Przejdź do treści

Konsorcjum ITACA z Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu turystycznego w ramach programu COSME

Konsorcjum ITACA z Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru dotyczącego wspierania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym oraz różnicowania oferty turystycznej UE (COS-TOUR 2015-3-04) w programie COSME.

Celem projektu jest: różnicowanie oferty turystycznej poprzez wspieranie międzynarodowych produktów turystycznych, związanych ze sportem i wellness z uwzględnieniem kwestii środowiska.

Główne zadania:

  • poszerzanie wiedzy o środowisku naturalnym i różnorodności biologicznej oraz o ich ochronie,
  • promowanie ekoterapii do leczenia chorób.

Poszukiwani partnerzy: Podmioty aktywne w jednej z następujących dziedzin: sportu, wellness, dziedzictwa naturalnego, dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przemysłowego.

Konsorcjum projektowe musi składać się z minimum 5 partnerów z 4 różnych krajów, w tym:

  • dwóch MŚP – przedsiębiorstw przynależących do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
  • organu administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej
  • stowarzyszenia, federacji lub organizacji

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija: 30/06/2015

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli