie się starało uzyskać ten prestiżowy tytuł. Dlatego niezwykle istotne jest już teraz podejmowanie działań zmierzających do właściwej promocji Poznania na forum europejskim, planowania budżetu tego złożonego przedsięwzięcia oraz poszczególnych wydarzeń kulturalnych mających przekonać europejskie jury do kandydatury stolicy Wielkopolski.

Gośćmi specjalnymi sesji byli: Joe Borg Komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej, który wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi poświęconej „niebieskiej księdze” Komisji dotyczącej polityki morskiej (sięga proponuje przyjęcie strategii innowacji w sektorze, a także promowanie zrównoważonego korzystania z zasobów morskich), Jan Figel Komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży, który wypowiedział się w kwestii opinii dotyczącej kultury w dobie globalizacji, oraz Margot Wallström Komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i strategii komunikacji, która odniosła się do programu prac Komisji Europejskiej na rok 2008.Kolejna Sesja Plenarna odbędzie się w dniach 5 – 7 lutego 2008.