Przejdź do treści

Duński uniwersytet nauk stosowanych poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum celem realizowania projektu w ramach programu Horyzont Europa

 
 
 

Krótko o poszukującym partnerze:

Uniwersytet Północnej Danii (UCN) położony jest w regionie Jutlandii Północnej i jest placówką nauk stosowanych, która realizuje działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w ramach czterech obszarów: biznesu, edukacji społecznej, zdrowia i technologii. UCN prowadzi kampusy w trzech miastach: Hjørring, Thisted and Aalborg. Na terenie UCN działa dobrze wyposażone laboratorium ruchowe o powierzchni 400 metrów 2, które przystosowane jest zarówno do prowadzenia badań, jak i do nauczania.

W skład osobowy UCN wchodzi 35 pracowników wśród których 9 posiada stopień naukowy doktora, a dwóch jest studentami studiów doktoranckich. Kadra UCN obecnie zaangażowana jest w klika krajowych małych i średnich projektów badawczych oraz projekt Erasmus +, a także Prevent4Work – wymienione inicjatywy dotyczą obszaru zdrowia i aktywności fizycznej. Uniwersytet Północnej Danii specjalizuje się w przekazywaniu wiedzy z zakresu zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego, aktywności fizycznej, szerokiego obszaru metod badawczych ilościowych oraz jakościowych. Ponadto, w badania angażowani są studenci.

UCN jest uczelnią zaangażowaną we współpracę z zarówno nordyckimi, jak i krajowymi instytucjami opieki zdrowotnej.

UCN i nabory w ramach programu Horyzont Europa

Uniwersytet Północnej Danii zainteresowany jest przystąpieniem do konsorcjum realizującego projekt w ramach programu Horyzont Europa. Ośrodek badawczy chciałby zaangażować się w realizowanie projektu „Pozostając zdrowym” (numer referencyjny: HLTH-2022- STAYHLTH-01-01 lub HLTH-2022-STAYHLTH-01-5). Jest również otwarty jest na inne nabory.

UCN dysponuje gotowym sprzętem do badań interwencyjnych nad wpływem wirtualnej rzeczywistości na leczenie pacjentów z urazami odcinka szyjnego kręgosłupa (uraz biczowy), które można przeprowadzać w laboratorium ruchu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu