Włoska Agencja Polityki Rodzinnej poszukuje partnerów do projektu w zakresie walki z dyskryminacją

Utworzono: wtorek, 16 czerwiec 2015 16:27
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Agencja ds.Polityki Rodzinnej, Rodzicielstwa i Młodzieży prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla obywateli – 2.2 Partnerstwo Miast.

Celem projektu jest: utworzenie sieci samorządów lokalnych promujących ideę równych szans, wymianę doświadczeń, dyskusję i dzielenie się pomysłami w tym zakresie, jak również chętnych do wspierania badań oraz projektów pilotażowych dotyczących zwalczania przemocy i dyskryminacji na tle płci oraz udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji i polityce.

Celem projektu jest promowanie zintegrowanego społeczeństwa, wolnego od różnorodnych stereotypów i dyskryminacji za względu na płeć.

Główne zadania:

  1. Utworzenie sieci samorządów lokalnych;
  2. Ustalenie najlepszych praktyk i doświadczeń na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim w takich kwestiach jak: przemoc uwarunkowana płcią, równości szans na rynku pracy, udział kobiet w procesie podejmowania decyzji i polityce;
  3. Zorganizowanie sześciu spotkań w celu wymiany oraz omówienia doświadczeń i najlepszych praktyk, zaplanowania nowych projektów.

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne i regionalne (minimalnie 4 partnerów z min. 4 państw)

Język roboczy projektu: język angielski

Budżet: 150.000,00 EUR

Termin zgłoszeń do projektu: 10/07/2015

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 01/09/2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli