Przejdź do treści

Lista projektów

Duński lider konsorcjum poszukuje partnerów do projektu związanego z monitorowaniem instalacji technicznych w budynkach

Duńska firma ReMoni poszukuje partnerów do projektu SpotOn realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze: „Wyzwania społeczne – bezpieczna, czysta i wydajna energia” (EE-12-2017).

Celem projektu jest stworzenie nowej platformy, która będzie wykorzystywana przez właścicieli budynków oraz dostawców mediów do monitorowania instalacji technicznych umieszczanych w obiektach budowlanych. System SpotOn ma dostarczać twarde dane liczbowe i konkretne narzędzia analityczne umożliwiające dokonanie oceny kosztów związanych z oddawaniem budynków do użytkowania oraz z rozruchem i późniejszym działaniem np. systemów wentylacyjnych czy instalacji grzewczych i chłodniczych.

Poszukiwane są podmioty, które zostaną użytkownikami końcowymi platformy – przede wszystkim właściciele budynków. W zamian za zainstalowanie systemu monitorującego oraz przekazywanie do ReMoni raportów o jego funkcjonowaniu partnerzy otrzymają grant w wysokości 43 700 euro.

Budżet projektu: 4 mln euro

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 15 grudnia 2016 r.

Termin składania wniosków w naborze: 19 stycznia 2017 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie agencje poszukują partnerów do projektów związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości wśród młodych emigrantów

Lokalna Agencja Rozwoju i Pracy z Kartageny oraz Fundacja “Equipo Humano” - autoryzowana agencja aktywizacji zawodowej z Walencji, poszukują partnerów do projektów przygotowywanych w ramach zaproszenia do składania wniosków pt. ,,Rozwijanie zdolności przedsiębiorczych wśród młodych migrantów”. Każda z instytucji przygotowała całkowicie niezależny projekt, przy czym dotyczą one tego samego naboru wniosków.

1. Lokalna Agencja Rozwoju i Pracy z Kartageny – projekt „Droga do wsparcia przedsiębiorczości wśród migrantów” (Road to Support Migrants Entrepreneurship)

Głównym celem tego projektu jest promocja przedsiębiorczości wśród migrantów i uchodźców, a co za tym idzie umożliwienie im integracji społecznej oraz ekonomicznej. Agencja jest zainteresowana znalezieniem partnerów, którzy mają doświadczenie w pracy z migrantami i pochodzą z północnej lub wschodniej Europy. W szczególności poszukiwane są: organy administracji publicznej szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego; izby handlowe; stowarzyszenia przedsiębiorców; organizacje wspierające przedsiębiorców i inkubatory; organizacje pozarządowe, organizacje o charakterze non-profit, stowarzyszenia i fundacje pracujące z migrantami oraz nauczyciele i wykładowcy (zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego).

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Przewidywany budżet projektu:  632 352,94 euro

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października br.

2. Fundacja „Equipo Humano” z Walencji – projekt “Budowanie zdolności przedsiębiorczych  wśród młodych migrantów” (Entrepreneurship capacity building for young migrants)

Projekt ma przede wszystkim na celu pomoc migrantom w zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz tworzeniu dochodowych firm i przedsiębiorstw. Poszukiwani partnerzy to: lokalne agencje zatrudnienia; organizacje zajmujące się szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości; izby handlowe; stowarzyszenia udzielające wsparcia migrantom oraz agencje zainteresowane udziałem w projekcie.  

Maksymalny budżet projektu:  537 500,00 euro

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 listopada br.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Tomasz.Czubak@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Leading Polish Economic University is looking for partners for H2020 project

Poznań University of Economics and Business (PUEB) is looking for partners for a project ‘Creating assessment methodology of innovative safety of national economy’ under the call H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 within the scope of Horizon 2020. Project is coordinated by National Scientific Centre in Kyiv (Ukraine).

PUEB is one of the oldest and leading economic universities in Poland with a reputation for excellence in research and education. It’s mission is to conduct research which significantly advances knowledge in the field of economic and related sciences by offering management, marketing, finances, international economic relations and international business studies.

The project aims to outline principles of evalutaion of innovative security of national economy. It is to determine the optimal set of indicators that allow to predict how significant are innovations in terms of strenghtening the national economy. Final results of integrated indicators will allow scaling for next application in all countries - EU members.

The strategic objectives are:

- development of theoretical part in order to complete scientific description of innovative security of national economy for following assessment of the scientific views on the concept of evaluation of innovative security;

- development of methodology of strategic planning of innovative security in the medium and long term, that provides of science-based quantitative assessment of indicators;

- disclosure of opportunities for public-private partnerships in the generation and commercialization of innovations that is the foundation for the promotion of innovative sovereignty of the national economy.

Partners searched:

- the consortium already consists of partners from Poland (Poznan University of Economics and Business), Germany (TBC) and Ukraine (3 institutions from Kyiv: National Scientific Centre: Institute of Agrarian Economy - coordinator, Institute of the economy of industry (IEI) of the NAS of Ukraine and National University of Kyiv).

- the potential partners should come from different universities or research institutions located in:

France, Italy, Belgium, Denmark, Austria, Spain, Portugal, Sweden, Greece or Hungary.

All interested partners are requested to contact Ms Agnieszka Wieczorek from Wielkopolska Region Brussels Office before the end of October (deadline for applications 15 November 2016)

 

Contact:

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

+32 (0) 2 734 09 41

Author:  Wielkopolska Region Brussels Office

Włoska Izba Handlowa poszukuje partnerów do projektu

Izba Handlowa w Perugii, stolicy Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu ,,Rozwijanie zdolności przedsiębiorczych wśród młodych migrantów”. Celem projektu jest organizacja szkoleń oraz zapewnienie informacji i wsparcia przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej przez obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium UE.

Poszukiwani partnerzy to: organy administracji publicznej oraz izby handlowe i przemysłowe.

Przy realizacji projektu przewidywane są następujące działania:

 • identyfikacja potencjalnych przedsiębiorców wśród migrantów,
 • edukacja i szkolenia,
 • plan doradczy dla przedsiębiorców będących migrantami,
 • współpraca międzynarodowa i wymiana najlepszych praktyk (wymiar horyzontalny),
 • zarządzanie i koordynacja.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Przewidywany koszt projektu: 2.150.000 euro

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 listopada br.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Poszukiwani partnerzy do projektów!

Dziesięć organizacji – potencjalnych koordynatorów projektów – poszukuje partnerów do konsorcjów oraz wspólnego składania wniosków o dofinansowanie unijne z programu Erasmus+ (akcje KA2 Partnerstwa Strategiczne KA3 Reformowanie polityk)oraz z programu Horyzont 2020 (SC6).

Propozycja skierowana jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą międzynarodową, które chcą przystąpić do innowacyjnych projektów związanych z nabywaniem lub rozwijaniem kompetencji i umiejętności. Poniżej lista projektów i ich potencjalnych koordynatorów:

 1. Capacity building in sustainable tourism opportunities in protected areas – Uniwersytet w Hasselt (Belgia)
 2. Cognition & Inclusion -  VZW Den Achtkanter, Kortrijk (Belgia)
 3. Developing new training approaches for people with mental disorders - INFREP (Francja)
 4. Experimental digilab – Uniwersytet w Jyväskylä (Finlandia)
 5. Improving learning efficiency and effectiveness by smart design of learning pathways in higher education – PXL University College Hasselt (Belgia)
 6. Marketable skills through teaching vocational contents in foreign languages – Katalonia (Hiszpania) 
 7. Platform Maker Education Europe - Waag Society Amsterdam (Holandia)
 8. School prevention of Salafist attitudes – Państwowy Instytut Rozwoju Szkolnictwa, Stuttgart (Niemcy)
 9. Social skills, a missing link for employability - Swedish Prison and Probation Service (Szwecja)
 10. Supporting Transition towards Education Progression (STTEP) -  Scottish Wider Access Programme (SWAPWest) (Szkocja)

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy:

 • zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi każdego z projektów, które dostępne są na stronie;
 • wybrać jedną lub maksymalnie dwie propozycje projektowe;
 • kliknąć na łącze zamieszczone obok każdego z tytułów naborów;
 • wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go do organizatorów.

Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2016 r. do północy. 10 listopada 2016 r. zostanie ogłoszona lista organizacji wybranych do uczestnictwa w warsztatach projektowych, które odbędą się 12 grudnia 2016 r. Będą one okazją do spotkania potencjalnych partnerów i stworzenia konsorcjów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, przy czym organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

Jednym z organizatorów warsztatów jest Europejskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Uczenia się przez Całe Życie (EARLLALL), z którym Biuro Wielkopolski w Brukseli współpracuje od kilku lat.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

Oprac.: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska uczelnia poszukuje potencjalnych partnerów do projektu w ramach Horyzontu 2020

Jeśli myślicie Państwo o włączeniu się w przyszłości w projekt w ramach Horyzontu 2020, zachęcamy do kontaktu z duńską uczelnią VIA w celu nawiązania współpracy.

VIA University College, największa uczelnia nauk stosowanych w Danii, planuje zaangażowanie się w projekt w ramach Horyzontu 2020. Uczelnia poszukuje przyszłych potencjalnych partnerów wśród europejskich uczelni wyższych o profilu nauk stosowanych, mających doświadczenie w realizacji projektów w ramach Horyzontu 2020.

VIA angażuje się w działalności zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym w zakresie:

- zdrowia i opieki zdrowotnej,

- inżynierii, energii i środowiska,

- padagogiki i nauczania,

- designu i sztuki filmowej,

- studiów społecznych i zarządzania,

- biznesu i przedsiębiorczości.

Uczelnia VIA prosi potencjalnych partnerów o kontakt do 10 listopada br.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Rada Hrabstwa Suffolk zaprasza do współpracy projektowej w ramach programu Kreatywna Europa – komponent kultura

Celem projektu jest:

 • identyfikacja grup użytkowników o niedostatecznym dostępie do lokalnych archiwów (osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, osoby wykluczone społecznie, członkowie mniejszości etnicznych, młodzież w wieku od 18 do 24 roku życia, uczniowie z obszarów ubóstwa ekonomicznego),
 • współpraca z ww. grupami, polegająca na wspólnym tworzeniu materiałów budzących zainteresowanie wśród lokalnej społeczności.

Przygotowane materiały będą udostępniane użytkownikom m.in. poprzez nową interaktywną platformę on-line, co ma przyczynić się do poszerzenia grupy odbiorców archiwalnych treści.

Wstępny termin składania wniosków w naborze: koniec października/listopada 2016 r. (do potwierdzenia),

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin zgłaszania udziału w projekcie mija 13 września 2016 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Tomasz.Czubak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Centrum Innowacji Biznesowych z Murcji poszukuje partnerów do projektu dot. przedsiębiorczości

Centrum Innowacji Biznesowych z Murcji poszukuje partnerów do projektu IMAGINE+, w ramach programu Erasmus+, naboru wniosków „Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży”.

Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez rozpowszechnianie przetestowanych i zakończonych sukcesem praktyk. Efektem projektu będzie utworzenie europejskiej platformy promującej współpracę między różnymi podmiotami, oferującej m.in. szkolenia dla młodzieży.

Poszukiwani partnerzy to podmioty posiadające doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania metod nauczania przedsiębiorczości, w szczególności:

 • organizacje młodzieżowe
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • centra edukacji pozaformalnej,
 • urzędy miast,
 • agencje regionalne.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 26 sierpnia 2016 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli


Cypryjska izba handlowo-przemysłowa poszukuje partnerów do projektu dot. wsparcia rozwoju przedsiębiorczości

Izba handlowo-przemysłowa z Pafos chciałaby przystąpić do konsorcjum projektowego, które planuje realizację projektu  w ramach naboru „Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym poprzez usprawnienie działalności pojedynczych punktów kontaktowych – zwiększenie świadomości wśród przedsiębiorców na ich temat”. Nabór został ogłoszony w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP COSME (COS-SPOC-2016-02-03).

Izba handlowo-przemysłowa z Pafos to instytucja z dużym doświadczeniem w projektach finansowanych ze środków UE, która ma na celu wspieranie lokalnych firm i przedsiębiorców przy pomocy wysokiej jakości sprofilowanych informacji.

Poszukiwani partnerzy to:

 • podmioty publiczne;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje non-profit;
 • regionalne przedstawicielstwa;
 • inne prywatne podmioty.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków w naborze mija 8 września 2016 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Władze obszarów metropolitalnych z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii poszukują partnerów do projektu dotyczącego inteligentnych metod zarządzania energią

Obszar metropolitalny Barcelony i hrabstwo Greater Manchester poszukują partnerów do projektu „Inteligentne zarządzanie i odnawialne technologie oraz innowacyjne i efektywne magazynowanie (Smarties)” w ramach programu Horyzont 2020, obszaru: „Wyzwania społeczne – bezpieczna, czysta i wydajna energia” (H2020-LCE-2016-2017).

Projekt ma na celu opracowanie i rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki łączących magazynowanie energii na dużą skalę, odnawialne źródła energii, technologie zarządzania popytem i interoperacyjności oraz zarządzanie sieciami przesyłowymi. Założenia projektu mają zostać osiągnięte dzięki stworzeniu międzynarodowej platformy do wymiany danych i doświadczeń między uczestnikami, na zasadzie demonstracji i prezentacji.

Poszukiwani partnerzy to regiony lub miasta o istniejącym potencjale wytwórczym energii odnawialnej. Od partnerów oczekuje się także zaangażowania w projekt lokalnego partnera technicznego i operatora sieci dystrybucyjnej (jako obserwatorów lub ekspertów).

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Budżet projektu: 12-15 000 000 €

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 5 września 2016 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Grupa badawcza z Hiszpanii zaprasza do współpracy projektowej w zakresie ICT

Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych z  hiszpańskiego Uniwersytetu w Jaén poszukuje partnerów do projektów w ramach programów:  Horyzont 2020, Trzeci program UE w dziedzinie zdrowia, EUREKA, COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej) oraz LIFE. Potencjalne projekty będą umożliwiać postęp wiedzy, innowacji i rozwój w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zespół pracowników naukowych prowadzi nowatorskie badania i oferuje swoją wiedzę w zakresie realizacji projektów w następujących dziedzinach:

 • poprawa dostępności aplikacji w zakresie informacji turystycznej;
 • diagnoza trudności w uczeniu się;
 • zarządzanie danymi przestrzennymi, skanowanie i zarządzanie modelami 3D, symulacje, druk 3D, inteligentne miasta  "smart cities";
 • baza danych muzycznych, aplikacje muzyczne;
 • rozwój systemu wspomagania decyzji biznesowych;
 • rozwój systemu e-biznes opierającego się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych, a w szczególności aplikacjach internetowych;
 • analiza scenariuszy energetycznych i badań marketingowych z wykorzystaniem eksploracji danych;
 • używanie bezprzewodowych sieci sensorowych do monitorowania środowiska.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska spółka poszukuje partnerów do projektu dotyczącego europejskiej infrastruktury wodnej

Firma Ayesa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 – nabór wniosków: „Działania innowacyjne - zapobieganie, wykrywanie, reagowanie i łagodzenie zagrożeń fizycznych i cybernetycznych dla europejskiej infrastruktury technicznej” (CIP-2016-2017).

Celem projektu jest stworzenie wspólnego systemu zarządzania europejską infrastrukturą krytyczną w zakresie infrastruktury wodnej. System ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zapobieganie zagrożeniom, sprawne wykrywanie i reagowanie oraz łagodzenie ich skutków.

Poszukiwani partnerzy:
•  producenci produktów w zakresie automatyki i sterowania
• zarządcy infrastruktury wodnej (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wodny pitnej, producenci produktów, usług i rozwiązań dla odbiorców przemysłowych, rolnictwa i gospodarstw domowych)
•  dostawcy rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
•  eksperci w dziedzinie polityki ochrony infrastruktury krytycznej (sektor publiczny i niepubliczny).

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków w naborze mija 25 sierpnia 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Norweskie samorządy poszukują partnera akademickiego do projektu dotyczącego zdrowia psychicznego

Grupa norweskich samorządów poszukuje partnera akademickiego do projektu dotyczącego zdrowia psychicznego osób młodych. Projekt będzie realizowany w ramach programu Horyzont 2020, naboru dotyczącego promocji zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia u dzieci i młodzieży (SC1-PM-07-2017).

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań pedagogicznych na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego poprzez zwiększenie odporności na stres. Opracowane metody mają mieć charakter uniwersalny i prewencyjny, jednak szczególna uwaga zostanie poświęcona dzieciom z rodzin znajdujących się w tzw. grupach ryzyka (rodziny, w których jedna lub więcej osób nadużywa alkoholu, narkotyków, cierpi na chorobę psychiczną, rodziny imigranckie).

Zainteresowane podmioty są proszone o kontakt do 20 lipca.

Biuro Informacyjne Woj. Wielkopolskiego w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Regionalna Agencja Rozwoju z Włoch poszukuje partnerów do projektu dot. promocji wyników badań i innowacji

ASTER Regionalna Agencja Rozwoju z Emilii-Romanii poszukuje partnerów do projektu pt. REVIVAL w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt będzie dotyczył waloryzacji wyników badań naukowych na rzecz innowacji.

Głównym celem projektu REVIVAL będzie zwrócenie uwagi na wyniki projektów badawczych, które zostały już zrealizowane w ramach takich programów unijnych, jak 7. Program Ramowy i Horyzont 2020 i umożliwienie ich szerszego wykorzystania. Wiele z tych projektów uwzględniało promocję przeprowadzonych w ich trakcie wyników badań i opracowanych rozwiązań innowacyjnych. Nadal jednak istnieje potencjał ich szerszego rozpowszechniania, aby mogły być one wykorzystane przez nowe instytucje i organizacje.

Poszukiwani partnerzy to samorządy regionalne, agencje ds. innowacji, stowarzyszenia biznesu, klastry, które mają dobrą sieć kontaktów zarówno ze środowiskiem akademickim, jak i przedsiębiorstwami.  

Prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin składania wniosków mija 23 czerwca br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Londyński samorząd poszukuje partnerów do projektu dot. systemów grzewczo-chłodniczych

Samorząd lokalny z Londynu poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020 - naboru wniosków: „Nowe rozwiązania grzewczo-chłodnicze wykorzystujące niskotemperaturowe źródła energii cieplnej” (EE-04-2016-2017).

Planowany zakres zagadnień projektu obejmuje:

• wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii
• modernizację niskotemperaturowych źródeł energii
• dekarbonizację gospodarki oraz promocja odnawialnych źródeł energii
• poprawę efektywności systemu energetycznego
• umożliwienie konsumentom udziału w transformacji systemów energetycznych
• zapewnienie gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom stałych dostaw zrównoważonej, konkurencyjnej oraz przystępnej cenowo energii.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności w Europie

Cypryjski Uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze

Wydział Edukacji Uniwersytetu Cypryjskiego poszukuje partnerów do projektu dotyczącego mobilności wewnątrz UE i jej wpływu na systemy społeczne i gospodarcze. Projekt będzie realizowany w ramach programu Horyzont 2020 – obszaru Wyzwania Społeczne - Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (nabór: REV-INEQUAL-04-2016).

Inicjatywa ta ma na celu zbadanie postrzegania mobilności w UE w mediach tradycyjnych i społecznościowych w różnych krajach oraz porównanie w tym kontekście przepływu ludności pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz imigracji z państw trzecich, również w ujęciu historycznym. W ramach projektu zostanie poddana analizie rola mediów, partii politycznych i innych podmiotów opiniotwórczych w kształtowaniu opinii nt. mobilności, a także znaczenie systemu edukacji w tym zakresie.

Poszukiwani partnerzy to uniwersytety, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe, samorządy i jednostki z nimi powiązane oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 7 grudnia 2015.

Termin składania wniosków w naborze: 4 lutego 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański region poszukuje partnerów do projektu dot. certyfikacji w zakresie języków obcych

Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Regionu Murcja (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu „Certyfikacja w zakresie języków obcych w Europie” w ramach programu Erasmus+, Działanie 2. Partnerstwa Strategiczne – Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt ma na celu przyczynienie się do poprawy metodyki dydaktycznej oraz polepszenia standardów nauczania języków obcych, zwłaszcza wśród osób dorosłych.

Przy realizacji projektu przewidywane są następujące działania:

 • stworzenie wielojęzycznego poradnika dot. własności intelektualnej dla certyfikacji językowej
 • stworzenie międzynarodowego biura z materiałami dot. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference – CERF) przygotowanymi przez nauczycieli;
 • zbudowanie platformy internetowej pozwalającej na tworzenie materiałów dot. nauczania języków, a zwłaszcza oceny biegłości językowej w języku angielskim i hiszpańskim. Dodatkowo, utworzenie bazy egzaminów oceniających poziom biegłości, dostępnej dla praktyków i szerokiego grona odbiorców, zawierającej również zagadnienia dot. własności intelektualnej materiałów dydaktycznych;
 • zapoznanie się z zagadnieniami dot. wdrażania certyfikacji językowej w różnych państwach wynikającymi z CERF;
 • seminaria dot. metodyki w zakresie nauczania języków obcych i własności intelektualnej;
 • konferencja.

Projekt kierowany jest do urzędów, instytucji ds. edukacji, organizacji publicznych, uniwersytetów.

Czas trwania projektu: 24/36 miesięcy.

Przewidywany koszt projektu: 150 000 €
Przewidywanie dofinansowanie ze środków unijnych: 125 000 €

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie: 18 grudnia 2015.
Termin składania wniosków w naborze: 31 marca 2016.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. rewitalizacji ulic handlowych w miastach

Rada Miasta Igualada (Hiszpania) jest koordynatorem projektu „RetaiLink”, który jest realizowany w ramach programu URBACT III. Projekt przeszedł już pierwszy etap selekcji w programie i istnieje obecnie możliwość zaangażowania 3-4 nowych partnerów.

Celem „RetailLink” jest opracowanie zintegrowanej strategii na rzecz rewitalizacji miejsc handlu detalicznego w miastach średniej wielkości i sprawienie, że sektor handlu stanie się motorem rozwoju lokalnego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt jest odpowiedzią na tendencje przenoszenia sklepów do dużych centrów handlu i rozrywki, które często znajdują się na obrzeżach lub poza miastami. Obejmie on takie zagadnienia jak:

 • zwyczaje konsumenckie
 • modele sprzedaży detalicznej 
 • planowanie przestrzenne w miastach
 • działalność gospodarcza i kulturalna na poziomie lokalnym
 • tworzenia miejsc pracy w miastach

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła poszukuje partnerów do projektu pt. 'Nauka poprzez zabawę'

Szkoła „Francesco Paolo Neglia” z Sycylii poszukuje koordynatora oraz partnerów do projektu pt.: „Nauka poprzez zabawę”. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ działanie 2.

W ramach projektu opracowane zostaną nowe metody dydaktyczne oparte na wykorzystaniu gier. Ich celem będzie zachęcanie uczniów do nauki języków obcych i poznawania nowych kultur, a także promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce.

Poszukiwani partnerzy to szkoły podstawowe i gimnazja.

Termin zgłoszeń do projektu: 15 listopada 2015 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjska Agencja Wiedzy poszukuje konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020

Andaluzyjska Agencja Wiedzy chciałaby przyłączyć się do konsorcjum projektowego, które będzie aplikowało o dofinansowanie z programu Horyzont 2020 - obszar „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” - nabór wniosków dotyczących ulepszania zarządzania w dziedzinie odpowiedzialnych badań i innowacji – w tematach:

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 11 września 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli