Wydział Polityki Społecznej z prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu dot. integracji Romów

Utworzono: wtorek, 30 czerwiec 2015 16:55
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Wydział Polityki Społecznej z autonomicznej prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru dotyczącego działań wspierających projekty dotyczące niedyskryminacji i integracji Romów (JUST/2014/RDIS/AG/DISC) w programie Prawa, równość i obywatelstwo 2014-2020.

Celem projektu jest: działanie na rzecz integracji Romów, poprzez wspieranie wdrażania krajowych strategii integracji Romów, a także zalecenia Rady w sprawie integracji Romów (Zalecenie Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich - 2013/C 378/01).

Możliwe działania w ramach projektu:

Poszukiwani partnerzy: samorządy, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które chcą się zaangażować w działania na rzecz integracji Romów.

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 07/07/2015

Język roboczy projektu: język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli