Przejdź do treści

Norweska rada okręgu poszukuje władz regionalnych zainteresowanych współpracą w zakresie polityki mieszkaniowej

Rada okręgu Rogaland planuje rozpoczęcie przeprowadzania projektu dotyczącego polityki mieszkaniowej oraz zarządzania planowaniem w regionie Vestlandet w południowo-zachodniej Norwegii.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Projekt demonstracyjny dzielnicy przystępnych cenowo mieszkań socjalnych (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32)

Program finansowania: Horyzont Europa

Dlaczego tematyka projektu jest istotna?

Brak przystępnych cenowo oraz sprzyjających integracji mieszkań w miastach jest jednym z kluczowych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju społecznego oraz włączenia społecznego. Wzrastająca wartość gruntów miejskich oraz mieszkań może zwiększyć przepaść pomiędzy ludźmi o różnych statusach finansowych. Priorytetowe podejście do miast oraz węzłów komunikacyjnych w planowaniu miejskim oraz regionalnym, także może wpłynąć na wartość gruntów.

Przystępne cenowo mieszkania to złożona problematyka rozciągająca się na wiele dziedzin akademickich, m.in. biznes i ekonomię, prawo, socjologię, a także architekturę oraz planowanie. Zakres projektu będzie obejmować bazy wiedzy, metody i narzędzia do międzysektorowego uczenia się oraz wymiany informacji dotyczących przystępnych cenowo oraz integracyjnych mieszkań, a wdrażania rozwiązań do planowania miejskiego i regionalnego.

Cele projektu  

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a jego celem będzie analiza, w jaki sposób multidyscyplinarne zarządzania oraz procesy dzielenia się wiedzą w sektorze publicznym i prywatnym mogą przyczynić się do uwzględnienia kwestii zrównoważonego rozwoju społecznego w planowaniu. Ideą projektu jest nawiązanie współpracy z innymi europejskimi podmiotami, celem wymiany wiedzy oraz dyskusji dotyczącej rozwiązań dla gmin i regionów w całej w Europie w dziedzinach takich jak:

- modele mieszkań/nowe style życia;

- wytyczne/zarządzanie;

- dialog/ sposoby współpracy.

Proponowane działania w ramach współpracy obejmują: warsztaty w formie zdalnej i fizycznej, webinaria, wyjazdy studyjne, cyfrową grupę roboczą, a także sprawozdanie z projektu. 

Poszukiwani partnerzy: władze regionalne, jednostki odpowiedzialne za planowanie.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu