Przejdź do treści

Programy 2007 - 2013

Pełny wykaz obecnych i planowanych Programów Wspólnotowych

Uczenie przez całe życie 

Zawiera programy szczegółowe:

Comenius

Erasmus

Leonardo da Vinci

Grundtvig

Program Międzysektorowy

Program Jean Monnet