Przejdź do treści

Włoska Izba Handlowa poszukuje partnerów do projektu dot. otwartych danych w ramach programu Interreg Europe

Izba Handlowa w Padwie (Włochy) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Otwarta polityka, dostęp do danych i gospodarka cyfrowa. Usługi innowacyjne i MŚP - standaryzowana dostępność otwartych danych.” Projekt będzie realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE.

Cel projektu:

  • sprawdzanie statusu europejskiej agendy cyfrowej w zakresie przejrzystości i dostępności danych;
  • zbieranie informacji w zakresie najlepszych praktyk i doświadczeń, dotyczących korzystania z otwartych danych, aby wspierać wdrażanie innowacyjnych usług oraz rozwój lokalny;
  • analiza polityk dotyczących korzystania z otwartych danych publicznych (e-administracja) na rzecz wzrostu gospodarczego;
  • analiza istotnych kwestii związanych z otwartymi danymi w ramach e-administracji oraz działalności cyfrowych/innowacyjnych MŚP;
  • zaproponowanie właściwego modelu do realizacji idei publicznych otwartych danych w celu wsparcia wzrostu gospodarczego;
  • wspieranie realizacji propozycji projektów publikowanych przez instytucje publiczne, skierowanych do podmiotów prywatnych (MŚP).

Poszukiwani partnerzy: władze regionalne (jako główni dysponenci informacji sektora publicznego), izby handlowe i agencje rozwoju, parki technologiczne zorientowane na ICT mające możliwość zaangażowania MŚP.

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli