Przejdź do treści

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 jest to program obejmujący współpracę transnarodową między państwami członkowskimi UE leżącymi w regionie Bałtyku - Danią, Estonią, Litwą, Łotwą, Estonią, Polską, Finlandią, Szwecją, północnymi regionami Niemiec oraz trzema krajami partnerskimi – Norwegią, Białorusią i północno-zachodnimi regionami Rosji. Dwa ostatnie kraje mogą wziąć udział w programie dzięki zaangażowaniu środków z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Program składa się z 4 osi priorytetowych:

  • Potencjał dla innowacji oferuje wsparcie dla rozwoju innowacyjnej infrastruktury, implementacji ciekawych, wyspecjalizowanych strategii i rozwój nietechnologicznych innowacji.
  • Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi – podkreśla zapotrzebowanie na bardziej efektywne zarządzanie surowcami naturalnymi. Przykładami inicjatyw, które otrzymają wsparcie są: odnawialne źródła energii, czyste wody, efektywność energetyczna, zasoby wodne.
  • Zrównoważony transport - zwraca uwagę na tematykę bezpieczeństwa morskiego, przyjaznej środowisku żeglugi, zwiększenia mobilności w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi, zwiększenia mobilności w transporcie dóbr i ludzi w regionie Morza Bałtyckiego, ekologicznej mobilności w strefach zurbanizowanych.
  • Wsparcie strategii Unii Europejskiej – oferuje pomoc dla podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Budżet: 263,8 mln. euro (dofinansowanie programu z budżetu UE wynosi 75 – 85%).

Beneficjentami programu mogą być: władze publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym i narodowym, instytucje badawcze i edukacyjne, organizacje pozarządowe, agencje sektorowe, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa.

Punkt kontaktowy w Polsce: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej.
Szczegółowe informacje o programie, kryteria wyboru projektów, regulaminy naborów itp. można znaleźć na:

http://www.interreg-baltic.eu/

 Serwis programów EWT: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/region-morza-baltyckiego/