Przejdź do treści

Komisja Europejska opublikowała wspólne ramy kompetencji finansowych UE i OECD dla dzieci i młodzieży

27 września 2023 r. Komisja Europejska opublikowała wspólne ramy kompetencji finansowych UE i OECD dla dzieci i młodzieży. Ramy te...

Zaproszenie na wydarzenie: „Europa po wyborach – Polska zagłosowała”, 16 października 2023 r. godz. 13.00, Bruksela

  ZAPROSZENIE   Regiony partnerskie Wielkopolska i Hesja  serdecznie zapraszają na wydarzeniebędące częścią cyklu „Europa po wyborach” Polska zagłosowała poniedziałek, 16 października 2023 r.lekki lunch od...

90 mln euro w ramach 17 projektów wspierających zdrowe gleby

Komisja Europejska zainwestuje 90 mln euro w 17 nowych projektów badawczych realizujących misję UE: „pakt na rzecz zdrowych gleb w Europie”....

Aktualności

Poszukiwani zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. przeciwdziałania rasizmu strukturalnego

 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Wzmocnienie równości rasowej, etnicznej oraz religijnej (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o poszukującym partnerze: Uniwersytet Aix-Marsylia (Francja) został utworzony w 2012 r. w wyniku połączenia Uniwersytetu Prowansji, Uniwersytetu Śródziemnomorskiego oraz Uniwersytetu im. Paula Cezanne’a. Obecnie na uczelni wykształcenie zdobywa ponad 78 000 studentów, w tym 10 000 studentów z zagranicy. Uniwersytet pełni rolę koordynatora Europejskiego Sojuszu Uniwersytetów „CIVIS”. Odnotować należy, że Uniwersytet Aix-Marsylia jest drugą francuską uczelnią pod względem przeprowadzenia liczby projektów tj. 117 w ramach programu Horyzont 2020 (2014-2020). Pracownicy naukowi uczelni byli również aktywnie zaangażowani w realizację projektów (ponad 100) w ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań.

Krótko o projekcie: W związku z trwającym naborem na projekt związany z eliminacją rasizmu strukturalnego na rzecz równości, sprawiedliwości i integracji w Europie, powstaje multidyscyplinarne i ogólnoeuropejskie konsorcjum, w skład którego wejdą przedstawiciele świata akademickiego i pozaakademickiego. Celem konsorcjum będzie stworzenie szerokiego zasięgu, kompleksowego i wielodyscyplinarnego podejścia, które umożliwi przygotowanie narzędzi do monitorowania mowy nienawiści, zwiększenia strukturalnej równości rasowej i  etnicznej, a także integracji oraz sprawiedliwości w UE.

Obecnie poszukiwane są podmioty z następujących sektorów pozaakademickich, m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa, a także podmioty związane z wymiarem sprawiedliwości, bezpieczeństwem, policją, zdrowiem, sztuką oraz kulturą. Zainteresowani mogliby przystąpić do konsorcjum jako:

- Pełnoprawni partnerzy – ich zadaniem będzie przyczynienie się do osiągnięcia celów projektu;

- Członkowie Rady Konsultacyjnej – odpowiadać będą za m.in. rozpowszechnianie celów oraz wyników projektu;

- Członkowie Rady Użytkowników Końcowych – do ich zadań należeć będzie testowanie narzędzi celem rozpowszechniania ich wśród społeczeństw obywatelskich.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 24 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu