Przejdź do treści

Uniwersytet w Sewilli poszukuje partnerów do projektu dotyczącego zwiększania atrakcyjności kariery naukowej dla młodych

Uniwersytet w Sewilli oraz Andaluzyjskie Stowarzyszenie Inżynierów poszukują partnerów do projektu dotyczącego zwiększania atrakcyjności kariery naukowej dla młodych. Projekt będzie składany w ramach programu Horyzont 2020 - naborze wniosków SEAC-2015-1.

Planowane działania obejmują promowanie atrakcyjności karier naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii oraz matematyki poprzez kampanię marketingową, forum angażujące różnorodne instytucje i organizacje edukacyjne oraz prowadzenie inicjatyw dla uczniów i nauczycieli szkół niższego szczebla.

Podmioty już zaangażowane w projekt to uniwersytety, instytuty badawcze, zrzeszenie studenckie i stowarzyszenie inżynierów.

Język roboczy projektu: język angielski

Zainteresowane podmioty prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli