Włoska Izba Handlowa poszukuje partnerów do projektu dot. otwartych danych w ramach programu Interreg Europe

Utworzono: piątek, 12 czerwiec 2015 12:23
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Izba Handlowa w Padwie (Włochy) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Otwarta polityka, dostęp do danych i gospodarka cyfrowa. Usługi innowacyjne i MŚP - standaryzowana dostępność otwartych danych.” Projekt będzie realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE.

Cel projektu:

Poszukiwani partnerzy: władze regionalne (jako główni dysponenci informacji sektora publicznego), izby handlowe i agencje rozwoju, parki technologiczne zorientowane na ICT mające możliwość zaangażowania MŚP.

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli