Przejdź do treści

Jednostka szkolnictwa wyższego z Danii poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum jako partner w ramach Erasmusa dla młodych przedsiębiorców

Tytuł projektu: Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Program finansowania: Program na rzecz jednolitego rynku

Kim jest poszukujący partner?

Kolegium Uniwersyteckie Północnej Danii (ang. University College of Northern Denmark, UCN) powstało w 2008 r. na fundamentach instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinach zdrowia, edukacji, technologii oraz biznesu. W placówce zatrudnionych jest 1000 pracowników naukowych, którzy kształcą obecnie 10 000 studentów w trybie dziennym na 40 kierunkach studiów. UCN poszukuje możliwości przystąpienia do  konsorcjum jako partner w ramach Erasmusa dla młodych przedsiębiorców.

Zbliżający się nabór umożliwi rozszerzenie oraz wzmocnienie istniejącej sieci organizacji pośredniczących, które funkcjonują jako lokalne punkty kontaktowe w państwach uczestniczących w inicjatywie. Organizacje pośredniczące odpowiadają za rekrutację i łączenie przedsiębiorców, a także ułatwianie działań związanych z mobilnością. Ponadto, działają na rzecz promocji inicjatywy oraz korzyści z niej płynących na szczeblach lokalnym i krajowym.

 Obecnie UCN zajmuje się szerokim zakresem działań innowacyjnych, które dedykowane są nauczycielom, pracownikom i studentom w ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesu oraz instytucjami publicznymi w Jutlandii Północnej (region duński). Podejmowane działania i realizowane projekty obejmują m.in.: tworzenie środowisk inkubacyjnych, rozwój nowych technologii w nauczaniu, szkolenia w obszarze innowacji i przedsiębiorczości, a także tworzenie stron internetowych, które mogą służyć studentom i przedsiębiorcom jako platformy do wspólnego rozwiązywania problemów.

„Kolejny krok” to inicjatywa, której pierwszą częścią będzie wybór studentów i szkoleń, które umożliwią im rozwój kompetencji w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości. Następnie podjęte zostanie działanie składające się z czterech części, które pomagają uczestniczącym spełnić marzenie o własnym biznesie:

  • Marzenie o własnym biznesie;
  • Pomoc w rozpoczęciu działalności;
  • Pomoc w zwiększaniu skali;
  • Pomoc w rozpoczęciu działalności (kurs online).

Wyniki bieżących projektów:

- 1608 uczniów uczestniczyło w inicjatywie;

- 310 uczestników „Kolejnego kroku” odbyło staże w firmach;

- 108 firm zostało założonych w okresie działania „Kolejnego kroku” w latach 2021-2027;

-  ponad 70 mentorów działa w sieci mentoringowej.

W związku z powyższą aktywnością, UCN wyraża zainteresowanie dołączeniem do konsorcjum, w którym nie ma innych partnerów z Danii, by służyć swoim doświadczeniem (kilkuletnie doświadczenie prowadzenia projektów mentorskich dla start up-ów oraz warsztatów i szkoleń dla start-upów we współpracy z Duńskim Centrum Innowacji w Tel Avivie (Izrael).

Poszukiwani partnerzy: UCN chce dołączyć do już istniejącego konsorcjum, które posiada doświadczenie, gdyż wybrany przez UCN nabór dotyczy rozszerzanie już funkcjonujących sieci Erasmusa dla młodych przedsiębiorców. UCN posiada start-upy w różnych sektorach – zdrowia, ICT, naukach przyrodniczych, turystyce oraz gospodarce doświadczeń. Członkiem  konsorcjum nie może inny podmiot z Danii.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 15 listopada br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu