Przejdź do treści

Program Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa

Program współpracy transnarodowej, którego beneficjentami mogą być podmioty z 9 państw członkowskich UE (Austria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, wybrane regiony Niemiec i Włoch).

 

 

 

Osie priorytetowe programu to:

  • Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności
  • Współpraca w dziedzinie strategii niskowęglowych
  • Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych
  • Współpraca w dziedzinie transportu na rzecz lepszych połączeń w Europie Środkowej

Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 246 milionów euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wszelkie projekty mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów.

Beneficjenci

W Programie Interreg Europa Środkowa partnerami projektowymi mogą być:

  • władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego
  • instytucje o charakterze publicznym
  • instytucje i przedsiębiorstwa prywatne
  • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego

Konsorcja partnerskie angażować powinny co najmniej 3 partnerów z co najmniej 3 krajów.

Punkt kontaktowy w Polsce: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej

Strona programu: http://www.central2013.eu/

Serwis programów EWT: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/europa-srodkowa/

Źródło: BIWW i http://europasrodkowa.gov.pl/