Przejdź do treści

ERASMUS + Program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

erasmusErasmus+ to program UE na rzecz kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastąpił on siedem programów funkcjonujących w poprzednim okresie programowania, w tym „Uczenie się przez całe życie” i jego programy sektorowe: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, akcję Jean Monnet, programy „Młodzież w działaniu”, „Erasmus Mundus” oraz „Tempus”. Budżet programu wynosi 14,7 mld euro, czyli o 40% więcej w porównaniu do poprzednich programów. Nowością jest sport, który będzie po raz pierwszy wspierany w programie edukacyjnym UE.

Program „Erasmus+” został podzielony na działania centralne, zarządzane przez Europejską Agencję ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz działania zdecentralizowane zarządzane przez agencje krajowe. W Polsce jest to Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach działań zdecentralizowanych program Erasmus+ zapewni finansowanie w pięciu głównych dziedzinach (sektorach) związanych z edukacją i szkoleniami:

  • Edukacja szkolna
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe
  • Szkolnictwo wyższe
  • Edukacja dorosłych
  • Młodzież

Projekty w powyższych dziedzinach będą realizowane w ramach trzech akcji:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji

Ponadto istnieje również możliwość realizacji projektów centralnych w następujących dziedzinach:

  • Akcja 1 – Zdobywanie wiedzy w innym kraju
  • Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  • Akcja 3 – Wsparcie dla reform w obszarze edukacji
  • Jean Monnet
  • Erasmus+ Sport – Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi

Informacje o programie i naborach wniosków są dostępne na stronach:

Strona programu Erasmus +

Polska strona programu Erasmus +

Strona Komisji Europejskiej

Autor: BIWW na podstawie www.erasmusplus.org.pl