Społeczeństwo informacyjne

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 179–180) UE chce oferować obywatelom i przedsiębiorstwom możliwości, jakie daje technologia cyfrowa, i w pełni wykorzystać potencjał danych cyfrowych z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa. UE dąży do tego, aby jednolity rynek był dostosowany do warunków ery cyfrowej. Oznacza to eliminowanie zbędnych barier regulacyjnych i łączenie rynków krajowych w jednolity rynek UE o wspólnych przepisach.

Jednym z sześciu priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 jest Europa na miarę ery cyfrowej, czyli zapewnienie ludziom dostępu do technologii najnowszej generacji. Europa na miarę ery cyfrowej jest następcą jednolitego rynku cyfrowego – strategii cyfrowej UE na lata 2014-2019.

Aktualna unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r. celu neutralności klimatycznej Europy. Strategia ma zachęcać przedsiębiorstwa do korzystania z nowych technologii i rozwijania ich, a równocześnie ma zagwarantować, że nowe technologie zasłużą sobie na zaufanie ze strony obywateli.

Europejskie podejście opiera się na trzech głównych filarach – dzięki nim Europa wykorzysta dostępne możliwości i odda w ręce obywateli, przedsiębiorstw i rządów kontrolę nad transformacją cyfrową:

  1. technologia, która działa na rzecz ludzi,
  2. sprawiedliwa i konkurencyjna gospodarka cyfrowa,
  3. otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo.

W ramach Europy na miarę ery cyfrowej realizowane są działania dot. m.in. sztucznej inteligencji, europejskiej strategii w zakresie danych czy europejskiej strategii przemysłowej:

Strategia cyfrowa UE przyniesie korzyści Europejczykom, przedsiębiorstwom i środowisku:

Opracowanie: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej

 

Więcej informacji:

Europa na miarę ery cyfrowej

Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii