Przejdź do treści

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa"

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa”, granty na mniejszą skalę.

Projekt pt. „Po-etyczna piosenka” to innowacyjny, ponadnarodowy projekt, który zakłada połączenie elementów kultury ze zrównoważonym rozwojem. Jego celem jest podkreślenie ścisłego związku między poezją i muzyką. W ramach projektu planuje się zidentyfikowanie, zainteresowanie i udzielenia wsparcia utalentowanym artystom w dziedzinie muzyki poetyckiej reprezentującym podmioty uczestniczące w projekcie. Podstawami projektu są rozwój zawodowy oraz doświadczenie artystyczne.

„Pro-etyczna piosenka” zakłada realizację celów programu „Kreatywna Europa” poprzez:
-wspieranie potencjału sektora kultury na poziomie ponadnarodowym dzięki transferowi umiejętności między partnerami,
-rozwój umiejętności cyfrowych i innych form organizacji pracy,
-eksperymentowanie z nowymi formami współpracy, wkładu i modelu gospodarczego,
-wypracowanie oryginalnego podejścia w celu ulepszenia obsługi i zwiększenia frekwencji publiczności,
-promocję mobilności artystów,
-stworzenie „podróżującego” wydarzenia.

Projekt kierowany jest do organizacji non-profit, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, miast i regionów aktywnych w dziedzinie kultury, sztuki i środowiska.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu


Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli