Przejdź do treści

Region Emilia-Romania poszukuje partnerów projektu dot. instrumentów finansowych

Region Emilia-Romania (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru ogłoszonego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, dotyczącego wsparcia w ramach wielu regionów w celu dokonania oceny potencjalnego wykorzystania instrumentów finansowych wspieranych przez EFRR, Fundusz Spójności, EFS i EFRROW zgodnie z przepisami tytułu IV rozporządzenia (UE) 1303/2013.

Celem projektu jest: zwiększenie wiedzy instytucji zarządzających i organów pośredniczących programów współfinansowanych z funduszy europejskich na temat możliwości wykorzystania instrumentów finansowych, ich konfiguracji i wdrażania, w odniesieniu do kwestii wspólnych dla co najmniej dwóch regionów, w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich.

Poszukiwani partnerzy: instytucje zarządzające/organy pośredniczące programów współfinansowanych z EFRR, EFS, FS oraz EFRROW

Konsorcjum projektowe musi się składać z co najmniej dwóch podmiotów z minimum dwóch krajów członkowskich.

Język roboczy projektu: język angielski

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija: 31/07/2015

Więcej informacji o projekcie: tutaj oraz tutaj.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli