Przejdź do treści

Programy „Sprawiedliwość” oraz „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014-2020

Oba programy mają na celu wspieranie obszaru sprawiedliwości i poszanowania praw w Europie. Oferują one wsparcie finansowe organizacjom prowadzącym działalność w zakresie praw podstawowych, równości szans i sprawiedliwości.

Program „Sprawiedliwość” będzie wspierał współpracę wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych, szkolenia dla sędziów, prokuratorów i osób wykonujących inne zawody prawnicze oraz działania mające na celu walkę z narkotykami. Program ma zapewniać skuteczne i konsekwentne stosowanie prawa w takich dziedzinach, które obejmuje unijne prawodawstwo, np.: prawo umowne, procesowe, dot. niewypłacalności czy prawa ofiar przestępstw. Budżet programu „Sprawiedliwość” na lata 2014-2020 wynosi 378 mln euro.

Program „Prawa, równość i obywatelstwo” ma promować i chronić prawa i wolności obywateli wynikające z prawa unijnego. Będzie również wspierał działania na rzecz równości płci, walki z różnymi formami dyskryminacji oraz rasizmem. Dostępne będzie również finansowanie na rzecz włączenia społecznego Romów, promowania praw dziecka oraz walki z przemocą wobec kobiet. Budżet tego programy wynosi 439 mln euro.

Informacja o naborach wniosków: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm

Autor: BIWW na postawie ec.europa.eu