Przejdź do treści

Grecki uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dotyczącego równości płci wśród pracowników naukowych

Uniwersytet w Pireusie (Grecja) poszukuje partnerów do projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - obszaru „Nauka z udziałem i na rzecz społeczeństwa” - naboru wniosków w zakresie promowania równości płci w badaniach i innowacjach – w temacie „Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci” (H2020-GERI-4-2015).

Projekt pt. „Geneza – Strategie równości płci w instytutach” ma na celu zlikwidowanie barier w stosunku do kobiet naukowców w zakresie rekrutacji, utrzymania stanowiska oraz rozwoju kariery zawodowej. Założeniem jest przeciwdziałanie nierówności płci w procesach decyzyjnych, a także podkreślanie wymiaru równości płci w programach badawczych.

Projekt kierowany jest do uniwersytetów oraz ośrodków badawczych.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 28 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli