Przejdź do treści

KREATYWNA EUROPA - Program ramowy dla sektora kultury i sektora kreatywnego

kreatywna europa„Kreatywna Europa” to unijny program mający na celu wsparcie sektora kultury oraz sektora kreatywnego, które odpowiadają za 4,5% unijnego PKB oraz 3,8% miejsc pracy. Łączy on w sobie poprzednie programy „Kultura”, „Media” i „Media Mundus”. Jego budżet wynosi 1,46 mld euro na lata 2014-2020, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z programami funkcjonującymi w poprzednim okresie programowania. Oznacza to większe wsparcie dla następujących dziedzin: kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, sztuki widowiskowe, dziedzictwo kulturalne itp. Uruchomiono również nowy instrument gwarancji finansowych, który pozwoli podmiotom działającym w sferze kultury uzyskać kredyty bankowe.

Program „Kreatywna Europa” dzieli się na trzy komponenty:

1. Kultura – wsparcie artystów i działaczy sektora kultury

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

 • Małe granty do 200 tys. euro – dofinansowanie do 60% budżetu, projekty realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów
 • Duże granty do 2 mln euro – dofinansowanie do 50% budżetu, projekty realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów

SIECI WSPÓŁPRACY (min. 15 członków z co najmniej 10 krajów)

 • Granty do 250 tys. euro – dofinansowanie do 80% budżetu, przyznawane na działania. wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji  

      PLATFORMY (koordynator + organizacje z minimum 10 krajów)

 • Granty do 500 tys. euro – dofinansowanie do 80% budżetu, granty przyznawane na działania nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł. Wsparcie dla dużych,       kreatywnych projektów.

TŁUMACZENIA LITERACKIE (dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata)

 • Małe granty do 100 tys. euro – dofinansowanie do 50% budżetu na projekty trwające do 2 lat
 • Duże granty do 100 tys. euro rocznie – dofinansowanie do 50% budżetu na projekty trwające 3-4 lata

            

Granty będą dofinansowywać tłumaczenia z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję (również autorów) do 10 książek (w projektach 2-letnich) lub 10 książek rocznie (w projektach 3-4 letnich).

2. Media – wsparcie przemysłu audiowizualnego

SZKOLENIA I ROZWÓJ – wsparcie na szkolenia dla pracowników branży audiowizualnej, dla produkcji filmów pełnometrażowych, animowanych i dokumentalnych oraz gier wideo

DYSTRYBUCJA – wsparcie finansowe na dystrybucję filmów europejskich w całej UE oraz dla sieci kin, aby rezerwowały część sal na pokazy filmów produkcji europejskiej

BUDOWANIE WIDOWNI, FESTIWALE – wsparcie festiwali promujących filmy europejskie, fundusze na promocję transgraniczną, wydarzenia promujące filmy i wiedzę o kinematografii

3. Część międzysektorowa

INSTRUMENT GWARANCJI FINANSOWYCH (od 2016 r.) umożliwiający małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty na finansowanie działalności.

Beneficjentami w programie mogą być instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa prywatne prowadzące działalność kulturalną.

Program wspiera:

 • Międzynarodowe projekty współpracy
 • Sieci współpracy kulturalnej pomagające sektorom kultury i kreatywnym działać poza granicami swojego kraju i wzmacniające ich konkurencyjność.
 • Tłumaczenia i promocję utworów literackich
 • Platformy operatorów kultury pomagające początkującym artystom i promujące europejskie

utwory z dziedziny kultury i sztuki.

 • Szkolenia dla osób zawodowo działających w branży audiowizualnej.
 • Rozwój i produkcję filmów fabularnych, animowanych, kreatywnych dokumentów oraz

gier wideo dla europejskiego kina, telewizji i innych platform.

 • Dystrybucję i sprzedaż utworów audiowizualnych
 • Festiwale filmowe promujące filmy europejskie.
 • Międzynarodowe koprodukcje filmowe.
 • Budowanie publiczności mające na celu wspieranie edukacji filmowej i wzrost zainteresowania filmami europejskimi poprzez organizację różnorodnych wydarzeń.

Program „Kreatywna Europa” zapewnia również finansowanie takim inicjatywom, jak „Europejska Stolica Kultury”, „Znak dziedzictwa europejskiego” oraz nagrody w dziedzinie literatury, architektury, muzyki i filmu.

Więcej informacji:

O programie

Strona programu 'Kreatywna Europa'

Polska strona programu

Informacja o naborach wniosków

Autor: BIWW na podstawie ec.europa.eu oraz kreatywna-europa.eu