Przejdź do treści

HORYZONT 2020 - Program ramowy w zakresie badań i innnowacji

horizon 2020 1Horyzont 2020 to największy dotychczas unijny program ramowy na rzecz badań i innowacji. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro, a zakres obejmuje trzy dotychczasowe programy: 7. Program ramowy, Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji oraz działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). W porównaniu z nimi, w „Horyzoncie 2020” zwiększono nacisk na innowacje i wyzwania społeczne oraz uproszczono dostęp do finansowania dla różnorodnych partnerów: uniwersytetów, instytutów badawczych, przedsiębiorstw, samorządów i partnerów międzynarodowych.

Trzy główne priorytety programu H2020 to:

 • Doskonała baza naukowa – wzmocnienie bazy naukowej w UE oraz zwiększenie jej innowacyjności i konkurencyjności w skali globalnej

Cele szczegółowe:

 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) – pionierskie badania
 2. Przyszłe i wschodzące technologie – otwarcie nowych dziedzin innowacji
 3. Akcje „Maria Skłodowska-Curie” – program stypendialny dla naukowców
 4. Infrastruktura badawcza - zapewnienie do światowej klasy infrastruktury
 • Wiodąca pozycja w przemyśle – przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, akcent na realizacje projektów „od pomysłu do rynku”

Cele szczegółowe:

 1. Przywództwo w kluczowych technologiach dla przemysłu - ICT, nanotechnologie, biotechnologia, metody produkcji, przestrzeń kosmiczna
 2. Dostęp do finansowania ryzyka – wsparcie sektora prywatnego i kapitału ryzyka w dziedzinie badań i innowacji
 3. Innowacje w MŚP – wsparcie wszelkich form innowacji w MŚP
 • Wyzwania społeczne działania na rzecz sprostania głównym wyzwaniom społecznym w Europie

Cele szczegółowe:

 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i jakość życia
 2. Bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i bio-gospodarka
 3. Bezpieczna, czysta i wydajna energia
 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport
 5. Klimat, Efektywne wykorzystanie zasobów i surowców
 6. Innowacyjne, bezpieczne społeczeństwa

W ramach programu Horyzont 2020 zarezerwowano również pule środków na Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz Wspólne Centrum badawcze (JRC). Ten pierwszy zapewnia połączenie badań, innowacji i szkoleń w ramach Wspólnot Wiedzy i innowacji, a JRC ma na celu zapewnienie wiarygodnych podstaw badawczych polityk UE.

Dofinansowanie projektów w programie wynosi 100% lub 70%. Uproszczono zasady przyznawania dotacji oraz zmniejszono i lepiej ukierunkowano kontrolę i audyt w zakresie projektów.

Obszary finansowane w ramach programu to:

Więcej informacji:

 Strona programu Horyzont 2020

 Nabory na lata 2014-2015

 

Autor: BIWW na podstawie ec.europa.eu