Przejdź do treści

Liceum z Francji poszukuje partnerów do zorganizowania szkoleń w ramach programu Erasmus +

Program finansowania: Erasmus +, Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego  

Prywatne liceum z francuskiego regionu Kraj Loary (członek regionalnego konsorcjum prywatnego szkolnictwa rolniczego) poszukuje w ramach nowych naborów finansowanych z programu Erasmus + partnerów do zorganizowania 4-tygodniowych staży zawodowych dla 13 uczniów odbywających praktyki zawodowe w branży spożywczej i analiz laboratoryjnych.

Szkoła poszukuje innych szkół średnich lub władz publicznych, które mają rozwiniętą sieć kontaktów, z którymi partner z Francji mógłby nawiązać współpracę w celu znalezienia miejsc w firmach, by przeprowadzić staże. Wybrani partnerzy mieliby za zadanie pośredniczyć w rozwoju kontaktów z francuskim liceum i organizacjami zawodowymi, aby umożliwić uczniom z Kraju Loary odbycie właściwych staży. Ponadto, rolą wybranych partnerów będzie pomoc w  kwestiach organizacyjnych podczas okresu szkolenia zawodowego.

Liceum z Kraju Loary oferuje w zamian pomoc w realizacji podobnego projektu, w tym znalezienie francuskich firm, w których wybrani uczniowie mogliby odbyć staże zawodowe.

Czas trwania projektu: 4 tygodnie

Poszukiwani partnerzy: szkoły, stowarzyszenia, gminy posiadające rozwiniętą sieć kontaktów, co umożliwiłoby nawiązanie współpracy celem zorganizowania staży w firmach.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 29 kwietnia z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu