Przejdź do treści

Poszukiwani zainteresowani współpracą w ramach projektu dot. węgla w glebie rolniczej, który składany będzie do programu Horyzont Europa

 
 
 
 
 

Tytuł projektu i jego numer referencyjny:  Międzynarodowe konsorcjum badawcze ds. węgla w glebie rolniczej (HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07)

Program finansowania: Horyzont Europa

Kilka słów o podmiocie zainteresowanym współpracą: firma SAE (Murcja, Hiszpania) specjalizuje się w rozwijaniu narzędzi do pomiaru, raportowania oraz weryfikacji (MRV), celem oceny usług ekosystemów. Misją firmy jest wspieranie tempa wprowadzania zrównoważonych praktyk w branży rolnej, w związku z czym SAE opracowuje MRV, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie bazującym na emisji dwutlenku węgla.

SAE tworzona jest przez trzy osoby ze stopniem naukowym doktora, które uzupełniają się wiedzą i posiadają duże doświadczenie międzynarodowe w uczestnictwie w projektach badawczych oraz innowacyjnych. Naukowcy SAE specjalizują się w zagadnieniach dot. mikrobiologii środowiskowej, chemii gleby, agronomii, bioelektrochemii, oczyszczania ścieków oraz teledetakcji – wielopłaszczyznowy obszar wiedzy umożliwia zarówno szersze zrozumienie i przygotowywanie wielkoskalowych przepływów składników odżywczych, jak i analizowanie wpływu praktyk rolniczych na dynamikę ekosystemów.

Dodatkowo, firma SAE aktywnie działa w obszarze projektowania i testowania dobrowolnych rynków (ang. voluntary market) bazujących na umowach, które mogłyby ułatwić handel usługami ekosystemowymi (np. sekwestracją i składowaniem dwutlenku węgla) między rolnikami dbającymi o klimat a korporacjami zobligowanymi do rekompensowania emitowanego przez nie dwutlenku węgla, aby osiągnąć cel zerowej emisji dwutlenku węgla.

Hiszpańskie przedsiębiorstwo SAE jest częścią trzech europejskich konsorcjów, które zajmują się rozwijaniem inteligentnych rozwiązań w zakresie klimatu dla rolnictwa.

 Jaki wkład do projektu proponuje SAE?

  • Określanie ilościowe sekwestracji węgla w glebie, związane ze zrównoważonym zarządzaniem przycinania drzew;
  • Włączenie do współpracy własnej sieci rolników już testujących inteligentne rozwiązania dot. klimatu;
  • Udostępnienie oraz dalszy rozwój platformy cyfrowej do zarządzania aktywami węglowymi i handlu nimi, przystosowanej do kompetencji informatycznych rolników i ich potrzeb;
  • Udostępnienie prywatnego gospodarstwa rolnego w Toskanii (Włochy), gdzie SAE prowadzi model agrorolniczy łączący lecznicze rośliny i drzewa, alpaki i pastwiska, na których można porównywać techniki magazynowania węgla związane z zarządzaniem zwierzętami gospodarskimi i pastwiskami;
  • SAE może stanowić rolę pomostu między organizacjami badawczymi i prywatnymi podmiotami (zarówno rolnikami, jak i korporacjami) na rynkach węglu.

Uwaga: Termin na złożenie wniosku konkursowego upływa 6 października, w związku z czym konieczne jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z firmą SAE.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres marta.raptis@wielkopolska.eu