Przejdź do treści

Misja UE Zdrowa gleba: Zaproszenie do udziału w webinariach, 22 czerwca – 6 lipca 2023

Partnerzy projektu NATI00NS, Europejska Sieć Żywych Laboratoriów (ENoLL) i Instytut BioSense, organizują trzy webinaria dotyczące naborów programu Horyzont Europa i...

Europejski plan walki z rakiem

Rozpoczął się Europejski Tydzień Walki z Rakiem, którego celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki nowotworowej, dostępu do diagnostyki...

Zarządzanie kryzysowe i finanse UE głównymi tematami sesji plenarnej KR z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w 155. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 23-25...

Aktualności

Niemiecki operator portu śródlądowego poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w naborze 'Port of the Future' w ramach programu Horyzont 2020

Niemiecki operator portu śródlądowego spod Berlina poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w konkursie „The Port of the Future” w ramach programu Horyzont 2020 (planowana data publikacji konkursu to wrzesień 2015, termin składania wniosków przewidywany jest na 2016 rok).

Celem projektu ma być rozwój innowacyjnych technologii „Portu przyszłości”, mając na uwadze m.in. takie aspekty jak a) operacje w terminalu, b) efektywne zarządzanie pojemnością portu, c) zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat i działania w kierunku gospodarki obiegowej, d) integracja portu w przemysłowe i miejskie otoczenie, e) efektywne połączenia transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego.

Punkt wyjścia stanowi idea stworzenia na terenie portu platformy demonstracyjnej wirtualnej elektrowni, opartej na obecnych w okolicy odnawialnych źródłach energii (farma wiatrowa, wytwórnia biogazu, elektrownia wykorzystująca biomasę).

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz uczelnie pracujące nad koncepcjami innowacyjnych wirtualnych elektrowni, a także inni partnerzy zainteresowani którymś z powyższych punktów samego konkursu.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu