Programy

KREATYWNA EUROPA - Program ramowy dla sektora kultury i sektora kreatywnego

Biuro Wielkopolski w Brukseli

kreatywna europa„Kreatywna Europa” to unijny program mający na celu wsparcie sektora kultury oraz sektora kreatywnego, które odpowiadają za 4,5% unijnego PKB oraz 3,8% miejsc pracy. Łączy on w sobie poprzednie programy „Kultura”, „Media” i „Media Mundus”. Jego budżet wynosi 1,46 mld euro na lata 2014-2020, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z programami funkcjonującymi w poprzednim okresie programowania. Oznacza to większe wsparcie dla następujących dziedzin: kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, sztuki widowiskowe, dziedzictwo kulturalne itp. Uruchomiono również nowy instrument gwarancji finansowych, który pozwoli podmiotom działającym w sferze kultury uzyskać kredyty bankowe.

Program „Kreatywna Europa” dzieli się na trzy komponenty:

1. Kultura – wsparcie artystów i działaczy sektora kultury

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

SIECI WSPÓŁPRACY (min. 15 członków z co najmniej 10 krajów)

      PLATFORMY (koordynator + organizacje z minimum 10 krajów)

TŁUMACZENIA LITERACKIE (dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata)

            

Granty będą dofinansowywać tłumaczenia z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję (również autorów) do 10 książek (w projektach 2-letnich) lub 10 książek rocznie (w projektach 3-4 letnich).

2. Media – wsparcie przemysłu audiowizualnego

SZKOLENIA I ROZWÓJ – wsparcie na szkolenia dla pracowników branży audiowizualnej, dla produkcji filmów pełnometrażowych, animowanych i dokumentalnych oraz gier wideo

DYSTRYBUCJA – wsparcie finansowe na dystrybucję filmów europejskich w całej UE oraz dla sieci kin, aby rezerwowały część sal na pokazy filmów produkcji europejskiej

BUDOWANIE WIDOWNI, FESTIWALE – wsparcie festiwali promujących filmy europejskie, fundusze na promocję transgraniczną, wydarzenia promujące filmy i wiedzę o kinematografii

3. Część międzysektorowa

INSTRUMENT GWARANCJI FINANSOWYCH (od 2016 r.) umożliwiający małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty na finansowanie działalności.

Beneficjentami w programie mogą być instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa prywatne prowadzące działalność kulturalną.

Program wspiera:

utwory z dziedziny kultury i sztuki.

gier wideo dla europejskiego kina, telewizji i innych platform.

Program „Kreatywna Europa” zapewnia również finansowanie takim inicjatywom, jak „Europejska Stolica Kultury”, „Znak dziedzictwa europejskiego” oraz nagrody w dziedzinie literatury, architektury, muzyki i filmu.

Więcej informacji:

O programie

Strona programu 'Kreatywna Europa'

Polska strona programu

Informacja o naborach wniosków

Autor: BIWW na podstawie ec.europa.eu oraz kreatywna-europa.eu