Sieć regionalna poszukuje partnerów do projektu dot. rolnictwa społecznego

Utworzono: czwartek, 09 lipiec 2015 15:28
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sieć regionów SERN (Sweden Emilia Romagna Network) poszukuje partnerów do projektu składanego w ramach programu Europa dla Obywateli (Komponent 2.2. Partnerstwo Miast) w temacie rolnictwo społeczne.

Celem projektu jest poznanie i zrozumienie jak działa rolnictwo społeczne na poziomie UE. Zapoznanie się z dostępnymi programami edukacyjnymi i projektami z dziedziny. Zadaniem projektu jest także zwiększenie roli stowarzyszeń i spółdzielni w promowaniu rolnictwa społecznego a dzięki temu także rozpropagowanie wśród rolników wiedzy o potencjalnych korzyściach jakie wynikają z tego rodzaju działalności oraz wykorzystywaniu terapii z udziałem zwierząt.

Więcej informacji o projekcie

Poszukiwani partnerzy: przedstawiciele władz lokalnych, wydziały rolnictwa i zdrowia w jednostkach administracji, organizacje pożytku publicznego i spółdzielnie, rolnicy.

Termin złożenia wniosku: 1 września 2015 (jeśli projekt otrzyma dofinansowanie będzie realizowany w terminie luty/marzec 2016 – luty 2018)

Język roboczy projektu: język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu