Przejdź do treści

Francuski zespół ds. prowadzenia badań nad oporem kobiet wobec feminizmu w świecie anglojęzycznym poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Feminizmy dla nowej ery demokracji (HORIZON-CL2-DEMOCRACY-2021-01-03)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o podmiocie zainteresowanym nawiązaniem współpracy oraz jego potencjalnym wkładem do projektu:

Zespół Women & the F-Word został powołany w 2015 r., celem prowadzenia badań nad oporem kobiet wobec feminizmu w świecie anglojęzycznym. Zespołowi udało się zbadać trzy osie – pierwsza z nich jest epistemologiczna (poznawcza) i w jej ramach zostały zorganizowane interdyscyplinarne warsztaty, celem porównania w jaki sposób różne nauki radziły sobie z problemem wyjaśniania oporu kobiet wobec feminizmu. Efektem warsztatów będzie publikacja w języku francuskim obejmująca przegląd perspektyw z historii, socjologii, analizy dyskursu, psychologii, psychoanalizy oraz literatury. Kolejna oś poświęcona została badaniom kontekstu antyfeministycznych postaw kobiet w Stanach Zjednoczonych podczas prezydentury Donalda Trumpa. Wspomnianemu zagadnieniu poświęcone zostały warsztaty oraz dwie międzynarodowe konferencje, zaś w przyszłym roku ukaże się pokonferencyjna publikacja. W ramach ostatniej osi zespół Women & the F-Word podjął temat zawiłych relacji Virginii Woolf z feminizmem za pośrednictwem warsztatów, które przyczyniły się do powstania specjalnego numeru czasopisma „Współczesnych Studiów Brytyjskich” opublikowanego w 2020 r.

Zespół Women & the F-Word jest w stanie zaoferować konsorcjum projektowemu, następujące formy wkładu:

  1. Ekspertyzy dot. potencjału oraz ograniczeń interdyscyplinarnej pracy nad oporem kobiet wobec feminizmu;
  2. Szczegółową wiedzę dot. kobiecych ruchów antyfeministycznych w Zjednoczonym Królestwie oraz dla perspektywy porównawczej w Stanach Zjednoczonych od XIX w.;
  3. Wnikliwe rozumienie często paradoksalnych form artystycznej ekspresji oraz przedstawień myśli oraz praktyki feministycznej.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Martą Raptis przed 17 września na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu