Przejdź do treści

Uniwersytet ze Szkocji poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum, celem uczestnictwa w naborach konkursowych klastra 5 w ramach programu Horyzont Europa

Szkocki uniwersytet wyraża zainteresowanie przystąpieniem do konsorcjum lub założenia konsorcjum z nowymi partnerami, by móc uczestniczyć w następujących naborach konkursowych klastra 5 (Klimat, energia i mobilność) w ramach programu Horyzont Europa:

- Nowe tandemowe efektywne technologie fotowoltaiczne ukierunkowane na oszczędną produkcję z materiałów zasobnych w ziemię (HORIZON-CL5-2021-D3-02-04). Termin ostateczny na złożenie wniosku konkursowego upływa 5 stycznia 2022 r.

- Stabilne i wydajne fotowoltaiki wykonane z perowskitów (rodzaj minerału) (HORIZON-CL5-2021-D3-03-07). Termin ostateczny na złożenie wniosku konkursowego upływa - 23 lutego 2022 r.

- Nowe systemy agrofotowoltaiczne (HORIZON-CL5-2022-D3-01-06).  Termin ostateczny na złożenie wniosku konkursowego upływa  – 26 kwietnia 2022  r.

Uwaga – w przypadku zainteresowania, którymś z naborów konieczne jest nawiązanie kontaktu z podmiotem poszukującym przed upłynięciem terminu na złożenie wniosku konkursowego. 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu