Przejdź do treści

Lista projektów

Polish primary school in Chodzież is looking for partner schools for an exchange

A primary school in Chodzież from Wielkopolska Region (Poland) is looking for partner schools from Greece, Italy, Spain, the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland but also other European countries to start up a cultural and linguistic exchange with sport dimension. The school offers a big range of good practices in different forms of learning. Furthermore, a great emphasis is put on foreign languages, e.g. English, German and Spanish are taught in the school.            

The purposes of the project:

 • to help pupils in acquiring new various experiences which can influence positively on their life
 • to boost the pupil’s awareness of sport
 • to exchange ideas and gain knowledge on how to be an effective and qualified sportsmen
 • to practice foreign languages and help pupils to feel more confident in a multicultural environment

In the scope of project there will be a regular information exchange about the experience and progress.

Planned activities:

 • mutual visits
 • becoming familiar with different habits and customs
 • polishing up English, German and Spanish languages
 • cultural exchange
 • the development of  sport’s activities, lessons with high – qualified teachers
 • sightseeing  and the expansion of pupil’s knowledge about history and geography

More information can be found in the attached file.

All interested schools are requested to contact until 28 February 2017 Wielkopolska Region Brussels Office:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Polish National Association of Anti-Mobbing „OSA” is looking for partners to organise a conference on human rights in the EU

National Association of Anti-Mobbing "OSA" - Consultation Point in Poznań is looking for partners to organise a conference on workers' rights in the EU with an emphasis on anti-discrimination and harassment in the workplace. Conference will be an opportunity to exchange experience, practical solutions, educational needs and legal issues in the area of anti-mobbing. Organisers will choose topics of lectures and workshops related to the anti-discrimination and harassment that will be included in the events’ agenda.

Place and time to be determined.
The proposed date is June/July 2017 with the duration of 3 days.
Venue: Poland (Wielkopolska) or Germany (Brandenburg).

Partners searched are individuals, institutions and organisations from all Member States of the EU:

 • NGOs dealing with anti-discrimination and harassment
 • trade unions
 • social activists dealing with human rights
 • lawyers and specialists in labor law
 • representatives of the national, regional or local level in the field of discrimination

Partners contribution:

 • presentation during the conference of their experience related to the prevention of discrimination and harassment
 • presentation of good practices
 • participation of high-level speakers dealing with anti-discrimination and harassment is very welcome

The financial contribution:

In case of establishing the cooperation there is a possibility to apply for funding from the European Union in order to hold a conference.

All interested partners are requested to contact until 31 March 2017 Wielkopolska Region Brussels Office:

Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Włoska organizacja szuka partnerów do współpracy w ramach programu Erasmus+

ECIPA, organizacja z Umbrii (Włochy) szuka partnerów do współpracy w ramach programu Erasmus+ działanie KA 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Tytuł projektu to „Atelier pracy – tam gdzie nauka staje się pracą”.

Cele projektu:

 • stworzenie „atelier pracy” odpowiadającego potrzebom w zakresie rzemiosła artystycznego i innowacji,
 • rozwój współpracy europejskiej w dziedzinie rzemiosła artystycznego i kreatywności,
 • ochrona i promocja rzemiosła artystycznego oraz jego renowacji,
 • rozwój i rozpowszechnienie nowych rozwiązań,
 • promocja współpracy, wzajemnego uczenia się, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży,
 • rozwinięcie współpracy.

Projekt zakłada stworzenie atelier, które będzie oferowało profesjonalne szkolenia i aktywności związane z pracą zawodową dla dorosłych i młodzieży. Pierwszym krokiem będzie ewaluacja umiejętności i kompetencji uczniów, a kolejnym skierowanie na odpowiednie szkolenie.

Poszukiwani partnerzy:

 • szkoły wyższe,
 • centra edukacyjne,
 • szkoły uzupełniające,
 • szkoły zawodowe,
 • organizacje pozarządowe i non-profit,
 • fundacje,
 • ośrodki badawcze,
 • jednostki działające na rzecz ludzi młodych, kultury i edukacji,
 • jednostki publiczne i prywatne,
 • przedsiębiorstwa oferujące szkolenia i doradztwo zawodowe.

Termin zgłoszeń mija 25 lutego.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email:
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska fundacja poszukuje partnerów – krótki termin zgłoszeń!

Hiszpańska fundacja Fundación Iniciativas El Gigante (Murcia) poszukuje partnerów do projektu pt. „Dzieci nas uczą” w ramach programu Prawa, równość i obywatelstwo: Granty na edukację i podnoszenie świadomości dziewcząt i chłopców nt. przemocy uwarunkowanej płcią, jako sposobu na zapobieganie na wczesnym etapie życia (nabór wniosków REC-VAW-AG-2016).

Celem projektu jest:

 • stworzenie programu, w którym dzieci przekażą dorosłym wartości takie jak szacunek, którego brak jest przesłanką do przemocy uwarunkowanej płcią,
 • opracowanie metodologii, dzięki której dzieci zdobędą szacunek.

Projekt zakłada:

 • szkolenie wolontariuszy, pracowników, nauczycieli, rodziców, organizacji i społeczności,
 • spotkania podmiotów zaangażowanych w projekt,
 • warsztaty, wykłady, prezentacje na temat projektu w celu rozpowszechnienia jego założeń,
 • kampanie edukacyjne w jednostkach edukacyjnych i stowarzyszeniach zawierające projekty polegające na przygotowaniu scenariuszy, nagraniach i edycji krótkich filmów nt. zapobiegania przemocy uwarunkowanej płcią,
 • zorganizowanie wirtualnej wystawy projektów wykonanych przez dzieci,
 • stworzenie biblioteki wideo z pracami uczestników.

Beneficjentami projektu będą dzieci w wieku 10-11 lat oraz wszyscy zaangażowani w projekt (wolontariusze, nauczyciele, rodzice).

Poszukiwani partnerzy:

 • miasta i gminy,
 • władze lokalne i regionalne,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły,
 • inne organizacje zajmujące się opieką nad dziećmi.

Termin zgłoszeń do projektu mija 20 lutego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Flamandzka federacja poszukuje partnerów – krótki termin zgłoszeń!

Groep maatwerk, federacja zrzeszająca przedsiębiorstwa społeczne, które oferują pracę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych we Flandrii (Belgia), poszukuje europejskich partnerów do projektu polegającego na tworzeniu stałych miejsc pracy dla osób z trudnościami w uczeniu się (PwLD - People with Learning Disabilities).

Poszukiwani partnerzy to instytucje oraz osoby z doświadczeniem w zakresie zatrudniania osób z trudnościami w uczeniu się. Groep maatwerk chce wymieniać doświadczenia i dobre praktyki z jednostkami działającymi w obszarze wsparcia dla osób z trudnościami w uczeniu się: władzami, pracodawcami oraz instytucjami edukacyjnymi.

Planowane działania oraz pytania, których poruszenie jest planowane w ramach projektu:

 1. Przeanalizowanie ogólnej sytuacji na rynku pracy osób z problemami w uczeniu się.
 2. Zbadanie roli władz publicznych w kwestii zatrudnianiu osób z problemami w uczeniu się (Czy takie osoby są zatrudniane w urzędach? Czy istnieją jakieś przepisy dotyczące tego obszaru?).
 3. Przedstawienie konkretnych przykładów działań w zakresie zatrudniania osób z problemami w uczeniu się.
 4. Jak najlepiej przygotować osoby z trudnościami w uczeniu się do podjęcia pracy w przyszłości?

Pierwsze spotkanie przygotowawcze zostanie przeprowadzone w drugiej połowie lutego przez komunikator Skype. Ostateczny kształt projektu opracowany zostanie najpóźniej do 15 marca 2017 r.

Termin zgłoszeń mija 15 lutego.

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański uniwersytet szuka partnerów do projektu dot. odpowiedzialności społecznej w sporcie – krótki termin zgłoszeń!

Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektuSocial Responsability in European Sport” w ramach programu Erasmus+ Sport. Uczelnia planuje stworzenie i wymianę innowacyjnych rozwiązań w obszarze odpowiedzialności społecznej w sporcie. Projekt obejmuje utworzenie sieci, która umożliwi jej członkom rozwój, identyfikowanie, a także wymianę dobrych praktyk.

Cele projektu:

 • zapobieganie przemocy w sporcie oraz ochrona fizycznej i moralnej integralności sportowców;
 • stworzenie sieci, która będzie działać na rzecz stworzenia i wdrożenia rozwiązań w dziedzinie odpowiedzialności społecznej w sporcie.

Projekt jest oparty na innowacyjnych procesach edukacyjnych promujących grę fair play w zawodach sportowych. Zamierzeniem projektu jest upowszechnienie zasad odpowiedzialności społecznej głównie wśród młodych ludzi, ale mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby zaangażowane w działalność sportową.

Poszukiwani partnerzy to:

 • centra edukacyjne - podmioty zainteresowane opracowaniem i wdrażaniem polityki edukacyjnej opartej na zapobieganiu przemocy w sporcie;
 • uniwersytety
 • kluby  sportowe
 • samorządy lokalne

Czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin zgłaszania udziału w projekcie mija 15 lutego.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
e-mail: tomasz.czubak@wielkopolska.eu
tel. +48 61 278 53 96

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Regionalne Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Andaluzji poszukuje partnerów

Regionalne Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Andaluzji (Hiszpania) poszukuje partnerów do udziału w projekcie Interreg Europe. Projekt ma na celu wymianę informacji na temat certyfikatu ECOLABEL w branży hotelarskiej.

Regionalne Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Andaluzji w ramach projektu planuje wymianę doświadczeń i pozyskanie informacji dotyczących przyznawania ECOLABEL. W ramach projektu Ministerstwo chce podzielić się z partnerami wiedzą i doświadczeniem w zakresie EMAS (System Ekozarządzania i Audytu), który jest unijnym instrumentem ochrony środowiska oraz narzędziem tworzenia kultury zrównoważonego rozwoju i efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

Certyfikat ECOLABEL jest przyznawany produktom, które w jak najmniejszym stopniu oddziałują negatywnie na środowisko naturalne. W przypadku branży hotelarskiej kryteria obejmują głównie efektywne i oszczędne zarządzanie wodą i energią, a także minimalizację ilości odpadów.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne odpowiedzialne za turystykę na danym obszarze.

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 20 lutego z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Partner search: “Social dimensions of sport” project from Wielkopolska Region – Poland

Polish organisation Wielkopolski National Park Microregions Municipalities Association (WNPMMA) is looking for partners for a project “Social dimensions of sport” within the framework of both Europe for Citizens Strand 2: Democratic Engagement and Civic Participation, Networks of towns and  Erasmus+ Sport, Collaborative partnerships.

Wielkopolski National Park Microregions Municipalities Association is a regional organisation of self-government  units. The Association consists of seven municipalities including urban, peri-urban and rural ones. Its main objective is to integrate different levels of self-government structure. The Association also serves as a platform for exchange of good practices and initiatives aimed to the development of  the Wielkopolska region in Poland.

“Social dimensions of sport” project aims to offer, on the basis of a series of 4-5 events organised in Wielkopolska, the possibility to exchange experiences between  people involved in everyday physical, leisure and sport activities. Representatives of 12 Member States have already been invited to participate. The events will consist of several workshops, meetings, workouts and competitions. A championship in selected sport disciplines is also being planned as a recapitulation of the project.

Partners type:

 • towns or municipalities
 • local or regional authorities
 • non-governmental organisations
 • sport clubs
 • other organisations dealing with sport, recreation and active leisure

Partners from EU Member States and from recognised candidates countries (Republic of Macedonia, Albania, Montenegro and Turkey) are all welcome to participate in the project. Partners should already have (or request in due time) a PIC number (Participant Identification Code) on the Participant Portal.

The project will start in July 2017.

Please find more information in the attached file.

All interested partners are requested to contact Mr Tomasz Czubak from Wielkopolska Region Brussels Office before 20th February 2017.

Contact person:

Tomasz Czubak

Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

Tel.: +32 (0) 2 734 09 41

Author:  Wielkopolska Region Brussels Office

Belgijska organizacja szuka partnerów do projektu nt. zwalczania ubóstwa

Belgijska organizacja ArmenTekort walcząca z ubóstwem szuka europejskich partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ dla dorosłych. Celem projektu jest ulepszenie metod i narzędzi e-learningowych, które przyczynią się do podniesienia poziomu życia osób żyjących poniżej granicy ubóstwa.

Pojekt zakłada współpracę w ramach koncepcji buddy-duo’s concept”, polegającej na łączeniu wolontariuszy z osobami z trudną sytuacją życiową. Wolontariusze przejdą szkolenie mające na celu zwiększyć ich umiejętności komunikacyjnych oraz kreatywności. Następnie stworzone zostaną dwuosobowe zespoły skłądające się z wolontariusza oraz osoby będącej w potrzebie, których celem będzie wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz więzi społecznych.

Cele projektu:

 • zwalczanie ubóstwa na szeroką skalę,
 • ulepszenie narzędzi, które mają służyć zwiększeniu poczucia własnej wartości,
 • ulepszenie modułów e-learningowych w dziedzinach umiejętności społecznych, komunikacyjnych i samowystarczalności.

Poszukiwani partnerzy:

Jednostki mające doświadczenie w działaniach na zasadzie “buddy concept” oraz zaznajomione z funkcjonowaniem narzędzi e-learningowych w zakresie komunikacji i umiejętności społecznych.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 15 lutego z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Region Navarra poszukuje partnerów do projektu nt. wspierania ofiar przemocy

Rząd regionu Navarra (Hiszpania) szuka partnerów do projektu w ramach programu Prawa, równość i obywatelstwo (nabór wniosków REC-VAW-AG-2016). Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na ofiary przemocy domowej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej.

Ogólny cel projektu to stworzenie strategii walki z przemocą domową na obszarach wiejskich wobec dzieci, ludzi młodych oraz kobiet i stworzenie programu pomocy specjalistycznej.

Cele szczegółowe to m.in.:

 • Stworzenie zaawansowanego systemu wykrywania przemocy, który:
  • uwzględni różnice kulturowe, ekonomiczne i społeczne,
  • zbada uwarunkowania przemocy na różnych środowiskach społecznych,
  • będzie miał wymiar formalny i nieformalny – w zależności od sytuacji.
 • Stworzenie systemu dobrych praktyk, który będzie:
  • „bankiem doświaczeń”, łączącym jednostki zajmujące się podobną działalnością,
  • aktualizowany na bieżąco,
  • dostępny publicznie.
 • Rozwinięcie programów szkoleniowych mających na celu szerzenie wiedzy i promowanie metod pracy zdobytych na podstawie doświadczeń.

Liderem projektu zostanie region Navarra, a poszukiwani partnerzy to jednostki zajmujące się zwalczaniem przemocy domowej.

Czas trwania projektu to 18 miesięcy.

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 8 marca z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus +

Zajmująca się kształceniem dorosłych szkoła „CEA García Alix" z Murcji (południowo-wschodnia Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu „Transparency in the Educational Field" („Przejrzystość w dziedzinie edukacji") w ramach programu Erasmus+ Akcja 1.

Szkoła jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z podmiotami posiadającymi doświadczenie w obszarze przejrzystości edukacji, w szczególności takimi, które:

 • prowadzą kursy/szkolenia na temat narzędzi, metodologii, zasobów i działań, które mogą być stosowane w dziedzinie edukacji;
 • oferują staże/praktyki zawodowe w instytucjach oświatowych, których działalność opiera się na zasadach przejrzystości.

Poszukiwani partnerzy:

 • szkoły;
 • instytucje publiczne lub ich wydziały zajmujące się polityką edukacji;
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin zgłaszania udziału w projekcie mija 27 stycznia 2017 r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina szuka partnerów do projektu nt. integracji uchodźców na rynku pracy

Włoska gmina szuka partnerów do projektu, który będzie składany do Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (European Programme for Employment and Social Innovation - EaSI) w ramach naboru wniosków nt. integracji na rynku pracy uchodźców, osób starających się o azyl i ich rodzin (VP/2016/015).

Celem projektu jest wsparcie innowacyjnych pomysłów i wprowadzenie rozwiązań zapewniających szybką integrację na rynku pracy obywateli krajów trzecich (uchodźców, osób starających się o azyl i ich rodzin). Projekt ma na celu również rozwinięcie międzynarodowej współpracy, która zaowocuje nowymi wspólnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.  

Gmina chce stworzyć międzynarodowe konsorcjum projektowe składające się z min. 4 partnerów (w tym lidera). Włoska gmina planuje zostać partnerem projektu, a nie liderem konsorcjum.

Liderem może zostać:

 • instytucja publiczna działająca na poziomie lokalnym, regionalnym lub państwowym,
 • publiczne służby zatrudnienia.

Poszukiwani partnerzy to:

 • podmioty publiczne,
 • podmioty prywatne,
 • organizacje non-profit,
 • organizacje międzynarodowe.

Czas trwania projektu to 24-36 miesięcy.

Termin zgłoszeń do projektu mija 30 marca.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Biznesowe Centrum Start-upów poszukuje partnerów

Biznesowe Centrum Start-upów z Bergen (Norwegia) poszukuje partnerów do projektu dotyczącego mobilności pracowników w ramach programu Erasmus +. Centrum zajmuje się organizacją programów mentorskich, kursów i spotkań dotyczących przedsiębiorczości wśród imigrantów.

Cel projektu:

 • ulepszenie programu mentorskiego dla imigrantów chcących otworzyć własne przedsiębiorstwo w Norwegii,
 • pozyskanie wiedzy na temat tego, jak można ulepszyć program kursów dla imigrantów planujacych stworzyć start-up poza granicami własnego kraju.

Plan projektu obejmuje wzajemne wizyty partnerów projektu i wymianę doświadczeń oraz nawiązanie dłuższej współpracy. Podczas wizyt Biznesowe Centrum Start-upów chce poruszyć kwestie, które mogą być pomocne dla funkcjonowania placówek:

 • na jakich zasadach placówki partnerskie funkcjonują w Europie?
 • jakie są typowe problemy i bariery napotykane przez imigrantów?
 • w jaki sposób można pomóc imigrantom przy tworzeniu przedsiębiorstw?

Wizyty są zaplanowane na koniec 2017/początek 2018 roku.

Poszukiwani partnerzy:

 • europejskie organizacje prowadzące kursy nt. przedsiębiorczości dla migrantów.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłaszać do 2 lutego na adres:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzkie gminy szukają partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli

Sześć współpracujących ze sobą gmin z zachodniej Szwecji poszukuje parterów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie w ramach programu Europa dla obywateli, działanie 2.2 Sieci Miast.

Cel projektu:

 • wymiana doświadczeń i wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego zwiększających integrację na obszarach wiejskich.

Realizacja projektu:

 • wymiana doświadczeń i rozwiązań w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i stworzenie nowych pomysłów,
 • warsztaty polegające na wymianie wiedzy z podobnymi gminami europejskimi,
 • innowacyjne rozwiązania i metody budowy nowych mieszkań o niskich kosztach utrzymania,
 • dyskusja na temat relacji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi i ich potencjału,
 • podjęcie tematu integracji na obszarach wiejskich i eliminacja rozbieżności społecznych.

Przewidywane działania w ramach projektu to seminaria, warsztaty, wykłady  naukowców i ekspertów oraz stworzenie przewodnika i rekomendacji z dalszymi planami dla obszarów wiejskich.

Poszukiwani partnerzy:

 • podmioty posiadające  bogate doświadczenie w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich oraz w działaniach na rzecz włączenia społecznego.

 

Termin zgłoszeń do projektu mija 1 marca 2017 roku

 

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Francuski Uniwersytet w Strasburgu poszukuje partnerów

Francuski Uniwersytet w Strasburgu szuka istniejącego konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020 pt. „W jaki sposób zmierzyć się z epidemią otyłości u dzieci?” („How to tackle the childhood obesity epidemic?” - SFS-39-2017)

Cel projektu:

 • zmniejszenie skali otyłości i związanych z tym chorób występujących u dzieci: grupa docelowa od 7 do 10 lat

W ramach projektu oferowane będą:

 • porady psychologiczne na temat otyłości dla dzieci i rodzin,
 • system motywacyjny dotyczący walki z nadwagą,
 • ekspertyza na temat profili psychologicznych dzieci otyłych,
 • przekaz wiedzy na temat korzystania z mediów (w szczególności z telefonów komórkowych).

Uniwersytet w Strasburgu nawiązał współpracę z podmiotami zajmującymi się otyłością w kilku francuskich regionach.

Oczekiwane rezultaty to m.in.:

 • analiza czynników wpływających na otyłość u dzieci,
 • przygotowanie narzędzi i strategii przeciwdziałania otyłości u dzieci,
 • poszerzenie badań w zakresie problemu otyłości.

Poszukiwani partnerzy:

 • podmioty zajmujące się czynnikami ryzyka otyłości u dzieci (grupa docelowa od 7 do 10 lat) oraz profilaktyką w niniejszym temacie.

Termin zgłoszeń do projektu mija 14 lutego

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Włoskie Izby Handlowe poszukują partnerów do współpracy w ramach unijnego projektu

Włoskie Izby Handlowe z miast Terni i Perugia (region Umbria) oraz Uniwersytet w Perugii  szukają partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ działanie „KA 3 - Partnerstwa kształcenie i szkolenie zawodowe — biznes na rzecz uczenia się opartego na pracy i przygotowania zawodowego” (EACEA 40/2016)

Cele projektu:

 • wypełnienie luki między światem nauki i biznesu,
 • poprawa dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
 • promowanie form nauki ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego.

 

Oczekiwane rezultaty to m.in.:

 • ustanowienie formalnej współpracy pomiędzy światem nauki a biznesem,
 • dostarczenie odpowiednich kursów dla przedsiębiorców i jednostek edukacyjnych,
 • poprawa jakości szkolenia zawodowego.

 

Poszukiwani partnerzy to:

 • władze lokalne lub regionalne,
 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze,
 • publiczne służby zatrudnienia,
 • szkoły prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe,
 • organizatorzy, agencje i ośrodki zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym,
 • organizacje młodzieżowe.

 

Od wszystkich partnerów wymagane jest doświadczenie w tworzeniu współpracy między jednostkami kształcenia zawodowego a przedsiębiorstwami.

 

Termin zgłoszeń do projektu mija 17 stycznia.

 

 

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

 

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu

Włoska gmina Lendinara (prowincja Wenecji)  poszukuje partnerów do projektu polegającego na partnerstwie miast w ramach programu „Europa dla obywateli” w obszarze Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Gmina Lendinara chce pomóc obywatelom w poznawaniu wartości Unii Europejskiej, skupiając się na ich tożsamości i dziedzictwie kulturowym. W ramach projektu zorganizowane zostaną debaty dla studentów, polityków i dziennikarzy, którym towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne. Działania będą miały na celu rozpoczęcie dialogu międzykulturowego z reprezentantami różnych krajów UE. Całość wydarzenia zostanie zorganizowane przez gminę Lendinara i potrwa 4 dni.

Cele projektu:

 • poszerzenie wiedzy obywateli nt. procesu kształtowania polityki UE,
 • wyszukanie nowych sposobów angażowania obywateli w działania UE,
 • zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne miast i wsi.

 

Termin zgłoszeń do projektu mija 7 stycznia przyszłego roku.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Nabór wniosków w ramach programu Erasmus + KA3 w dziedzinie edukacji i szkoleń

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Erasmus + KA3 (EACEA/41/2016) skupiający się na projektach w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Złożone wnioski muszą dotyczyć jednego z pięciu priorytetów:

 • nabywanie podstawowych umiejętności przez dorosłych o niskich kwalifikacjach,
 • promowanie podejścia opartego na wydajności w dziedzinie kształcenia ustawicznego,
 • promowanie innowacyjnych technologii w zakresie świadczenia doradztwa zawodowego,
 • szkolenie kadry (edukacja szkolna, w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem)
 • osiąganie celów w ramach odnowionej strategii UE dla szkolnictwa wyższego

 Cele projektów:

 • zapoczątkowanie długotrwałych zmian i innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania w   dziedzinie edukacji i szkoleń,
 • wspieranie współpracy międzynarodowej i wzajemne uczenie się,
 • ułatwienie procesu gromadzenia i analiz przykładów innowacyjnych regulacji i praktyk.

Wnioskodawcy kwalifikujący się do projektów to:

 • władze publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym,
 • organizacje non-profit (NGO) - prywatne lub publiczne,
 • ośrodki badawcze,
 • szkoły i inne placówki oświatowe,
 • uczelnie,
 • izby gospodarcze,
 • organizacje zawodowe i pracodawcy,
 • związki zawodowe i zrzeszenia pracowników,
 • placówki doradztwa zawodowego,
 • organizacje kulturalne,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje międzynarodowe.

Wnioski należy składać do 14 marca przyszłego roku.

Jeśli poszukują Państwo partnerów do projektu lub są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku prosimy o kontakt z:

 

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka gmina poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności nauczycieli

Szwedzka gmina Piteå szuka partnerów do projektu polegającego na wymianie międzynarodowej pracowników szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+KA1.

Cele projektu:

 • Wymiana dobrych praktyk i poznanie różnych środowisk naukowych
 • Poznanie odmiennych metod nauczania
 • Zapoznanie się z wykorzystywanymi w nauce technologiami

Planowany projekt obejmuje wymianę 10 nauczycieli z takich dziedzin jak:

 • Języki obce
 • Matematyka
 • Nauki społeczne
 • Sztuka
 • Nauki przyrodnicze

Termin zgłoszeń do projektu mija 2 lutego.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńczycy poszukują partnerów do projektów z programu Erasmus+

Przedsiębiorstwo społeczne BISTAD oraz stowarzyszenie Ringkøbing Fjord Tourism z Danii poszukują partnerów do projektów, które będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk. Każdy z podmiotów przygotował niezależny projekt, natomiast dotyczą one tego samego naboru wniosków.

 1. BISTAD – projekt  „Włączenie społeczne poprzez promocję miejskiego rolnictwa w wielokulturowych miastach” (Social inclusion through urban farming in multicultural cities).

BISTAD to przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się produkcją lokalnych miodów na obszarach miejskich. Realizacja projektu będzie polegała na pracy socjalnej z grupami osób, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji  - bezrobotnymi młodymi ludźmi (16-30 lat), uchodźcami, imigrantami - poprzez angażowanie ich w inicjatywy związane z miejskim rolnictwem. Ma to umożliwić rozwijanie modelu włączenia społecznego poprzez promocję zrównoważonego podejścia do środowiska.

Poszukiwani partnerzy to: przedsiębiorstwa społeczne; organizacje; stowarzyszenia; firmy; biura pośrednictwa pracy; sieci integrujące imigrantów; miejscy rolnicy itp., dla których podstawowymi wartościami są odpowiedzialność społeczna lub odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska.

Kandydaci powinni także spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • mieć doświadczenie w pracy ze zmarginalizowanymi grupami społecznymi, w tym z młodymi ludźmi lub uchodźcami;
 • posiadać praktykę z zakresu miejskiego rolnictwa.

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Partnerzy zakwalifikowani do udziału w projekcie będą musieli wziąć udział w spotkaniu, które odbędzie się 25 stycznia 2017 r. w Brukseli.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 grudnia.

 1. Ringkøbing Fjord Tourism – projekt „Rozwój umiejętności w firmach z sektora MŚP, które działają w branży turystycznej w różnych krajach” (Cross national skills development of SMEs in the tourism industry).

Ringkøbing Fjord Tourism to działajace na terenie Jutlandii Środkowej stowarzyszenie, w którego skład wchodzi ponad 270 członków-przedsiębiorców. Więcej informacji dostępnych jest na stronie organizacji. Opracowany przez stowarzyszenie projekt ma na celu zainspirowanie i zmotywowanie firm z sektora MŚP do spojrzenia na kształcenie ustawiczne jak na inwestycję umożliwiającą rozwój i rozszerzanie działalności gospodarczej. Ponadto ma on za zadanie poprawić poziom profesjonalizmu i zrównoważonego rozwoju wśród MŚP działających w branży turystycznej.

Poszukiwani partnerzy to:

 • Destination Management Organisations (DMO) czyli organizacje odpowiedzialne za zarządzanie lub marketing poszczególnych destynacji turystycznych;
 • uniwersytety oraz szkoły kształcenia ustawicznego, które będą w stanie ocenić i zakwalifikować dorobek edukacyjny projektu;
 • programiści, którzy będą mogli stworzyć internetowy kurs edukacyjny.

Czas trwania projektu: 16 miesięcy

Partnerzy zakwalifikowani do udziału w projekcie będą musieli wziąć udział w spotkaniu, które odbędzie się 30 lub 31  stycznia 2017 r. w Brukseli.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 grudnia.

 

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

Tel. +48 61 278 53 96

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli