Przejdź do treści

MŚP z Hiszpanii szuka podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie dot. gospodarki opartej na danych w dziedzinie rolnictwa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Innowacyjne zarządzanie, obserwacje środowiskowe oraz rozwiązania cyfrowe wspierające Zielony Ład (HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kim jest podmiot poszukujący?

Up Project jest hiszpańską firmą, która od powstania w 2006 r. specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz w rozwoju oprogramowania. Przedsiębiorstwo ma doświadczenie w zarządzaniu ponad 60 projektami o wartości przekraczającej 800 mln euro. Up Project rozszerzyła swoją działalność na szczeblu krajowym, celem poprawy jakości usług świadczonym klientom w różnych regionach Hiszpanii.

Hiszpańskie MŚP posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami na szeroką skalę i korzysta z różnych metodologii np. lean management, agile i scrum. Umożliwiło to Up Project przełożyć zdobyte doświadczenia i specjalistyczną wiedzę na sferę technologii oraz poświęceniu ponad 6 lat rozwojowi aplikacji technologicznych.

Poszukiwani partnerzy: władze publiczne z państw członkowskich UE, które pomogą wzmocnić zdolności kształtowania polityki i monitorowanie w rolnictwie oraz technologii danych. Zainteresowane organy publiczne powinny posiadać doświadczenie w kształtowaniu polityki rolnej, analizie prawnej oraz modelach zarządzania.  

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 20 września br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu