Przejdź do treści

Lista projektów

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w dziedzinie kultury

Włoskie stowarzyszenie Accademia d'Arti Discanto (www.accademiadiscanto.it) poszukuje partnerów do projektu “Strategic Partnership for Young musicians in the new changes global cultural market” [Partnerstwo strategiczne dla młodych muzyków na globalnym rynku kultury] w ramach programu Erasmus +/ KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Celem tego projektu, który jest skierowany do młodych muzyków, jest możliwość prezentacji swoich umiejętności poza granicami kraju ojczystego oraz nabycie dodatkowych umiejętności umożliwiających swobodne poruszanie się na rynku pracy.

Poszukiwani partnerzy: organizacje z krajów członkowskich UE działające w sektorze kulturalnej, przede wszystkim związane z biznesem muzycznym, w tym: organizacje pozarządowe, fundacje, konserwatoria, teatry, szkoły prywatne, firmy zajmujące się promocją oraz rozpowszechnianiem wydarzeń artystycznych.

Język roboczy projektu: język angielski

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielska organizacja edukacyjna poszukuje partnerów do projektu dotyczącego zatrudnienia osób młodych

Organizacja „Access Europe Network” z Londynu poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych ludzi, m.in. poprzez współpracę z instytucjami, które realizują inicjatywy ze szkołami lub młodzieżą. Projekt zakłada również wymianę pomysłów i innowacyjnych metod pracy pomiędzy partnerami z różnych państw członkowskich UE. Potencjalne działania projektowe to:

- opracowanie programów i warsztatów promujących przedsiębiorczość, zdobywanie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności

- tworzenie i realizowanie programów edukacji i szkolenia technicznego i zawodowego

Termin zgłoszeń mija 2 marca.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Hiszpańskie centrum technologiczne poszukuje partnera do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Centrum Technologiczne Marmuru i Kamienia Naturalnego, mieszczące się w regionie Murcja, poszukuje partnerów do złożenia wniosku projektowego w ramach programu Horyzont 2020. Projekt będzie dotyczył nowych łańcuchów przemysłowych.

Informacje o naborze wniosków: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych łańcuchów wartości, opartych na nowych technologiach, w celu optymizacji procesów logistycznych.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw działających w sektorze informatycznym, logistycznym, automatyki fabrycznej i optymizacji procesów.

Termin zgłoszeń mija 10 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka organizacja poszukuje partnera do projektu dot. rynku pracy

Szwedzka organizacja “Jobb- och Kunskapstorget” z miasta Linköping poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach program Erasmus+/KA1. Organizacja zajmuje się zatrudnieniem i edukacją osób dorosłych w gminie. Koordynuje ona działania na rynku pracy i na polu edukacji, aby ułatwić absolwentom znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.    

Głównym celem projektu jest współpraca z organizacjami, które zajmują się podobnymi zagadnieniami w celu wymiany doświadczeń i wiedzy. Przez tą działalność możliwy będzie rozwój i zwiększenie kompetencji wszystkich zaangażowanych w projekt partnerów.

Oferta skierowana jest do organizacji i instytucji zajmujących się kwestiami rynku pracy i edukacji.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Prosimy o jak najszybszy kontakt, ponieważ termin składania wniosków mija 4 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu dot. kultury i historii Europy

Włoskie stowarzyszenie C.E.R.S. (Konsorcjum Europejskich Stowarzyszeń Rekonstrukcyjnych) poszukuje partnera do projektu „Konflikt i kara”  w ramach programu Europa dla Obywateli.

Głównym celem projektu jest promowanie wartości europejskich poprzez zrozumienie i poznawanie wspólnej historii i podziałów.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne, organizacje społeczne, instytucje naukowe, związki kombatantów, muzea, szkoły itp.

Budżet projektu – maks. 100 000 euro

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Termin składania wniosków mija 1 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu ‘Kultura jako czynnik rozwoju lokalnego’

Stowarzyszenie „Altovicentino” poszukuje partnera do projektu: „Lokalna kultura, jako czynnik promujący zrównoważony, interkulturalny, społeczny i ekonomiczny rozwój na terenach peryferyjnych Europy Środkowej” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Głównym celem projektu jest realizowanie innowacyjnej strategii i organizowanie działań pilotażowych polegających na testowaniu nowych modeli biznesowych, dzięki którym lokalne muzea zwiększą swój potencjał w zakresie analizy i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Oferta skierowana jest do instytucji kulturalnych w Europie Środkowej.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Dofinansowanie UE: 85%

Termin zgłoszeń do projektu mija 25 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła średnia poszukuje partnera do współpracy w projekcie dot. nauczania dwujęzycznego

Liceo Scientifico Tron z Schio (Włochy) poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu KA1/Erasmus+. W ostatnim czasie, szkoła rozpoczęła wdrażanie sposobu nauczania wg. formatu CLIL (nauczanie dwujęzyczne obejmujące prowadzanie wybranych zajęć szkolnych w jęz. obcym). Aktualnie poszukiwany jest partner w celu dalszego rozwoju projektu.

Głównym celem projektu jest dać szkołom „europejski wymiar” i zwiększać kompetencje kadry nauczającej i samych uczniów.

Oferta skierowana jest do instytucji edukacyjnych rozwijających program CLIL w języku angielskim.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Termin składania wniosków mija 25 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła poszukuje partnera do projektu edukacyjnego

Zespół Szkół „Musco” z włoskiego regionu Katania, łączący etapy edukacji od przedszkola do liceum, poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ (KA2 – współpraca dla innowacji i wymiana dobrych praktyk).

Celem projektu jest wymiana nauczycieli i uczniów między szkołami partnerskimi w celu poznania nowej metodyki i pedagogicznego podejścia w szkołach, które mierzą się z takimi problemami jak:

            - dzieci i młodzież ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej

            - problemy z nauką

            - mała motywacją uczniów

            - niebezpieczne zachowania

- przedwczesne porzucanie nauki

            - dzieci pochodzące z rodzin dotkniętych bezrobociem, z problemami finansowymi.

Oferta skierowana jest do szkół z dużych miast.

Okres składania wniosków mija 28 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska fundacja szuka partnerów do projektu społecznego

Hiszpańska Fundacja Moderna poszukuje partnera do projektu „Inno-Inclusive Talent” realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA3. Jego głównym celem będzie rozwój i opracowanie innowacyjnych metod w celu zmniejszenia różnic w poziomie nauczania wśród uczniów pochodzących ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej.

Oferta skierowana jest do instytucji regionalnych i krajowych zajmujących się edukacją i szkół wyższych.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Termin składania wniosków mija 24 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Norweska szkoła poszukuje partnera do wymiany uczniów szkół zawodowych

Norweska szkoła poszukuje partnera do wymiany uczniowskiej.

Malakoff VG School (Norwegia, w pobliżu Oslo) poszukuje partnera w Polsce do projektu mającego na celu wymianę uczniowską na okres 2-3 tygodni w celu odbycia praktyk zawodowych w sektorze budowlanym i nauki w szkole.

Celem projektu jest poznanie nowych rozwiązań w zakresie budownictwa i nabycie doświadczenia. Dodatkowo, polscy uczniowie z Norwegii będą mogli używać swojego ojczystego języka, a polscy uczniowie z Polski otrzymają wspaniałą możliwość nauki j. angielskiego.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Czeska firma szuka partnerów do projektu edukacyjnego

Czeska firma ATTEST Ltd. (ABET HOLDING, Inc.) szuka partnerów do projektu „Nauczyciel Cyfrowy”, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+/KA2.

Główną ideą projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń między szkołami oraz organizacjami edukacyjnymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Korzyści z projektu:

-          długoterminowa współpraca transnarodowa między szkołami i instytucjami edukacyjnymi i zaangażowanie ich w przyszłą edukację nauczycieli w zakresie technologii cyfrowych

-          zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy dzięki wymianie informacji pomiędzy partnerami projektu

-          opracowanie kompleksowej metodologii nauczania, która zostanie również udostępniona innym szkołom, które będą zainteresowane poznawaniem nowych możliwości i aktualnych trendów w wykorzystaniu technologii cyfrowych w nauczaniu.

Poszukiwani partnerzy projektu to szkoły podstawowe i organizacje edukacyjne z takich państw jak: Polska, Słowacja, Niemcy, Włochy, Węgry, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Turcja i Macedonia.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Termin składania wniosków upływa 31 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu Europa dla Obywateli

Włoskie miasto poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Urząd miasta Alviano poszukuje partnera do projektu: „Odżywianie i dobre samopoczucie – smak miast”. Projekt będzie realizowany w ramach programu „Europa dla Obywateli” – sieci miast.

Projekt ma na celu:

-          promować partycypację obywatelską w Unii Europejskiej

-      rozpocząć debatę, nakłonić do refleksji i rozwoju kontaktów między stowarzyszeniami, obywatelami i autorytetami publicznymi

-          uczulić młodych Europejczyków na znaczenie tradycji kulinarnych i podstawowych zasad zdrowego żywienia

-          promować koncepcję turystyki kulinarnej w Europie

Oferta skierowana jest do: miast, stowarzyszeń miejskich, władz lokalnych i regionalnych władz oraz organizacji pozarządowych.

Termin składania zgłoszeń mija 13 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto szuka partnerów do projektu dot. szkoleń i rynku pracy

Urząd miasta Walencja (Hiszpania) szuka partnerów do projektu na temat szkoleń odpowiadających specyfice danego rynku pracy, realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA2.

Projekt ma na celu wymianę informacji i wiedzy na temat programów szkoleniowych oraz ich dostosowania do potrzeb rynków pracy w różnych państwach członkowskich UE. Partnerzy projektu zajmą się również metodami uznawania wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych w ramach nauki nieformalnej.

Budżet na realizację programu wynosi 300 000 euro

Projekt skierowany jest do władz publicznych, izb handlowych, centrów coachingowych i uniwersytetów.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła podstawowa im Karola Wojtyły szuka partnera do projektu edukacyjnego

Włoska Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Belmonte Mezzagno (Sycylia) szuka partnerów do projektu w ramach program Erasmus+.akcja 2: Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk”.

Celem projektu jest promowanie uczenia się przez całe życie za pomocą wartości, które wzmacniaja obywatelstwo europejskie. Działania jakie mają zostać podjęte w ramach realizacji tej inicjatywy to:

-          realizacja praktycznych pomysłów na prowadzenie zajęć w klasie za pomocą różnorodnych,materiałów do nauki

-          wymiana pomysłów i współpraca z innymi szkołami w Europie.

Oferta skierowana jest do szkół podstawowych. Językiem roboczym projektu będzie jeż. angielski.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 28 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Belgijski uniwersytet szuka partnera do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ dot. wykorzystania mediów społecznościowych w nauce

Vives College University szuka partnera do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego.

Celem projektu jest rozwój, testowanie i wdrażanie spersonalizowanych materiałów naukowych online oraz przekonanie studentów, którzy na co dzień korzystają z mediów społecznościowych, do używana ich w celach naukowych. Mogą one ułatwić dyskusję i interakcję na linii student-student i student-wykładowca oraz służyć rozpowszechnianiu wiedzy.

Do głównych założeń projektu należy:

- zbieranie informacji i wymiana wiedzy oraz doświadczenia dot. korzystania z mediów społecznościowych w nauce

- poznawanie i rozwijanie technik integracji mediów społecznościowych z materiałami dydaktycznym oraz ich personalizacja dla poszczególnych odbiorców

- implementacja tych technik i testowanie ich w różnych krajach .

Projekt skierowany jest do uczelni wyższych

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 9 lutego.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Chorwackie centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego szuka partnera do projektu dot. zdrowego stylu życia

Centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Bjelowarze (Chorwacja) szuka partnera do projektu „Cztery kroki do lepszego życia” mającego na celu promowanie zdrowego stylu życia, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Chorwackie centrum stworzy grupę (od 5 do 10 ludzi), którzy będą organizować 5-dniowe warsztaty w państwach partnerskich, w celu promowania zdrowego stylu życia. Porady dotyczące tego zagadnienia będą obejmować m.in. ilości snu potrzebnej dla zdrowego funkcjonowania, zdrowego odżywiania się, uprawiania sportu.

Na końcowym etapie projektu, uczestnicy biorący udział w warsztatach przyjadą do Chorwacji, aby zaprezentować wyniki warsztatów na wspólnej konferencji.

Oferta skierowana jest do stowarzyszeń młodzieżowych.

Termin wysyłania zgłoszeń mija 9 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duński kampus edukacyjny szuka partnera do projektu w ramach programu Erasmus+

Kampus edukacyjny w Køge (wschodnia Dania) szuka partnerów chętnych do współpracy w celu tworzenia „wirtualnego kampusu”, który będzie służył uczniom i studentom na wszystkich etapach edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem tego projektu jest optymalizacja pracy kampusu poprzez:

            - tworzenie struktur organizacyjnych z udziałem wszystkich poziomów edukacji,

            - optymalizację synergii pomiędzy istniejącymi kierunkami wykształcenia,

            - zachęcenie uczniów i studentów do zdobywania jak najlepszego wykształcenia,

            - promocję kampusu.

Oferta skierowana jest do regionów i miast oraz instytucji edukacyjnych reprezentujące różne etapy edukacji (nie są poszukiwani partnerzy reprezentujący „tradycyjne” kampusy uniwersyteckie).

Termin zgłoszeń upływa 6 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie stowarzyszenie szuka partnera do swojego w ramach programu Daphne

Hiszpańskie stowarzyszenie szuka partnera do swojego projektu w ramach programu Daphne

Hiszpańska organizacja „Proyecto ESCAN” poszukuje partnera do projektu: „Psy: ochrona i działanie terapeutyczne dla ofiar przemocy” realizowanego w ramach europejskiego programu Daphne –projekty wspierania ofiar przemocy i przestępstw.

Projekt ma na celu rozpowszechnienie stosowania dogoterapii, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa ofiar przemocy i opracować metodę rehabilitacji psychologicznej dla ofiar przemocy.

Poszukiwani partnerzy to:

- organizacje zajmujące się dogoterapią, stowarzyszenia przyjaciół zwierząt pomagających w psychoterapii

- władze publiczne

Dofinansowanie projektów z budżetu UE: 80%

Data składania wniosków mija 3 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto szuka partnerów do projektu „Pamieć o wielkiej wojnie”

Włoskie miasto Lugnano in Teverina poszukuje partnerów do projektu „Pamięć o wielkiej wojnie – Europejska Sieć pamięci o przeszłości dla zrozumienia teraźniejszości” realizowanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Celem projektu jest wzmocnienie poczucia obywatelstwa europejskiego i integracji europejskiej poprzez poszerzenie wiedzy o I wojnie światowej, która spowodowała wiele zmian w życiu politycznym, społecznym, ekonomicznym, spowodowała obudzenie poczucia narodowości w wielu narodach.

Projekt również ma na celu zachęcanie młodych ludzi do zbierania informacji o I wojnie światowej (zdjęcia, wspomnienia, dokumenty, książki, poszukiwanie nowych wiadomości itp.).

Projekt skierowany jest do:

- miast, gmin, powiatów, władz regionalnych

- komitetów miejskich, sieci,

- federacji/stowarzyszeń,

- organizacji non-profit

Data składania wniosków mija 30 stycznia.

Budżet projektu: 120 000 euro

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła średnia szuka partnera do projektu dot. wymiany praktykantów ze szkół zawodowych i techników

Hiszpańska szkoła średnia "IES POLITÉCNICO" z Kartageny (Region Murcia) szuka partnerów do międzynarodowej wymiany uczniów, którzy w ramach programu Erasmus+ odbywaliby praktyki w szkołach partnerskich.

Praktyki mogłyby odbywać się w zakresie:

- przemysłu motoryzacyjnego,

- konserwacji instalacji przemysłowych,

- chemii związanej z przemysłem,

- umiejętności mechanicznych ( używanie tokarki , młynów itp. ),

- elektryki,

- elektroniki

Partner musi być w stanie:

- skontaktować się z firmami i organizacjami non-profit i umożliwić przyjęcię uczniów na praktyki,

- pomóc uczniom w znalezieniu zakwaterowania,

- pomóc uczniom podczas pobytu w innym kraju w zakresie opieki medycznej, pomocy w zakresie finansów itp.

IES POLITÉCNICO oferuje te same usługi dla praktykantów ze szkół partnerskich.

Termin zgłoszeń upływa 4 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli