INSTYTUCJE I ORGANY UE

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytucje i organy Unii Europejskiej:

Parlament Europejski

Rada Europejska

Rada Unii Europejskiej

Komisja Europejska

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Europejski Bank Centralny

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

Wybrane agencje, ciała oraz organy UE: 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce (Warszawa)

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce (Wrocław)

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA)

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejski Urząd ds. Pracy

Komitet Ekonomiczno-Finansowy

Pozostałe agencje UE

 

Dodatkowe informacje

Europejska Szkoła Administracji

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

Urząd Publikacji UE

 

Dowiedz się więcej o funkcjonowaniu UE

SERWIS INFORMACYJNY UE

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH UE