Przejdź do treści

Misja UE Zdrowa gleba: Zaproszenie do udziału w webinariach, 22 czerwca – 6 lipca 2023

Partnerzy projektu NATI00NS, Europejska Sieć Żywych Laboratoriów (ENoLL) i Instytut BioSense, organizują trzy webinaria dotyczące naborów programu Horyzont Europa i...

Europejski plan walki z rakiem

Rozpoczął się Europejski Tydzień Walki z Rakiem, którego celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki nowotworowej, dostępu do diagnostyki...

Zarządzanie kryzysowe i finanse UE głównymi tematami sesji plenarnej KR z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w 155. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 23-25...

Aktualności

Władze regionalne z Włoch poszukują partnerów do naboru w ramach programu Interreg Europa Środkowa do projektu dot. ochrony bioróżnorodności

 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Interreg Europa Środkowa – 1. nabór

Program finansowania: Interreg Europa Środkowa

Informacje o projekcie: Należy oczekiwać rekompensaty (płatności za usługi ekosystemowe) dla użytkowników usług ekosystemowych oraz podmiotów gospodarczych, które postępują w sposób zrównoważony i wywierają pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. Oczekuje się, że takie rozwiązanie mogłoby stymulować procesy przekształcania intensywnego rolnictwa w bardziej zrównoważone modele oraz ponownego odkrywania tradycyjnych łańcuchów dostaw w nowoczesny sposób.

Projekt ma umożliwiać znalezienie ścieżek dla płatności usług ekosystemowych za pośrednictwem mechanizmów rynkowych, a nie tylko dzięki programom pomocy społecznej. Z tej perspektywy za fundamentalne uważa się:

- Waloryzację zrównoważonych produktów i terytoriów;

- Rozpoznanie właściwych mechanizmów znakowania i dystrybucji;

- Aktywne zaangażowanie społeczności jako strażników bioróżnorodności;

- Plany komunikacyjne, których celem jest zwiększenie uznania u konsumentów wobec ekologicznego śladu żywnościowego i zdrowotności produktów;

- Rozwój kulturowy przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem wymiany dobrych praktyk w ramach partnerstwa.

Ponadto, należy pamiętać, że oprócz świadomości społecznej konsumentów, podstawą do docenienia wartości rynkowych są jakość i walory zdrowotne produktów o wysokiej jakości ekologicznej.

Budżet projektu: 1,2 – 2,4 mld euro

Czas trwania projektu: do 36 miesięcy

Podmioty z państw już zaangażowanych: Polska, Chorwacja, Węgry, Niemcy, Słowenia, Włochy

Poszukiwani partnerzy: podmioty z sektorów: biologii, nauk przyrodniczych/technicznych, nauk o bioróżnorodości oraz gospodarki społecznej.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 5 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu